Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 2 Pewna inwestycja Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa K ompetencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 2 Pewna inwestycja Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa K ompetencja."— Zapis prezentacji:

1

2 Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 2 Pewna inwestycja Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa K ompetencja

3 Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 3 Pewna inwestycja Zyskowność i efektywność biznesu Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa Wysoki zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy Elastyczność działania K ompetencja S prawność

4 Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 4 Pewna inwestycja Zyskowność i efektywność biznesu Bezpieczna działalność bankowa Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa Ograniczenie ryzyka Odpowiedzialne zarządzanie aktywami i pasywami Wysoki zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy Elastyczność działania K ompetencja E lastyczność S prawność U miejętności

5 Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 5 Pewna inwestycja Corporate Social Responsibility Zyskowność i efektywność biznesu Bezpieczna działalność bankowa Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa Satysfakcja klientów i pracowników Etyczna polityka inwestycyjna Ograniczenie ryzyka Odpowiedzialne zarządzanie aktywami i pasywami Wysoki zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy Elastyczność działania S zczęście E lastyczność C zujność K ompetencja U miejętności S prawność

6 Bezpiecze ń stwo 3 kwietnia 20126

7 Niskie ryzyko dzia ł alno ś ci 3 kwietnia 20127

8 Niski poziom ryzyka akcji 3 kwietnia 20128

9 Satysfakcja klientów 3 kwietnia 20129

10 Zadowolenie pracowników 3 kwietnia 201210

11 Pewna inwestycja, pewne przep ł ywy 3 kwietnia 201211

12 Stabilne wyniki 3 kwietnia 201212

13 3 kwietnia 201213

14 Cele, które uda ł o si ę wykona ć : Utrzymanie współczynnika wypłacalności powyżej 1 do okresu 4.1. Dodatni zysk w całym okresie działalności. Ekspansja w depozytach komercyjnych. Niskie poziomy niespłaconych kredytów i rezerw na złe kredyty. 3 kwietnia 201214

15 Rekomendacje Utrzymanie wysokich opłat za usługi finansowe (korzystanie z czeków, kart kredytowych). Wzrost zaangażowania na rynku kredytów konsumpcyjnych. Agresywne zarządzanie portfelem obligacji oraz spekulacyjny obrót kontraktami futures. 3 kwietnia 201215

16


Pobierz ppt "Priorytety banku Merton 3 kwietnia 2012 2 Pewna inwestycja Niskie ryzyko banku Stabilna polityka dywidendowa K ompetencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google