Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O programie Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest programem operacyjnym wdrażanym w latach 2007-2013. Środki pieniężne niezbędne do jego realizacji zapewnia Unia Europejska, a pochodzą przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kwota, jaka przewidziana jest na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynosi około 11,5 mld euro.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O programie Europejski Fundusz Społeczny wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich Unii Europejskiej na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Głównym celem programu było umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego firm i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób zatrudnionych, podwyższenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, likwidację obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwi przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego naszego kraju, wzrost zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności, zarówno społecznej, gospodarczej, jaki i terytorialnej z innymi krajami Unii Europejskiej.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytety Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Pierwsze pięć priorytetów mających przyczynić się do zwiększenia efektywności systemów i struktur instytucjonalnych, realizowane jest na szczeblu centralnym, pozostałe przeznaczone na wsparcie grup społecznych i osób, na szczeblu regionalnym. Źródło: http://www.kapitalludzki.gov.pl

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa docelowa Projekt obejmował wsparciem dwie placówki oświatowe, tj. Gimnazjum i Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnej. Działania projektu skierowane były do docelowej grupy 466 uczniów – 132 uczniów i 136 uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej oraz 101 uczniów i 97 uczennic z Gimnazjum w Szczytnej, czyli łącznie: 233 uczniów i 233 uczennic z terenu Gminy Szczytna.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Szkoła Równych Szans Projekt był odpowiedzią na występujące dysproporcje w zakresie edukacji uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji i jakości usług edukacyjnych pomiędzy uczniami z gminy miejsko-wiejskiej Szczytna - a uczniami z obszarów większych aglomeracji miejskich.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,,Szkoła Równych Szans W szkołach z terenu Gminy Szczytna realizowane były programy rozwojowe, które w kompleksowy sposób przyczyniły się do rozwoju obu placówek i podniesienia jakości nauczania, a tym samym wyrównania szans edukacyjnych. Projekt odpowiadał potrzebom dydaktyczno- wychowawczym, był komplementarny z polityką szkół i kierunkami ich rozwoju. Zajęcia dodatkowe dostępne były w równym stopniu dla dziewcząt i chłopców, bez względu na stopień sprawności oraz pochodzenie.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia dodatkowe W ramach projektu były prowadzone następujące zajęcia: - dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego (2h/tyg), - z matematyki (2h/tyg), - z języka angielskiego (2h/tyg), - korekcyjno- kompensacyjne (tylko w SP 2h/tyg), - zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia logopedyczne (2h/tyg), - opieka psychologiczna (2h/tyg-Gim;3h/tyg-SP), - pedagogiczna (2h/tyg-Gim;1h/tyg-SP), - socjoterapeutyczna (2h/tyg).

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia dodatkowe Ogółem przeprowadzono 2.146 godzin zajęć w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej. W Gimnazjum przeprowadzono ogółem 1.955 godzin zajęć. Realizacja zajęć wpłynęła na: - samorealizację i rozwój osobisty uczniów, - skuteczne porozumiewanie się, - efektywne współdziałanie w zespole, - rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, - sprawne posługiwanie się komputerem. - wyrównanie szans obu płci oraz dzieci pochodzących z terenów wiejskich i miasta.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dowozy Ze względu na objęcie działaniem dzieci z terenów wiejskich, Gmina Szczytna zagwarantowała dowozy uczniów do szkół.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzięki realizacji projektu Szkoła Równych Szans w szkołach Gminy Szczytna dzieci mogły uczestniczyć bezpłatnie w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych. Ogółem odbyło się 20 wyjazdów studyjnych.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego wyjechały na następujące wycieczki: - warsztaty 2 dniowe w terenie Podziemny świat jaskiń – zapoznanie się z elementami krajobrazu krasowego (skaliste jary, ostańce na wierzchowinie, wywierzyska i jaskinie) oraz atrakcjami turystycznymi Ojcowskiego Parku Narodowego (Zamek w Ogrodzieńcu, Gród na Górze Birów),

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wyjazd 1-dniowy studyjny Wyprawa po złoto – zwiedzenie kopalni złota z podziemnym wodospadem w Złotym Stoku,

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -warsztaty 5-dniowe w terenie Na tropie orła bielika – poznanie znamiennych elementów świata roślinnego i zwierzęcego (Muzeum Przyrodnicze i Rezerwat Żubrów w Międzyzdrojach, Park Zdrojowy w Świnoujściu), charakterystycznych elementów krajobrazu nadmorskiego (klify, Jezioro Turkusowe) oraz atrakcji turystycznych (m.in. Ford Gerharda i Latarnia Morska w Świnoujściu, Molo i Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach, Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie),

