Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM bryg. dr inż. Bogdan Kosowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM bryg. dr inż. Bogdan Kosowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM bryg. dr inż. Bogdan Kosowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego

2 Śląski Urząd Wojewódzki Stanowi aparat pomocniczy Wojewody Śląskiego i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego funkcji: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

3

4 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział..... Wydział...... Wydział..... Wydział Zarządzania Kryzysowego Schemat organizacyjny - wycinek Samodzielne stanowiska ds. administracyjno - prawnych Zespół Bezpieczeństwa Publicznego Zespół Logistycznego Zabezpieczenia i Infrastruktury Technicznej Oddział Spraw Obronnych Zespół Planowania Cywilnego, Ochrony Ludności Centrum Zarządzania Kryzysowego

5 Struktury zarządzania kryzysowego w województwie WOJEWODA Wydział Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Źródła informacji Centrum Informacji Wojewody Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego

6 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZA RZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zastępca Szefa -czasowy SZEF WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU GRUPA MONITOROWANIA PROGNOZ I ANALIZ GRUPA PLANOWANIA CYWILNEGO GRUPA OPERACJI GRUPA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO GRUPA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SOCJALNO- BYTOWEJ Grupy robocze o charakterze stałym Grupy robocze o charakterze czasowym Zastępca Szefa -stały GRUPA BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

7 Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Instytucje, zakłady pracy szczebla lokalnego Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Instytucje - z mocy podpisanych porozumień Administracja niezespolona Administracja zespolona, inspekcje i straże

8

9

10 System ostrzegania i alarmowania W jego skład wchodzą: Jednostki wykrywania zagrożeń;Jednostki wykrywania zagrożeń; Jednostki ostrzegania i alarmowaniaJednostki ostrzegania i alarmowania Sieci telefoniczno – faxowe; Sieci telefoniczno – faxowe; Sieci telefoniczno – faxowe; Sieci telefoniczno – faxowe; Sieci internetowe; Sieci internetowe; Sieci radiowe; Sieci radiowe; Systemy alarmowe; Systemy alarmowe; Systemy alarmowe; Systemy alarmowe; Środki ruchome; Środki ruchome; Rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Rozgłośnie radiowe i telewizyjne.

11 Wydział Zarządzania Kryzysowego Stanowisko Dyżurnego CZKWS Obsługa: - sieci informatycznej, - łączności radiowej w sieci zarządzania wojewody, - łączności telefonicznej Monitorowanie: - zagrożeń środowiska, - poziomu wód na wodowskazach

12 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyświetlacz stacji meteorologicznej przesyłający dane do komputera Serwer lokalnej sieci komputerowej

13 Wydział Zarządzania Kryzysowego Urządzenia systemu kontroli: - zamek elektroniczny wraz z rejestracją wejść do CZKWS, - rejestrator rozmów telefonicznych,

14 WOJEWODA WŁAŚCIWY MINISTER PREZYDENT BURMISTRZ WÓJT KRAJ GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO ZDARZENIE SŁUŻBY GMINNE, PRACODAWCY DZIAŁANIA STANDARDOWE STAROSTA PREZYDENT m.m.m.p. SYTUACJA KRYZYSOWA SŁUŻBY POWIATOWE PRACODAWCY DZIAŁANIA STANDARDOWE KRYZYS GMINNY DZIAŁANIA STANDARDOWE SŁUŻBY WOJEWÓDZKIE PRACODAWCY ORGANY CENTRALNE PRACODAWCY DZIAŁANIA STANDARDOWE KRYZYS POWIATOWY KRYZYS WOJEWÓDZKI SYTUACJA KRYZYSOWA SYTUACJA KRYZYSOWA SYTUACJA KRYZYSOWA KRYZYS KRAJOWY WSPARCIE MIĘDZYNARODOWE podporządkowanie resortowe

15

16

17 ZAPEWNIENIE SYSTEMOWEGO, SKOORDYNOWANEGO I EFEKTYWNEGO REAGOWANIA NA ZDARZENIA, KTÓRE POWODUJĄ LUB MOGĄ SPOWODOWAĆ STAN KRYZYSU, POPRZEZ KIEROWANIE DZIAŁANIEM WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYCH OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA: - ZAGROŻENIU ŻYCIA, ZDROWIA LUB MIENIA, - ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA, - BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ UTRZYMANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO. CEL GŁÓWNY PLANU:

18 ZAKRES STOSOWANIA PLANU: Plan uruchamia się w całości lub części, w następujących przypadkach: a) wystąpienia zdarzenia -niezależnie od jego skali - na terenie województwa lub poza nim, które może stwarzać zagrożenie: - epidemiologiczne; - epizootyczne; - epifitozotyczne; - radiacyjne; - zakłócenia porządku prawnego- w wyniku konfliktu społecznego lub politycznego. b) zaistnienia stanu kryzysu obejmującego znaczny obszar województwa, gdy niezbędne jest włączenie się szczebla wojewódzkiego do działań reagowania kryzysowego c) konieczności udzielenia pomocy powiatowi dotkniętemu skutkami kryzysu, którego starosta zwrócił się o pomoc.

