Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o. Dawid Maruszak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o. Dawid Maruszak."— Zapis prezentacji:

1 Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o. Dawid Maruszak Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr inż. Radosława Wolniaka Gliwice 2009 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

2 C el pracy Głównym celem pracy jest przedstawienie praktycznego zastosowania oraz ocena efektywności poniższych metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym: Plan kontroli (Control Plan) Diagram przebiegu procesu (Flowchart) Karty kontrolne Analiza zdolności procesu Analiza korelacji i regresji FMEA Diagram Ishikawy

3 I SO/TS 16949

4 C harakterystka przedsiębiorstwa Wyroby:części dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego Klienci: Valeo, Philips, Sagem, Inter, LG Zatrudnienie:300 pracowników Park maszynowy:15 wtryskarek Powierzchnia:12.300 m2 System jakości:ISO/TS 16949 Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 20a 44-109 Gliwice

5 Z biornik wodny wejścia do chłodnicy

6 D iagram przebiegu procesu (flowchart)

7 P lan kontroli (Control Plan) PLAN KONTROLI DLA OPERATORA Instrukcja 9A Klient: Nazwa wyrobu: ZBIORNIK WODNY We 870854C Nr operacjiCzęstotliwośćOpis czynność 1I/I 1 Weź wyrób po wtrysku i sprawdź zgodność wyglądu zewnętrznego wyrobu z wzorcem ze szczególnym uwzględnieniem : abrak nadlewów, niedolewów na króćcach i wypustach pkt. 1 bbrak nadlewów i niedolewów na krawędziach pkt. 2 cbrak nadlewów, niedolewów, uszkodzeń w otworach pkt. 3 dbrak przypaleń i niedolewów na bocznych rogach pkt. 4 ebrak wad estetycznych 2Sprawdź zgodność datownika i indexu 2I/ISprawdź prawidłowe zamontowanie korka spustowego pkt. 5 3I/ISprawdź zgodność wyrobu z etykietą i zapakuj gotowy wyrób

8 P lan kontroli (Control Plan)

9 PLAN KONTROLI DLA INSPEKTORA JAKOŚCI Instrukcja DZJ/9A Klient:Nazwa wyrobu:ZBIORNIK WODNY We 870854C PLAN KONTROLI W TOKU PRODUKCJI POMIARY WYKONAĆ PO 1 GODZINIE OD POBRANIA N°Opis czynnościCzęstotliwośćSpecyfikacja Metoda / narzędzie Działanie Korygujące 1 Kontrola wg instrukcji dla operatora 1 / 4 godz.Instrukcja 9Awzrokowo1,2,3 2 Kontrola wagi Karta X-R 3 / 8 godz. 209 +/-1 g waga1,2,3 3 Pomiar długości wyrobu (pkt. 1) Karta X-R 3 / 8 godz. 414,9 +/- 0,3 mm suwmiarka1,2,3 4 Pomiar szerokości (pkt. 2) Karta X-R 3 / 8 godz. 49,8 +/- 0,1 mm suwmiarka1,2,3

10 P lan kontroli (Control Plan)

11 K arty kontrolne UCLx = 415,14 CLx = 414,94 LCLx = 414,74 Karta kontrolna X dla długości

12 Z dolność procesu Cp = 1,6Cpk = 1,37 Długość

13 Z dolność procesu 414,6 DLTGLT 415,2 Cp = 1,6 Cpk = 1,37 Cp = 1 Cpk = 1 414,9 Długość

14 K orelacja i regresja Waga - długość r 12 = 0,86

15 F MEA Proces Potencjalna wada Potencjalne skutki wady Potencjalna przyczyna wady RPN Wtrysk uplastycznionego tworzywa Za mały wtrysk NiedolewNiewłaściwy promień dyszy112 Przed wprowadzeniem działań zaradczych Po wprowadzeniu działań zaradczych ZnaczenieWystępowanieDetekcjaRPNZnaczenieWystępowanieDetekcjaRPN 87211283248

16 D iagram Ishikawy uszkodzony czujnik przytkana dysza niewłaściwy wsad złe proporcje mieszanki uszkodzony surowiec niewłaściwy czas dozowania niewłaściwy docisk mechaniczne uszkodzenie ślimaka niewłaściwe ciśnienie wtrysku brak kontroli odbioru Metoda Method Materiał Material Wadliwa wypraska niewłaściwe ustawienie parametrów procesu źle zaprogramowany robot uszkodzona grzałka Pracownik Man Pomiar Measurement Urządzenie Machine

17 W nioski Sporządzony dla zobrazowania procesu produkcyjnego Flowchart ułatwił dokonanie analizy przebiegu procesu i umożliwił jego doskonalenie Zastosowanie szczegółowego Planu kontroli pozwoliło na usystematyzowanie przeprowadzanych działań i umożliwiło precyzyjne przeprowadzenie kontroli Zastosowanie kart kontrolnych umożliwiło monitorowanie przebiegu procesu oraz alarmowanie o jego rozregulowaniu Obliczenie wskaźników Cp i Cpk umożliwiło stwierdzenie czy proces jest w stanie spełnić postawione przez klienta wymagania jakościowe Przeprowadzona analiza korelacji i regresji wykazała istnienie zależności cech wyrobu oraz umożliwiła określenie siły i kierunku tej zależności Zastosowanie analizy FMEA umożliwiło wskazanie i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń na każdym etapie procesu produkcyjnego

18 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie Fabryki Plastików Gliwice Sp. z o.o. Dawid Maruszak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google