Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka MZT1 Wykład 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka MZT1 Wykład 3."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka MZT1 Wykład 3

2 ALGORYTMY Algorytm jest to sformalizowany ciąg logicznie powiązanych instrukcji (poleceń, rozkazów), których wykonanie pozwoli na przetworzenie informacji wejściowych (danych) w informacje wyjściowe (wyniki). Algorytm - rozwiązywanie "krok po kroku" dowolnego problemu.

3 Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego.
Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika.

4 Każdy algorytm komputerowy musi być wprowadzony do komputera w bardzo rygorystycznie zdefiniowanym języku - jednoznaczne instrukcje. Jeżeli dany algorytm da się wykonać na maszynie o dostępnej mocy obliczeniowej i pamięci oraz akceptowalnym czasie, to mówi się że jest algorytm obliczalny. Algorytm – przepis niezależny od implementacji (w jakim języku będzie zapisany) Program – zastosowanie algorytmu w języku zrozumiałym przez komputer

5 Czynności służące do rozwiązania zadania:
analiza treści zadania wykaz danych wejściowych; wiadomych i niewiadomych oraz relacji między nimi sprawdzenie czy zadanie posiada jednoznaczne rozwiązanie wybór metody rozwiązania zadania opis czynności dla wybranej metody rozwiązania sporządzenie i przedstawienie wyników rozwiązania zadania

6 Sposoby zapisu algorytmów
Język naturalny - opis słowny (pseudokod) - przedstawienie kolejnych czynności (akcji) na elementach (danych). Przykład:przepis kulinarny. Brak ścisłych reguł, w zamian czytelność Schemat blokowy – operacje na danych przedstawione graficznie w postaci elementarnych bloków.

7 ZASADY BUDOWY SCHEMATU BLOKOWEGO
1) Każda operacja jest umieszczona w bloku 2) Schemat ma tylko jeden blok "START" i przynajmniej jeden blok "STOP" 3) Bloki mają połączenia ukierunkowane 4) Z bloku wychodzi jedno połączenie; wyjątki - "STOP" (nie wychodzą żadne połączenia) - blok "warunkowy" ( wychodzą dwa połączenia opisane TAK i NIE) 5) W bloku "operacyjnym" odbywa się nadanie wartości (przypisanie) znak ":="

8 Reguły graficzne tworzenia schematów blokowych
Start i stop START STOP Operacje wejścia i wyjścia wczytaj a,b,x pisz suma, wynik Instrukcja wykonawcza (proces) blok operacyjny Blok decyzyjny oblicz suma:=a+b TAK suma>0 Łącznik stronicowy NIE 1

9 Klasy problemów Metodyka
algorytmy obliczeniowe ( - np. całkowanie numeryczne, obliczanie funkcji z sumy wyrazów ciągu, wyznaczanie liczb pierwszych, zamiana systemów liczbowych itp.) algorytmy sortujące algorytmy wyszukujące algorytmy kompresji Metodyka algorytm "krok po kroku" algorytmy rekurencyjne algorytmy genetyczne algorytmy sztucznej inteligencji

10 Dla utworzenia algorytmu konieczne są:
• opis obiektów do przechowywania danych wejściowych, danych pośrednich i wyników • opis czynności jakie należy wykonać z obiektami, co realizujemy przy pomocy instrukcji, które opisują: sposób działania kolejność ich wykonywania ewentualne warunki jakie muszą być spełnione • opis wyników - zawiera sposób udostępnienia wyników rozwiązanego zadania

11 Przykład W algorytmach sortujących potrzebny jest mechanizm zamiany wartości umieszczonych w dwóch zmiennych, jeśli są w niewłaściwej kolejności Algorytm wymaga zmiennej pomocniczej (jak do zamiany zawartości dwóch szklanek potrzebna jest trzecia szklanka) Pseudokod: 1. Wczytaj dane do obiektów 1 i 2 2. Przepisz zawartość obiektu 1 do obiektu pomocniczego 3. Przepisz zawartość obiektu 2 do obiektu 1 4. Przepisz zawartość obiektu pomocniczego do obiektu 2 5. Wyprowadź wartości obiektów 1 i 2

