Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europe on the Internet Europa w Internecie Wybór przydatnych stron internetowych zawierających informacje o Unii Europejskiej i Europie Ian Thomson Dyrektor,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europe on the Internet Europa w Internecie Wybór przydatnych stron internetowych zawierających informacje o Unii Europejskiej i Europie Ian Thomson Dyrektor,"— Zapis prezentacji:

1 Europe on the Internet Europa w Internecie Wybór przydatnych stron internetowych zawierających informacje o Unii Europejskiej i Europie Ian Thomson Dyrektor, Cardiff EDC Ostatnia aktualizacja: lipiec 2012

2 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Zawartość Szukanie informacji o UE i Europie Informacje na temat ustawodawstwa, sądownictwa i tworzenia polityk UE Śledzenie bieżących informacji Informacje o obszarach działalności UE i państwach europejskich Dotacje i pożyczki - statystyki Dane kontaktowe Terminologia Przydatne strony internetowe i inne źródła informacji o UE i Europie

3 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Searching for European information Szukanie informacji o UE i Europie Własna wyszukiwarka UE umożliwiająca znalezienie informacji udostępnianych przez instytucje i agencje UE na portalu EUROPA, [EUROPA Search nie wyszukuje informacji na stronie EUR-Lex] Serwis Search Europa został stworzony przez Europejskie Centrum Dziennikarstwa. Wykorzystuje wyszukiwarkę Google w celu znalezienia informacji na portalu EUROPA [w tym na stronie EUR-Lex] ECLAS to główna baza bibliograficzna ułatwiająca znalezienie publikacji UE, książek naukowych, artykułów i innych publikacji o tematyce związanej z UE [Hiperlinki do pełnej wersji, jeżeli jest dostępna] Na stronie EU Bookshop można kupić wersję drukowaną lub pobrać darmową wersję elektroniczną publikacji EU [Nie wszystkie publikacje są dostępne w wersji elektronicznej. Na stronie nie są dostępne dokumenty EU] EUR-Lex jest oficjalnym źródłem zawierającym akty prawne UE. Wyszukiwarka dokumentów UE.

4 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Searching for European information Szukanie informacji o UE i Europie Rejestry dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej + Rejestr Dokumentów Procedury Komitetowej mogą być wykorzystywane do wyszukiwania niepublikowanych informacji o UE, których nie można znaleźć poprzez portal EUROPAParlamentu EuropejskiegoRady Unii Europejskiej Komisji EuropejskiejRejestr Dokumentów Procedury Komitetowej UE nie udostępnia w wersji elektronicznej starszej dokumentacji. Alternatywnym źródłem starszych dokumentów UE są repozytoria elektroniczne zewnętrznych organizacji: 1.ArchiDokArchiDok 2.Archive of European IntegrationArchive of European Integration 3. CVCE (wcześniej Nawigator Europejski (ENA))CVCE Google jest oczywiście dodatkowym narzędziem, którym można się posłużyć, aby znaleźć informacje o UE i Europie oraz informacje udostępniane przez UE. Nie należy się jednak spodziewać, że WSZYSTKIE informacje tego typu można znaleźć za pośrednictwem Google. NB: Google Scholar zawęża wyszukiwanie do bardziej naukowych źródełGoogle Scholar Archive Repositories Wyszukaj informacje o UE, strony internetowe, książki naukowe, artykuły, informacje interesariuszy o UE, źródła wiadomości itp. poprzez ESO. [Subskrypcja; Głównie źródła anglojęzyczne + unikalny zestaw 100 przewodników po krajach, politykach i instytucjach EU]

5 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Akty ustawodawcze Pierwotne Traktaty Wtórne Rozporządzenia [Prawo UE] Dyrektywy [Prawo ramowe UE] Akty pomocnicze Rozporządzenia europejskie Decyzje Zalecenia Opinie Unia Europejska Akty ustawodawcze Więcej informacji

