Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjednoczony świat, zjednoczone narody. Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjednoczony świat, zjednoczone narody. Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa,"— Zapis prezentacji:

1 Zjednoczony świat, zjednoczone narody

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.

3 Państwa członkowskie ONZ

4

5 Cele ONZ 1.Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków. 2.Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia. 3.Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań. 4.Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.

6 Członkostwo ONZ Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i – zdaniem ONZ – "jest w stanie je wypełniać". Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa.

7 Członkowie pierwotni Za członków pierwotnych uznanych jest 51 państw. Są to: państwa, które wzięły udział w konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco, podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ. państwa, które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1942 r., podpisały i ratyfikowały Kartę ONZ. To kryterium wprowadzono specjalnie dla Polski, która nie mogła uczestniczyć w konferencji w San Francisco z powodu braku rządu uznawanego przez wszystkie mocarstwa – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i przeważająca większość krajów świata – uczestników konferencji uznawały za rząd Rzeczypospolitej Polskiej Rząd RP na uchodźstwie z siedzibą w Londynie, z kolei ZSRR uznawał podporządkowany sobie Rząd Tymczasowy w Warszawie.

8 Dokument ONZ zawierający oficjalną listę państw członkowskich z 3 czerwca 2006

9

10

11 Organy ONZ

12 Zgromadzenie Ogólne – składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich Rada Bezpieczeństwa – najważniejszy organ ONZ Rada Gospodarcza i Społeczna – zajmuje się sprawami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych. Rada Powiernicza – obecnie praktycznie nie działa Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Sekretariat – organ wykonawczy pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego Istnieje również wiele organów doradczych, np. Wojskowy Komitet Sztabowy

13 Główna kwatera ONZ w NY

14 Siedziba ONZ w Genewie

15 Aktualny sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon

16

17 Operacje pokojowe ONZ 1950-1953, Korea – utrzymanie podziału Półwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu 1960-1964, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) – interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania niepodległości kraju i jego integralności terytorialnej; w efekcie wyniosła do władzy prezydenta Mobutu Sese Seko od 1964 roku, Cypr – stacjonują siły pokojowe, którym nie udało się zapobiec podziałowi wyspy po interwencji Turcji od 1967 roku, Bliski Wschód, obserwacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego, stała obecność kontyngentu ONZ w tym regionie, m.in. na Wzgórzach Golan i w Strefie Gazy 1990-1991, Zatoka Perska – mandat ONZ dla sił brytyjsko-amerykańskich, które wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza) 1992-1994, Somalia – zakończona porażką operacja Przywrócić Nadzieję, która miała skłonić do rozbrojenia walczące strony i zabezpieczyć dostawy z pomocą humanitarną skończyła się tragiczną misją sił specjalnych – Operacją w Mogadiszu (udział głównie wojsk amerykańskich) 1992-1993, Kambodża – największa operacja pokojowa ONZ, zakończona demokratyzacją kraju 1992-1995, była Jugosławia – siły ONZ UNPROFOR miały zaprowadzić pokój w dawnych republikach związkowych Jugosławii, poniosły fiasko i zostały zastąpione przez siły NATO – IFOR 1993-1996, Rwanda – siły ONZ UNAMIR miały monitorować układ pokojowy, który zawarły dwie największe grupy etniczne zamieszkujące Rwandę – Hutu i Tutsi. Uznawana jest za największą porażkę ONZ. Masakra ok. 800 tys. ludzi odbywała się na oczach żołnierzy sił pokojowych

18 Paulina Blangiewicz


Pobierz ppt "Zjednoczony świat, zjednoczone narody. Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google