Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N ARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ P ROWADZĄCA : A GNIESZKA B OREK VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO, MIĘTNE,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N ARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ P ROWADZĄCA : A GNIESZKA B OREK VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO, MIĘTNE,"— Zapis prezentacji:

1 N ARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ P ROWADZĄCA : A GNIESZKA B OREK VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO, MIĘTNE, 13.02.2010

2 Cykliczna Całościowa lub problemowa Przeprowadzana przez wizytatorów ds. ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna Prowadzona w dowolnym momencie Skoncentrowana na bieżących potrzebach placówki Możliwość skorzystania z opracowanych narzędzi Ewaluacja wewnętrzna Materiały dla VII Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

3 Narzędzia w ewaluacji zewnętrznej Projekt realizowany w ramach PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek: efekty działalności szkoły lub placówki procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką Materiały dla VII Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

5 Triangulacja źródeł danych Triangulacja metodologiczna PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Metody jakościowe Wywiad z dyrektoremWywiad grupowy z nauczycielamiWywiad grupowy z uczniamiWywiad grupowy z rodzicami Wywiad grupowy z partnerami samorządem Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi Obserwacja zajęćObserwacja placówkiAnaliza dokumentów Metody ilościowe Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla młodszych uczniów Moja Szkoła Ankieta dla starszych uczniów Moja Szkoła Ankieta dla młodszych uczniów Mój Dzień Ankieta dla starszych uczniów Mój Dzień Ankieta dla rodziców

7 WYMAGANIE 3.4 Rodzice są partnerami szkoły Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych CHAREKTERYSTYKA POZIOM D: Szkoła/placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła/placówka wspiera rodziców w wychowaniu dzieci CHARAKTERYSTYKA POIOZM B: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły/placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach Rodzice są zachęcani przez szkołę i korzystają z możliwości dzielenia się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania Szkoła/placówka umożliwia rodzicom kontaktowanie się z jej dyrekcją i nauczycielami Opinie rodziców mają wpływ na działania szkoły/ placówki Szkoła/ placówka prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu Rodzice czują się poinformo wani o rozwoju ich dzieci Rodzice mają wpływ na działania szkoły Rodzice są zaangażowani we współpracę ze szkołą Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Analiza dokumentów Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad grupowy z rodzicami Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców

8 Wyniki ewaluacji zewnętrznej są dyskutowane z Radą Pedagogiczną W raporcie uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej demokratyczność Metodologia, narzędzi i wyniki ewaluacji są dostępne publicznie Dyrektor ma możliwość monitorowania pracy ewaluatorów Praca ewaluatorów też jest poddawana ewaluacji transparentność Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są efektem pracy wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki Ewaluację prowadzi zespół ewaluatorów: unikamy jednostkowych opinii zespołowość Cechy ewaluacji zewnętrznej Materiały dla VII Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/

9

10

11 Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu: do wybranych wymagań, określonych w rozporządzeniu do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne

12 jest autonomicznym działaniem szkoły jest podejmowana przez zespoły nauczycieli jest brana pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej

13 Dziękuję za uwagę a.borek@eraewaluacji.pl Materiały dla VII Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/


Pobierz ppt "N ARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ P ROWADZĄCA : A GNIESZKA B OREK VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO, MIĘTNE,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google