6 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Sądy Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sprawy C) Sąd [wcześniej ECFI] (Sprawy T) Sąd do spraw Służby Publicznej (Sprawy F) Orzecznictwo Wyroki Opinie Orzeczenia Unia Europejska Decyzje sądowe

7 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Dziennik Urzędowy [1952-] Dziennik Urzędowy Dokumenty COM [1989-] Dokumenty COM Dokumenty SEC [1999-] Dokumenty SEC Wykaz aktów prawnych UE Wykaz przygotowywanych aktów prawnych UE Wyszukiwanie proste LexAlert Eurovoc Akty prawne w wersji ujednoliconej Ustawodawstwo Streszczenia dla obywateli: Komisja publikuje Streszczenia głównych propozycji legislacyjnych przeznaczone dla obywateli [np.: DG SANCO]DG SANCO EUR-Lex jest oficjalnym, źródłem zawierającym akty prawne UE. Wersje elektroniczne starszych dokumentów są stopniowo dodawane do bazy. Streszczenie prawodawstwa UE może być przydatne

8 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Orzecznictwo CURIA: Wyszukiwarka – Dostęp do spraw CURIAWyszukiwarkaDostęp do spraw przez ich numery ETS Komunikaty prasowe Kalendarz rozpraw EUR-LEX: Wyszukiwarka i przeglądarkaWyszukiwarkaprzeglądarka Streszczenia najważniejszych wyroków Sądownictwo Orzecznictwo ETS można znaleźć poprzez EUR-Lex lub stronę ETS: CURIA

9 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Zawiera linki do powiązanych stron w bazie IPEX i PreLex [zobacz przykład] oraz streszczenia kluczowych etapówprzykład Kalendarium + hiperlinki do dalszych kluczowych źródeł informacji Dodatkowa baza danych ułatwiająca śledzenie propozycji legislacyjnych UE i innych inicjatyw Polityki unijne: Monitorowanie propozycji legislacyjnych UE i innych inicjatyw

10 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska EU information review of the year 2010 Dostęp do informacji na temat państw członkowskich UE Ustawodawstwo i orzecznictwo Na stronie EUR-Lex można znaleźć szczegółowe informacje na temat ustawodawstwa krajowego wprowadzającego przepisy prawa UE oraz orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE ustawodawstwa krajowego wprowadzającego przepisy prawa UE orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE Na stronie N-Lex można znaleźć źródła ustawodawstwa krajowego większości państw członkowskich UE. Czasami możliwy jest bezpośredni dostęp do ustawodawstwa krajowego.N-Lex InterParliamentary EU information eXchange zapewnia dostęp do raportów parlamentów krajowych dotyczących propozycji i inicjatyw legislacyjnych UE.dostęp COSACCOSAC jest Konferencją Komisji do spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i DokumentacjiEuropejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji udziela informacji parlamentom, które chcą dowiedzieć się więcej o polityce i praktykach innych państw. Na portalu e-Justice można znaleźć linki do ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego państw członkowskich UE.

11 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Rada Unii Europejskiej [Przykład] Rada Unii EuropejskiejPrzykład Parlament Europejski Komisja Europejska Procedura Komitetowa [Stary Rejestr] / [Lista komitetów]Stary RejestrLista komitetów Polityki unijne: Rejestry dokumentów Mimo, że Rejestry dokumentów prowadzone przez UE mają pewne niedociągnięcia, ułatwiają znalezienie dokumentów UE, które są niedostępne za pośrednictwem innych źródeł, zwłaszcza projekty dokumentów oraz dokumenty grup roboczych i komitetów.

