Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownie wodne – moda czy konieczność? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownie wodne – moda czy konieczność? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu."— Zapis prezentacji:

1 Elektrownie wodne – moda czy konieczność? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW.

2 Ziemia – błękitna planeta Z pewnością każdy z Was widział kiedyś zdjęcia Ziemi robione z kosmosu. Czy oglądając je nie przypomnieliście sobie często powtarzanego określenia błękitna planeta? A jeśli tak, to dlaczego? www.biomasa.org/edukacja Co sprawia, że nasza planeta naprawdę jest błękitna? Courtesy of DOE/NREL

3 Woda w przyrodzie Charakterystyczną błękitną barwę nadaje Ziemi woda, pokrywająca aż ¾ powierzchni naszej planety. Woda jest niezbędna do życia: organizmy żywe potrzebują jej do procesów życiowych, organizmy żywe potrzebują jej do procesów życiowych, poza tym jest ona środowiskiem, w którym zachodzi wiele reakcji, poza tym jest ona środowiskiem, w którym zachodzi wiele reakcji, a także produktem i substratem wielu różnych przemian. a także produktem i substratem wielu różnych przemian. www.biomasa.org/edukacja © Marek Cios

4 Woda w życiu człowieka Człowiek nie mógłby żyć bez wody. Już od zarania dziejów służy mu ona do wielu rozmaitych celów. Czy wiecie: w jaki sposób wykorzystywano wodę dawniej? w jaki sposób wykorzystywano wodę dawniej? jak wykorzystujemy ją dzisiaj? jak wykorzystujemy ją dzisiaj? w jakich dziedzinach życia woda jest nam niezbędna? w jakich dziedzinach życia woda jest nam niezbędna? www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

5 Gdzie i jak wykorzystujemy wodę? W DOMU DO: picia picia gotowania gotowania celów higieny osobistej celów higieny osobistej sprzątania sprzątania W ROLNICTWIE: do nawadniania upraw w hodowli zwierząt www.biomasa.org/edukacja W TRANSPORCIE: morskim morskim śródlądowym śródlądowym Courtesy of DOE/NREL

6 Gdzie i jak wykorzystujemy wodę? DO REKREACJI, A KONKRETNIE DO: pływania pływania plażowania plażowania uprawiania sportów wodnych uprawiania sportów wodnych W PRZEMYŚLE: do chłodzenia w procesach technologicznych www.biomasa.org/edukacja W ENERGETYCE: w elektrowniach wodnych w elektrowniach wodnych Courtesy of DOE/NREL

7 Energia wody Woda to także wielki światowy magazyn energii. Jest to energia odnawialna, bezpieczna dla środowiska. Jej wykorzystanie nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, wywołujących zmiany klimatyczne. Poza tym energia wody może z powodzeniem zastępować paliwa kopalne, których zasoby powoli się wyczerpują. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

8 Energia wody w historii człowieka Już w I wieku p.n.e. starożytni Rzymianie wykorzystywali energię wody do napędzania mielących zboże żaren. Już w I wieku p.n.e. starożytni Rzymianie wykorzystywali energię wody do napędzania mielących zboże żaren. W Polsce koła wodne stosowano od XII wieku. Służyły do napędzania kół w młynach wodnych oraz urządzeń w tartakach i w kuźniach. W Polsce koła wodne stosowano od XII wieku. Służyły do napędzania kół w młynach wodnych oraz urządzeń w tartakach i w kuźniach. W Skandynawii energię wody wykorzystywano do napędzania pił podczas wielkich wyrębów lasów. W Skandynawii energię wody wykorzystywano do napędzania pił podczas wielkich wyrębów lasów. www.biomasa.org/edukacja

9 Energia wody w energetyce Przełom w wykorzystywaniu energii wody nastąpił gdy w początkach XIX wieku wynaleziono turbinę wodną. Energia wody zaczęła służyć do produkcji prądu. Przełom w wykorzystywaniu energii wody nastąpił gdy w początkach XIX wieku wynaleziono turbinę wodną. Energia wody zaczęła służyć do produkcji prądu. Pierwszą na świecie elektrownię wodną uruchomiono w roku 1882 na rzece Fox River w stanie Wisconsin (Stany Zjednoczone). Pierwszą na świecie elektrownię wodną uruchomiono w roku 1882 na rzece Fox River w stanie Wisconsin (Stany Zjednoczone). www.biomasa.org/edukacja Tematem naszych zajęć będzie właśnie wykorzystanie energii wody na cele energetyczne, a ściślej mówiąc - w elektrowniach wodnych.

