Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ODSUMOWANIE ROKU 2011/2012. ,,D ZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ CO TRZEBA POZNAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ODSUMOWANIE ROKU 2011/2012. ,,D ZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ CO TRZEBA POZNAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE."— Zapis prezentacji:

1 P ODSUMOWANIE ROKU 2011/2012

2 ,,D ZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ CO TRZEBA POZNAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE

3 O CENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się to kompleksowy program mający na celu podniesienie efektywności nauczania i uczenia się za pomocą oceniania kształtującego. oceniania kształtującego

4 Informacje uzyskane dzięki OK pozwalają nauczycielowi modyfikować dalsze nauczanie i przekazywać uczniom informację zwrotną pomagającą się uczyć.

5 Wejście do programu to pierwszy krok na drodze do uzyskania Tytułu Szkoły uczącej się – certyfikatu jakości wdrażania oceniania kształtującego.Tytułu Szkoły uczącej się

6 S UKCESY SZKOŁY

7 P RZYSTĄPIENIE DO PROJEKTÓW Cel programu to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wsi i w małych miejscowościach przez wzmocnienie kadry pedagogicznej szkół energią zdolnych dynamicznych absolwentów oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.

8 Laboratorium Praktyki Edukacyjnej Cel: Uczy ć tak, aby ka ż dy ucze ń si ę uczył

9 U RUCHOMIENIE P UNKTU PRZEDSZKOLNEGO

10 Z AKUPIENIE NOWYCH SZAFEK

11 P ROGRAM,,R ADOSNA SZKOŁA

12 P OZYSKANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH

13 M ODELE BRYŁ I MULTIMEDIA

14 LAPTOPPROJEKTOR

15 PROFESJONALNY SPRZĘT I STROJE DO UNIHOKEJA

16 S TWORZENIE KĄCIKÓW ODPOCZYNKU I ZABAW DLA UCZNIÓW

17 JAK W DOMU

18 P REZENT GIMNAZJALISTÓW DLA MŁODSZYCH KOLEGÓW

19 W YJAZDY INTEGRACYJNE

20 L UBIMY TEATR TEATR

21 S UKCESY NASZYCH UCZNIÓW

22 Z DOBYCIE I MIEJSCA W MISTRZOSTWACH SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY PYRZYCKIEGO

23 C ZĘŚĆ TEORETYCZNA

24 W YKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

25 O DBIÓR NAGRODY

26 G IMNAZJADA J. ANGIELSKIEGO I J. NIEMIECKIEGO W PRZELEWICACH I miejsce – Karolina Jasiejko (j. angielski) III miejsce – Angelika Bartkowska ( j. niemiecki )

27 K ONKURS RECYTATORSKI W LIPIANACH I miejsce zajęła Julia Al-Halawani

28 T URNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Zakwalifikowanie się Katarzyny Tyczki do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

29

30 T URNIEJ WIEDZY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Reprezentacja gimnazjum w skład której weszli: Kosiorowska Ala, Jasiejko Karolina oraz Dudek Michał zajęła zaszczytne III miejsce i zdobyła puchar.

31 POD BACZNYM OKIEM SĘDZIEGO

32 O SIĄGNIĘCIA SPORTOWE

33 W OJEWÓDZKA GIMNAZJADA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH W G RYFINIE I miejsce Dominika Wiśniewska I miejsce Jakub Woźniak

34 N A PODIUM

35 W OJEWÓDZKA GIMNAZJADA W LEKKOATLETYCE W B IAŁOGARDZIE I miejsce Karolina Jasiejko- pchnięcie kulą I miejsce Wojciech Wojtala- bieg na 300 m

36 N A PODIUM

37 W OJEWÓDZKA GIMNAZJADA W BIEGACH ROZSTAWNYCH W POLICACH III miejsce ZS KOZIELICE 4X 100 m chłopcy w składzie: Karol Żelewski Wojciech Wojtala Mateusz Wojtalewicz Kacper Szlaski

38

39 K ONIEC


Pobierz ppt "P ODSUMOWANIE ROKU 2011/2012. ,,D ZISIAJ NALEŻY WIEDZIEĆ CO TRZEBA POZNAĆ JUTRO, BY RADZIĆ SOBIE POJUTRZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google