Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer."— Zapis prezentacji:

1 Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer

2 Wody publiczne -własność Skarbu Państwa - grunty pod wodami - mienie związane z gospodarką wodną na wodach płynących

3 Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych wykonują m.in.: Prezes KZGW Marszałek województwa art. 11 Prawo wodne (PW) Wody publiczne istotne dla: - kształtowania zasobów wodnych - ochrony przeciwpowodziowej - regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa

4 Grunty Grunty pokryte publicznymi wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela wód – art. 14 ust. 1 (PW) Skarb Państwa - właściciel Prezes KZGW – prawa właścicielskie Marszałek – prawa właścicielskie Nadleśniczy – uprawnienia właścicielskie

5 Mienie Mienie związane z gospodarką wodną w obszarze linii brzegowych Prezes KZGW, Marszałek - reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określoną ustawą Prawo wodne art. 14 ust. 4 art. 90 ust.1 pkt 7 GOSPODAROWANIE MIENIEM Nadleśnicy– powierzone im mienie

6 Art. 92 ust. 4 Prawa wodnego W ramach gospodarowania mieniem Dyrektor RZGW w imieniu Prezesa KZGW realizuje: zadania związane z utrzymaniem wód (gruntów), urządzeń wodnych - mienie inwestor

7 11 km 40,5 km rz. Biała Lądecka rz. Nysa Kłodzka Prawa właścicielskie Prezes KZGW Nadleśnictwo

8 12 km 10,3 km rz. Bystrzyca Kłodzka rz. Nysa Kłodzka Nadleśnictwo

9 Sondaż historyczny W przeszłości trasy cieków wodnych były wykazywane geodezyjnie w formie wydzielonych użytków gruntowych; Później z określonych powodów następowało scalanie gruntów lasów z gruntami zajmowanymi przez cieki płynące; (Plan urządzenia lasu) Obecnie czynność tę należy powtórzyć ! ale w celu wydzielenia działek jako odrębnych użytków gruntowych.

10 Ustawa o lasach z 1992 r. - określała, że lasami są również grunty związane z gospodarką leśną a więc dotyczy to też cieków wodnych ( ich wód, gruntów i mienia) Władający gruntem leśnym władał też ciekami ( różnorodne podejście w nadleśnictwie, zarządzenia lokalne dyrekcji lasów)

11 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP NYSA KŁODZKAOdra Od km 0,0 do 95,9 opolskie, dolnośląskie 1.2 TRUJĄCANysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 3.5 GOWORÓWKANysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 3.5 DOMASZKOWSKI POTOKNysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 3.5 PORĘBANysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 0.8 WILCZKANysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 7 BOGORYJAWilczka Potok górski dolnosląskie 2.5 BYSTRZYCA KŁODZKANysa Klodzka Potok górski dolnosląskie 12 PRZERĘBLABystrzyca Kłodzka Potok górski dolnosląskie 2.4 PŁAWNANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 3.7 JASNOSZPławna Potok górski dolnosląskie 1.4 WALISZOWSKA WODANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 3 DUNA GÓRNANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 2 BIAŁA LĄDECKANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 11 BIELAWKABiała Lądecka4.530 Potok górski dolnosląskie 4.53 KOBYLICABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 2.9

12 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MŁYNÓWKABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 4.1 MORAWABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 2.8 KAMIENICAMorawa8.570 Potok górski dolnosląskie 8.57 KLEŚNICAMorawa Potok górski dolnosląskie 4 JANÓWKAMorawa Potok górski dolnosląskie 0.5 PRZYRWABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 2 PLĄSAWABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 0.6 ORLICZKABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 0.3 KONRADKABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 2.6 SKRZYNCZANABiała Lądecka Potok górski dolnosląskie 0.9 BYSTRZYCA DUSZNICKANysa Kłodzka dolnośląskie7 CIĘCIWABystrzyca Dusznicka Potok górski dolnosląskie 0.8 KAMIENNY POTOKBystrzyca Dusznicka Potok górski dolnosląskie 7.1 LASKABystrzyca Dusznicka Potok górski dolnosląskie 2.5 ROGOZINIECBystrzyca Dusznicka Potok górski dolnosląskie 4.2 TOCZEKCicha Potok górski dolnosląskie 3.7 JODŁOWNIKNysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 1

