Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer."— Zapis prezentacji:

1 Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer

2 Wody publiczne -własność Skarbu Państwa - grunty pod wodami - mienie związane z gospodarką wodną na wodach płynących

3 Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych wykonują m.in.: Prezes KZGW Marszałek województwa art. 11 Prawo wodne (PW) Wody publiczne istotne dla: - kształtowania zasobów wodnych - ochrony przeciwpowodziowej - regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

4 Grunty Grunty pokryte publicznymi wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela wód – art. 14 ust. 1 (PW) Skarb Państwa - właściciel Prezes KZGW – prawa właścicielskie Marszałek – prawa właścicielskie Nadleśniczy – uprawnienia właścicielskie

5 Mienie Mienie związane z gospodarką wodną w obszarze linii brzegowych Prezes KZGW, Marszałek - reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określoną ustawą Prawo wodne art. 14 ust. 4 art. 90 ust.1 pkt 7 GOSPODAROWANIE MIENIEM Nadleśnicy– powierzone im mienie

6 Art. 92 ust. 4 Prawa wodnego W ramach gospodarowania mieniem Dyrektor RZGW w imieniu Prezesa KZGW realizuje: zadania związane z utrzymaniem wód (gruntów), urządzeń wodnych - mienie inwestor

7 11 km 40,5 km rz. Biała Lądecka rz. Nysa Kłodzka Prawa właścicielskie Prezes KZGW Nadleśnictwo

8 12 km 10,3 km rz. Bystrzyca Kłodzka rz. Nysa Kłodzka Nadleśnictwo

9 Sondaż historyczny W przeszłości trasy cieków wodnych były wykazywane geodezyjnie w formie wydzielonych użytków gruntowych; Później z określonych powodów następowało scalanie gruntów lasów z gruntami zajmowanymi przez cieki płynące; (Plan urządzenia lasu) Obecnie czynność tę należy powtórzyć ! ale w celu wydzielenia działek jako odrębnych użytków gruntowych.

10 Ustawa o lasach z 1992 r. - określała, że lasami są również grunty związane z gospodarką leśną a więc dotyczy to też cieków wodnych ( ich wód, gruntów i mienia) Władający gruntem leśnym władał też ciekami ( różnorodne podejście w nadleśnictwie, zarządzenia lokalne dyrekcji lasów)

11 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP NYSA KŁODZKAOdra194.200193.00 Od km 0,0 do 95,9 opolskie, dolnośląskie 1.2 TRUJĄCANysa Klodzka12.4008.900 Potok górski dolnosląskie 3.5 GOWORÓWKANysa Klodzka11.1007.600 Potok górski dolnosląskie 3.5 DOMASZKOWSKI POTOKNysa Klodzka11.7608.260 Potok górski dolnosląskie 3.5 PORĘBANysa Klodzka5.1004.300 Potok górski dolnosląskie 0.8 WILCZKANysa Klodzka18.90011.900 Potok górski dolnosląskie 7 BOGORYJAWilczka5.0002.500 Potok górski dolnosląskie 2.5 BYSTRZYCA KŁODZKANysa Klodzka22.30010.300 Potok górski dolnosląskie 12 PRZERĘBLABystrzyca Kłodzka3.9001.500 Potok górski dolnosląskie 2.4 PŁAWNANysa Kłodzka16.70013.000 Potok górski dolnosląskie 3.7 JASNOSZPławna8.0006.600 Potok górski dolnosląskie 1.4 WALISZOWSKA WODANysa Kłodzka15.20012.200 Potok górski dolnosląskie 3 DUNA GÓRNANysa Kłodzka12.20010.200 Potok górski dolnosląskie 2 BIAŁA LĄDECKANysa Kłodzka51.50040.500 Potok górski dolnosląskie 11 BIELAWKABiała Lądecka4.530 Potok górski dolnosląskie 4.53 KOBYLICABiała Lądecka3.6500.750 Potok górski dolnosląskie 2.9

