Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE NA STYKU WODA I LAS Stefan Bartosiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE NA STYKU WODA I LAS Stefan Bartosiewicz"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE NA STYKU WODA I LAS Stefan Bartosiewicz
październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer

2 własność Skarbu Państwa
Wody publiczne własność Skarbu Państwa - grunty pod wodami - mienie związane z gospodarką wodną na wodach płynących

3 Prawa właścicielskie w stosunku do wód
publicznych wykonują m.in.: Prezes KZGW Marszałek województwa art. 11 Prawo wodne (PW) Wody publiczne istotne dla: kształtowania zasobów wodnych ochrony przeciwpowodziowej regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

4 Grunty pokryte publicznymi wodami powierzchniowymi
stanowią własność właściciela wód – art. 14 ust. 1 (PW) Skarb Państwa - właściciel Prezes KZGW – prawa właścicielskie Marszałek – prawa właścicielskie Nadleśniczy – uprawnienia właścicielskie

5 Mienie związane z gospodarką wodną w obszarze linii brzegowych
Prezes KZGW, Marszałek reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określoną ustawą Prawo wodne art. 14 ust. 4 art. 90 ust.1 pkt 7 ◄ GOSPODAROWANIE MIENIEM ► Nadleśnicy– powierzone im mienie

6 W ramach gospodarowania mieniem Dyrektor RZGW
Art. 92 ust. 4 Prawa wodnego W ramach gospodarowania mieniem Dyrektor RZGW w imieniu Prezesa KZGW realizuje: zadania związane z utrzymaniem ● wód (gruntów), ● urządzeń wodnych - mienie inwestor

7 Nadleśnictwo Prawa właścicielskie Prezes KZGW rz. Biała Lądecka 11 km
rz. Nysa Kłodzka

8 Nadleśnictwo 12km rz. Bystrzyca Kłodzka 10,3 km rz. Nysa Kłodzka

9 Sondaż historyczny ● W przeszłości trasy cieków wodnych były wykazywane geodezyjnie w formie wydzielonych „ użytków gruntowych”; ► Później z określonych powodów następowało scalanie gruntów lasów z gruntami zajmowanymi przez cieki płynące; (Plan urządzenia lasu) ► Obecnie czynność tę należy powtórzyć ! ale w celu wydzielenia działek jako odrębnych użytków gruntowych.

10 Ustawa o lasach z 1992 r. określała, że lasami są również grunty związane z gospodarką leśną a więc dotyczy to też cieków wodnych ( ich wód, gruntów i mienia) Władający gruntem leśnym władał też ciekami ( różnorodne podejście w nadleśnictwie, zarządzenia lokalne dyrekcji lasów)

11 Od km 0,0 do 95,9 opolskie, dolnośląskie 1.2
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP NYSA KŁODZKA Odra 193.00 Od km 0,0 do 95, opolskie, dolnośląskie 1.2 TRUJĄCA Nysa Klodzka 12.400 8.900 Potok górski dolnosląskie 3.5 GOWORÓWKA 11.100 7.600 DOMASZKOWSKI POTOK 11.760 8.260 PORĘBA 5.100 4.300 0.8 WILCZKA 18.900 11.900 7 BOGORYJA Wilczka 5.000 2.500 2.5 BYSTRZYCA KŁODZKA 22.300 10.300 12 PRZERĘBLA Bystrzyca Kłodzka 3.900 1.500 2.4 PŁAWNA Nysa Kłodzka 16.700 13.000 3.7 JASNOSZ Pławna 8.000 6.600 1.4 WALISZOWSKA WODA 15.200 12.200 3 DUNA GÓRNA 10.200 2 BIAŁA LĄDECKA 51.500 40.500 11 BIELAWKA Biała Lądecka 4.530 4.53 KOBYLICA 3.650 0.750 2.9

12 Potok górski dolnosląskie
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MŁYNÓWKA Biała Lądecka 7.000 2.900 Potok górski dolnosląskie 4.1 MORAWA 12.800 10.000 2.8 KAMIENICA Morawa 8.570 8.57 KLEŚNICA 9.050 5.050 4 JANÓWKA 7.820 7.320 0.5 PRZYRWA 4.050 2.050 2 PLĄSAWA 4.900 4.300 0.6 ORLICZKA 5.670 5.370 0.3 KONRADKA 9.400 6.800 2.6 SKRZYNCZANA 11.200 10.300 0.9 BYSTRZYCA DUSZNICKA Nysa Kłodzka 37.200 30.200 dolnośląskie 7 CIĘCIWA Bystrzyca Dusznicka 4.650 3.850 0.8 KAMIENNY POTOK 11.300 2.080 7.1 LASKA 5.850 3.350 2.5 ROGOZINIEC 0.100 4.2 TOCZEK Cicha 6.700 3.000 3.7 JODŁOWNIK 8.100 7.100 1

