Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero.

Коpie: 1
Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero.

2 Założenia W Centrum stoją dwie kopiarki (Szybka i Wolna) oraz jedna bindownica. Urządzenia te obsługiwane są przez dwóch pracowników. Ponadto, trzeci pracownik zajmuje się wyłącznie pobieraniem opłat. Czas kopiowania: Czas kopiowania na kopiarce szybkiej można opisać rozkładem normalnym o średniej 1.6 sekundy i odchyleniu 0.3 sekundy na stronę Czas kopiowania na kopiarce wolnej to NORM(3.8, 1.6) sekundy na stronę Do Centrum przychodzą klienci dwóch typów: Klient Ksero przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron. Klient Oprawa przychodzi zgodnie z rozkładem wykładniczym (EXPO) o średniej 10 minut i prosi o skopiowanie od 1 do 50 stron a następnie o oprawę. Klienci (obu typów) przychodzą grupowo po 1, 2 lub 3 osoby TRIA(1,2,3)

3 Założenia - reguły Wybór kopiarki jeżeli liczba stron do kopiowania jest mniejsza lub równa 30 i w kolejce do szybkiej kopiarki czeka dwa lub więcej zleceń, wtedy pomimo dużej liczby stron do kopiowania wybierana jest kopiarka wolna Oprawa Oprawa składa się z trzech procesów: Nr 1 - przygotowanie stron (tylko Pracownik): UNIF(1,2) minut Nr 2 – oprawa właściwa (Pracownik + Bindownica): UNIF(2,4) minut Nr 3 – zakończenie oprawy (tylko Pracownik): UNIF(2,4) minut Pracownicy Pracownicy (dwaj) obsługują kopiarki i bindownicę, ZAWSZE w pierwszej kolejności wybierając oprawą, a dopiero w drugiej kolejności – kserowanie. Kasjer (jeden) pobierający opłaty Opłata Klient oddaje dokument do kserowania (i oprawy) a sam w tym samym czasie idzie zapłacić do kasy. Dopiero po przedstawieniu dowodu opłaty może odebrać zlecenie. Pobranie opłaty trwa około NORM(2.1,0.6) minuty. Punkt jest czynny przez 10 godzin dziennie.

4 Cel badań Zdarzały się niedawno skargi klientów na zbyt długi czas oczekiwania w kolejce. Należy przeanalizować: Czas pobytu w systemie Czas oczekiwania we wszystkich kolejkach i oddzielnie w każdej kolejce Długość kolejek Wykorzystanie maszyn i pracowników Należy zbudować wykres dynamiczny śledzący długość kolejek

5 Model: nowe elementy Każdy klient uruchamia dwa równoległe procesy: proces kopiowania i proces płacenia. Klient opuszcza punkt ksero gdy OBA procesy zakończą się. Wykorzystamy dwa nowe bloki: BATCH i SEPARATE. Dzięki tym blokom: (1) zamienimy jeden proces na dwa równoległe, oraz (2) będziemy mieli pewność, że klient nam nie ucieknie bez uiszczenia zapłaty

6 Model: nowe elementy Blok ASSIGN: służy do nadawania wartości atrybutom, zmiennym,… Zdefiniujemy dwa atrybuty: Liczba stron Czas Poczatek do zarejestrowania momentu pojawienia się w systemie Zmiana ikonki zgłoszenia w bloku ASSIGN: klient ma ikonkę postaci ludzkiej a zlecenie wygląd kartki papieru Większa liczba identycznych stanowisk: moduł Resource Zajmowanie i zwalnianie stanowiska w odrębnych procesach: w jednym Seize Delay (tylko zajmowanie), a w drugim Delay Release (tylko zwalnianie) Blok RECORD może pełnić: (a) rolę licznika zliczając wszystkie zgłoszenia, które przez ten blok przejdą (b) odmierza czas jaki upłynął od wskazanego momentu

7 Model Warunek logiczny wyboru kopiarki Zmiana ikony zgłoszenia Nadawanie wartości atrybutom Czy skierować do oprawy?

8 Model Typ zgłoszenia Losowa liczba osób TNOW to wewnętrzna zmienna Areny pokazująca aktualny czas zegara symulacyjnego. Inne zmienne Areny: Help Arena Help Topics Contents Using Variables, Functions, and Distributions Variables Nazwy atrybutów są IDENTYCZNE dla obu typów zgłoszeń Zdefiniowanie początkowej ikony zgłoszenia