12 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MŁYNÓWKABiała Lądecka7.0002.900 Potok górski dolnosląskie 4.1 MORAWABiała Lądecka12.80010.000 Potok górski dolnosląskie 2.8 KAMIENICAMorawa8.570 Potok górski dolnosląskie 8.57 KLEŚNICAMorawa9.0505.050 Potok górski dolnosląskie 4 JANÓWKAMorawa7.8207.320 Potok górski dolnosląskie 0.5 PRZYRWABiała Lądecka4.0502.050 Potok górski dolnosląskie 2 PLĄSAWABiała Lądecka4.9004.300 Potok górski dolnosląskie 0.6 ORLICZKABiała Lądecka5.6705.370 Potok górski dolnosląskie 0.3 KONRADKABiała Lądecka9.4006.800 Potok górski dolnosląskie 2.6 SKRZYNCZANABiała Lądecka11.20010.300 Potok górski dolnosląskie 0.9 BYSTRZYCA DUSZNICKANysa Kłodzka37.20030.200dolnośląskie7 CIĘCIWABystrzyca Dusznicka4.6503.850 Potok górski dolnosląskie 0.8 KAMIENNY POTOKBystrzyca Dusznicka11.3002.080 Potok górski dolnosląskie 7.1 LASKABystrzyca Dusznicka5.8503.350 Potok górski dolnosląskie 2.5 ROGOZINIECBystrzyca Dusznicka4.3000.100 Potok górski dolnosląskie 4.2 TOCZEKCicha6.7003.000 Potok górski dolnosląskie 3.7 JODŁOWNIKNysa Kłodzka8.1007.100 Potok górski dolnosląskie 1

13 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOKOŁOWIECŚcinawka5.2003.800 Potok górski dolnosląskie 1.4 PIEKŁOŚcinawka0.015 punkt graniczny SOKÓŁKAWłodzica7.7505.750 Potok górski dolnosląskie 2 JUGOWSKI POTOKWłodzica8.1006.600 Potok górski dolnosląskie 1.5 PIEKIELNICAWłodzica7.9505.550 Potok górski dolnosląskie 2.4 WOLIBORKAWłodzica10.0007.300 Potok górski dolnosląskie 2.7 POSNAŚcinawka11.5002.630 Potok górski dolnosląskie CEDROŃPosna5.200 Potok górski dolnosląskie CZERWIONKAŚcinawka14.25010.250 Potok górski dolnosląskie 4 JAŚNICANysa Kłodzka10.7009.100 Potok górski dolnosląskie 1.6 WILCZANysa Kłodzka8.6004.000 Potok górski dolnosląskie 4.6 STĘPANysa Kłodzka4.7000.900 Potok górski dolnosląskie 3.8 MAŁUCHANysa Kłodzka7.6005.800 Potok górski dolnosląskie 1.8 GRUDANysa Kłodzka12.90011.400 Potok górski dolnosląskie 1.5 MĄKOLNICANysa Kłodzka16.46013.660 Potok górski dolnosląskie 2.8 BUDZÓWKANysa Kłodzka27.10024.600 Potok górski dolnosląskie 2.5

14 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP GLINIECJadkowa4.1002.100 Potok górski dolnosląskie 2 KRZEMIENNIKJadkowa5.7003.500 Potok górski dolnosląskie 2.2 KLOPOTNICAJadkowa6.2502.550 Potok górski dolnosląskie 3.7 WĘŻAJadkowa10.5009.000 Potok górski dolnosląskie 1.5 WYŻNIKKlikawa5.9001.400 Potok górski dolnośląskie 4.5 DAŃCZÓWKAKlikawa5.7002.310 Potok górski dolnośląskie CZERMNICABerlenka6.2703.230 potok górski dolnośląskie POTOK BEZIMIENNY ( PSTRĄŻNIA) Berlenka0.500 Potok graniczny dolnośląskie ORLICAŁaba35.95030.350 Potok graniczny dolnośląskie 5.6 OTŁUCZYNABystrzyca3.1002.100 potok górski dolnośląskie 1 ZŁOTA WODABystrzyca7.4005.400 potok górski dolnośląskie 2 JEDLINABystrzyca6.0005.400 potok górski dolnośląskie 0.6 WALIMKABystrzyca11.0009.300 potok górski dolnośląskie 1.7 KWISABóbr139.200132.700 km 0,0 -15,0 lubuskie, km 15,0-139,2 dolnośląskie 6.5

