Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny bank – partner dla MSP Katowice, 11 lutego 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny bank – partner dla MSP Katowice, 11 lutego 2004."— Zapis prezentacji:

1

2 Współczesny bank – partner dla MSP Katowice, 11 lutego 2004

3 2 Misja Percepcja ING Banku jako banku dedykowanego do obsługi MSP Wstęp Cel poznawczy prezentacji –Nowoczesny bank to bank dla MSP –Przedstawienie działań banku dotyczących współpracy i finansowania MSP Cel praktyczny –wykorzystanie oferty banku w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

4 3 Plan prezentacji Miejsce MSP na rynku Bank na rynku finansowej obsługi MSP MSP w banku Oferta Banku: PAKIET ProBIZNES Programy Pomocowe Podsumowanie

5 4 MSP na rynku 2 na 3 pracowników zatrudnianych jest przez MSP MSP to ponad 1,6 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce 48%52% MSP wypracowują 48% PKB Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2001

6 5 Bank na rynku MSP Nowoczesny Bank Bank przyjazny dla przedsiębiorców Kompleksowa oferta produktowa Odpowiednio dopasowana oferta cenowa Kreowanie wartości dodanej Nowoczesne kanały komunikacji

7 6 ADRESACI PAKIETU ProBIZNES samodzielni przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość o rocznych przychodach netto ze sprzedaży nie przekraczających 30 milionów złotych PAKIET ProBIZNES

8 7 Indywidualna obsługa Doradcy dostępna już dla SP Wybrane z oferty Banku produkty podzielone na grupy: Zarządzanie środkami finansowymi Finansowanie działalności Bankowość elektroniczna + Opcja menedżerska PAKIET ProBIZNES

9 8 Zarządzanie środkami finansowymi Rachunek ProBIZNES służy do gromadzenia pieniędzy i szybkiego prowadzenia rozliczeń Rachunek bankowy w walutach wymienialnych Lokata e-call ProBIZNES nowoczesny rachunek oszczędnościowy służący do lokowania nadwyżek finansowych Karty bankowe Visa Business Charge, Maestro Business, Karty Przedpłacone Firmowe Delegacyjne Polecenie zapłaty usługa gwarantująca szybkie, skuteczne i terminowe ściąganie należności GOBI - (Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie) SIMP - (System Identyfikacji Masowych Płatności) PAKIET ProBIZNES

10 9 Rachunek zastrzeżony (escrow) Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem kursowym walutowe transakcje terminowe (forward) opcje walutowe SWAP-y walutowe Depozyt dwuwalutowy (DCD) PAKIET ProBIZNES - w trosce o bezpieczeństwo rozliczeń - doradztwo

11 10 Finansowanie działalności Debet ProBIZNES Przeznaczony do finansowania bieżącej działalności (maksymalna kwota to 7- krotne średnie dzienne wpływy na rachunek bieżący) Kredyt w Rachunku ProBIZNES Przeznaczony do finansowania bieżącej działalności (maksymalna kwota to 15- krotne średnie dzienne wpływy na rachunek bieżący) Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES Finansowanie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń Kredyt ze środków EBOR oraz inne formy Kredyt Inwestycyjny w powiązaniu z Funduszem Dotacji Inwestycyjnych PHARE PAKIET ProBIZNES

12 11 Bankowość elektroniczna MultiCash Zarządzanie środkami finansowymi w obrocie krajowym i zagranicznym HomeCash Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym ING BankOnLine Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym i zagranicznym przez internet oraz HaloŚląski z funkcją SMS Telefoniczna informacja i zarządzanie środkami na rachunku PAKIET ProBIZNES

13 12 Opcja menedżerska: Skierowana jest do członków zarządów firm. W jej zakres wchodzą, oferowane na preferencyjnych warunkach, w dwóch wariantach KONTO Z LWEM Prestiż i VIP, wybrane produkty grupy ING, w tym także Personal Banking. Pozwala na zarządzanie portfelem papierów wartościowych przez ING IM i TFI oraz korzystanie z usług ING Nationale-Nederlanden. PAKIET ProBIZNES

14 13 EBOR – Linia dla MSP Łatwy Eksport ARiMR Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (BGK) Phare 2000 / 2001 ING Bank Śląski - doradca w zakresie finansowania

15 14 Program łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ING Bank Śląski - poważny uczestnik lokalnego życia gospodarczego

16 15 Podsumowanie Współpraca z nowoczesnym Bankiem, który jest wiarygodnym partnerem i doradcą w prowadzeniu działalności to niezbędny krok w realizacji celów biznesowych www.ing.pl

17 16 e-mail: slawomir.gwiozdzik@ingbank.pl tel. (32) 357 22 40/44 Oddział Regionalny w Katowicach ul. Mickiewicza 3 Zapraszamy do współpracy Kontakt


Pobierz ppt "Współczesny bank – partner dla MSP Katowice, 11 lutego 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google