Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Weronika Grzybowska. Find – to aplikacja pozornie prosta, służąca do odnajdywania plików / folderów. Przykładowo : #find. -name *.html komenda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Weronika Grzybowska. Find – to aplikacja pozornie prosta, służąca do odnajdywania plików / folderów. Przykładowo : #find. -name *.html komenda."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Weronika Grzybowska

2

3 Find – to aplikacja pozornie prosta, służąca do odnajdywania plików / folderów. Przykładowo : #find. -name *.html komenda ta znajdzie wszystkie pliki html w katalogu w którym jesteśmy i jego podkatalogach #find /home -mmin 180 -name *.txt znajdzie pliki txt w katalogu domowym,które miały zmiany w ciągu 180 minut Najciekawsza jest jednak możliwość wykonywania poleceń na znalezionych plikach #find / -amin 60 -name *.txt -exec cat {} >> /home/User/niedawnouzyte.txt \; Komenda ta znajdzie wszystkie pliki txt otwarte w ciągu ostatnich 60 minut i na każdym wykona polecenie (-exec) gdzie {} jest nazwą znalezionego pliku, a \; kończy polecenie.

4 Innym ciekawym narzędziem jest edytor strumieniowy sed. Służy on do dokonywania zmian w plikach, bez potrzeby ich otwierania #sed -i 's|A|a|g' plik.txt Komenda ta w plik.txt ( -i dokonuje zmiany w pliku ) dokona podmiany ( s ) wszystkich ( g ) dużych liter A na małe litery a #sed 's|B|b|g' -e 's|1|jeden' plik.txt nowy.txt Utworzy plik nowy.txt zawierający całą zawartość pliku plik.txt, przy czym wszystkie ( g ) duże litery B zostaną zamienione ( s ) na małe litery b oraz ( -e 'dodatkowa komenda' ) pierwszą cyfrę 1 zamieni ( s ) na słowo jeden. Oczywiście sed jak i inne programy może być wywoływany przez inny program, np find : #find /home -name *.txt -exec sed -i 's|Moje Nazwisko|Wymyślone Nazwisko|g' {} \; Komenda ta zamieni we wszystkich znalezionych plikach txt w katalogu home ciąg znaków wpisany jako Moje Nazwisko na Wymyślone Nazwisko

5 Język awk może służyć jako prosty edytor pliku przetwarzający koleje linie Posiadamy na przykład plik zawierający imię, nazwisko, pesel Ania Kowalska 86034400024 Marek Piotrowski 88021301365 Roman Lompa 87100108291 Pawel Rebiek 86062201936 Adam Pugacz 88091126529 kotokolwiek jakkolwiek 99010100000 i chcemy przekazać do działu księgowości tylko same nazwisko i imię - wystarczy wykonać polecenie : #cat lista.txt | awk '{print $2, ",$1}' >> nowalista.txt otrzymany plik wygląda w następujący sposób Kowalska Ania Piotrowski Marek Lompa Roman Rebiek Pawel Pugacz Adam jakkolwiek kotokolwiek Print to polecenie wypisujące na ekranie, a $1 itp. to kolejne pola oddzielone spacją ( można zdefiniować dowolne separatory, np. ",") Oczywiście język awk może służyć do bardzo wielu innych zastosowań

6

7 grep - polecenie związane z potokami procesowymi, które przechwytuje linię spełniającą dane kryteria Przykład: #cat plik.txt | grep piwo wyświetli na ekranie linię z pliku zawierającą słowo piwo Korzystając z większej ilości narzędzi pokazanych w prezentacji możemy np.: #find / -name *.txt -exec cat {} | grep Marcin >> /home/user/wyszukiwanie.txt \; wyszukać (find) pliki txt (-name *.txt) i wypisać je ( -exec cat {} ) przechwytując tylko linie zawierające słowo Marcin ( | grep Marcin ) i przenieść je do pliku wynikowego ( >> /home/user/wyszukiwanie.txt).

8 Jak widać tych kilka prostych narzędzi przy odrobinie fantazji może zaoszczędzić mozolnej pracy i znacznie zaoszczędzić czas, lub rozwiązać problem, który wydawał się nierozwiązywalny.


Pobierz ppt "Opracowała: Weronika Grzybowska. Find – to aplikacja pozornie prosta, służąca do odnajdywania plików / folderów. Przykładowo : #find. -name *.html komenda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google