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -wyjazd 1-dniowy studyjny Po Ziemi Kłodzkiej – zwiedzanie atrakcji turystycznych Kłodzka (Twierdza – trasa naziemna i podziemna, Podziemna Trasa Turystyczna 1000-Lecia Państwa Polskiego, Muzeum Ziemi Kłodzkiej),

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - warsztaty 2 dniowe w terenie Szlakiem sudeckich wodospadów – poznanie flory i fauny (Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego) oraz atrakcji krajobrazowych (Szrenica, Wodospad Szklarki, wodospad Kamieńczyk) i turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej (m.in.Zamek Chojnik w Sobieszowie, Świątynia Wang w Karpaczu Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach),

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - warsztaty 5-dniowe w terenie Bieszczady najdziksze góry – poznanie flory i fauny Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Rezerwat przyrody – Góra Sobień, Połonina Wetlińska, Mała Rawka, Przełęcz Wyżniańska, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie) oraz ciekawostek turystycznych Bieszczad (Zamek i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zapora na Solnie, ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu, Miniaturowe Świątynie w Myczkowcach),

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczniowie z Gimnazjum wyjechali na następujące wycieczki: -Wyjazd Studyjny do Wrocławia- Kino, film pt. Alicja w krainie czarów, -Wyjazd studyjny do Wrocławia - Warsztaty w Instytucie Fizyki oraz w Instytucie Chemii w ramach koła naukowo – technicznego, zajęcia laboratoryjne z chemii – kształtowanie umiejętności samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych, obserwacji i logicznego wnioskowania,

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wyjazd studyjny do Henrykowa i Wojsławic - zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach oraz zwiedzanie opactwa cysterskiego w Henrykowie,

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 5- dniowe warsztaty w terenie w ramach koła naukowo- technicznego, przyrodniczego oraz ekspresji kulturalnej - Oświęcim, Kraków, Zakopane, Wieliczka - zwiedzanie historycznych miejsc, poznawanie cennych zabytków i obiektów przyrodniczych, kształcenie szacunku dla zabytków historycznych, kształtowanie poczucia przynależności historycznej i kulturowej. Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie, przejście trasą do Morskiego Oka, wjazd na Gubałówkę, spacer po Zakopanem,

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wyjazd studyjny do Wrocławia – Ogród Botaniczny, Muzeum w ramach koła naukowo- technicznego i przyrodniczego - zwiedzanie Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego,

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wyjazd studyjny do Wrocławia – Festiwal Nauki - udział w pokazach: - Cyrk fizyczny, - Fizyka na wesoło, - Nadprzewodnictwo, czyli o miłości elektronów, która pociągi może unosić,

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wyjazd studyjny do Wałbrzycha- Palmiarnia oraz Zamek w ramach koła naukowo-technicznego i przyrodniczego - zwiedzanie Palmiarni i Zamku Książ,

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wyjazd studyjny po Ziemi Kłodzkiej - w ramach koła naukowo-technicznego, przyrodniczego oraz ekspresja kulturalna - zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej - Podziemna Trasa Turystyczna,

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wyjazd studyjny do Wrocławia - Warsztaty w Instytucie Fizyki oraz w instytucie Chemii w ramach koła naukowo- technicznego - udział w wykładzie z fizyki w Instytucie Fizyki i Chemii,

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wyjazd studyjny do Wrocławia – Teatr w ramach koła porozumiewanie się w języku ojczystym oraz ekspresja kulturalna - obejrzenie spektaklu pt. Ścigając zło, -Wyjazd studyjny do Wałbrzycha – Palmiarnia oraz Zamek w ramach koła naukowo-technicznego i przyrodniczego - zwiedzanie Palmiarni i Zamku Książ,

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wyjazd studyjny po Ziemi Kłodzkiej w ramach koła naukowo technicznego i przyrodniczego oraz ekspresja kulturalna - poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych terenów Parku Narodowego Gór Stołowych a także promowanie aktywnego wypoczynku.

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzięki projektowi Szkoła Równych Szans do szkół zakupiono nowy sprzęt dydaktyczny. Do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej: · laptopy, torby, słuchawki - 3 szt., · tablica interaktywna - 1 szt., · tablet bezprzewodowy - 1 szt., · wizualizjer - 1 szt., · projektor - 1 szt., · mikroskopy - 4 szt., · inne pomoce dydaktyczne (np. foliogramy, preparaty, programy komputerowe, książki), · materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Do Gimnazjum w Szczytnej: · kamera cyfrowa – 1 szt., · aparat cyfrowy – 1 szt., · pracownia fizyczno-chemiczna (na 10 stanowisk), · laptopy, torby, słuchawki – 3 szt., · multimedialny program do dysleksji, · filmy edukacyjne, plansze edukacyjne, książki, słowniki, · materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła Równych Szans."

Podobne prezentacje


Reklamy Google