Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BETONY.

Коpie: 1
BETONY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BETONY."— Zapis prezentacji:

1 BETONY

2 Klasyfikacja betonów Beton powstaje w wyniku związania kruszywa za pomocą spoiwa lub lepiszczy. Określany jest jako sztuczny kamień W zależności od funkcji wyróżniamy: Betony konstrukcyjne zwykłe Betony specjalne (termicznie izolacyjne, wodoszczelne, odporne na ścieranie, drogowe)

3 Klasyfikacja betonów Podział betonów ze względu na składniki wiążące mieszanki: Beton cementowy Beton żywiczny Beton asfaltowy

4 Klasyfikacja betonów Podział betonów ze względu na użyte kruszywo:
Beton żwirowy Beton tłuczniowy Beton keramzytowy Beton łupkoporytowy itp. Do betonów zaliczamy także wyroby powstałe z zapraw z dodatkiem środków gazotwórczych.

5 Klasyfikacja betonów Podział ze względu na gęstość pozorną
Betony lekkie (gęstość pozorna kg/m3) Betony zwykłe (gęstość pozorna kg/m3) Betony ciężkie (gęstość pozorna powyżej 2600 kg/m3)

6 Betony zwykłe Beton zwykły jest to materiał, który powstaje w wyniku stwardnienia mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa jest mieszaniną spoiwa cementowego, kruszywa i wody Lub można przyjąć, że jest to mieszanina zaprawy cementowej z kruszywem grubym (uziarnienie >2 mm)

7 Betony zwykłe Mieszanka betonowa może zawierać DODATKI (gdy ilość przekracza 5% w stosunku do masy cementu) lub DOMIESZKI (gdy ilość nie przekracza 5%). Ważna cecha mieszanki betonowej – ciekłość (konsystencja) Wilgotna, gęstoplastyczna, plastyczna, póciekła i ciekła

8 Betony zwykłe Podstawowa cecha określająca beton – klasa wytrzymałości na ściskanie (oznaczana na znormalizowanych próbkach po 28 dniach dojrzewania) Wyróżniamy 7 klas betonów zwykłych (np. C12/15, C16/20, C20/25) Wyróżniamy 9 klas betonów ciężkich (np. C40/50, C50/60, C100/115)

9 Betony zwykłe Litera C oznacza klasę betonu
Pierwsza liczba – wytrzymałość dla próbki w kształcie walca (normowanej) Druga liczba – wytrzymałość dla próbki sześciennej (normowanej)

10 Betony zwykłe Beton ocenia się pod względem mrozoodporności
Nadaje się symbole, np. F50 Liczba oznacza ilość cykli zamrażania i rozmrażania próbki betonowej bez zniszczenia

11 Betony zwykłe Ważną cechą betonu jest stopień wodoszczelności
Określa się działając na próbkę wodą pod dużym ciśnieniem Określa się symbolem, np. W5 Liczba oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody (MPa)

12 Składniki mieszanki betonowej zwykłej
Podstawowe składniki betonu zwykłego: Spoiwo (cement) Kruszywo Domieszki Dodatki woda

13 Składniki mieszanki betonowej zwykłej
Dobór cementu zależy od tego, jaki beton chcemy uzyskać (jaka klasa, jakie będzie wykorzystanie) Wypełniaczem jest kruszywo mineralne, takie jak: piasek, żwir, grys oraz jego mieszanki

14 Składniki mieszanki betonowej zwykłej
Woda (tzw. woda zarobowa) powinna być czysta, bez przebarwień, gnilnego zapachu, a odczyn pH większy lub równy 4 Stosujemy dodatki mineralne w postaci popiołów lotnych

15 Składniki mieszanki betonowej zwykłej
Stosujemy domieszki chemiczne: Uplastyczniające Superplastyfikujące Napowietrzające Przyśpieszające wiązanie i twardnienie Przeciwmrozowe Opóźniające wiązanie i twardnienie uszczelniające

16 Właściwości betonów Beton powinien charakteryzować się:
Wytrzymałością na ściskanie Mrozoodpornością Odpowiednią nasiąkliwością Wodoszczelnością Wytrzymałość na ściskanie zależy od: Rodzaju składników Wzajemnej proporcji składników Szczelności Warunków dojrzewania

17 Właściwości betonów Aby właściwości betonu były jak najlepsze, należy użyć odpowiednią markę cementu i właściwą ilość wody oraz odpowiedni rodzaj kruszywa (jego przydatność ocenia się na podstawie cech takich jak: wytrzymałość na ściskanie, kształt i rodzaj powierzchni ziaren, uziarnienie)

18 Właściwości betonów Wytrzymałość betonu zwiększa się wraz ze wzrostem stosunku ilościowego C do W (cementu do wody)

19 Przygotowanie masy betonowej
Do prac betoniarskich należy: Przygotowanie mieszanki Transport mieszanki Układanie Zagęszczanie Pielęgnacja

20 Gdy duża ilość mieszanki – zlecić wytwórni
Niewielkie zapotrzebowanie – przygotowanie mieszanki w betoniarkach lub ręcznie W czasie transportu masa powinna zachować jednorodność i właściwą konsystencję

