Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trasa ekspresowa na Ursynowie Raport dla Ligi Ochrony przyrody Warszawa, Listopad 200 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trasa ekspresowa na Ursynowie Raport dla Ligi Ochrony przyrody Warszawa, Listopad 200 4."— Zapis prezentacji:

1 Trasa ekspresowa na Ursynowie Raport dla Ligi Ochrony przyrody Warszawa, Listopad 200 4

2 2 Cele badania Stosunek mieszkańców Ursynowa do planów budowy trasy ekspresowej łączącej odcinki autostrady A2 Świadomość planów budowy trasy Poparcie i sprzeciw wobec tych planów Główne obawy i oczekiwania wobec tej inwestycji

3 3 Informacje o badaniu Metodologia Badanie przeprowadzone za pomocą wywiadów kwestionariuszowych metodą sondażu ulicznego Badanie przeprowadzone zostało na terenie Ursynowa Badanym zaprezentowano mapę przedstawiającą planowany przebieg budowanej trasy Próba Wielkość próby N=500 Próba reprezentatywna dla pełnoletniej populacji Ursynowa pod względem płci i wieku Lokalizacja Gmina Warszawa - Ursynów Termin realizacji 27 listopada 2004

4 4 Podsumowanie Zdecydowana większość (89%) mieszkańców Ursynowa przynajmniej słyszała o planach budowy trasy na terenie swojej dzielnicy. Mimo dość dużej świadomości tematu, spora część osób otwarcie przyznaje, że czuje się niedoinformowana (w sumie 47% czuje niedosyt informacji, a co 10-ty badany po raz pierwszy dowiedział się o tej inwestycji). Ponad dwukrotnie więcej osób sprzeciwia się budowie drogi ekspresowej na terenie Ursynowa (67%) niż ją popiera (29%). Szczególnie dużo przeciwników jest na osiedlu Na Skraju (80%) leżącym najbliżej wylotu tunelu. Kobiety częściej niż mężczyźni sprzeciwiają się trasie. Stosunkowo więcej zwolenników jest również wśród kierowców (38% poparcia), ale nawet w tej grupie przeważają przeciwnicy (55%). Respondenci, także ci popierający powstanie nowej trasy, powszechnie zgadzają się z opinią, że negatywnym skutkiem powstania nowej drogi będzie wzrost zanieczyszczenia powietrza. Sprzeciw wobec budowy trasy szybkiego ruchu wiąże się z nastawieniem proekologicznym. Obawy o daleko idący wpływ na środowisko, np. zniszczenie Lasu Kabackiego w istotny sposób wpływają na taką postawę. Również argumenty ekonomiczne (spadek wartości mieszkań) mają znaczenie dla oponentów. Powszechnie uznawana jest opinia, że trasa będzie służyła przede wszystkim ruchowi tranzytowemu. Mimo to, jej zwolennicy liczą również na korzyści dla mieszkańców, przede wszystkim poprawę komunikacji Ursynowa z resztą stolicy. Postulat wcześniejszej budowy obwodnicy poza granicami stolicy znalazł szerokie poparcie (84% jest za, tylko 6% sprzeciwia się).

5 5 Konkluzje Temat budowy trasy jest angażujący dla mieszkańców Ursynowa Niemal wszyscy są w przynajmniej minimalnym stopniu zaznajomieni z tematem, Niemal każdy ma określone zdanie w tej sprawie. Zdecydowana przeważają oponenci inwestycji. Ich zdanie w dużym stopniu wiąże się z obawami o wpływ na środowisko. Znaczenie ma także aspekt finansowy (spadek wartości mieszkań). Zwolennicy spodziewają się, że trasa będzie nowym połączeniem, które poprawi komunikację Ursynowa z resztą stolicy. Liczą się przy tym ze wzrostem stężenia zanieczyszczeń i przewagą ruchu tranzytowego na nowej trasie, nie wydaje się zatem, aby te argumenty mogły zmienić ich postawę.

6 6 Świadomość planów budowy trasy A1. Czy słyszał(a) Pan(i) kiedykolwiek o planach budowy autostrady lub trasy ekspresowej przez Ursynów? N=501 – wszyscy respondenci Zdecydowana większość mieszkańców Ursynowa przynajmniej słyszała o planowanej inwestycji. Większą świadomość mają mężczyźni, osoby pomiędzy 40 a 70 lat, aktywni zawodowo.

7 7 Poczucie poinformowania A1a. Na ile czuje się Pan(i) poinformowany(a) o pozytywnych i negatywnych aspektach budowy tej trasy? N=501 – wszyscy respondenci czuję się poinformowany.... Samoocena wiedzy na badany temat bardzo mocno polaryzuje – w grupie świadomych niemal tyle samo jest osób które, uważają że zostały poinformowane dobrze, jak i tych, które czują się niedosyt informacji. Wliczając w to również osoby, które po raz pierwszy zetknęły się z tematem, w całej populacji przeważa grupa niedoinformowanych.

