Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązują one na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązują one na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Obowiązują one na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi.

5 Przysługują każdemu człowiekowi od chwili urodzenia.

6 Tych praw nie można się zrzec.

7 Istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane.

8 Niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową.

9 Wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.

10 Magna Charta Libertatum - Wielka Karta Swobód wydana przez króla Anglii Jana Bez Ziemi Konfederacja Warszawska Petycja o Prawo Habeas Corpus Act Bill of Rights w Wielkiej Brytanii John Locke w Dwóch traktatach o rządzie przedstawia teorię praw naturalnych jednostki Karta Praw Wirginii Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela – Konwekcje genewskie działalność Czerwonego Krzyża działalność Ligi Narodów przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka powstało około 60 szczegółowych konwencji (m.in. o prawach dziecka) Dokument Kopenhaski - proklamuje demokrację parlamentarną jako jedyny ustrój dopuszczalny w Europie, był dziełem KBWE

11

12 Zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. Jest on jednym z najbardziej przeciwnym prawom człowieka poglądem

13 Ksenofobia - niechęć, wrogość, lęk wobec obcych, przesadne wyrażanie niechęci wobec cudzoziemców. Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi pod pewnymi względami.

14 Wyolbrzymione, bezkrytyczne i niezreflektowane uczucie przywiązania do własnego gatunku, rasy, grupy społecznej, płci, narodu albo przywódcy oraz wyolbrzymianie ich zalet, a pomniejszanie lub negowanie ich wad, idące zazwyczaj w parze z równie przesadnym i nieuzasadnionym deprecjonowaniem innych oraz uznawaniem prawa do ich ujarzmiania.

15

16

17 UNESCO – organizacja wyspecjalizowana ONZ, założona 16 listopada 1945 w Londynie. Jej podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

18 -Czystki etniczne, -Dyskryminacja, -Masakry, -Niewolnictwo, -Pogromy, -Tortury, -Zbrodnie wojenne.

19

20


Pobierz ppt "Obowiązują one na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google