19

20

21

22 Organizacja systemu Orientacyjny stopień pokrycia terenu województwa przez system: Kolorem granatowym zaznaczono obszar działania systemu kaskady Soły. system wrocławski ( ). oraz DSP ( ) RSWS ( ):

23 Plus GSM SMS Centrum Zarządzania Kryzysowego Serwer systemu SMS Enterprise Użytkownik korzystający z przeglądarki IE lub Netscape Konto internetowe użytkownika Aplikacja użytkownika SMS Enterprise Aplikacja użytkownika Dyspozytor Internet Odbiorca lub nadawca informacji Blokowy system przekazu informacji - poczta SMS

24 Przekaz SMS informacji o zagrożeniu - przykład

25 źródła danych daneterenowe opracowanie projekt testy ostatecznabaza przetwarzanie uaktualnienie map GIS GIS BAZY DANYCH

26

27 Prezentacja stanów wód na wodowskazie Miedonia

28 Fazy zarządzania kryzysowego

29 Oddziaływanie zagrożeń na infrastrukturę

30 Obszary ryzyka

31 Blokowy schemat oceny ryzyka

32 Prawdopo- dobieństwo Skutki społeczne Skutki materialne Skutki polityczne Wpływ na ekosystem Długotrwałe skutkiOCENA Skażenia chemiczne3211322,00 Skażenia radiacyjne2514443,33 Pożary5132322,67 Powodzie5441223,00 Susze2441422,83 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne3221111,67 Zjawiska atmosferyczne4331212,33 Epidemie2533112,50 Epizotie3455233,67 Epifitozy3233332,83 Demonstracje, zamieszki4324112,50 Terroryzm3544213,17 Zakłócenia w transporcie4212111,83 Przerwy w dostawie energii4313112,17 Przerwy w dostawach gazu4313112,17 Przerwy w dostawach wody3323112,17 Awarie telekomunikacyjne2212111,50 OCENA ZAGROŻENIA (OZ) OCENA ZAGROŻENIA (OZ) - +

33 OCENA PODATNOŚCI (OP) OCENA PODATNOŚCI (OP) Rejony szczególnie zagrożoneZwarte skupiska ludnościInfrastruktura krytycznaOCENA Skażenia chemiczne4312,67 Skażenia radiacyjne1311,67 Pożary2232,33 Powodzie4222,67 Susze3111,67 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne2111,33 Zjawiska atmosferyczne2232,33 Epidemie2412,33 Epizotie3212,00 Epifitozy3111,67 Demonstracje, zamieszki4413,00 Terroryzm3343,33 Zakłócenia w transporcie2422,67 Przerwy w dostawie energii2322,33 Przerwy w dostawach gazu2332,67 Przerwy w dostawach wody2332,67 Awarie telekomunikacyjne1221,67 - +

34 SYSTEM KIEROWANIA (SK) SYSTEM KIEROWANIA (SK) Regulacje prawneWsp. z samorządemWsp. z AZWsp. z ANZPlany działaniaProceduryOCENA Skażenia chemiczne4241343,00 Skażenia radiacyjne5233433,33 Pożary4332322,83 Powodzie4444233,50 Susze2433112,33 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne3334212,67 Zjawiska atmosferyczne4333323,00 Epidemie3233222,50 Epizotie3245433,50 Epifitozy3243333,00 Demonstracje, zamieszki2234212,33 Terroryzm2334112,33 Zakłócenia w transporcie2332112,00 Przerwy w dostawie energii2312211,83 Przerwy w dostawach gazu2312222,00 Przerwy w dostawach wody2322111,83 Awarie telekomunikacyjne2122111,50 + -

35 ANALIZA RYZYKA (X w % ) ANALIZA RYZYKA (X w % ) OCENA ZAGROŻENIAOCENA PODATNOŚCISYSTEM KIEROWANIARYZYKO (%) Skażenia chemiczne40,0053,3360,0035,56 Skażenia radiacyjne66,6733,3366,6733,33 Pożary53,3346,6756,6743,92 Powodzie60,0053,3370,0045,71 Susze56,6733,3346,6740,48 Katastrofy budowlane, hydrotechniczne33,3326,6753,3316,67 Zjawiska atmosferyczne46,67 60,0036,30 Epidemie50,0046,6750,0046,67 Epizotie73,3340,0070,0041,90 Epifitozy56,6733,3360,0031,48 Demonstracje, zamieszki50,0060,0046,6764,29 Terroryzm63,3366,6746,6790,48 Zakłócenia w transporcie36,6753,3340,0048,89 Przerwy w dostawie energii43,3346,6736,6755,15 Przerwy w dostawach gazu43,3353,3340,0057,78 Przerwy w dostawach wody43,3353,3336,6763,03 Awarie telekomunikacyjne30,0033,3330,0033,33 X= OZ x OP SK

36 PORÓWNANIE DANYCH ANKIETOWYCH I MODELOWYCH MODEL BADANIE ANKIETOWE – 124 respondentów (samorząd)

37 PORÓWNANIE DANYCH MODELOWYCH (niezależni wykonawcy) inspektor wojewódzki (klimatolog) staż pracy 3 lata st. inspektor wojewódzki (wykształcenie wojskowe - chemik ) staż pracy 10 lat st. inspektor wojewódzki (prawnik) staż pracy 5 lat

38 PRAWDOPODOBIEŃSTWO, A SIŁA ATAKU SKUTKI ATAKU PRAWDOPODOBIEŃSTWO BROŃ JĄDROWA IMROWIZOWANE BROŃ JĄDROWA MATERIAŁY RADIOAKTYWNE BROŃ CHEMICZNA LUB TSP ŚRODKI BIOLOGICZNE

39 Powiązanie systemu ZK z innymi systemami Inne systemy wspierające ZK ZSR gminy (powiatu) GIS IMGW System wspierający ZK Systemy monitorujące Systemy dyspoyzytorskie

40 Powiatowe CZK MSW Administracja Zespolona Krajowe CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Marszałkowski Media Org. Humanitarne Urząd Wojewódzki Powiązanie systemu wspierającego ZK z innymi podmiotami

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM bryg. dr inż. Bogdan Kosowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google