12 obiekt pomocniczy 3 1 B A 2

13 schemat blokowy zamiany wartości w dwóch zmiennych
wczytaj a,b schemat blokowy zamiany wartości w dwóch zmiennych pom:=a a:=b b:=pom drukuj a, b

14 Przykład 2 – z blokiem decyzyjnym i pętlą
Ile razy trzeba podzielić na pół daną liczbę, aby uzyskać wartość mniejszą od  Pseudokod: Wczytaj liczbę i  Ustal wartość licznika równą 0 3. Podziel liczbę przez 2 4. Zwiększ licznik o 1 5. Sprawdź czy wynik jest mniejszy od , jeśli tak, to przejdź do punktu 6, jeśli nie to wróć do punktu 3 6. Wyprowadź wartość licznika

15 czy algorytm jest poprawny??
liczba:=liczba/2 wczytaj liczba,  licznik:=0 licznik:=licznik+1 drukuj licznik liczba<  TAK NIE schemat blokowy czy algorytm jest poprawny??

16 A może tak lepiej? licznik:=0 liczba:=liczba/2 licznik:=licznik+1
wczytaj liczba,  licznik:=0 liczba:=liczba/2 licznik:=licznik+1 NIE liczba<  TAK drukuj licznik

17 Widzimy, że potrzebna jakaś ocena poprawności
A może jeszcze inaczej? Który z tych trzech algorytmów jest poprawny? wczytaj liczba,  licznik:=0 licznik:=licznik+1 liczba:=liczba/2 NIE liczba<  TAK Widzimy, że potrzebna jakaś ocena poprawności drukuj licznik

18 A więc, aby tworzyć efektywne algorytmy i móc je aplikować programowo, potrzebne są następujące elementy: obiekty programowe, możliwość ich odróżniania, klasyfikacja do typu, umieszczanie ich identyfikatorów (nazw) i wartości w pamięci operacje na obiektach! (operatory nadawania wartości, arytmetyczne, porównania) Mechanizm sterowania – co wykonać następnie po aktualnej operacji

19 Podstawy programowania
Do 1954 roku – język maszynowy (Eniac, Mark I- USA) Kodowanie instrukcji procesora w postaci ciągu liczb dwójkowych (elementarny rozkaz i dane) -        pracochłonność (same liczby, długie algorytmy działań takich jak dodawanie i mnożenie) -        trudność śledzenia błędów

20 lata 50-te zastąpienie kodów operacji nazwami mnemotechnicznymi np. mnożenie MPY (multiply) język symboliczny - assembler ASSEMBLER – także program tłumaczący na kod maszynowy (wewnętrzny) DISSASSEMBLER – tłumaczenie odwrotne stosowany do dziś – np. oprogramowanie interfejsów pomiarowych, wprowadzanie danych z pomiarów i ich obróbka komputerowa

21 Cechy assemblera: -         zmniejszona ale nadal duża pracochłonność -         błędy – prawie każda kombinacja znaków mogła być wykonana -         ukierunkowanie na konkretny komputer (procesor) dla którego program był pisany wąski zbiór rozkazów, prymitywna architektura ówczesnych komputerów, brak rejestrów, brak operacji zmiennoprzecinkowych

22 języki tzw. wysokiego poziomu
Etap przejściowy – tzw. systemy automatycznego programowania języki tzw. wysokiego poziomu kod maszynowy i assembler to niski poziom – bliższy procesorowi 1954 – FORTRAN a następnie inne języki