8 8 Postawa wobec planów budowy trasy A3. Proszę powiedzieć, czy popiera Pan(i) budowę trasy ekspresowej na terenie Ursynowa w przedstawionym kształcie? N=501 – wszyscy respondenci Niemal wszyscy respondenci mieli określone zdanie na badany temat. Zdecydowana większość wyraziła swój sprzeciw wobec budowy trasy. Stosunek do inwestycji w dużym stopniu zależy od miejsca zamieszkania. Najwięcej przeciwników jest wśród mieszkańców osiedla Na Skraju (aż 80%), które leży najbliżej wylotu tunelu. Istotne znaczenie ma też fakt kierowania samochodem – wśród kierowców 38% popiera trasę, a 55% sprzeciwia się jej. Przeciwników budowy jest więcej wśród kobiet oraz wśród emerytów i rencistów.

9 9 Opinie na temat budowy trasy - negatywne skutki powstania trasy A2. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym z tych poglądów? powstanie tej trasy spowoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza na Ursynowie po wybudowaniu tej trasy, nastąpi spadek wartości i atrakcyjności mieszkań na Ursynowie trasa będzie służyła przede wszystkim ruchowi tranzytowemu trasa spowoduje duże natężenie ruchu na ulicach Ursynowa powstanie tej trasy spowoduje zniszczenie Lasu Kabackiego w wyniku budowy zostanie zniszczona Skarpa Wiślana drgania, wywołane ruchami drogowymi, mogą naruszyć konstrukcje budynków - zwłaszcza z wielkiej płyty N=501 – wszyscy respondenci Badani w zdecydowanej większości zgadzają się z opinią, że wybudowanie trasy spowoduje wzrost zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej strony ma to stosunkowo najmniejszy wpływ na opinię na badany temat. Nawet wśród osób popierających budowę duża część liczy się z tym następstwem. Dość powszechna jest opinia, że nową drogą będzie poruszał się przede wszystkim ruch tranzytowy, ale ponownie takie przekonanie nie przesądza o negatywnym nastawieniu do całości przedsięwzięcia. Sprzeciw wobec budowy trasy jest w dużym stopniu związany z obawą o daleko idący negatywny wpływ na środowisko. Ma tutaj znaczenie nie tyle dość ogólnie pojęte zanieczyszczenie powietrza, ale konkretne następstwa jak np. zniszczenie Lasu Kabackiego, czy Skarpy Wiślanej. Istotne okazują się też względy ekonomiczne – spodziewany spadek wartości mieszkań to ważny argument przeciw trasie.

10 10 Opinie na temat budowy trasy - korzyści wynikające z powstania trasy A2. Proszę powiedzieć na ile zgadza się Pan(i) z każdym z tych poglądów? dzięki tej inwestycji, Ursynów stanie się nowocześniejszą dzielnicą trasa będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom Ursynowa i Warszawy trasa poprawi komunikację Ursynowa z resztą stolicy przy okazji budowy trasy powstaną nowe ścieżki rowerowe po wybudowaniu tej trasy, nastąpi wzrost wartości i atrakcyjności mieszkań na Ursynowie N=501 – wszyscy respondenci Mimo, że uważa się, że trasa będzie służyła przede wszystkim ruchowi tranzytowemu, to jednak duża część osób popierających jej budowę liczy na to, że niejako przy okazji, poprawi się komunikacja Ursynowa z resztą stolicy. Zachętą jest też oczekiwanie na nowe ścieżki rowerowe, a także zwiększenie prestiżu, nowoczesności dzielnicy.

11 11 Poparcie dla planów budowy obwodnicy A4. Czy uważa Pan(i), że w pierwszej kolejności powinna powstać autostrada dla ruchu tranzytowego z zachodu na wschód Europy, przebiegająca poza granicami Warszawy? N=501 – wszyscy respondenci Poparcie dla budowy w pierwszej kolejności obwodnicy poza granicami miasta jest niemal powszechne. Wśród osób pozytywnie nastawionych do trasy na Ursynowie taka postawa jest relatywnie rzadsza, ale nadal mocno przeważa (67%).

12 12 Dzielnice odwiedzane najczęściej M7. Do jakich dzielnic Warszawy jeździ Pana(i), najczęściej? N=501 – wszyscy respondenci Prawobrzeżna Warszawa - 16%

13 13 Prezentowana mapka


Pobierz ppt "Trasa ekspresowa na Ursynowie Raport dla Ligi Ochrony przyrody Warszawa, Listopad 200 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google