Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI dr inż. Tadeusz Solarski Dyrektor LODR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI dr inż. Tadeusz Solarski Dyrektor LODR."— Zapis prezentacji:

1 LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI dr inż. Tadeusz Solarski Dyrektor LODR

2

3 Okolice Końskowoli – mapa dojazdu www.wodr.konskowola.pl

4 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich

5 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - rys historyczny

6 www.wodr.konskowola.pl

7

8 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

9 Powiatowe Zespoły Doradztwa LODR w Końskowoli www.wodr.konskowola.pl

10 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli www.wodr.konskowola.pl

11 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Oddziały

12

13 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli OŚRODEK SZKOLENIOWY Z BAZĄ NOCLEGOWĄ www.wodr.konskowola.pl

14 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli OŚRODEK SZKOLENIOWY Z BAZĄ NOCLEGOWĄ www.wodr.konskowola.pl

15 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pasieka Hodowlana www.wodr.konskowola.pl

16 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pożóg II www.wodr.konskowola.pl

17 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pole doświadczalno-wdrożeniowe www.wodr.konskowola.pl

18 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli SAD www.wodr.konskowola.pl

19 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - pokaz zbioru orzechów leszczynowych

20 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Poligrafia www.wodr.konskowola.pl

21 Średni miesięczny nakład 6 500 egz. LODR w Końskowoli jest wydawcą miesięcznika www.wodr.konskowola.pl

22 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oferuje wiele publikacji, które można nabyć w LODR w Końskowoli, podczas imprez targowych na stoisku LODR, a także za zaliczeniem pocztowym www.wodr.konskowola.pl

23 Dzień Otwartych Drzwi 2009 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

24 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli D O D 2009 pokazy na polu doświadczalno-wdrożeniowym

25 XXIII Wystawa Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych LODR w Końskowoli Oddział w Sitnie

26

27

28

29

30

31

32 Tematyka ważniejszych seminariów Produkcja roślinna Nowe technologie w uprawie chmielu Rola wapnowania i właściwego odczynu gleby Nowe tendencje w uprawie zbóż Systemy wspomagania decyzji w zrównoważonej produkcji roślinnej Energia z biomasy Technologia uprawy zbóż połączona z prezentacją odmian, kodeks dobrej praktyki rolniczej Doskonalenie technologii produkcji zbóż Nowoczesna technologia uprawy ziół Nowoczesna technologia uprawy kukurydzy Produkcja ogrodnicza Zwalczanie szkodników w uprawach roślin jagodowych Uprawa, hodowla twórcza, ochrona porzeczek i agrestu Stan i perspektywy produkcji krzewów róż w Polsce Najgroźniejsze choroby na wybranych gatunkach warzyw Ochrona leszczyny wielkoowocowej – problemy występujące obecnie i w przyszłości Ochrona sadów przed chorobami i szkodnikami Integrowana uprawa w sadownictwie Sytuacja na rynku owoców w kraju i za granicą Uprawa krzewów jagodowych i pielęgnacja roślin ozdobnych Urządzanie ogrodów, pielęgnacja zieleni. Pielęgnacja sadów przydomowych i krzewów ozdobnych Produkcja zwierzęca Aktualne problemy w ochronie zdrowia i żywienia świń, profilaktyka i mikroklimat w chlewni Nowe tendencje w żywieniu bydła mlecznego Rozród bydła Fizjologiczne podstawy produkcji tuczników wysokiej jakości Produkcja mleka wysokiej jakości a przestrzeganie zasad cross-compliance Ekonomiczne aspekty żywienia bydła mięsnego Wybrane choroby królików

33 Przykładowe tematy szkoleń: Nowe tendencje w uprawie zbóż Dobra technika rolnicza w uprawie roślin okopowych Możliwość dofinansowania zakupu maszyn do produkcji paliw z biomasy w ramach PROW 2007-13 Minimalne zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach Racjonalne nawożenie w oparciu o analizy glebowe Przepisy prawne w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin, badanie sprawności technicznej sprzętu, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin Sytuacja w uprawie ziemniaka, choroby ziemniaka i charakterystyka najnowszych odmian Dobra praktyka rolnicza w uprawie rzepaku Technika ochrony roślin Najważniejsze zagrożenia w uprawie, metody i sposoby ochrony zbóż Szkolenia chemizacyjne Szkolenia kombajnistów GMO w produkcji roślinnej Mieszanki traw pastewnych Omówienie programu azotanowego na lata 2008 – 2012 na terenie OSN Porównanie plonowania pszenic na podstawie wyników PDO Pomoc de minimis Racjonalne nawożenie roślin z uwzględnieniem nawożenia dolistnego Zabiegi agrotechniczne w oziminach Rozpoznawanie i nowe możliwości w zwalczaniu chwastów w okresie wiosennym w pszenicy ozimej Wczesnowiosenne i jesienne zabiegi pielęgnacyjne w uprawie rzepaku ozimego Odstępstwo rolne Uprawa kukurydzy na kiszonkę

34 Przykładowe tematy szkoleń: Ochrona roślin sadowniczych – zalecenia Ochrona roślin na działkach Nowości sadownicze polecane dla ogródków działkowych Nowoczesne technologie uprawy owoców miękkich Aktualne problemy w uprawie roślin jagodowych, dobór odmian, nawożenie i ochrona malin i truskawek Nawadnianie upraw sadowniczych i warzywniczych Agroturystyka – warunki i zasady prowadzenia działalności agroturystycznej Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Zachowanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, produkty regionalne i tradycyjne Estetyzacja wsi i zagrody Poprawa jakości życia - promowanie zdrowego stylu życia Aktywizacja społeczności wiejskiej, w tym program Leader Możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy PROW 2007-2013

35 www.wodr.konskowola.pl Zapraszamy do korzystania z usług doradczych LODR w Końskowoli Dziękuję za uwagę dr inż. Tadeusz Solarski Dyrektor LODR w Końskowoli


Pobierz ppt "LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W KOŃSKOWOLI dr inż. Tadeusz Solarski Dyrektor LODR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google