23 Podział języków programowania
j.obiektowe

24 - skuteczność tłumaczenia
Problemy: -         zrozumiałość -         jednoznaczność -         skuteczność tłumaczenia Języki wysokiego poziomu po etapie początkowym stały się maszynowo niezależne z powodu wielu wersji translatorów (programów kompilujących)

25 COBOL – dla przedsiębiorstw, język prawie naturalny
W kolejnych latach - obfitość języków programowania BASIC, LOGO – prostota, interpretacja w odróżnieniu od kompilacji, tłumaczenie „na bieżąco” każdej instrukcji a nie programu w całości PASCAL, C, C+, C++ - języki strukturalne z elementami tzw. programowania obiektowego OOP (Object Oriented Programming) – języki zorientowane obiektowo (PROLOG, Visual Basic, Delphi, Java, C#) – o tym później

26 CO TO JEST JĘZYK PROGRAMOWANIA ?
DANE – reprezentują świat rzeczywisty lub abstrakcyjny i opis jego obiektów OBIEKTY mają przypisany zbiór operacji – działań na tych obiektach Alfabet języka - skończony zbiór znaków. Słowo - skończony ciąg znaków alfabetu Język formalny- zbiór słów nad określonym alfabetem Język programowania – zbiór konwencji i umów umożliwiających komunikatywność (zrozumiałość) umów (dla kompilatora).

27 Błędy składniowe np. zapomnieć słowa kluczowego w instrukcji lub je przekręcić Błędy semantyczne np. zły typ danych, licznik pętli nie jest typu całkowitego j=0; k=1/j (dzielenie przez zero)

28 Program - algorytm zapisany w języku programowania
OBIEKTY obiekt (nazwa, wartość) deklaracje, definicje - opisy obiektów instrukcje - czynności na obiektach Program - algorytm zapisany w języku programowania

29 Podprogram - wyodrębniona część programu (ze względu na czytelność lub wielokrotne użycie) posiadająca wyodrębnioną nazwę i sposób wymiany informacji z pozostałymi jego częściami

30 Deklaracja podprogramu - opis podprogramu
Instrukcja wywołania podprogramu – wykonanie, zastosowanie podprogramu wewnątrz programu głównego lub innego podprogramu Kod źródłowy - tekst programu w języku programowania (plik tekstowy pas) Kompilacja - tłumaczenie kodu źródłowego na wykonywaną postać binarną, ładowalną (plik exe) – odrębny proces (czyli w całości) Interpretacja – tłumaczenie kolejnych instrukcji w trakcie procesu wykonywania (czyli po kolei)

31 Przetwarzanie programu użytkowego
Komunikaty o błędach Biblioteka podprogramów wyniki EDYCJA postać źródłowa programu Kompilacja (konsolidacja) postać ładowalna Wykonanie parametry PROGRAMISTA dane

32 Sposoby pisania programu:
Program źródłowy utworzony dowolnym edytorem tekstu – kompilacja – konsolidacja (linkowanie – łączenie z podprogramami bibliotecznymi -modułami)- wykonanie lub Korzystanie ze zintegrowanych pakietów programistycznych (wewnętrzne narzędzia edycji, kompilacji i konsolidacji, weryfikacji błędów itp.)

33 nieznany identyfikator zmiennej (nazwa) zła składnia instrukcji
Najczęstsze błędy kompilacji: nieznany identyfikator zmiennej (nazwa) zła składnia instrukcji niezgodność typów danych błąd w wyrażeniu obliczeniowym

34 Błędy wykonania polegają zazwyczaj na:
niewłaściwym użyciu poprawnych instrukcji przekroczeniu zakresów zmiennych (wymagana kontrola) braku możliwości wykonania operacji systemowych (np. nie istnieje folder do zapisu pliku) niewłaściwej operacji matematycznej np. dzielenie przez 0, logarytm z liczby ujemnej itp. Błędy kompilacji : syntaktyczne (składniowe) Błędy wykonania : semantyczne


Pobierz ppt "Informatyka MZT1 Wykład 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google