21 Masa powinna być układana warstwami (20 cm) i zagęszczana przez ubijanie lub wibrowanie
Po upływie 24 godzin beton wymaga pielęgnacji – należy polewać go wodą Beton z cementu portlandzkiego powinno się pielęgnować przez okres min. 7 dni

22 Nawilżanie elementów betonowych zmniejsza niekorzystny skurcz w czasie wiązania i twardnienia
Po upływie 2 dni świeży beton można obciążać Na dojrzewanie betonu wpływa temperatura otoczenia (najkorzystniejsza jest +20̊ C)

23 Betony lekkie Stosuje się tu lekkie kruszywa lub środki porotwórcze
Podział betonów lekkich: Betony z kruszyw lekkich lub porowatych Betony zwarte Betony półzwarte Betony jamiste Betony komórkowe z dodatkiem środków porotwórczych

24 Betony specjalne Charakteryzują się właściwościami, które są uzależnione od ich przeznaczenia Wyróżniamy betony: Odporne na ścieranie Wodoszczelne dekoracyjne

25 Betony zbrojone Są to betony, w których zastosowano stal zbrojeniową w postaci prętów, które zwiększają wytrzymałość elementów Nazywane są także żelbetonami Wytrzymałość betonów na rozciąganie jest mała, natomiast dziesięć razy większa na ściskanie

26 Wykorzystując stal do zbrojenia betonu, zwiększamy jego parametry na rozciąganie
Pręty stalowe przyjmują naprężenia rozciągające, a przede wszystkim zginające Zbrojenie wzmacnia również beton przy ściskaniu osiowym i mimośrodowym Dzięki zbrojeniu beton staje się materiałem o większej jednorodności

27 Wyroby z betonu wykorzystywane w urządzaniu terenów zieleni
1. w jakiej formie używa się beton/masę betonową przy urządzaniu terenów zieleni? 2. Co to są prefabrykaty betonowe? 3. Scharakteryzuj: Płyty drogowe Płyty chodnikowe krawężniki

28 4. scharakteryzuj: Obrzeża betonowe Betonowe kostki brukowe
Posadzkowe płyty lastrykowe Palisady betonowe Elementy L- i U-kształtne Elementy do budowy schodów Wibroprasowane donice i kwietniki Elementy do wodoprzepuszczalnych nawierzchni Elementy na murki oporowe

29 5. Na czym polega technologia „pressbeton” stosowana przy wykonywaniu nawierzchni?
6. Co to są nawierzchnie typu TerraWay

30 CERAMIKA

31 Ceramiką nazywamy materiały otrzymane przez uformowanie i wypalenie lub spieczenie masy, zawierającej glinę oraz dodatki schudzające i topniki Do produkcji wyrobów ceramicznych używa się głównie glin pospolitych łatwo topliwych (temp. 1350̊ C) i glin trudnotopliwych (temp. 1350̊ ̊ C)

32 Wyroby ceramiczne dzielimy ze względu na strukturę i cechy techniczne:
I – struktura porowata, nasiąkliwość do 22% Cegła budowlana, cegła dziurawka, cegła kratówka, dachówka, gąsiory dachowe II – struktura zwarta, nasiąkliwość do 12% Cegła budowlana klinkierowa, cegła kanalizacyjna, cegła klinkierowa elewacyjna, cegła kominowa, cegła drogowa, płytki klinkierowe, płytki terakotowe, płytki kamionkowe

33 III – obejmuje wyroby fajansowe, płytki ścienne szkliwione, wyroby sanitarne

34 Właściwości materiałów ceramicznych
Wyroby ceramiczne – duże wartość dekoracyjna: Ciekawa naturalna barwa Faktura powierzchni Mają dobre właściwości mechaniczne i fizyczne Wada niektórych wyrobów – niedostateczna mrozoodporność i ogniotrwałość

35 Do najważniejszych właściwości materiałów ceramicznych zaliczamy:
Gęstość – 2700 kg/m3 Gęstość pozorna – kg/m3 Nasiąkliwość – mierzona wagowo, waha się od kilku do 20% Przewodność cieplna

36 Właściwości chemiczne materiałów ceramicznych zależą od surowców i technologii produkcji
Ceramika porowata nie jest odporna na działanie kwasów i zasad Odporność ceramiki wzrasta wraz ze stopniem spieczenia czerepu i wykończenia powierzchni (szkliwienie)

37 Największa jest wytrzymałość ceramiki na ściskanie i rośnie ze wzrostem szczelności, podobnie jak odporność na ścieranie i twardość Różna jest odporność ceramiki na niskie i wysokie temperatury (dobór odpowiednich materiałów)

38 Zad.1. Scharakteryzuj wyroby ceramiczne do budowy ścian
Zad.2. Scharakteryzuj wyroby ceramiczne specjalnego przeznaczenia Zad.3. Scharakteryzuj wyroby szkliwione. Zad.4. Scharakteryzuj wyroby ceramiczne okładzinowe Zad.5. Scharakteryzuj wyroby ceramiczne do budowy dróg i posadzek Zad.6. scharakteryzuj wyroby do budowy ogrodzeń.


Pobierz ppt "BETONY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google