Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pearson Qualifications International

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pearson Qualifications International"— Zapis prezentacji:

0

1 Pearson Qualifications International
Pracodawca w klasie Andrzej Butra,

2 Pracodawca w klasie Uwzględnianie branżowych potrzeb w programie nauczania
Pracodawca w klasie – trzy kroki: Zrozumienie potrzeb pracodawców Powiązanie potrzeb pracodawców z programem nauczania Utworzenie kwalifikacji zawodowych

3 Pracodawca w klasie Krok 1: Zrozumienie potrzeb pracodawców

4 Zrozumienie potrzeb pracodawców Utworzenie grup pracodawców w celu określenia ich potrzeb
Aby zrozumieć pracodawców, należy ich zaangażować: Tworzymy grupy pracodawców w podziale na sektory Gromadzimy wiedzę specjalistyczną z poszczególnych sektorów w celu zapewnienia zrównoważonego i odpowiedniego podejścia Tworzymy grupę dla każdego kluczowego sektora zatrudnienia Zlecamy grupom określenie standardów zawodowych Standardy zawodowe powinny opisywać, co jest potrzebne do wykonania grupy kluczowych zadań w danym sektorze, koncentrując się na poziomie, który można oczekiwać od uczniów kończących szkołę/uczelnię. Grupy powinny być finansowane centralnie. Pracodawcy powinni działać bez nastawienia na zysk i w związku z tym inicjatywa musi być finansowana przez rząd.

5 Zrozumienie potrzeb pracodawców Przykład Wielkiej Brytanii: sektorowe rady ds. umiejętności
W Wielkiej Brytanii istnieje 21 sektorowych rad ds. umiejętności (Sector Skill Councils), które zajmują się kluczowymi sektorami zatrudnienia. Ich celem jest: prezentowanie argumentów ekonomicznych na rzecz zwiększenia inwestycji w rozwój umiejętności, podnoszenie poziomu i zwiększanie dostępności szkoleń zawodowych, podnoszenie poziomu umiejętności i produktywności ogółu pracowników w sektorze, zapewnienie tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy. Efektem działań rad jest utworzenie krajowych standardów zawodowych (National Occupational Standards). Standardy te określają umiejętności potrzebne do wykonywania tysięcy zawodów we wszystkich sektorach, którymi zajmują się sektorowe rady ds. umiejętności. Stanowiły one podstawę dla ponad kwalifikacji zawodowych (w tym wielu kwalifikacji BTEC).

6 Zrozumienie potrzeb pracodawców Przykład Wielkiej Brytanii: 21 sektorowych rad ds. umiejętności
Nieruchomości, mieszkania, sprzątanie, parkingi i inne obiekty Przemysł biochemiczny, chemiczny, nuklearny, ropy i gazu, naftowy i polimerów Budownictwo Rzemiosło (dziedzictwo kulturowe, projektowanie, literatura, muzyka, sztuki wizualne i sceniczne) Informatyka i telekomunikacja Energetyczny, gazowy, kanalizacyjny i zarządzania odpadami Produkcja żywności i napojów, przetwórstwo Usługi finansowe (finanse i rachunkowość) Przemysł środowiskowy i związany z rolnictwem Hotelarstwo, rozrywka, transport pasażerski, podróże i turystyka (w tym transport osobowy) Przemysł wytwórczy i przetwórczy Nauka, inżynieria i technologia wytwórcza (w tym produkcja materiałów kompozytowych) Wczesna edukacja (usługi dla dzieci i młodzieży, opieka i praca na rzecz osób dorosłych i dzieci) Detaliczny - przemysł motoryzacyjny Opieka zdrowotna Wymiar sprawiedliwości (policja, straż pożarna, sądy i prawo; bezpieczeństwo społeczeństwa; więziennictwo itp.) Transport towarów i sprzedaż hurtowa Aktywny wypoczynek, uczenie się Media, moda i przemysł tekstylny (radio i telewizja, filmy, media interaktywne, fotografia itp.) Handel detaliczny Usługi budowlane i inżynieryjne

7 Pracodawca w klasie Krok 2: Powiązanie potrzeb pracodawców z programem nauczania

8 Pracodawca w klasie Powiązanie potrzeb pracodawców z programem nauczania
1: Utworzenie i zaangażowanie instytucji certyfikujących, aby: pełniły funkcję ekspertów w dziedzinie projektowania kwalifikacji, tworzyły kwalifikacje w oparciu o standardy zawodowe (lub podobne) tworzone przez grupy pracodawców, nadawały kwalifikacje i przeprowadzały proces oceny. 2: Utworzenie organu regulacyjnego, aby: zatwierdzał instytucje certyfikujące i kwalifikacje przez nie przyznawane, utrzymywał jednakowe standardy we wszystkich instytucjach certyfikujących, tworzył i aktualizował ramy kwalifikacji.

9 Pracodawca w klasie Przykład Wielkiej Brytanii: Instytucje certyfikujące
Rząd Wielkiej Brytanii Określa krajowe programy nauczania: ogólne wytyczne na temat tego, co ma być nauczane w państwowych szkołach w Wielkiej Brytanii. Zadanie to realizowane jest w ramach dwóch departamentów: Departament Edukacji, Departament Przedsiębiorczości, Innowacyjności i Umiejętności. Urząd Regulacji ds. Kwalifikacji i Egzaminów – Ofqual Rządowa agencja, która reguluje funkcjonowanie szkół i instytucji certyfikujących w celu zapewnienia, że realizowany jest rządowy program i utrzymywane są odpowiednie standardy. Instytucje certyfikujące Opracowują kwalifikacje na podstawie rządowych programów nauczania, przeprowadzają egzaminy i dokonują oceny. PQI jest instytucją certyfikującą. Szkoły i uczelnie Korzystają ze specyfikacji dostarczonych przez instytucje certyfikujące w celu nauczania kwalifikacji; rejestrują uczniów na egzaminy przeprowadzane przez instytucje certyfikujące.