10 Koła wodne podsiębierne Koła podsiębierne są napędzane przez wody przepływającej rzeki, naciskające na dolne łopatki koła. Wyprodukowana podczas obrotu koła energia jest następnie przekazywana kamieniom młyńskim. Wyprodukowana podczas obrotu koła energia jest następnie przekazywana kamieniom młyńskim. www.biomasa.org/edukacja

11 Zalety i wady kół podsiębiernych PLUSY + pracują nawet przy niewielkich spiętrzeniach wody, która szybko płynąc omywa ich łopatki + mają prostą budowę MINUSY - funkcjonowanie tych kół jest uzależnione od stanu wody w zbiorniku - cechują się niską efektywnością www.biomasa.org/edukacja

12 Koła wodne nasiębierne Koła nasiębierne wprawia w ruch wysoko spiętrzona woda, spadająca na ich zakrzywione łopatki. Koła te są znacznie efektywniejsze od kół podsiębiernych, a ich funkcjonowanie w zasadzie nie zależy od poziomu wody w zbiorniku. www.biomasa.org/edukacja

13 Małe i duże elektrownie wodne Elektrownie wodne dzieli się na: małe (w skrócie MEW), małe (w skrócie MEW), duże – o mocy powyżej 5 MW. duże – o mocy powyżej 5 MW. Małe elektrownie wodne uchodzą za bardziej ekologiczne od dużych, które znacznie ingerują w środowisko naturalne. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

14 Wykorzystanie energii wody www.biomasa.org/edukacja Około 20% energii elektrycznej wytwarzanej współcześnie na świecie produkowane jest z energii wody.

15 Rodzaje elektrowni wodnych Do turbin wodnych, pracujących we wszystkich elektrowniach wodnych można doprowadzać wodę na wiele różnych sposobów. To właśnie sposób doprowadzenia wody do turbiny jest kryterium, według którego wyróżniamy różne rodzaje elektrowni wodnych. www.biomasa.org/edukacja

16 Elektrownia przepływowa nie posiada zbiornika wodnego nie posiada zbiornika wodnego jest zlokalizowana w korycie rzeki, w budynku będącym przedłużeniem jazu jest zlokalizowana w korycie rzeki, w budynku będącym przedłużeniem jazu może pracować prawie bez przerwy może pracować prawie bez przerwy ilość produkowanej przez nią energii jest uzależniona od ilości wody, przepływającej w danej chwili w rzece ilość produkowanej przez nią energii jest uzależniona od ilości wody, przepływającej w danej chwili w rzece www.biomasa.org/edukacja

17 Elektrownia zbiornikowa (regulacyjna) posiada zbiornik wodny posiada zbiornik wodny może produkować energię o większej mocy, niż moc odpowiadająca chwilowemu dopływowi może produkować energię o większej mocy, niż moc odpowiadająca chwilowemu dopływowi dostosowuje się do zmian w zapotrzebowaniu na energię i sezonowych wahań ilości przepływającej wody dostosowuje się do zmian w zapotrzebowaniu na energię i sezonowych wahań ilości przepływającej wody www.biomasa.org/edukacja

18 Elektrownia szczytowo-pompowa posiada dwa zbiorniki wodne – górny i dolny posiada dwa zbiorniki wodne – górny i dolny gromadzi potencjalną energię, przepompowując wodę ze zbiornika dolnego do górnego gromadzi potencjalną energię, przepompowując wodę ze zbiornika dolnego do górnego gdy zapotrzebowanie na energię wzrasta, uwalnia wodę z górnego zbiornika i produkuje energię gdy zapotrzebowanie na energię wzrasta, uwalnia wodę z górnego zbiornika i produkuje energię www.biomasa.org/edukacja

