Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Igrzyska olimpijskie 2004 Olimpic Games 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Igrzyska olimpijskie 2004 Olimpic Games 2004."— Zapis prezentacji:

1 Igrzyska olimpijskie 2004 Olimpic Games 2004

2 zmagania sportowe, łączące w sobie także muzykę i teatr. Ta
Igrzyska Olimpijskie to najstarsze, wywodząca się ze starożytnej Grecji zmagania sportowe, łączące w sobie także muzykę i teatr. Ta międzynarodowa impreza organizowana jest co 4 lata w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po raz pierwszy rozpoczęcie Igrzysk odnotowano 1 lipca 776 roku p.n.e., ale niemal pewne jest, że odbywały się ona już wcześniej. W Olimpii zmagania miały miejsce u stóp wzgórza Kronos, gdzie znajdowało się sanktuarium poświęcone Zeusowi. To właśnie na jego cześć organizowano je w Grecji, która była kolebką sportu europejskiego. Na czas zawodów zaniechiwano wszelkich konfliktów ogłaszając „święty spokój”. Olympic Games are the oldest sports struggle in the world. They originated in Greece. The Olympics join the elements of music and theater. This international event is organized every four years. The Olympics take place in various countries, under the banner of brotherhood and fair competition. The first documented Olympics were held on 1st July 776 BC (before Christ) but it is possible that they were organized previously. The sports struggle took place at Kronos Hilll's feet, where there was Zeus sanctuary. The Olympic Games occured in honour of this god. Greece was thought to have been a cradle of European sport. During the Olympics there was made "the Truce of God" (peace) and all the conflicts stopped for the time of the Games.

3 W Igrzyskach mogli brać udział tylko mężczyźni, którzy występowali
nago. W późniejszych czasach przepis rozbierania się objął także sędziów. Kobiety nie miały prawa wstępu nawet na widownie, a mężatki na ten czas wyjeżdżały z Olimpii. Jeśli jakaś niewiasta została przyłapana na oglądaniu Igrzysk, groziła jej kara śmierci. Dopiero w Igrzyskach nowożytnych, zlikwidowano ten zakaz. W przerwach zmagań odbywały się liczne konkursy dla recytatorów i poetów, którzy mieli możliwość pokazania swoich umiejętności przed publicznością. Całe Igrzyska Olimpijskie trwały przez 5 dni. W czasie ich rozpoczęcia na maszt wciągano flagę olimpijską, która składała się z: pięciu różnokolorowych przecinających się kół symbolizujących zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. Dziś poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski- Europę, czarny- Afrykę, czerwony- Amerykę, żółty- Azję, zielony- Australię. Only men could participate in the Olympics. What is more they had to be naked. After some time also the referees had to get undressed. If a girl had been caught watching the Games, she would have been punished by death. It was till the modern Olympics when the law had been banned. In breaks between the competition there were declamation contests for poets. In that performance people could show their skills in front of an audience. The Olympic Games lasted for five days. Firstly the flag was run up. It consisted of five-colour circles which symbolize the continents: blue- Europe, black- Africa, red- America, yellow- Asia, green- Australia.

4 Składano również przysięgę przed posągiem Zeusa. Każdy z
uczestników wraz z ojcem i swymi braćmi składał przysięgę, że nie dopuści się żadnego oszustwa w zawodach, co potwierdzali drugim oświadczeniem, że przygotowywali się do Igrzysk sumiennie ćwicząc podczas Olimpiady (czas pomiędzy Igrzyskami). Niestety, nawet przestroga o bardzo surowych karach Olimpijskich nie była w stanie powstrzymać zawodników od dopuszczenia się do oszustwa. Ten kto się go dopuścił musiał postawić pomnik Zeusowi, na którym wyryto jego imię, nazwisko oraz występek. Najpopularniejszym oszustem był Ateńczyk Kalliopos, który przekupił swoich niedoszłych zawodników. Chyba nie spodziewał się, że wszystko wyjdzie na jaw. Pośród dyscyplin najważniejszy był bieg na dystansie jednego lub kilku stadionów. Startowano również w takich dziedzinach jak skoki w dal, rzuty oszczepem i dyskiem. W zapasach i boksie chodziło tylko o jedno: aby powalić przeciwnika na ziemię. Najpopularniejszą dyscypliną były wyścigi zaprzęgów konnych. An oath was taken in front of a Zeus statue. Each of the participants with their fathers and brothers swoer that they wouldn’t commit a fraud and that they had conscicutiously prepared Before the Olympics. Unfortuntely in spite of very strict panishnrnts it was not possible to stop players from dirty tricks. If somebody had commited a fraud he had to put up a monument to Zeus on which his name, surname and misdeed was curved. The most popular swindler was Kalliopos, an Athenian who bribed participansts. Surely he didn’t expect that everything would be revealed. Among sports Disciplines, the most important was run on one or few stadiums distance. The others disciplines were the long jump, the javelin throw, the discus. In wrestling and boxing the point was to fall the opponent. Also the horse races were very popular.