10 Pracodawca w klasie Krok 3: Utworzenie kwalifikacji zawodowych

11 Pracodawca w klasie Utworzenie kwalifikacji zawodowych
Instytucje certyfikujące tworzą kwalifikacje zawodowe na podstawie umiejętności zawodowych określonych w ramach standardów zawodowych. Kwalifikacje muszą nauczać umiejętności, a nie tylko wiedzy teoretycznej. Należy zachęcać do nauki umiejętności poprzez ich stosowanie. Ocena powinna odzwierciedlać praktyczny charakter studiów oraz rzeczywiste zadania występujące w miejscu pracy.

12 Pracodawca w klasie Przykład Wielkiej Brytanii: Kwalifikacje BTEC
Kwalifikacje BTEC są najpopularniejszymi kwalifikacjami zawodowymi w Wielkiej Brytanii. Charakteryzują się one: związkiem z pracą – zostały zaprojektowane tak, aby spełniać standardy zawodowe i nauczać studentów, jak to jest naprawdę pracować w danej branży; nauką praktyczną – są nauczane w sposób praktyczny, tak aby odzwierciedlać rzeczywiste środowisko pracy, opierają się na wiedzy sektorowej, umiejętnościach i postawach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu; modułowym podejściem – poszczególne kwalifikacje BTEC składają się z kilku modułów (unitów), z których każdy obejmuje pewne kluczowe umiejętności; dzięki temu możliwe jest elastyczne dobieranie treści i poziomów. elastycznością – kwalifikacji BTEC można nauczać w różnych trybach, a nauczyciele mogą aktualizować nauczane treści, korzystać z pomocy lokalnych przedsiębiorców i opierać naukę na studiach rzeczywistych przypadków i problemów pojawiających się w miejscach pracy.

13 Pracodawca w klasie Przykład Wielkiej Brytanii: Kwalifikacje BTEC
Stały proces oceny wewnętrznej Kompetencje BTEC nie są oceniane na podstawie egzaminu końcowego. Zamiast tego kwalifikacje te oceniane są na przestrzeni całego kursu na podstawie wykonywanych przez uczniów zadań. Zadania są ustalane indywidualnie dla każdego ucznia przez niego i jego opiekuna. Zapewnia to możliwość odniesienia się do warunków lokalnych. Dostępność różnych poziomów i zakresów Kwalifikacje BTEC są dostępne od poziomu Level 1 do Level 7 (studia podyplomowe) według europejskich ram kwalifikacji (EQF). Kwalifikacje BTEC dostępne są w wielu różnych zakresach: zarówno jako krótkie kursy, jak i w formie dwuletnich studiów realizowanych w pełnym wymiarze czasowym. Kwalifikacje BTEC są dostępne aż dla 20 różnych sektorów. W ramach każdego z nich oferują szeroki zakres kwalifikacji.

14 Pracodawca w klasie Przykład: Kwalifikacje BTEC Level 3 National Travel & Tourism
4

15 Instytucja certyfikująca
Pracodawca w klasie Kwalifikacje BTEC Level 3 National Travel & Tourism Pracodawca Sektorowa rada ds. umiejętności: People 1st Standardy zawodowe z zakresu podróży i turystyki Instytucja certyfikująca Pearson Edexcel: Zestaw kwalifikacji BTEC Travel & Tourism Kwalifikacje Kwalifikacje BTEC Level 3 National Travel and Tourism: Certificate – 30 punktów (ok. 300 godzin lekcyjnych) Subsidiary Diploma – 60 punktów (ok. 600 godzin lekcyjnych) 90-Credit Diploma – 90 punktów (ok. 900 godzin lekcyjnych) Diploma – 120 punktów (ok godzin lekcyjnych) Extended Diploma – 180 punktów (ok godzin lekcyjnych)

16 Pracodawca w klasie Struktura kwalifikacji BTEC
Poszczególne kwalifikacje BTEC składają się z wielu modułów (unitów), z których każdy powiązany jest z własnymi efektami kształcenia, kryteriami oceny, treściami i wskazówkami. MODUŁ Temat Cel Efekt kształcenia Kryteria oceny Treść Wskazówki Efekty kształcenia dla każdego modułu są oparte na standardach zawodowych.

17 Pracodawca w klasie Kwalifikacje BTEC Level 3 National Travel & Tourism
Standardy zawodowe Efekt kształcenia Kryteria oceny TT24 Monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta 1. Rozwiązywanie bezpośrednich problemów związanych z obsługą klienta 1a. Odpowiednie reagowanie na problemy związane z obsługą klienta 1b. Rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień Moduł 4: Obsługa klienta w branży turystycznej 4. Zastosowanie umiejętności z zakresu obsługi klienta i sprzedaży w sytuacjach związanych z branżą turystyczną. P4: Wykazanie się umiejętnościami z zakresu obsługi klienta w sytuacjach związanych z branżą turystyczną. M2: Samodzielna obsługa klientów w sytuacjach związanych z branżą turystyczną. D2: Wykazanie się dobrą znajomością produktów oraz umiejętnościami z zakresu obsługi klienta i sprzedaży w celu utrzymania niezmiennie wysokiego standardu obsługi klienta w różnych sytuacjach.

18 Presentation Title runs here l 00/00/00


Pobierz ppt "Pearson Qualifications International"

Podobne prezentacje


Reklamy Google