Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BLOK SPECJALIZACYJNY: ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BLOK SPECJALIZACYJNY: ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI"— Zapis prezentacji:

1 BLOK SPECJALIZACYJNY: ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ

2 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
MISJA: Wiedza przekazywana na bloku ma za zadanie całościowe zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek akcyjnych.

3 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Chodzi zwłaszcza o zaznajomienie studentów ze specyfiką funkcjonowania władz spółek (zarządy, rady nadzorcze) w warunkach, w których polskie spółki muszą sprostać rosnącej konkurencji w ramach Unii Europejskiej oraz konkurencji światowej.

4 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Program bloku specjalizacyjnego obejmuje przedmioty, które umożliwiają zrozumienie istoty działania spółek kapitałowych i najważniejszych problemów związanych z ich funkcjonowaniem: tworzenie spółek kapitałowych, procesy fuzji i przejęć kapitałowych, funkcjonowanie organów władzy w spółkach, nadzór właścicielski w spółkach, sprawozdania finansowe spółek, polityka dywidend w spółkach akcyjnych, systemy motywacyjne w spółkach

5 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Absolwent po ukończeniu bloku specjalizacyjnego jest przygotowany do pracy na średnich i wyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz w komórkach analitycznych i doradczych zarządów oraz rad nadzorczych spółek.

6 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Opis przedmiotów [8 SEMESTR]: Organy władzy w spółkach kapitałowych Zasady tworzenia spółek kapitałowych Metody of Case Studies [ĆW.] Systemy motywacyjne kierownictwa Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Analiza międzynarodowej terminologii w zakresie finansów i bankowości [ĆW.]

7 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Opis przedmiotów [9 SEMESTR]: Nadzór właścicielski w Polsce i na świecie Polityka dywidend w spółce akcyjnej Funkcjonowanie grup kapitałowych Fundusze inwestycyjne i ich strategie Procesy restrukturyzacyjne w spółkach Aktywa rynkowe w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

8 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
1. Organy władzy w spółkach kapitałowych Osobowość prawna spółek kapitałowych Struktura władz spółek kapitałowych Rodzaje organów spółek kapitałowych Kompetencje zarządu i jego skład Kontrola i nadzór w spółce kapitałowej Zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej

9 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
2. Zasady tworzenia spółek kapitałowych Zasady działalności gospodarczej w spółkach handlowych Charakter prawny spółek kapitałowych Etapy tworzenia spółek kapitałowych

10 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
3. Metody – case study Czym są case studies? Analiza wybranych przykładów Tworzenie własnych case studies na podstawie zapewnionych materiałów Dyskusje i „burza mózgów" jako sposoby szukania rozwiązań w danej sytuacji

11 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
4. Systemy motywacyjne kierownictwa Rodzaje motywacji, koncepcje motywowania w zarządzaniu – tendencje i uwarunkowania Instrumenty pobudzania motywacji: materialne i pozamaterialne Konstruowanie psychologicznych systemów zwiększania efektywności pracowników, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, determinanty skutecznego motywowania Współczesne systemy motywowania, cechy i specyfika motywowania kadry kierowniczej Zróżnicowanie systemu motywowania kierownictwa Relacje wynagrodzeń całkowitych kadry kierowniczej Rola poszczególnych struktur organizacji w procesie motywowania

12 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
5. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem Organizacja ponadnarodowego koncernu na przykładzie Royal Philips Electronics Program doskonałości biznesu BEST Kluczowe elementy strategii BEST Przegląd i ocena poziomu Doskonałości Biznesu metodą modelu PBE (EFQM) Zagadnienia z obszaru Zarządzania personelem/rekrutacja, oceny pracownicze, projektowanie karier, badanie motywacji pracowników Sprawy różne związane z nowoczesnym zarządzaniem (pytania i odpowiedzi) Sesja wyjazdowa do przedsiębiorstwa – zwiedzanie Zakładu Żarówek Samochodowych. Zapoznanie się z wdrożeniami organizacyjnymi w praktyce

13 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
6. Analiza międzynarodowej terminologii w zakresie finansów i bankowości Terminologia w zakresie bankowości i finansów – ćwiczenia przygotowane w oparciu o Słownik Biznesu oraz Słownik Bankowości i Finansów (Peter Collin Publishing) Analiza wybranych tekstów case studies oraz artykułów zaczerpniętych z Financial Times (Market Leader – Longan) Analiza i pisanie listów biznesowych, tekstów reklamowych, mission statements, ofert i przeprowadzania analizy SWOT (Market Leader – Longan, Słownik Zarządzania i Finansów – Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Writing Business Lester – Altravox Press)

14 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
7. Nadzór właścicielski w Polsce i na świecie Rosnąca rola dawców kapitału - inwestorów Analiza porównawcza systemów nadzoru korporacyjnego Kodeksy dobrych praktyk w zakresie nadzoru Konflikt interesów w spółce Rola rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru Funkcje organu nadzoru Organizacja pracy rady nadzorczej Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych

15 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
8. Polityka dywidend w spółce akcyjnej Polityka dywidendy na tle wiodących celów spółki Podejmowanie decyzji dotyczących polityki dywidendy Teorie polityki dywidend Modele wypłaty dywidendy

16 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
9. Funkcjonowanie grup kapitałowych Rozwój procesów koncentracji kapitału na świecie i w Polsce Charakterystyka podstawowych narzędzi koncentracji kapitału Pojęcie, istota i rodzaje grup kapitałowych. Formy organizacyjne i sposoby zarządzania grupami kapitałowymi Strategie grup kapitałowych. Analiza wybranych przypadków z praktyki gospodarczej (Próchnik, PKN Orlen, Impel, i inne) Formułowanie strategii działania dla grupy kapitałowej Korzyści i negatywne skutki koncentracji kapitałowej przedsiębiorstw Ocena szans i zagrożeń polskich grup kapitałowych na rynku Unii Europejskiej oraz w kontekście globalnym

17 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
10. Fundusze inwestycyjne i ich strategie Pojęcie towarzystwa funduszu inwestycyjnego oraz funduszu inwestycyjnego i zasady jego działalności według ustawy o funduszach inwestycyjnych Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce Rodzaje funduszy, jednostki uczestnictwa Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych Fundusze inwestycyjne typu venture capital.

18 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
11. Procesy restrukturyzacyjne w spółkach Przyczyny, cele i cechy restrukturyzacji Rodzaje i obszary restrukturyzacji Zasady i metody przeprowadzania restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej Restrukturyzacja spółek w aspekcie relacji zewnętrznych Restrukturyzacja w obszarze zasobów ludzkich Restrukturyzacja w obszarze wykorzystywanych technologii Metody niwelowania oporów wobec procesów restrukturyzacji Rola kadry kierowniczej i nadzoru właścicielskiego w działaniach restrukturyzacyjnych

19 ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
12. Aktywa rynkowe w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Aktywa rynkowe jako niematerialne zasoby przedsiębiorstwa Pojęcie i elementy składowe kapitału klienta Pojęcie marki i rodzaje marek Sposoby tworzenia wartości przez markę Zasady budowy kapitału marki Metody pomiaru kapitału marki Zasady tworzenia i zarządzania relacjami z klientem CRM (Customer Relationship Management) Pojęcie wartość życiowej klienta (CLTV) Wykorzystanie CLTV do optymalizacji działań przedsiębiorstwa

20 BLOK SPECJALIZACYJNY: ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA UWAGĘ I ZAPRASZA NA ZAJĘCIA!


Pobierz ppt "BLOK SPECJALIZACYJNY: ZARZĄDZANIE SPÓŁKAMI KAPITAŁOWYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google