Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Projektami
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Cezary Wardak Zarządzanie Projektami Opiekun pracy dyplomowej Dr Jacek Matulewski Zakład Mechaniki Kwantowej Toruń 2011

2 Cel pracy Głównym celem pracy było wykonanie programu służącego do zarządzania projektami -aplikacji bazodanowej w środowisku Visual Studio C# 2010. Jako bazę danych użyto MsSql. Baza zawiera ok. 30 tabel.

3 Proces implementacji Zaplanowanie i zdefiniowanie bazy danych Wykonanie połączenia aplikacji z plikiem bazodanowym Dodanie klas LINQ to SQL przy użyciu automatycznego kreatora Zdefiniowanie głównych obiektów bazodanowych z podpięciem ich do bazy danych. Wykonanie metod i funkcji służących do dodawania nowych rekordów i ich modyfikacji definiowanie raportów

4 Środowisko Microsoft Visual C# 2010
Narzędzia Edytowa forma Komponenty projektu Właśiwości kontrolek Okno błędów

5 Główne elementy środowiska
Struktura Projektu Narzędzia Właściwości

6 Elementy środowiska dla baz danych DataSet oraz Serwer Explorer

7 Struktura bazy danych dla LINQ – rowinięty Server Explorer, procedura składowa

8 Data Sources dla bazy danych Projects

9 Definiowanie karty projektu
Definiowanie karty projektu. Powiązanie kontrolek z bazą danych za pomocą LINQ Wiązanie z bazą danych

10 Okno Projektu

11 Definiowanie nowego projektu- wybieranie zdefiniowanych danych.

12 Edycja Projektu

13 Wyszukiwanie projektu
Wyszukiwanie projektu. W przypadku gdy znany jest nr projektu wystarczy podać jego numer lub wyświetlić listę.

14 Zapytanie ADO.Net - lista projektów
cmd.CommandText = "SELECT PrProject.ProjectID AS [Nr Proj]," + "\nPrProject.ProjectName AS [Nazwa Proj]," + "\nPrProgram.ProgramName AS [Nazwa Programu]," + "\nPrProjectState.PStateName AS [Status]" + "\nFROM PrProject" + "\nLEFT OUTER JOIN PrProgram" + "\nON PrProject.ProgramID = PrProgram.ProgramID" + "\nLEFT OUTER JOIN PrProjectState" + "\nON PrProject.PStateID = PrProjectState.PStateID";

15 Zapytanie LINQ to SQL – lista projektów
ProjectsDataContext BDProjekty = new ProjectsDataContext(nazaBazy); var projekty = BDProjekty.PrProjects; var programy = BDProjekty.PrPrograms; var statusy = BDProjekty.PrProjectStates; dataGridView1.DataSource = from PrProject in projekty join PrProgram in programy on PrProject.ProgramID equals PrProgram.ProgramID join PrProjectState in statusy on PrProject.PStateID equals PrProjectState.PStateID select new { Nr_Proj = PrProject.ProjectID, Nazwa_Pr = PrProject.ProjectName, Nazwa_Programu = PrProgram.ProgramName, Status_Projektu = PrProjectState.PStateName };

16 Wyświetlenie zadań projektowych

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie Projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google