Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szeregowanie sieciowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szeregowanie sieciowe"— Zapis prezentacji:

1 Szeregowanie sieciowe

2 Co to jest przedsięwzięcie?
Projekt (przedsięwzięcie) to zbiór powiązanych ze sobą kroków prowadzących do osiągnięcia konkretnego celu. Projekt realizowany jest jednorazowo. Cel projektu wyznacza zakres działań jakie należy podjąć.

3 Przedsięwzięcia - przykłady
- napisanie programu/aplikacji - rozbudowa systemu informatycznego - wdrożenie systemu informatycznego - akcja marketingowa nowego produktu - opracowanie nowego produktu - reorganizacja firmy - budowa domu, hotelu, mostu, .... - przygotowanie wycieczki szkolnej - reorganizacja biblioteki - organizacja pracowni komputerowej

4 Przedsięwzięcie (projekt)
Dane są: - zbiór zadań (czynności) z określonymi czasami trwania - ograniczenia kolejnościowe (relacja częściowego porządku) Cel: Minimalizacja czasu potrzebnego do ukończenia przedsięwzięcia. Zadania wykonywane są przy użyciu różnych zasobów (ludzi, sprzętu, narzędzi, materiałów). Ze względu na sposób reprezentacji przedsięwzięcia stosuje się określenie szeregowanie sieciowe.

5 Reprezentacja projektu
Dwie podstawowe metody reprezentacji przedsięwzięcia (projektu): 1) Sieć czynności (czynność-w-węźle) - czynności (zadania) przyporządkowane są węzłom - ograniczenia kolejnościowe mają postać łuków 2) Sieć zdarzeń (czynność-na-łuku) - węzły sieci reprezentują zdarzenia - czynności przypisane są łukom - przy budowaniu sieci zachowane są ograniczenia kolejnościowe

6 Przykład przedsięwzięcia
Zainstalowanie fontanny ogrodowej Zakup i przywiezienie fontanny Przygotowanie miejsca pod fontannę Przygotowanie wody z dodatkami chemicznymi Zamontowanie fontanny Podłączenie prądu do fontanny Napełnienie i uruchomienie fontanny Zaprogramowanie fontanny a b c d e f g

7 Przykład przedsięwzięcia
Tabela z danymi:

8 Przykład przedsięwzięcia
Sieć czynności - tabela

9 Sieć czynności

10 Transformacja sieci czynności do sieci zdarzeń
Węzły reprezentują zdarzenia, momenty w których rozpoczynają się i kończą się czynności. Czynności przyporządkowujemy izolowanym łukom. Topologia sieci odwzorowuje ograniczenia kolejnościowe. W razie potrzeby wprowadzamy czynności pozorne. Węzły (reprezentujące zdarzenia) ponumerowane są w porządku topologicznym od 1 do n. Sieć zdarzeń ma mniej węzłów i łuków niż sieć czynności.

11 Sieć zdarzeń

12 Metoda ścieżki krytycznej
Zaplanowanie przedsięwzięcia polega na stworzeniu harmonogramu. W tym celu stosuje się tzw. metodę ścieżki krytycznej, minimalizującą całkowity czas potrzebny do ukończenia przedsięwzięcia. Najkrótszy czas trwania przedsięwzięcia jest równy długości najdłuższej drogi prowadzącej z węzła początkowego do węzła końcowego. Zadania leżące na ścieżce krytycznej to zadania krytyczne.

13 Metody przedstawienia harmonogramu przedsięwzięcia
Metoda amerykańska - wykorzystuje sieć zdarzeń Metoda francuska (potencjałów) - wykorzystuje sieć czynności Wykres Gantta

14 Analiza czasowa sieci W wyniku przeprowadzenia analizy określa się:
- najwcześniejsze możliwe terminy rozpoczęcia czynności/zdarzeń - najpóźniejsze możliwe terminy rozpoczęcia - rezerwy czasowe zdarzeń - luzy czasowe czynności (pełny, bezpieczny, swobodny, niezależny) Luzy czasowe dla zadań krytycznych wynoszą 0.

15 Najważniejsze pojęcia
Przedsięwzięcie Zasób (odnawialny, nieodnawialny) Poprzednik Wykres Gantta Ścieżka krytyczna Zadanie krytyczne Zapas czasowy zadania

16 Microsoft Project Etapy pracy z MS Project:
1. Zaplanowanie przedsięwzięcia (stworzenie harmonogramu). 2. Wspomaganie zarządzania przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji.

17 Budowanie harmonogramu
A) Wprowadzenie podstawowych danych: - zdefiniowanie poszczególnych zadań i określenie ich czasów trwania - określenie ograniczeń kolejnościowych - zdefiniowanie i przydzielenie zasobów niezbędnych do wykonania zadań B) Dostosowanie czasu pracy (kalendarzy) C) Identyfikacja i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów zasobowych (sytuacji, w których zasób ma przydzielone więcej niż 1 zadanie w tym samym czasie)

18 Wyrównywanie zasobów Funkcja wyrównywania/bilansowania zasobów (Resource Leveling) polega na przesuwaniu (na inne terminy) zadań, przy których nastąpił konflikt zasobowy. Zadanie A Zadanie B Zadanie B czas


Pobierz ppt "Szeregowanie sieciowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google