19 Znaczenie elektrowni szczytowo-pompowych są wielkimi magazynami energii są wielkimi magazynami energii pełnią rolę interwencyjną w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego: pełnią rolę interwencyjną w przypadku awarii systemu elektroenergetycznego: w razie nagłego niedoboru mocy zaczynają produkować energię w razie nagłego niedoboru mocy zaczynają produkować energię w razie nagłego nadmiaru mocy zaczynają gromadzić energię w razie nagłego nadmiaru mocy zaczynają gromadzić energię www.biomasa.org/edukacja

20 Elektrownia pływowa do produkcji energii wykorzystuje przypływy i odpływy morza bądź oceanu do produkcji energii wykorzystuje przypływy i odpływy morza bądź oceanu jest zlokalizowana przy ujściu rzeki, przegrodzonej wyposażoną w turbiny zaporą jest zlokalizowana przy ujściu rzeki, przegrodzonej wyposażoną w turbiny zaporą produkuje energię, gdy woda porusza turbiny: produkuje energię, gdy woda porusza turbiny: wpływając do zbiornika w czasie przypływu wpływając do zbiornika w czasie przypływu wypływając ze zbiornika w czasie odpływu wypływając ze zbiornika w czasie odpływu www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

21 Wykorzystanie energii pływów energię pływów można wykorzystywać tylko w około 20 rejonach świata, bo tylko tam występuje odpowiednio duża amplituda pływów energię pływów można wykorzystywać tylko w około 20 rejonach świata, bo tylko tam występuje odpowiednio duża amplituda pływów pierwszą na świecie elektrownię pływową uruchomiono w 1966 roku we Francji przy ujściu rzeki La Rance do kanału La Manche pierwszą na świecie elektrownię pływową uruchomiono w 1966 roku we Francji przy ujściu rzeki La Rance do kanału La Manche elektrownie pływowe posiadają też Chiny, Rosja i Wielka Brytania elektrownie pływowe posiadają też Chiny, Rosja i Wielka Brytania www.biomasa.org/edukacja Wykorzystanie energii pływów w Polsce nie jest możliwe.

22 Elektrownia maremotoryczna (falowo-wodna) produkuje energię elektryczną z energii fal lub prądów morskich bądź oceanicznych, której zasoby są ogromne, lecz trudne do akumulacji produkuje energię elektryczną z energii fal lub prądów morskich bądź oceanicznych, której zasoby są ogromne, lecz trudne do akumulacji pierwszy zakład tego typu oddano do użytku w drugiej połowie XX wieku w Bouchaux-Praceique we Francji pierwszy zakład tego typu oddano do użytku w drugiej połowie XX wieku w Bouchaux-Praceique we Francji energię fal wykorzystuje się też w Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. energię fal wykorzystuje się też w Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

23 Elektrownia maretermiczna (oceanotermiczna) Wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej energię cieplną, której źródłem jest różnica temperatur między ciepłymi warstwami powierzchniowymi a ciepłymi warstwami powierzchniowymi a zimnymi warstwami głębinowymi morza. zimnymi warstwami głębinowymi morza. Różnica taka występuje w strefie równikowej. www.biomasa.org/edukacja Elektrownie tego typu pracują na Hawajach, w Japonii, na Bali i na Tahiti.

24 Duże elektrownie wodne w Polsce www.biomasa.org/edukacja LOKALIZACJA DUŻYCH ELEKTROWNI WODNYCH Udział energii wody w produkcji całkowitej energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) wynosi w Polsce 7,3% (wliczając duże elektrownie wodne), zaś bez dużych elektrowni wodnych – 1,3%.

