Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress"— Zapis prezentacji:

1 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress
Tworzenie definicji szablonów eksportu makiet i przypisywanie ich do konkretnych stron Wstępne makietowanie ogłoszeń, numerowanie stron, określanie grzbietów Nadawanie statusów ogłoszeniom, określanie dodatkowych cech ogłoszeniom istotnych z punktu widzenia ich dalszej produkcji Eksport makiet w formacie DataFormXT w postaci dokumentów jedno lub wielostronicowych, możliwość łączenia makiet w jedną stronę dokumentu (np. gdy na jednej stronie występują 2 różne siatki modułowe)‏ Generowanie eksportów ogłoszeń drobnych do składu w formacie DataFormXT

2 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress
Zamiana własnych formatów do postaci zrozumiałej przez edytory DTP (QuarkXPress, InDesign) w zakresie: Tworzenie nowych dokumentów i stron na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów Tworzenie ramek tesktowych i graficznych, wstawianie do nich tekstu lub ścieżki do pliku z grafiką Zamiana formatów ogłoszeń drobnych na formaty (tagi i style) zrozumiałe przez systemy DTP Tworzenie obiektów niestandardowych (obiekty grficzne: okręgi, linie, kształty, tabele, itp)‏

3 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress
Systemy DTP (QuarkXPress, Adobe InDesign): Import plików z makietami (automatyczne tworzenie nowych stron, zakładanie ramek, układanie ramek na stronie, wstawianie tekstów, podpinanie grafiki)‏ Import plików z ogłoszeniami drobnymi (automatyczne formatowanie tekstu, zakładanie ramek tekstowych i graficznych, w tym również ramek zagnieżdżonych, podpinanie grafiki, autodopasowywanie ramek do tekstu)‏ Aktualizacja zawartości ramek tesktowych i graficznych w sytuacji gdy nastąpiły zmiany w MP2

4 Konfiguracja DataFormXT w MEDIAPress2 (1/2)‏
Tworzenie szablonów stron: Master Page Rozmiary stron i modułów Marginesy i odstępy między modułami

5 Konfiguracja DataFormXT w MEDIAPress2 (2/2)‏
Przypisanie szablonów eksportu makiet do stron w MP2: Przypisanie szablonu dla konkretnego typu strony z opcją parzyste/nieparzyste Określenie sposobu grupowania stron przy eksporcie makiet Określenie sposobu nadawnia numerów eksportowanym stronom (od pierwszej lub wg nadanego w MP2)

6 Makietowanie (numery stron i oznaczenie grzbietów)‏
Makietowanie ogłoszeń: Nadawanie makietom numerów stron w gazecie Przypisywanie stron do grzbietów (oddzielne eksporty dla każdego z grzbietów)‏

7 Skład (nadawanie statusów ogłoszeniom) - opcja
Zarządzanie statusami ogłoszeń / historia zmian statusów / szybkie wyszukiwanie ogłoszeń Status ogłoszenia jako wyznacznik informacji przesyłanych z ogłoszeniem poprzez DataFormXT

8 Makietowanie (eksport makiet)‏
Wybór grzbietu zawierającego strony (makiety) do eksportu Wybór stron do eksportu (wybrane / wszystkie)‏

9 Import makiet z poziomu edytora DTP
Import plików z definicją stron i ramek ogłoszeniowych / formatowanie tekstu / podpinanie grafiki Import plików z ogłoszeniami drobnymi / formatowanie tekstu / podpinanie grafiki

10 Wybór dodatkowych formatów ogłoszeń w MP2
Dodatkowe formaty: Możliwość określania dodatkowych formatów ogłoszeń na poziomie zlecenia Wybrane formaty są uwzględnione przy eksporcie makiet i ogłoszeń drobnych poprzez DataFormXT

11 Eksport ogłoszeń drobnych do składu
Większe możliwości formatowania ogłoszeń drobnych dzięki DataFormXT Możliwość robienia eksportów ogłoszeń z wybranego okresu czasu (NOWOŚĆ!)‏


Pobierz ppt "MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress"

Podobne prezentacje


Reklamy Google