Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDIAPress2 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress MEDIAPress2: Tworzenie definicji szablonów eksportu makiet i przypisywanie ich do konkretnych stron.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDIAPress2 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress MEDIAPress2: Tworzenie definicji szablonów eksportu makiet i przypisywanie ich do konkretnych stron."— Zapis prezentacji:

1 MEDIAPress2 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress MEDIAPress2: Tworzenie definicji szablonów eksportu makiet i przypisywanie ich do konkretnych stron Wstępne makietowanie ogłoszeń, numerowanie stron, określanie grzbietów Nadawanie statusów ogłoszeniom, określanie dodatkowych cech ogłoszeniom istotnych z punktu widzenia ich dalszej produkcji Eksport makiet w formacie DataFormXT w postaci dokumentów jedno lub wielostronicowych, możliwość łączenia makiet w jedną stronę dokumentu (np. gdy na jednej stronie występują 2 różne siatki modułowe) Generowanie eksportów ogłoszeń drobnych do składu w formacie DataFormXT

2 DataFormXT MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress DataFormXT: Zamiana własnych formatów do postaci zrozumiałej przez edytory DTP (QuarkXPress, InDesign) w zakresie: Tworzenie nowych dokumentów i stron na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów Tworzenie ramek tesktowych i graficznych, wstawianie do nich tekstu lub ścieżki do pliku z grafiką Zamiana formatów ogłoszeń drobnych na formaty (tagi i style) zrozumiałe przez systemy DTP Tworzenie obiektów niestandardowych (obiekty grficzne: okręgi, linie, kształty, tabele, itp)

3 QuarkXPress MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress Systemy DTP (QuarkXPress, Adobe InDesign): Import plików z makietami (automatyczne tworzenie nowych stron, zakładanie ramek, układanie ramek na stronie, wstawianie tekstów, podpinanie grafiki) Import plików z ogłoszeniami drobnymi (automatyczne formatowanie tekstu, zakładanie ramek tekstowych i graficznych, w tym również ramek zagnieżdżonych, podpinanie grafiki, autodopasowywanie ramek do tekstu) Aktualizacja zawartości ramek tesktowych i graficznych w sytuacji gdy nastąpiły zmiany w MP2

4 Konfiguracja DataFormXT w MEDIAPress2 (1/2) Tworzenie szablonów stron: Master Page Rozmiary stron i modułów Marginesy i odstępy między modułami

5 Konfiguracja DataFormXT w MEDIAPress2 (2/2) Przypisanie szablonów eksportu makiet do stron w MP2: Przypisanie szablonu dla konkretnego typu strony z opcją parzyste/nieparzyste Określenie sposobu grupowania stron przy eksporcie makiet Określenie sposobu nadawnia numerów eksportowanym stronom (od pierwszej lub wg nadanego w MP2)

6 Makietowanie (numery stron i oznaczenie grzbietów) Makietowanie ogłoszeń: Nadawanie makietom numerów stron w gazecie Przypisywanie stron do grzbietów (oddzielne eksporty dla każdego z grzbietów)

7 Skład (nadawanie statusów ogłoszeniom) - opcja Nadawanie statusów ogłoszeniom: Zarządzanie statusami ogłoszeń / historia zmian statusów / szybkie wyszukiwanie ogłoszeń Status ogłoszenia jako wyznacznik informacji przesyłanych z ogłoszeniem poprzez DataFormXT

8 Makietowanie (eksport makiet) Eksport makiet: Wybór grzbietu zawierającego strony (makiety) do eksportu Wybór stron do eksportu (wybrane / wszystkie)

9 Import makiet z poziomu edytora DTP Import makiet: Import plików z definicją stron i ramek ogłoszeniowych / formatowanie tekstu / podpinanie grafiki Import plików z ogłoszeniami drobnymi / formatowanie tekstu / podpinanie grafiki

10 Wybór dodatkowych formatów ogłoszeń w MP2 Dodatkowe formaty: Możliwość określania dodatkowych formatów ogłoszeń na poziomie zlecenia Wybrane formaty są uwzględnione przy eksporcie makiet i ogłoszeń drobnych poprzez DataFormXT

11 Eksport ogłoszeń drobnych do składu Eksport ogłoszeń drobnych: Większe możliwości formatowania ogłoszeń drobnych dzięki DataFormXT Możliwość robienia eksportów ogłoszeń z wybranego okresu czasu (NOWOŚĆ!)


Pobierz ppt "MEDIAPress2 MEDIAPress2 -> DataFormXT -> QuarkXPress MEDIAPress2: Tworzenie definicji szablonów eksportu makiet i przypisywanie ich do konkretnych stron."

Podobne prezentacje


Reklamy Google