Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o. Dawid Maruszak Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr inż. Radosława Wolniaka Gliwice 2009

2 Cel pracy Głównym celem pracy jest przedstawienie praktycznego zastosowania oraz ocena efektywności poniższych metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym: Plan kontroli (Control Plan) Diagram przebiegu procesu (Flowchart) Karty kontrolne Analiza zdolności procesu Analiza korelacji i regresji FMEA Diagram Ishikawy

3 ISO/TS 16949

4 Charakterystka przedsiębiorstwa
Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 20a Gliwice Wyroby: części dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego Klienci: Valeo, Philips, Sagem, Inter, LG Zatrudnienie: 300 pracowników Park maszynowy: 15 wtryskarek Powierzchnia: m2 System jakości: ISO/TS 16949

5 Zbiornik wodny wejścia do chłodnicy

6 Diagram przebiegu procesu (flowchart)

7 PLAN KONTROLI DLA OPERATORA
Plan kontroli (Control Plan) PLAN KONTROLI DLA OPERATORA Instrukcja 9A Klient: Nazwa wyrobu: ZBIORNIK WODNY We C Nr operacji Częstotliwość Opis czynność 1 I/I Weź wyrób po wtrysku i sprawdź zgodność wyglądu zewnętrznego wyrobu z wzorcem ze szczególnym uwzględnieniem : a brak nadlewów, niedolewów na króćcach i wypustach pkt. 1 b brak nadlewów i niedolewów na krawędziach pkt. 2 c brak nadlewów, niedolewów, uszkodzeń w otworach pkt. 3 d brak przypaleń i niedolewów na bocznych rogach pkt. 4 e brak wad estetycznych 2 Sprawdź zgodność datownika i indexu Sprawdź prawidłowe zamontowanie korka spustowego pkt. 5 3 Sprawdź zgodność wyrobu z etykietą i zapakuj gotowy wyrób

8 Plan kontroli (Control Plan)

9 PLAN KONTROLI DLA INSPEKTORA JAKOŚCI PLAN KONTROLI W TOKU PRODUKCJI
Plan kontroli (Control Plan) PLAN KONTROLI DLA INSPEKTORA JAKOŚCI Instrukcja DZJ/9A Klient: Nazwa wyrobu: ZBIORNIK WODNY We C PLAN KONTROLI W TOKU PRODUKCJI POMIARY WYKONAĆ PO 1 GODZINIE OD POBRANIA Opis czynności Częstotliwość Specyfikacja Metoda / narzędzie Działanie Korygujące 1 Kontrola wg instrukcji dla operatora 1 / 4 godz. Instrukcja 9A wzrokowo 1,2,3 2 Kontrola wagi Karta X-R 3 / 8 godz. 209 +/-1 g waga 3 Pomiar długości wyrobu (pkt. 1) Karta X-R 414,9 +/- 0,3 mm suwmiarka 4 Pomiar szerokości (pkt. 2) 49,8 +/- 0,1 mm

10 Plan kontroli (Control Plan)

11 Karty kontrolne Karta kontrolna X dla długości
UCLx = 415,14 CLx = 414,94 LCLx = 414,74

12 Zdolność procesu Długość Cp = 1,6 Cpk = 1,37

13 Zdolność procesu Długość 414,9 Cp = 1 Cpk = 1 Cp = 1,6 Cpk = 1,37
414,6 DLT GLT 415,2 Cp = 1,6 Cpk = 1,37 Cp = 1 Cpk = 1 414,9 Długość

14 Korelacja i regresja Waga - długość r12 = 0,86

15 FMEA Proces Potencjalna wada Potencjalne skutki wady
Potencjalna przyczyna wady RPN Wtrysk uplastycznionego tworzywa Za mały wtrysk Niedolew Niewłaściwy promień dyszy 112 Przed wprowadzeniem działań zaradczych Po wprowadzeniu działań zaradczych Znaczenie Występowanie Detekcja RPN 8 7 2 112 3 48

16 Diagram Ishikawy Metoda Materiał Pracownik Pomiar Urządzenie Wadliwa
uszkodzony czujnik przytkana dysza niewłaściwy wsad złe proporcje mieszanki uszkodzony surowiec niewłaściwy czas dozowania niewłaściwy docisk mechaniczne uszkodzenie ślimaka niewłaściwe ciśnienie wtrysku brak kontroli odbioru Metoda Method Materiał Material Wadliwa wypraska ustawienie parametrów procesu źle zaprogramowany robot uszkodzona grzałka Pracownik Man Pomiar Measurement Urządzenie Machine

17 Wnioski Sporządzony dla zobrazowania procesu produkcyjnego Flowchart ułatwił dokonanie analizy przebiegu procesu i umożliwił jego doskonalenie Zastosowanie szczegółowego Planu kontroli pozwoliło na usystematyzowanie przeprowadzanych działań i umożliwiło precyzyjne przeprowadzenie kontroli Zastosowanie kart kontrolnych umożliwiło monitorowanie przebiegu procesu oraz alarmowanie o jego rozregulowaniu Obliczenie wskaźników Cp i Cpk umożliwiło stwierdzenie czy proces jest w stanie spełnić postawione przez klienta wymagania jakościowe Przeprowadzona analiza korelacji i regresji wykazała istnienie zależności cech wyrobu oraz umożliwiła określenie siły i kierunku tej zależności Zastosowanie analizy FMEA umożliwiło wskazanie i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń na każdym etapie procesu produkcyjnego

18 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google