13 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOKOŁOWIECŚcinawka Potok górski dolnosląskie 1.4 PIEKŁOŚcinawka0.015 punkt graniczny SOKÓŁKAWłodzica Potok górski dolnosląskie 2 JUGOWSKI POTOKWłodzica Potok górski dolnosląskie 1.5 PIEKIELNICAWłodzica Potok górski dolnosląskie 2.4 WOLIBORKAWłodzica Potok górski dolnosląskie 2.7 POSNAŚcinawka Potok górski dolnosląskie CEDROŃPosna5.200 Potok górski dolnosląskie CZERWIONKAŚcinawka Potok górski dolnosląskie 4 JAŚNICANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 1.6 WILCZANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 4.6 STĘPANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 3.8 MAŁUCHANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 1.8 GRUDANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 1.5 MĄKOLNICANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 2.8 BUDZÓWKANysa Kłodzka Potok górski dolnosląskie 2.5

14 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP GLINIECJadkowa Potok górski dolnosląskie 2 KRZEMIENNIKJadkowa Potok górski dolnosląskie 2.2 KLOPOTNICAJadkowa Potok górski dolnosląskie 3.7 WĘŻAJadkowa Potok górski dolnosląskie 1.5 WYŻNIKKlikawa Potok górski dolnośląskie 4.5 DAŃCZÓWKAKlikawa Potok górski dolnośląskie CZERMNICABerlenka potok górski dolnośląskie POTOK BEZIMIENNY ( PSTRĄŻNIA) Berlenka0.500 Potok graniczny dolnośląskie ORLICAŁaba Potok graniczny dolnośląskie 5.6 OTŁUCZYNABystrzyca potok górski dolnośląskie 1 ZŁOTA WODABystrzyca potok górski dolnośląskie 2 JEDLINABystrzyca potok górski dolnośląskie 0.6 WALIMKABystrzyca potok górski dolnośląskie 1.7 KWISABóbr km 0,0 -15,0 lubuskie, km 15,0-139,2 dolnośląskie 6.5

15 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP MROŻYNKADługi Potok potok górski dolnośląskie 4 CZARNY POTOKKwisa potok górski dolnośląskie 2 ŁUŻYCACzarny Potok potok górski dolnośląskie 1.5 ZŁOTNABóbr Potok górski dolnośląskie 2.5 BIAŁY STRUMIEŃZłotna Potok górski dolnośląskie 3.2 SREBRNIKZłotna Potok górski dolnośląskie 0.5 SIERNIAWABóbr Potok górski dolnośląskie 1.6 MIENICABóbr Potok górski dolnośląskie 0.7 ORLABóbr Potok górski dolnośląskie 3.6 JANÓWKABóbr Potok górski dolnośląskie 3.5 KARPNICKI POTOKBóbr Potok górski dolnośląskie 3 ŁOMNICABóbr Potok górski dolnośląskie BYSTRZYKŁomnica Potok górski dolnośląskie 0.59 ŁOMNICZKAŁomnica Potok górski dolnośląskie PŁOMNICAŁomniczka Potok górski dolnośląskie 2 SKAŁKAŁomniczka Potok górski dolnośląskie 2 JEDLICAŁomnica Potok górski dolnośląskie 2.4

16 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP PISZCZAKJedlica Potok górski dolnośląskie 2.5 BYSTRAJedlica Potok górski dolnośląskie 0.7 KALNICAJedlica Potok górski dolnośląskie 2.6 MALINAJedlica Potok górski dolnośląskie 3.4 KAMIENNABóbr Potok górski dolnośląskie 9 RYCHLIKKamienna3.000 Potok górski dolnośląskie 3 BIELEŃKamienna Potok górski dolnośląskie 3 KAMIEŃCZYKKamienna Potok górski dolnośląskie 0.9 SZKLARKAKamienna5.600 Potok górski dolnośląskie 4.05 KAMIENNA MAŁAKamienna Potok górski dolnośląskie 9.9 WRZOSÓWKAKamienna Potok górski dolnośląskie PODGÓRNAWrzosówka Potok górski dolnośląskie 2.3 CZERWIEŃPodgórna Potok górski dolnośląskie 5.1 MYJAPodgórna Potok górski dolnośląskie 4.5 KACZAPodgórna Potok górski dolnośląskie 2 CZERWONKAPodgórna Potok górski dolnośląskie 4.3 SOŚNIAKCzerwonka Potok górski dolnośląskie 2.9

17 Nazwa rzekiRecypient Długość całkowita km Odcinek RZGW km Województwo uwagi Odcinek RDLP SOPOTWrzosówka Potok górski dolnośląskie BARYCZKA (BROCZ) Wrzosówka Potok górski dolnośląskie 0.7 KAMIENICABóbr Potok górski dolnośląskie 6.3 Cieki na terenie Lasów Państwowych km Lasy Prezes KZGW ( 281,74 km) ( do przekazania na terenie RZGW Wrocław)