13 Potok górski dolnosląskie
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOKOŁOWIEC Ścinawka 5.200 3.800 Potok górski dolnosląskie 1.4 PIEKŁO 0.015 punkt graniczny SOKÓŁKA Włodzica 7.750 5.750 2 JUGOWSKI POTOK 8.100 6.600 1.5 PIEKIELNICA 7.950 5.550 2.4 WOLIBORKA 10.000 7.300 2.7 POSNA 11.500 2.630 CEDROŃ Posna CZERWIONKA 14.250 10.250 4 JAŚNICA Nysa Kłodzka 10.700 9.100 1.6 WILCZA 8.600 4.000 4.6 STĘPA 4.700 0.900 3.8 MAŁUCHA 7.600 5.800 1.8 GRUDA 12.900 11.400 MĄKOLNICA 16.460 13.660 2.8 BUDZÓWKA 27.100 24.600 2.5

14 POTOK BEZIMIENNY ( PSTRĄŻNIA)
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP GLINIEC Jadkowa 4.100 2.100 Potok górski dolnosląskie 2 KRZEMIENNIK 5.700 3.500 2.2 KLOPOTNICA 6.250 2.550 3.7 WĘŻA 10.500 9.000 1.5 WYŻNIK Klikawa 5.900 1.400 Potok górski dolnośląskie 4.5 DAŃCZÓWKA 2.310 CZERMNICA Berlenka 6.270 3.230 potok górski dolnośląskie POTOK BEZIMIENNY ( PSTRĄŻNIA) 0.500 Potok graniczny dolnośląskie ORLICA Łaba 35.950 30.350 5.6 OTŁUCZYNA Bystrzyca 3.100 1 ZŁOTA WODA 7.400 5.400 JEDLINA 6.000 0.6 WALIMKA 11.000 9.300 1.7 KWISA Bóbr km 0,0 -15,0 lubuskie, km 15,0-139, dolnośląskie 6.5

15 potok górski dolnośląskie 4
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MROŻYNKA Długi Potok 10.600 6.600 potok górski dolnośląskie 4 CZARNY POTOK Kwisa 16.500 14.500 2 ŁUŻYCA Czarny Potok 11.000 9.500 1.5 ZŁOTNA Bóbr 7.000 Potok górski dolnośląskie 2.5 BIAŁY STRUMIEŃ Złotna 3.800 0.400 3.2 SREBRNIK 4.500 4.000 0.5 SIERNIAWA 5.600 1.000 1.6 MIENICA 5.000 4.300 0.7 ORLA 1.400 3.6 JANÓWKA 0.300 3.5 KARPNICKI POTOK 10.700 7.700 3 ŁOMNICA 22.600 15.440 BYSTRZYK Łomnica 4.200 0.520 0.59 ŁOMNICZKA 10.300 PŁOMNICA Łomniczka 1.100 SKAŁKA 6.400 JEDLICA 16.700 14.200 2.4

16 Potok górski dolnośląskie
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP PISZCZAK Jedlica 3.000 0.500 Potok górski dolnośląskie 2.5 BYSTRA 2.300 0.7 KALNICA 6.000 3.400 2.6 MALINA 6.700 3.300 3.4 KAMIENNA Bóbr 33.100 24.100 9 RYCHLIK Kamienna 3 BIELEŃ 5.400 2.400 KAMIEŃCZYK 6.400 1.400 0.9 SZKLARKA 5.600 4.05 KAMIENNA MAŁA 11.900 2.000 9.9 WRZOSÓWKA 14.100 10.300 PODGÓRNA Wrzosówka 8.800 2.3 CZERWIEŃ Podgórna 8.100 5.1 MYJA 5.200 0.700 4.5 KACZA 3.600 2 CZERWONKA 10.800 6.500 4.3 SOŚNIAK Czerwonka 5.000 2.100 2.9

17 Potok górski dolnośląskie
Nazwa rzeki Recypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOPOT Wrzosówka 5.700 0.850 Potok górski dolnośląskie BARYCZKA (BROCZ) 4.000 1.200 0.7 KAMIENICA Bóbr 22.800 16.500 6.3 Cieki na terenie Lasów Państwowych → km Lasy Prezes KZGW ( 281,74 km) ( do przekazania na terenie RZGW Wrocław)

18 Jeziora – przez które przepływają cieki [ ekspertyzy art. 11 ust.2.]
● Jezioro Liny Duże pow. 27,68 ha Lasy ● Jezioro Suchodół pow. 31,7 ha Lasy ● Jezioro Niva pow. 4,76 ha Lasy ● Jezioro Płytkie pow. 3,6 ha Lasy (woj.lubuskie) Σ ,74 ha do przekazania z Lasów dla Prezesa KZGW

19 Grunty wodne ( użytek) Prawo wodne Linia brzegu Linia brzegu art.15 PW

20 [Linia brzegowa stanowi podstawę do rozgraniczenia
gruntów wodnych od gruntów pozostałych] [Linia rozgraniczenia użytków] „ Operat - propozycja przebiegu linii brzegowej” !

