Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferty współpracy z Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferty współpracy z Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Oferty współpracy z Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Fundusze dla naukowców IPJ, Warszawa, 06.05.2010

2 JRC w 7. Programie Ramowym Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych (1,751 M) Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC (517 M) Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym +

3 JRC - najważniejsze cechy programu JRC jest jedną z Dyrekcji Generalnych KE JRC to zaplecze badawcze KE, umożliwiające indywidualnym naukowcom realizację badań w kluczowych dla Europy dziedzinach Centrum posiada siedem instytutów badawczych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty Centrum utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach członkowskich UE, w ramach umów, wspólnych projektów i sieci badawczych

4 W jakich dziedzinach można podjąć współpracę z JRC? żywność produkty chemiczne zdrowie środowisko zrównoważony rozwój bezpieczeństwo nanotechnologie materiały odniesienia i pomiarów analizy techno - ekonomiczne (foresight technologiczny)

5 Instytuty badawcze JRC IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel: 100 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Personel 350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Personel 370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Personel 350 Ispra, Włochy ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel: 250 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel: 220 IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel: 180

6 Adresaci działań JRC doświadczeni naukowcy młodzi naukowcy studenci przedstawiciele administracji publicznej przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit indywidualni: instytucjonalni: instytuty badawcze laboratoria instytucje administracji publicznej sektor przemysłowy

7 Formy współpracy indywidualnej z JRC Personel statutowy Personel niestatutowy ( Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) – kategorie: AD, AST Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) – kategorie: AD, AST Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) – Grupa funkcyjna I, II, III, IV Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (In - service traineeships) Delegowany Krajowy Ekspert (SNE) Warsztaty i specjalistyczne szkolenia

8 Stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Doktoranci z krajów członkowskich UE, krajów stowarzyszonych lub kandydujących w tym rezydenci przebywający od co najmniej pięciu lat w kraju UE Czas trwania 12 - 36 miesięcy Kandydat na stypendium kat. 20 jest zobowiązany do uzyskania wstępnej zgody opiekuna naukowego na aplikowanie o stypendium ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku

9 Stypendia naukowe kat. 30 i kat. 40 Stypendium kat. 30 Naukowiec ze stopniem doktora, albo magister z minimum 5-letnim doświadczeniem, z kraju członkowskiego UE, stowarzyszonego lub kandydującego oraz rezydenci przebywający od co najmniej 5 lat w kraju UE Czas trwania 12-36 miesięcy Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców - wiek: < 65 lat, Czas trwania 3 - 24 miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Konkursy są otwarte dla naukowców z krajów członkowskich UE, krajów stowarzyszonych lub kandydujących, w tym dla rezydentów przebywających od co najmniej 5 lat w jednym z krajów członkowskich UE.

10 Praktyki w JRC ! Trzy rodzaje praktyk: 1. przygotowanie pracy magisterskiej 2. praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej 3. praktyka dla osób, których program studiów obejmuje element współpracy z przemysłem Minimalny czas trwania praktyki - 3 miesiące Maksymalny czas trwania praktyki – 12 miesięcy ! Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC ! Konkursy ogłaszane są na stronach poszczególnych instytutów

11 Delegowany Krajowy Ekspert Eksperci z : - organizacji międzynarodowych - administracji publicznej - instytucji naukowych - sektora non – profit, sektora prywatnego Czas trwania: 6 - 48 miesięcy (zazwyczaj 24 miesiące) ! ! Dieta dzienna + koszty podróży, itd. Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie w trakcie oddelegowania i stanowisko pracy po powrocie do kraju Procedura trwa około 6 miesięcy. Selekcja na podstawie ogłoszonego konkursu lub dostępnego CV jako rezultat umowy pomiędzy Komisją Europejską, a daną organizacją

12 Warsztaty i specjalistyczne szkolenia w instytutach JRC Organizowane przez poszczególne instytuty JRC Finansowanie: możliwe, w zależności od warsztatu http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5460 Ważne: należy sprawdzić termin i kraje do których adresowany jest warsztat!

13 Formy współpracy instytucjonalnej JRC 1.Udział we wspólnych projektach w ramach 7PR – JRC może uczestniczyć w projektach 7PR na tych samych zasadach jak inne podmioty w krajach członkowskich UE 2. Sieci badawcze (institutional networks) – informacja na stronach poszczególnych instytutów 3. Umowy o współpracy z publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uczelniami, jednostkami administracji rządowej – znaczna część tego rodzaju umów ma charakter dwustronnej współpracy, dotyczy wspólnych badań w określonych dziedzinach, wymiany informacji w tym zakresie, niekiedy wymiany personelu

14 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki wieslaw.studencki@kpk.gov.pl Biuro Mobilności, KPK wieslaw.studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Oferty współpracy z Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google