5 Niestety stać było na nie tylko zamożnych, ponieważ utrzymanie zwierząt związane
było z wysokimi kosztami. Obecnie w Igrzyskach Letnich i Zimowych łącznie rozgrywa się 44 konkurencje, zaczynając od tych znanych nam z życia codziennego kolarstwa, kończąc na taekwondo. Zwycięzca oficjalnie za nagrodę otrzymywał wieniec laurowy, z czasem nagradzano go także pieniędzmi i przedmiotami wartościowymi. We współczesnych Igrzyskach zawodnicy dostają medale Olimpijskie, wręczane za pierwsze trzy miejsca. Zwycięzca otrzymuje złoty medal, drugiemu miejscu przysługiwał srebrny, a trzeciemu brązowy. Unforunately, the maintenanace of amimals was very expensive, so only the rich could afford that. Currently, in the Winter and Summer Olympics 44 events are played, for example cycling or taekwondo. The winners got a laurel wreath, with time they were rewarded with money or valuable things. In our time players got a medal for the first three places appropriately bronze, silver or gold medal.

6 Tradycja zawodów została przerwana w 393 roku przez cesarza Teodozjusza I
Wielkiego, gdyż uznał je za przejaw kultu bogów pogańskich. Kontynuowano je dopiero w 1896 roku n.e., ale niestety z uwagi na konflikty międzynarodowe Igrzyska nie odbyły się w roku 1916 (z powodu I wojny światowej), w 1940 i w 1944 (z powodu II wojny światowej). W 2004 roku impreza odbyły się w Atenach. Chciano je zorganizować już wcześniej w 1996 roku w setną rocznice rozgrywania nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, ale Grecja przegrała rywalizację i zawody odbyły się gdzie indziej. W zawodach uczestniczyło ponad sportowców z 202 państw. Najlepiej przygotowanym krajem do zmagań okazały się Stany Zjednoczone, które w sumie zdobyły sto trzy medale, w tym trzydzieści sześć złotych. Tym razem nie powiodło się Erytreii, Kolumbii, Mongolii, Syrii, Trynidad i Tobago, które zdobyły tylko po jednym medalu, na dodatek za trzecie miejsca. W rankingu Polska zajmuje 23 miejsce. The tradition was broken in 393 y. by emperon TIW, because he thought the Olympics were a manifesto of pagan worship. Games were continued from 1896, unfortunatly Olympics didn’t take place in 1916, 1940y and 1944 becouse of international conflicts. The last Olympics took place in 2004 in Athens. 202 countries and sportsmen took part in it. The best prepared country was the United States of America which won 103 medals on this 36 gold. Erytrea, Columbia, Mongolia, Syria, Trynidad and Tobago didn’t win any medal. Poland was 23rd on the list.

7 Niby tylko trzy złote medale, dwa srebrne
i pięć brązowych, ale lepszy rydz niż nic. Zgodnie z tradycją Igrzyska promują maskotki, w Atenach nawiązywały one do bogów mitologii greckiej: Ateny (bogini miłości) oraz Feyosa (boga światła i muzyki). Kolejne Igrzyska Olimpijskie będą miały miejsce w tym rok w Pekinie. Myślą przewodnią zawodów będą słowa „jeden świat, jedno marzenie”, a oficjalnym hymnem „We Are Ready”. Oficjalnym mottem każdych Igrzysk jest „Szybciej, Wyżej, Mocniej.” Our players won three gold, two silver and five bronze medals, but half a loaf is better than no bread. To keeping with the tradition Olympics are promoted by mascots. In Athens they refered to gods from the Greek mythology: Atena (the goddess of wisdom and courage) and Feyos (the god of light and music). Next olympics are taking place in Beijing this year. The main idea is the anthem „We Are Ready”. The motto of every Games is „Faster, Higher, Stronger”.

8 Katarzyna Adamusińska
Wykonawca: Katarzyna Adamusińska Tekst: Monika Wójcik Pod przewodnictwem: Mariusza Stachniaka i Mirosława Galasa.


Pobierz ppt "Igrzyska olimpijskie 2004 Olimpic Games 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google