Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia-klasa 1 Wszystko z klasy 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia-klasa 1 Wszystko z klasy 1."— Zapis prezentacji:

1 Chemia-klasa 1 Wszystko z klasy 1

2 Spis treści chemia klasa 1
Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna slajd 4 Metale i niemetale slajd 5,6 Mieszaniny i ich rozdzielanie slajd 7 Powietrze i tlen-reakcja analizy slajd 8,9 Dwutlenek węgla i wodór slajd 10,11 Budowa materii, atom slajd 12

3 Prawo zachowania masy slajd 13
Budowa atomu slajd 14 Izotopy slajd 15,16 Układ okresowy pierwiastków slajd 17,18 Wiązanie atomowe (kowalencyjne) slajd 19 Wartościowość pierwiastków-wzory slajd 20 Równania reakcji chemicznych slajd 21,22

4 Ciało fizyczne, a reakcja chemiczna
Reakcja zjawiska fizycznego zachodzi wtedy gdy Nie zmienia się rodzaj substancji lecz 1 lub więcej Właściwości fizycznych np. stan skupienia itp. Reakcja chemiczna zachodzi wtedy gdy zmienia się rodzaj substancji oraz jej wszystkie właściwości. wróć

5 Pierwiastki dzielimy na metale ( sód, magnez, wapń)
Metale i niemetale: Pierwiastki dzielimy na metale ( sód, magnez, wapń) i niemetale (węgiel, azot, tlen, fluor). Właściwości metalu: -stały stan skupienia prócz rtęci; -srebrzystoszara prócz miedzi i złota; -twarde, przewodzą ciepło i prąd; -mają wysoką temperaturę wrzenia i topnienia; -metaliczny połysk, kowalne, ciągliwe; -na ogół duża gęstość. wróć

6 Zastosowanie niektórych metali:
Żelazo-wchodzi w skład wielu ważnych dla życia organizmu barwników Glin-stosowany na kable przez to że przewodzi prąd stosowany do aparatury chemicznej i przewodów; Cyna-stosowana do cynowania i jako składnik stopów; Rtęć-używana do wyrobu lamp kwarcowych i termometrów; Ołów-używany do płyt akumulatorowych (wyrób). wróć

7 Mieszaniny i ich rozdzielanie
Mieszanina to zmieszane ze sobą w dowolnych ilościach co najmniej 2 substancje chemiczne które zachowują swoje właściwości. Mieszaniny dzielimy na jednorodne i niejednorodne Składniki mieszaniny jednorodnej nie jesteśmy w stanie rozróżnić ale niejednorodnej potrafimy gdyż składniki widać gołym okiem. wróć Sedymentacja to opadanie na dno ciała stałego pod wpływem ciężkości. Dekantacja to zlewanie klarownej cieczy z nad ciała stałego. Powyższe pojęcia to sposoby rozdzielania mieszanin

8 Priestley,Z.Wróblewski.
Powietrze i tlen Powietrze jest niezbędne do oddychania i spalania,stanowi dolną warstwę atmosfery otaczającej Ziemię.Badaniem powietrza zajmowało się wielu uczonych m.in.Lavoisier, Priestley,Z.Wróblewski. Właściwości powietrza: -gazowy stan skupienia -bezbarwny -bezzapachowy -słabo rozpuszcza się w wodzie wróć

9 W skład powietrza wchodzi azot (78%),tlen (21%)
i inne gazy (1%).Właściwości tlenu: -gaz bezbarwny i bezwonny; -słabo rozpuszcza się w wodzie; -cięższy od powietrza (1,43 g/Dm) -podtrzymuje spalanie. Wykrywanie tlenu-rozżarzone drewienko zapala się jasnym płomieniem. Reakcja analizy (rozkładu): Tlenek rtęci  rtęć + tlen substrat produkty wróć

10 Dwutlenek węgla i wodór
Właściwości dwutlenku węgla: -gaz bezwonny, bezbarwny. Powoduje zmętnienie wody wapiennej, rozpuszcza się w wodzie. Wykrywanie: woda wapienna mętnieje. Reakcja magnezu z dwutlenkiem węgla: Magnez+ dwutlenek węgla  tlenek magnezu+węgiel Magnez wymienił się miejscami z węglem wchodzącym w skład dwutlenku węgla. Jest to reakcja wymiany. wróć

11 Wodór odkrył H.Cavendish w 1776r.Właściwości:
-gaz bezbarwny, bezwonny, rozpuszczalny w wodzie palny, lżejszy od powietrza (0,089 g/Dm) Łączy się z niemetalami np.: Wodór +tlen  tlenek wodoru Wodór +azot  amoniak Wodór jest reduktorem ma zdolność do odbierania tlenu: Tlenek miedzi + wodór  miedź + tlenek wodoru Utleniacz reduktor redukcja utlenianie. Reduktor to substancja odbierająca, a utleniacz to substancja oddająca tlen wróć

