Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM DYNAMICZNEJ ANALIZY JAKOŚCI SCENARIUSZY BIZNESOWYCH Łukasz Budnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM DYNAMICZNEJ ANALIZY JAKOŚCI SCENARIUSZY BIZNESOWYCH Łukasz Budnik."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM DYNAMICZNEJ ANALIZY JAKOŚCI SCENARIUSZY BIZNESOWYCH Łukasz Budnik

2 Agenda 1. Problematyka poruszana w rozprawie 2. Zaproponowane podejście oraz tezy rozprawy 3. Metodologia DIES 4. System pomiarowy MS DIES 5. Testowe scenariusze 6. Dowód tez 7. Uwagi

3 Problematyka poruszana w rozprawie

4 Kompozycje usług Meta języki (bazujące na XML) Żyją w środowisku SOA Wspierają zadania dla ludzi Wspierają długodziałające procesy Wspierają rozproszone transakcje

5 Problemy związane z kompozycjami usług Odwzorowanie scenariusza z domeny problemowej na implementację IT Czarne skrzynki Brak wyników cząstkowych Pomiar metryk Jakość usług, poziomy usług (SLA) Wykrywanie błędów Dostępność i niezawodność

6 Wybór usług

7 Zaproponowane podejście oraz tezy rozprawy

8 Zaproponowane podejście do rozwiązania problemu Opracowano podejście DIES (Design and Improvement of Enterprise Scenarios): Iteracyjna metodologia wytwarzania scenariuszy System pomiarowy

9 Cele DIES DIES Obniżenie Kosztu Architek- tura SOA Łatwiejsze Zarządza- nie Przezro- czystość Monitoro- wanie Jakości Łatwość Testowania Pełna Historia Wykonania Łatwiejsza i Szybsza Detekcja Błędów

10 Tezy Rozprawy 1. Proponowany system pomiarowy MS DIES umożliwia analizę wielu parametrów jakościowych i wydajnościowych scenariuszy procesów biznesowych. 2. Efekt próbnika systemu pomiarowego MS DIES nie zmienia istotnie mierzonych parametrów oraz nie wpływa znacząco na czas wykonania scenariuszy. 3. Wyniki dynamicznej analizy oraz zgromadzonych danych cząstkowych umożliwiają znaczące usprawnienie analizowanych scenariuszy przy wykorzystaniu zaproponowanej metodologii DIES.

11 Metodologia DIES

12 DIES – Iteracyjna Metodologia Wytwarzania Scenariuszy Biznesowych Definiuje iteracyjny cykl życia procesu biznesowego Dostarcza zbioru użytecznych metryk Definiuje model oceny jakości Definiuje najczęstsze problemy związane ze scenariuszami procesami biznesowymi Zawiera zestaw procedur usprawnieniowych pogrupowanych w 4 kategorie

13 DIES – Cykl życia scenariuszy biznesowych

14 Uwzględnione czynniki jakościowo- wydajnościowe Koszt Bezpieczeństwo Wysiłek Reputacja Czas wykonania Odległość geograficzna Rozmiar danych wejściowych i wyjściowych Wspierane dodatkowe standardy WS-* Liczba wywołań usług Czas wykonywania usług Liczba pętli oraz długości pętli Pokrycie scenariusza

15 Model oceny jakości Bezjednostkowy przedział [0,1] Wagi (subiektywne) Trzy poziomy konfiguracji

16 System pomiarowy MS DIES

17 Klasyczny kontekst wykonania

18 Rozszerzony kontekst wykonania

19 MS DIES – Logiczna Architektura

20 Plik konfiguracyjny Konfiguracja modułu Analizatora Konfiguracja modułu Monitora

21 Technologicznie agnostyczne API Archive Validator Enhancer PropertiesResolver Deployer Undeployer

22 Wsparcie WS-BPEL Apache ODE Instrumentalizacja zaimplementowana jako transformacja XSLT

23 Aplikacje

24 Hurtownia materiałów budowlanych – wewnętrzny proces biznesowy Dom maklerski – zewnętrzny proces biznesowy oferujący dwa poziomy SLA System Dangerous Situations Reaction System (DSRS) – mieszany proces biznesowy, obsługujący przetwarzanie niebezpiecznych zdarzeń wykrytych przez system KASKADA

25 Wykazanie tez rozprawy

26 1. Proponowany system pomiarowy MS DIES umożliwia analizę wielu parametrów jakościowych i wydajnościowych scenariuszy procesów biznesowych. 2. Efekt próbnika systemu pomiarowego MS DIES nie zmienia istotnie mierzonych parametrów oraz nie wpływa znacząco na czas wykonania scenariuszy. 3. Wyniki dynamicznej analizy oraz zgromadzonych danych cząstkowych umożliwiają znaczące usprawnienie analizowanych scenariuszy przy wykorzystaniu zaproponowanej metodologii DIES.

27 Uwagi

28 1. Propozycja narzędzia do analizy scenariuszy procesów biznesowych 2. Dowody ulepszenia scenariuszy procesów biznesowych dzięki zastosowaniu metodologii DIES 3. Narzędzie dla studentów 4. Demo dostępne na: http://nuntius.eti.pg.gda.pl/


Pobierz ppt "SYSTEM DYNAMICZNEJ ANALIZY JAKOŚCI SCENARIUSZY BIZNESOWYCH Łukasz Budnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google