15 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MROŻYNKADługi Potok10.6006.600 potok górski dolnośląskie 4 CZARNY POTOKKwisa16.50014.500 potok górski dolnośląskie 2 ŁUŻYCACzarny Potok11.0009.500 potok górski dolnośląskie 1.5 ZŁOTNABóbr9.5007.000 Potok górski dolnośląskie 2.5 BIAŁY STRUMIEŃZłotna3.8000.400 Potok górski dolnośląskie 3.2 SREBRNIKZłotna4.5004.000 Potok górski dolnośląskie 0.5 SIERNIAWABóbr5.6001.000 Potok górski dolnośląskie 1.6 MIENICABóbr5.0004.300 Potok górski dolnośląskie 0.7 ORLABóbr5.0001.400 Potok górski dolnośląskie 3.6 JANÓWKABóbr3.8000.300 Potok górski dolnośląskie 3.5 KARPNICKI POTOKBóbr10.7007.700 Potok górski dolnośląskie 3 ŁOMNICABóbr22.60015.440 Potok górski dolnośląskie BYSTRZYKŁomnica4.2000.520 Potok górski dolnośląskie 0.59 ŁOMNICZKAŁomnica10.3004.500 Potok górski dolnośląskie PŁOMNICAŁomniczka4.0001.100 Potok górski dolnośląskie 2 SKAŁKAŁomniczka6.4004.000 Potok górski dolnośląskie 2 JEDLICAŁomnica16.70014.200 Potok górski dolnośląskie 2.4

16 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP PISZCZAKJedlica3.0000.500 Potok górski dolnośląskie 2.5 BYSTRAJedlica3.0002.300 Potok górski dolnośląskie 0.7 KALNICAJedlica6.0003.400 Potok górski dolnośląskie 2.6 MALINAJedlica6.7003.300 Potok górski dolnośląskie 3.4 KAMIENNABóbr33.10024.100 Potok górski dolnośląskie 9 RYCHLIKKamienna3.000 Potok górski dolnośląskie 3 BIELEŃKamienna5.4002.400 Potok górski dolnośląskie 3 KAMIEŃCZYKKamienna6.4001.400 Potok górski dolnośląskie 0.9 SZKLARKAKamienna5.600 Potok górski dolnośląskie 4.05 KAMIENNA MAŁAKamienna11.9002.000 Potok górski dolnośląskie 9.9 WRZOSÓWKAKamienna14.10010.300 Potok górski dolnośląskie PODGÓRNAWrzosówka11.9008.800 Potok górski dolnośląskie 2.3 CZERWIEŃPodgórna8.1003.000 Potok górski dolnośląskie 5.1 MYJAPodgórna5.2000.700 Potok górski dolnośląskie 4.5 KACZAPodgórna5.6003.600 Potok górski dolnośląskie 2 CZERWONKAPodgórna10.8006.500 Potok górski dolnośląskie 4.3 SOŚNIAKCzerwonka5.0002.100 Potok górski dolnośląskie 2.9

17 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOPOTWrzosówka5.7000.850 Potok górski dolnośląskie BARYCZKA (BROCZ) Wrzosówka4.0001.200 Potok górski dolnośląskie 0.7 KAMIENICABóbr22.80016.500 Potok górski dolnośląskie 6.3 Cieki na terenie Lasów Państwowych 281.74 km Lasy Prezes KZGW ( 281,74 km) ( do przekazania na terenie RZGW Wrocław)

18 Jeziora – przez które przepływają cieki [ ekspertyzy art. 11 ust.2.] Jezioro Liny Duże pow. 27,68 ha Lasy Jezioro Suchodół pow. 31,7 ha Lasy Jezioro Niva pow. 4,76 ha Lasy Jezioro Płytkie pow. 3,6 ha Lasy (woj.lubuskie) Σ 67,74 ha do przekazania z Lasów dla Prezesa KZGW

19 Linia brzegu Prawo wodne Linia brzegu Grunty wodne ( użytek) art.15 PW

20 [Linia brzegowa stanowi podstawę do rozgraniczenia gruntów wodnych od gruntów pozostałych] [Linia rozgraniczenia użytków] Operat - propozycja przebiegu linii brzegowej !