21 Nowy podział geodezyjny działek musi być wykonany
na wniosek podmiotu przekazującego. Nadleśnictwo, Park Krajobrazowy Park Narodowy ( ciek graniczny) - Czy jest możliwy ten scenariusz działania jeśli nie to jaki i według jakiego prawa?

22 Ministra Rozwoju Regionalnego o Budownictwa z 29.III.2001r. dot.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego o Budownictwa z 29.III.2001r. dot. „ Ewidencji gruntów i budynków” § 46.1 Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji ! § 47.1 Aktualizacji operatu ewidencji dokonuje starosta po uzyskaniu odpowiednich dokumentów OPERAT EWIDENCJI brak informacji u starosty DZIENNIK ZGŁOSZEŃ ZMIAN

23 Ustawa z 17.V.1989r. „ Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240/2005 Rozdział 4 – Ewidencja gruntów Art. 20 – „Ewidencja gruntów” obejmuje informacje o gruntach a dotyczy to m.in. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych

24 Ustawa z 17.V.1989r. „ Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240/2005 Art – Ewidencję gruntów prowadzą starostowie ! - osoby władające gruntem ( tracące władztwo) są zobowiązane zgłaszać staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów; - na żądanie starosty osoby ( podmioty władające gruntami) są zobowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne.

25 Wydzielone „ działki wodne” oraz mienie na gruncie
muszą być przedmiotem formalnego „ przekazania - przyjęcia” do Prezesa KZGW Marszałka Województwa Kto zdecyduje że ma być przyjęty inny scenariusz postępowania niż wynika to Z prawa RP.

26 Wspólne wypracowanie dokumentów dla komisyjnego
przekazania przez Lasy propozycja: mapa sytuacyjno – wysokościowa ( 1: lub 1: ), mapa ewidencyjna z nr działki tworzącej ciek wodny w zaprojektowanej linii brzegowej ( wypis, wyrys), ewidencja urządzeń wodnych w tym budowli regulacyjnych ( a także krótka ocena ich stanu), wyciąg z rejestru wartości majątku trwałego Lasów objętego ewidencją księgową ( urządzenia wodne), wykaz mostów i przepustów pozostających nadal we władaniu lasów (Alternatywne podejście to nic nie robić) grunty mienie

27 Prawo wodne art. 11 ust. 1 a i 1b Prezes KZGW lub Marszałek województwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki wodnej mogą ! powierzyć nadleśniczemu wykonywanie „ uprawnień właścicielskich” Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych potoki górskie, źródła, cieki większe, jeziora, sztuczne zbiorniki, śródlądowe drogi wodne

28 wniosek Nadleśniczego ( jakie dokumenty?)
- zgoda Ministra Porozumienie – dokument podstawowy Porozumienie określenie zakresu uprawnień właścicielskich ● wydzielenie działki to podstawa ! uprawnienia – grunty uprawnienia - mienie

29 Wydzielenie działek wodnych jest niezbędne do wykonania
Zarówno że strony odpowiedniego za utrzymanie wód i gruntów (RZGW) jak i posiadającego uprawnienia właścicielskie ( Nadleśniczy) z uwagi na fakt ustawowego obowiązku „ ujawnienia w księgach Wieczystych prawa własności w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa Ustawa z dnia 7 września 2007 r. „ o ujawnieniu w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa” ( Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz art.. 14 a).

30 Gospodarka leśna - plany urządzania lasów ( lasy)
Gospodarka wodna – plan gospodarowania wodami (cieki)

31 Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa Prawo wodne

32 Uprawnienia właścicielskie Nadleśniczego
zakres – przedmiot uprawnień władającego działka wydzielona 2) zakres uprawnień w gospodarowaniu mieniem jak: ● utrzymanie wód lub urządzeń wodnych ● inwestorstwo Dyrektor RZGW wykonywać kontrole gospodarowania wodami ma prawo sporządzać identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Pobierz ppt "WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE NA STYKU WODA I LAS Stefan Bartosiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google