9 Expression Builder - blok DECIDE Expression Builder wywołujemy prawym przyciskiem myszy, gdy kursor jest na dowolnym polu typu Expression (Wyrażenie)

10 Model – blok DECIDE (liczba stron = 2) NQ(Nazwa kolejki) to funkcja zwracająca liczbę zgłoszeń oczekujących w kolejce (liczba stron = 2)

11 Separate i Batch Tworzona jest dokładna kopia zgłoszenia oryginalnego Kopie są łączone wg numeru zgłoszenia: wykonane odbitki trafiają do właściciela

12 Proces - opłata

13 Proces - kopiowanie Do kserowania potrzebne są JEDNOCZEŚNIE dwa zasoby: pracownik i kopiarka Czas trwania kopiowania

14 Model Zmiana wyglądu ikony W TRAKCIE symulacji Sprawdzenie jakiego typu jest klient W Centrum pracuje dwóch pracowników wykonujących te same czynności: kserowanie i oprawę

15 Model – bloki Process Bindowanie ma wyższy priorytet niż kserowanie: Pracownik w pierwszej kolejności wybierze proces bindowania Tylko Seize Delay: Pracownik NIE JEST zwalniany Pracownik został zajęty w poprzednim procesie: tu zajmowana i zwalniana jest bindownica Tylko Delay Release: Pracownik jest tutaj zwalniany

16 Model – blok RECORD Blok RECORD może działać jako zwykły licznik (Type = Count) lub może służyć do zapamiętywania czasu jaki upłynął od wskazanego momentu (Type=Time Interval). TypeTyp naliczanej statystyki (tally lub count). Count zmniejszy lub zwiększy wartość statystyki o wskazaną wartość. Entity Statistics wygeneruje ogólne statystyki związane ze zgłoszeniem. Time Interval policzy i zapamięta różnicę pomiędzy wskazanym atrybutem a bieżącym czasem symulacji. Time Between wyznaczy i zapamięta czas pomiędzy wejściem dwóch kolejnych zgłoszeń do modułu. Expression wyznaczy wartość podanego wyrażenia. W atrybucie Czas Poczatek zapamiętano chwilę, od której namierzany jest upływ czasu Tutaj naliczamy czas jaki upłynąl od momentu zapisanego w Czas Poczatek do chwili obecnej

17 Zadanie domowe Do supermarketu przychodzą klienci (rozkład wykładniczy, średnia 5 minut) aby zrobić duże (60%) lub mniejsze zakupy. Duże zakupy oznaczają od 30 do 100 artykułów, natomiast małe zakupy to od 1 do 30 pozycji. Czas chodzenia klienta pomiędzy półkami zależy od liczby kupowanych artykułów. Możemy założyć, że jest to przeciętnie od 0,5 do 1,5 minuty na każdy artykuł. Po załadowaniu wózka klienci podchodzą do kas. W supermarkecie są 3 zwykłe stanowiska kasowe i jedna tzw. szybka kasa (poniżej 10 artykułów). Klienci wybierają najkrótszą kolejkę, z tym, że ci którzy mają mało artykułów (do 10) wybierają szybką kasę. Skanowanie to około 20 sekund na jeden artykuł plus 2 do 4 minut na sfinalizowanie płatności.

18 Zadanie domowe Uruchom symulację dla 10 powtórzeń po 10 godzin każde. Jednostki bazowe – minuty Jak długie są kolejki? Ile czasu spędza w sklepie klient z dużymi i z małymi zakupami? Ile czasu upływa od udania się do kas po opuszczenie stanowisk kasowych, z podziałem na klientów zwykłych i ekspresowych? Jakie jest obciążenie stanowisk kasowych? Należy zbudować wykres śledzący długość kolejek


Pobierz ppt "Dr inż. Bożena Mielczarek Wprowadzenie do Areny, cz.2 Model punktu ksero."

Podobne prezentacje


Reklamy Google