Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI ul. Gołdapska 29 19-400.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI ul. Gołdapska 29 19-400."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

2 Technik inżynierii środowiska i melioracji to kierunek, który przy współczesnym rozwoju infrastruktury drogowej, aglomeracyjnej oraz wzroście świadomości rolników i przedsiębiorców co do pozytywnych skutków melioracji oraz bogatych właściwości instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych daje przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Coraz częstsze zagrożenia powodziowe powodują, że zapotrzebowanie na techników inżynierii środowiska i melioracji wciąż rośnie. Nowy kierunek da wszystkim zainteresowanym pracą w charakterze technika inżynierii środowiskowej realne szanse zatrudnienia. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

3 Nauka w tym zawodzie dostarczy wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska oraz urządzania terenów miejskich. Absolwenci przygotowani zostaną do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

4 Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjnych dla małych obszarów, planuje i projektuje zabezpieczenia przeciwpowodziowe określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną. Zadania i czynności technika inżynierii środowiska i melioracji

5 Specjalisty budowy i eksploatacji obiektów melioracji wodnych Specjalisty budowy i eksploatacji obiektów gospodarki wodnej Specjalisty budowy i eksploatacji sieci wodociągowych Specjalisty eksploatacji sieci kanalizacyjnych Specjalisty i eksploatacji obiektów wpływających na ochronę środowiska Absolwent po ukończeniu czteroletniego technikum oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł technika inżynierii środowiska i melioracji oraz może być zatrudniony w charakterze:

6 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI ul. Gołdapska 29 19-400."

Podobne prezentacje


Reklamy Google