21 Nowy podział geodezyjny działek musi być wykonany na wniosek podmiotu przekazującego. Nadleśnictwo, Park Krajobrazowy Park Narodowy ( ciek graniczny) - Czy jest możliwy ten scenariusz działania jeśli nie to jaki i według jakiego prawa?

22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego o Budownictwa z 29.III.2001r. dot. Ewidencji gruntów i budynków § 46.1 Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji ! § 47.1 Aktualizacji operatu ewidencji dokonuje starosta po uzyskaniu odpowiednich dokumentów OPERAT EWIDENCJIbrak informacji u starosty DZIENNIK ZGŁOSZEŃ ZMIAN

23 Ustawa z 17.V.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240/2005 Rozdział 4 – Ewidencja gruntów Art. 20 – Ewidencja gruntów obejmuje informacje o gruntach a dotyczy to m.in. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych

24 Ustawa z 17.V.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240/2005 Art. 22 – Ewidencję gruntów prowadzą starostowie ! - osoby władające gruntem ( tracące władztwo) są zobowiązane zgłaszać staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów; - na żądanie starosty osoby ( podmioty władające gruntami) są zobowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne.

25 Wydzielone działki wodne oraz mienie na gruncie muszą być przedmiotem formalnego przekazania - przyjęcia do Prezesa KZGW Marszałka Województwa Kto zdecyduje że ma być przyjęty inny scenariusz postępowania niż wynika to Z prawa RP.

26 Wspólne wypracowanie dokumentów dla komisyjnego przekazania przez Lasy propozycja: - mapa sytuacyjno – wysokościowa ( 1:25 000 lub 1: 10 000), - mapa ewidencyjna z nr działki tworzącej ciek wodny w zaprojektowanej linii brzegowej ( wypis, wyrys), - ewidencja urządzeń wodnych w tym budowli regulacyjnych ( a także krótka ocena ich stanu), - wyciąg z rejestru wartości majątku trwałego Lasów objętego ewidencją księgową ( urządzenia wodne), - wykaz mostów i przepustów pozostających nadal we władaniu lasów (Alternatywne podejście to nic nie robić) grunty mienie

27 Prawo wodne art. 11 ust. 1 a i 1b Prezes KZGW lub Marszałek województwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki wodnej mogą ! powierzyć nadleśniczemu wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych potoki górskie, źródła, cieki większe, jeziora, sztuczne zbiorniki, śródlądowe drogi wodne

28 -wniosek Nadleśniczego ( jakie dokumenty?) - zgoda Ministra Porozumienie określenie zakresu uprawnień właścicielskich Porozumienie – dokument podstawowy wydzielenie działki to podstawa ! uprawnienia – grunty uprawnienia - mienie

29 Wydzielenie działek wodnych jest niezbędne do wykonania -Zarówno że strony odpowiedniego za utrzymanie wód i gruntów (RZGW) jak i posiadającego uprawnienia właścicielskie ( Nadleśniczy) - z uwagi na fakt ustawowego obowiązku ujawnienia w księgach Wieczystych prawa własności w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa ( Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1365 art.. 14 a).

30 Gospodarka leśna - plany urządzania lasów ( lasy) Gospodarka wodna – plan gospodarowania wodami (cieki)

31 Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa Prawo wodne

32 Uprawnienia właścicielskie Nadleśniczego 1)zakres – przedmiot uprawnień władającego działka wydzielona 2) zakres uprawnień w gospodarowaniu mieniem jak: utrzymanie wód lub urządzeń wodnych inwestorstwo Dyrektor RZGW wykonywać kontrole gospodarowania wodami ma prawo sporządzać identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Pobierz ppt "Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google