25 Najważniejsze polskie elektrownie wodne RodzajNazwa Moc zainstalowana w MW szczytowo-pompowa Żarnowiec680 Porąbka-Żar500 Żydowo150 przepływowa Włocławek160 Solina138 Dychów80 Rożnów50 W Polsce najwięcej mocy zainstalowanej przypada na elektrownie szczytowo- pompowe. Wśród elektrowni przepływowych największe znaczenie mają niskospadowe elektrownie z zaporami ziemnymi. www.biomasa.org/edukacja

26 Energia wody jako odnawialne źródło energii Produkcja energii elektrycznej z energii wody nie powoduje: emisji gazów cieplarnianych, emisji gazów cieplarnianych, powstawania zanieczyszczeń, powstawania zanieczyszczeń, wytwarzania odpadów. wytwarzania odpadów. Energia elektryczna pozyskiwana z energii wody nie pochodzi z importu, lecz jest produkowana w kraju. Dlatego wykorzystując energię wody do produkcji prądu zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. www.biomasa.org/edukacja

27 Zalety elektrowni wodnych Zalety wszystkich elektrowni wodnych to: łatwość gromadzenia zapasów energii, łatwość gromadzenia zapasów energii, długi okres eksploatacji elektrowni. długi okres eksploatacji elektrowni. Małe elektrownie wodne są przyjazne dla środowiska gdyż: nie ingerują w krajobraz, nie ingerują w krajobraz, są energooszczędne (zużywają niewiele energii na potrzeby własne), są energooszczędne (zużywają niewiele energii na potrzeby własne), zwiększają małą retencję wodną. zwiększają małą retencję wodną. www.biomasa.org/edukacja

28 Zalety elektrowni wodnych Duże elektrownie wodne umożliwiają wykorzystanie zbiornika wodnego do: celów ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, celów ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, nawadniania upraw, nawadniania upraw, rybołówstwa, rybołówstwa, celów rekreacyjnych, celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych. uprawiania sportów wodnych. www.biomasa.org/edukacja Courtesy of DOE/NREL

29 Wady elektrowni wodnych niewielka ilość miejsc, odpowiednich do budowy elektrowni wodnych i związana z tym konieczność budowy zapory niewielka ilość miejsc, odpowiednich do budowy elektrowni wodnych i związana z tym konieczność budowy zapory negatywne konsekwencje budowy zapory: negatywne konsekwencje budowy zapory: konieczność przesiedlenia okolicznych mieszkańców konieczność przesiedlenia okolicznych mieszkańców zalanie terenów rolniczych i miejsc historycznych zalanie terenów rolniczych i miejsc historycznych znaczna ingerencja w środowisko naturalne i w krajobraz znaczna ingerencja w środowisko naturalne i w krajobraz uniemożliwienie rybom wędrówki w górę i w dół rzeki uniemożliwienie rybom wędrówki w górę i w dół rzeki pogorszenie się jakości wody i związany z tym pogorszenie się jakości wody i związany z tym negatywny wpływ na rośliny wodne negatywny wpływ na rośliny wodne www.biomasa.org/edukacja

30 Podsumowanie O wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w tym energii wody mówi się w ostatnich czasach dużo. Zasoby paliw konwencjonalnych wyczerpują się, nasilają się za to niekorzystne zmiany klimatyczne, spowodowane ich spalaniem. Na zajęciach dowiedzieliście się, jak wykorzystuje się energię wody, jakie rodzaje elektrowni wodnych wyróżniamy, a także jakie zalety i jakie wady ma wykorzystywanie energii wody do produkcji elektryczności. www.biomasa.org/edukacja

31 Elektrownie wodne – moda czy konieczność? Teraz sami możecie ocenić, czy budowa elektrowni wodnych jest tylko chwilową, przemijającą modą czy też może kierunkiem, w którym będzie zmierzał przyszły rozwój energetyki. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? www.biomasa.org/edukacja © Marek Cios


Pobierz ppt "Elektrownie wodne – moda czy konieczność? prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych www.biomasa.org/edukacja Prezentacja przygotowana w ramach projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google