Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scrum – metodyka zwinna inspirowana rugby

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scrum – metodyka zwinna inspirowana rugby"— Zapis prezentacji:

1 Scrum – metodyka zwinna inspirowana rugby
Szymon Bohdanowicz

2 Lekka metodyka jest trendy
Małe zespoły Rozwój wg inkrementów(działających fragmentów) Ściśle ustalony harmonogram Elastyczność i zdolność do przystosowania

3 Filozofia SCRUM Fundamentem podejścia Scrum jest wiara, że większość metodologii związanych z tworzenie systemów ma złe podstawy filozoficzne. Powszechnie uznanym poglądem jest, iż budowa systemów IT to dobrze zrozumiane podejście, które może być zaplanowane, oszacowane i skutecznie ukończone. Scrum określa proces tworzenia systemu jako zbiór niezależnych czynności, który łączy dobrze znane, sprawdzone narzędzia i techniki z możliwie najwydajniejszą pracą zespołu produkcyjnego

4 Czym jest SCRUM ? Scrum to elastyczna i lekka metodyka pozwalająca na zarządzanie i kontrolę pracy rozwojowej. Scrum to opakowanie(ramy) na istniejące techniki inżynierii oprogramowania. Scrum to zespołowe podejście mające na celu tworzenie systemów w trybie etapowym i iteracyjnym w sytuacji gdy wymagania gwałtownie się zmieniają. Scrum to metodyka pozwalająca na zarządzanie konfliktami interesów i potrzeb.

5 Czym jest SCRUM ? Scrum to sposób na udoskonalanie komunikacji i zmaksymalizowanie współpracy. Scrum is a way to detect and cause the removal of anything that gets in the way of developing and delivering products. Scrum to sposób na maksymalizację produktywności. Scrum jest skalowalny – można go wdrożyć w małych firmach jak i wielkich organizacjach.

6 Czym jest SCRUM ? Scrum has controlled and organized development and implementation for multiple interrelated products and projects with over a thousand developers and implementers. Scrum to wzorzec pracy z projektem.

7 Jak działa Scrum? Małe zespoły(< 10 pracowników)
Seria tzw.Sprintów (1 - 4 tygodni) Klarowne, przydatne inkrementy(etapy) Określony harmonogramem

8 Zasady Sprintu Pełne skupienie—żadnych niepożądanych odstępstw
Żadnych zakłóceń/zmian z zewnątrz Nowe zadania nie muszą być uwzględniane przez zespół Ma wiele wspólnego z eXtreme Programming

9 Co się dzieje podczas Sprintu?
Częste,krótkie spotkania Scrum Każdy zespół tworzy klarowny, działający inkrement(fragment aplikacji) Każdy inkrement zbudowany jest na wcześniejszych inkrementach Jasno określone deliwerable(oczekiwane rezultaty) i odpowiedzialność Każdy członek zespołu jest zaangażowany w pracę

10 Czym jest spotkanie Scrum?
Krótkie ( min) częste spotkania (codzienne), obsługiwane przez Scrum Mastera Wszyscy członkowie zespołów obecni Jedna czynność– Scrum Master zadaje trzy pytania każdemu uczestnikowi

11 3 pytania? 1. Co udało Ci się osiągnąć(w odniesieniu do Backlogu)od ostatniego spotkania? 2. Jakie problemy napotkałeś podczas pracy? 3. Co będziesz robił między tym a następnym spotkaniem?

12 Wraz z końcem Sprintu? Spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przedstawienie inkrementów. Wskazanie nieoczekiwanych wydarzeń(niespodzianek) . WSZYSTKO może ulec zmianie, funkcjonalności mogą zostać dodane, usunięte, ich priorytet może się zmienić. Przygotowanie nowych szacunków, zleceń dla następnego Sprintu. Projekt może być zawieszony lub zamknięty. “Doświadczenie zdobyte na podstawie wcześniejszych inkrementów pozwala na lepsze szacunki i planowanie w następnych fazach projektu. Planowanie w krótkim okresie jest zadaniem dużo łatwiejszym i pewniejszym.”

13

14 Pozytywne rezultaty? Nie unika się problemów związanych ze sprecyzowaniem wymagań! Wpływ zewnętrznych okoliczności ma odzwierciedlenie w projekcie – rynek nie jest ignorowany! Kliencie regularnie dostają działające fragmenty aplikacji, pozwala to na sprecyzowanie wymagań, lepszą specyfikacje. Relacje z klientem są rozwijane, tworzy się wzajemne zaufanie, wiedza wzrasta.

15 Jak uczyć się przy używaniu SCRUM?
Scrum jak i inne lekki metodyki oparty jest na idei inkrementów. W momencie oddania inkrementu następuje naturalna przerwa w pracy zespołu. Wiele organizacji przystępuje do analizy projektu wraz z oddaniem ostatniego inkrementu – TO NIE WYSTARCZY! Byłaby dużo większa szansa na zmianę jakości w sposobie pracy nad projektem gdyby wprowadzić regularne badania-sprawdzenia(tzw. checkups).

16 Checkups Częste, regularne badania-sprawdzenia umożliwiają naukę, poznanie własnych błędów w sytuacji gdy wciąż mamy czas na poprawę, udoskonalenie sposobu pracy. Tego typu aktywność nie jest czasochłonna i nie wymaga dużego zaangażowania od zespołu projektowego i osób odpowiedzialnych. Czekanie z badaniem na koniec projektu skutkuje tym, że raporty z badania są niekompletne: ludzie zapominają o wnioskach, propozycjach; zmienia się skład zespołów więc część uwag ginie; taka czynność pochłania dużo więcej czasu;

17 Kto jest odpowiedzialny za Checkups?
Nieliczny zespół właścicieli projektu dba o to, że cała organizacja zdobywa nową wiedzę. Bez właścicieli projektu, którzy dokumentują oraz rozpowszechniają zdobytą wiedzę, nowe informacje zostaną utracone. Udoskonalenie sposobu pracy, wypracowanie wzorców, zasad oraz zarządzanie wiedzą wymagają zasobów – stąd potrzeba stworzenia zespołu.

18 Wzorce zarządzania projektem.
Wzorce pochodzą z checkupów, podsumowań poprzednich projektów. Są tworzone na podstawie uwag, komentarzy osób zaangażowanych. Powinny pochodzić z nie dalej niż trzech ostatnich projektów. Można poszukać inspiracji w pomysłach opracowanych przez innych graczy rynkowych, konkurencję. Wzorce rozwijają się, rosą, udoskonalają się wraz z ich stosowaniem.


Pobierz ppt "Scrum – metodyka zwinna inspirowana rugby"

Podobne prezentacje


Reklamy Google