12 Budowa materii, atom Pierwiastki zbudowane są z atomów (zbiór jednakowych atomów) ,a związki chemiczne zbudowane są z cząsteczek (zbiór jednakowych cząsteczek). Obserwowanie różnych zjawisk np. dyfuzji świadczy o tym że materia ma budowę ziarnistą-między drobinami są wolne miejsca, a drobiny są w ciągłym ruchu, Wielkości atomów są niezwykle małe. 1u to jedna dwunasta masy atomu węgla=0,166 razy 10 do 23 potęgi. Masy atomowe możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. wróć

13 Prawo zachowania masy sformułował M.Łomonosow w 1760 r. Treść brzmi:
Łączna masa substratów jest równa łącznej masie produktów reakcji.Oto zadanie: Oblicz ile gramów tlenku srebra rozłożono,jeśli otrzymano 50 g srebra i 5 g tlenu: srebro + tlen = tlenek srebra 50 g g = ? 50g+5g=55 g Odp. Tlenku srebra przed rozłożeniem było 55 g wróć

14 Budowa atomu. Atom-najmniejsza cząstka pierwiastka. Zbudowana z cząstek elementarnych którymi są: -Proton u jądro -Neutron u jądro -Elektron /1840u powłoka Elektrony najbardziej oddalone od jądra to elektrony walencyjne.Liczbę elektronów na powłokach określa zależność: 2n2 wróć

15 Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą
Izotopy Atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze to izotopy, mają one te same właściwości chemiczne i nieco różne fizyczne. Grupy izotopów: -sztuczne (otrzymane sztucznie); -naturalne (dzięki przyrodzie); -promieniotwórcze; -trwałe (nie ulegają przemianom). wróć

16 Korzyści z wykorzystania izotopów:
Lecznictwo-diagnozy schorzeń mózgu i innych organów wewnętrznych; Przemysł-zastosowanie promieniotwórczych izotopów pozwala na wykrycie wad wyrobu; Czujniki dymu-przeciwpożarowe (Am) Pracy silnika-kontrola pracy Zasilacze izotopowe-rozruszniki serca, sondy kosmiczne Wykopaliska archeologiczne oraz próbki geologiczne wróć

17 Układ okresowy pierwiastków
Dimitr Mendelejew opublikował prawo okresowości oraz stworzoną na jego podstawie tablicę zwaną układem okresowym pierwiastków w 1869r. Prawo brzmi: Właściwości pierwiastków ułożonych wg. Wzrastającej liczby atomowej Z powtarzają się okresowo Budowa: grupy (1-18)-kolumny pionowe Grupy główne:1,2,13-18 nazwy tych grup pochodzą od 1-ego pierwiastka w grupie Okresy: (1-7) kolumny poziome wróć

18 Układ okresowy pierwiastków-c.d.
Z układu okresowego pierwiastków możemy odczytać informacje: -charakter chemiczny pierwiastka; -nr. grupy; -nr. okresu; -liczbę atomową Z wróć

19 Wiązanie atomowe (kowalencyjne):
Każdy atom dąży do osiągnięcia trwałego stanu elektronowego jakim jest oktet elektronowy (8 elektronów walencyjnych), a w przypadku wodoru dublet elektronowy (2 elektrony walencyjne). Wiązanie atomowe kowalencyjne polega na połączeniu się atomów za pomocą wspólnych par elektronów. Występuje ono w cząsteczkach pierwiastków takich jak:H2,O2,Cl2. wróć

20 Wartościowość pierwiastków-wzory
Wartościowość pierwiastka określa liczbę wiązań chemicznych jakie tworzy dany atom łącząc się z innymi atomami. Wartościowość pierwiastków określamy cyframi rzymskimi od (I) do (VIII). Oto przykład: Mg2 O2 Wzór tlenku magnezu to MgO gdyż jeśli oba pierwiastki mają tę samą wartościowość nie dopisujemy indeksów, a jeśli wartościowość pierwiastków jest różna to indeksy zapisujemy metodą krzyżową. wróć

21 Równania reakcji chemicznych
Równanie reakcji chemicznej to zapis przebiegu danej reakcji za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych. W równaniu chemicznym liczby poszczególnych atomów po obu stronach musi być taka sama. substraty  produkty Oto przykłady: N2O  N2 + O2 Fe + S  Fe2S3 wróć

22 Równania reakcji chemicznych c.d.
Pierwiastki gazowe takie jak tlen, azot wodór i chlor zapisujemy w postaci dwu atomowych cząsteczek:O2 ,H2 ,Cl2 ,N2. Przykład: Magnez + woda  tlenek magnezu + wodór Mg H2O  MgO H2 wróć

23 Dziękuję za oglądnięcie prezentacji.
wróć Powrót do spisu treści


Pobierz ppt "Chemia-klasa 1 Wszystko z klasy 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google