Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- dynamika Analiza dynamiczna płaskiego słupa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Teorii Konstrukcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- dynamika Analiza dynamiczna płaskiego słupa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Teorii Konstrukcji."— Zapis prezentacji:

1 1 ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- dynamika Analiza dynamiczna płaskiego słupa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych Autorzy: Magdalena MROZEK Dawid MROZEK Gliwice 2008

2 © MiDM DYNAMIKA 2 Dane przyjęte do obliczeń A B 0.25 3.00 u OBCIĄŻENIE: 1.Przem pkt B- u=0.1m gr. 0.25 UWAGA: Przyjęto następujące jednostki: m, Pa, N, kg, sek. Jako separator wpisujemy. Dla opisu współrzędnych, BETON- spr: ρ=2500kg E=30GPa ν=0.17 Beta=0,0

3 © MiDM DYNAMIKA 3 START- modelowanie

4 © MiDM DYNAMIKA 4 Definiowanie parametrów słupa Współczynnik tłumienia materiałowego uwzględnia pierwszą częstość drgań własnych oraz ułamek tłumienia krytycznego zależnego od materiału UWAGA!!! Wykonując analizę modalną i/lub zakładając brak tłumienia nie podajemy żadnej wartości

5 © MiDM DYNAMIKA 5 Definiowanie pkt pomiarowego

6 © MiDM DYNAMIKA 6 Definiowanie parametrów- MODALNA DEFINIOWANIE ANALIZY MODALNEJ np:3 postacie

7 © MiDM DYNAMIKA 7 Definiowanie parametrów- STATYKA Przyjęcie podziału kroku obliczeniowego

8 © MiDM DYNAMIKA 8 Definiowanie parametrów- DYNAMIKA Czas obliczeń dynamicznych Maksymalna ilość kroków obliczeniowych Parametr dokładności rozwiązania równania

9 © MiDM DYNAMIKA 9 Definiowanie map elemetu Zapis co 2 krok Zapisywane zostaną wartości przemieszczeń i naprężeń modelu podczas analiz statycznej i dynamicznej

10 © MiDM DYNAMIKA 10 Definiowanie historii Pkt pomiarowy Tworzona zostanie historia zmiany przemieszczenia poziomego pkt pom

11 © MiDM DYNAMIKA 11 Podparcie sprężyste- Winkler- opcjonalnie PODAĆ WARTOŚĆ PODATNOŚCI GRUNTU [N/m 2 ] UWAGA!!! Dodatkowo zależy zablokować kierunek U1 tej krawędzi

12 © MiDM DYNAMIKA 12 Warunki brzegowe ZADAWANIE PRZEMIESZCZENIA ZWOLNIENIE WYMUSZENIA- PRZEMIESZCZENIA SWOBODNE

13 © MiDM DYNAMIKA 13 DALSZE POSTĘPOWANIE... Dyskretyzacja układu- MESH- brak redukcji!!! Stworzenie obliczeń- JOB Uzyskanie wyników- VISUALIZATION- weryfikacja!!! Obróbka wyników- właściwa prezentacja!!!


Pobierz ppt "1 ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- dynamika Analiza dynamiczna płaskiego słupa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Teorii Konstrukcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google