18 Jeziora – przez które przepływają cieki [ ekspertyzy art. 11 ust.2.] Jezioro Liny Duże pow. 27,68 ha Lasy Jezioro Suchodół pow. 31,7 ha Lasy Jezioro Niva pow. 4,76 ha Lasy Jezioro Płytkie pow. 3,6 ha Lasy (woj.lubuskie) Σ 67,74 ha do przekazania z Lasów dla Prezesa KZGW

19 Linia brzegu Prawo wodne Linia brzegu Grunty wodne ( użytek) art.15 PW

20 [Linia brzegowa stanowi podstawę do rozgraniczenia gruntów wodnych od gruntów pozostałych] [Linia rozgraniczenia użytków] Operat - propozycja przebiegu linii brzegowej !

21 Nowy podział geodezyjny działek musi być wykonany na wniosek podmiotu przekazującego. Nadleśnictwo, Park Krajobrazowy Park Narodowy ( ciek graniczny) - Czy jest możliwy ten scenariusz działania jeśli nie to jaki i według jakiego prawa?

22 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego o Budownictwa z 29.III.2001r. dot. Ewidencji gruntów i budynków § 46.1 Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji ! § 47.1 Aktualizacji operatu ewidencji dokonuje starosta po uzyskaniu odpowiednich dokumentów OPERAT EWIDENCJIbrak informacji u starosty DZIENNIK ZGŁOSZEŃ ZMIAN

23 Ustawa z 17.V.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240/2005 Rozdział 4 – Ewidencja gruntów Art. 20 – Ewidencja gruntów obejmuje informacje o gruntach a dotyczy to m.in. ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych

24 Ustawa z 17.V.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. Nr 240/2005 Art. 22 – Ewidencję gruntów prowadzą starostowie ! - osoby władające gruntem ( tracące władztwo) są zobowiązane zgłaszać staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów; - na żądanie starosty osoby ( podmioty władające gruntami) są zobowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne.

25 Wydzielone działki wodne oraz mienie na gruncie muszą być przedmiotem formalnego przekazania - przyjęcia do Prezesa KZGW Marszałka Województwa Kto zdecyduje że ma być przyjęty inny scenariusz postępowania niż wynika to Z prawa RP.

26 Wspólne wypracowanie dokumentów dla komisyjnego przekazania przez Lasy propozycja: - mapa sytuacyjno – wysokościowa ( 1: lub 1: ), - mapa ewidencyjna z nr działki tworzącej ciek wodny w zaprojektowanej linii brzegowej ( wypis, wyrys), - ewidencja urządzeń wodnych w tym budowli regulacyjnych ( a także krótka ocena ich stanu), - wyciąg z rejestru wartości majątku trwałego Lasów objętego ewidencją księgową ( urządzenia wodne), - wykaz mostów i przepustów pozostających nadal we władaniu lasów (Alternatywne podejście to nic nie robić) grunty mienie

27 Prawo wodne art. 11 ust. 1 a i 1b Prezes KZGW lub Marszałek województwa za zgodą ministra właściwego ds. gospodarki wodnej mogą ! powierzyć nadleśniczemu wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych potoki górskie, źródła, cieki większe, jeziora, sztuczne zbiorniki, śródlądowe drogi wodne

28 -wniosek Nadleśniczego ( jakie dokumenty?) - zgoda Ministra Porozumienie określenie zakresu uprawnień właścicielskich Porozumienie – dokument podstawowy wydzielenie działki to podstawa ! uprawnienia – grunty uprawnienia - mienie

29 Wydzielenie działek wodnych jest niezbędne do wykonania -Zarówno że strony odpowiedniego za utrzymanie wód i gruntów (RZGW) jak i posiadającego uprawnienia właścicielskie ( Nadleśniczy) - z uwagi na fakt ustawowego obowiązku ujawnienia w księgach Wieczystych prawa własności w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa ( Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz art.. 14 a).

30 Gospodarka leśna - plany urządzania lasów ( lasy) Gospodarka wodna – plan gospodarowania wodami (cieki)

31 Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa o lasach i inne ustawy Ustawa Prawo wodne

32 Uprawnienia właścicielskie Nadleśniczego 1)zakres – przedmiot uprawnień władającego działka wydzielona 2) zakres uprawnień w gospodarowaniu mieniem jak: utrzymanie wód lub urządzeń wodnych inwestorstwo Dyrektor RZGW wykonywać kontrole gospodarowania wodami ma prawo sporządzać identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43


Pobierz ppt "Stefan Bartosiewicz październik 2008 Opracowanie graficzne: Monika Holdenmajer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google