12 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Polityki unijne: Portal poświęcony Przejrzystości Nowy portal poświęcony Przejrzystości stworzony w czerwcu 2012 gromadzi informacje, aby ułatwić obywatelom śledzenie procesu tworzenia polityki UE. Dostęp do ustawodawstwa Twój głos w Europie – Konsultacje społeczne Ocena skutków Rejestr grup ekspertów Procedura komitetowa (Grupy doradcze) Rejestr służący przejrzystości Dostęp do dokumentów (Rejestry dokumentów) Informacje o beneficjentach finansowania UE Kodeks postępowania pracowników

13 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Polityki unijne : Komisja Europejska

14 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Polityki unijne : Komisja Europejska Strona pozwala śledzić główne czynności Komisji Europejskiej. Pięcioletni Program Strategiczny [nieopublikowany na lata 2009-2014, zob. Wskazówki polityczne Przewodniczącego KE J.M. Barroso + Aktualizacja 2011]Wskazówki polityczneAktualizacja 2011 Roczna Strategia Polityczna [prawdopodobnie brak kontynuacji: opublikowana ostatnio w 2009 r. na 2010 r.] Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii Europejskiej [Orędzie 2011]Orędzie 2011 Ustawodawstwo i Program Prac [2012 + Załącznik + Plany działania]2012ZałącznikPlany działania Cotygodniowe obrady Komisji [Porządek obrad i Protokoły]Porządek obradProtokoły Szczegółowe plany działania Komisji [2012]2012 Strona internetowa Dyrekcji Generalnych i Służb Komisji EuropejskiejStrona internetowa Plany zarządzania Dyrekcji Generalnych [Roczne plany zarządzania /Roczne plany zarządzania Roczne sprawozdania z działalności / Sprawozdanie podsumowujące]Roczne sprawozdania z działalnościSprawozdanie podsumowujące PrzesłuchaniaPrzesłuchania komisarzy 2010

15 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Polityki unijne: Budżet UE Strona zawierająca informacje na temat budżetu UE Objaśnienie budżetu Wieloletnie Ramy Finansowe [2007-13 / 2014-20]Wieloletnie Ramy Finansowe2007-132014-20 Informacje na temat Budżetu 2012 [Streszczenie budżetu 2012]Informacje na temat Budżetu 2012Streszczenie budżetu 2012 Informacje na temat Budżetu 2013 Treść projektów budżetów i przyjętego Budżetu UE jest dostępna na ETO kontroluje finanse UE Sprawozdanie roczne Sprawozdanie specjalne

16 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Strona główna Strona główna Przewodniczącego Rady Europejskiej Strona główna Przewodniczącego Rady Europejskiej Komunikaty prasowe Polityki unijne: Rada Europejska

17 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Programy prezydenckiego trio 18 - miesięczny polsko-duńsko-cypryjski program prezydencji, lipiec 2011 – grudzień 2012 18 - miesięczny polsko-duńsko-cypryjski program prezydencji, lipiec 2011 – grudzień 2012 [Koncepcja tria / Prezydenckie trio]Koncepcja triaPrezydenckie trio Programy prezydencji oraz strony internetowe Cypr: Prezydencja UE, lipiec-grudzień 2012 Program prac: Ku lepszej Europie Strony internetowe poprzednich prezydencji UE Wnioski końcowe prezydencji Wnioski końcowe wszystkich poprzednich prezydencji UE, 1975- Polityki unijne: Prezydencja w Radzie UE

18 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Rada funkcjonuje na dwóch poziomach Ministerialny / Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej Poziom ministerialny Posiedzenia Rady na poziomie ministerialnym Transmisja internetowa z wydarzeń i posiedzeń Rady Porządek przyszłych obrad Rady: styczeń-czerwiec 2012 Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej Spis organów przygotowawczych Rady Porządki obrad / Raporty dotyczące posiedzeń Porządki obradRaporty dotyczące posiedzeń Polityki unijne: Rada Unii Europejskiej

19 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) Polityki unijne: Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

20 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Działalność Parlamentu Europejskiego Najnowsze wiadomości Debaty Wysłuchaj debaty, kwiecień 2006- EP Live EuroparlTV Protokoły posiedzeń Przyjęte teksty Komisje Polityki unijne: Parlament Europejski

21 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Śledzenie bieżących informacji: Oficjalne źródła UE: Źródła internetowe Wiadomości i usugi medialne udostępniane przez Komisję Europejską Główna baza danych zawierająca oświadczenia prasowe UE, wystąpienia oraz inne źródła wiadomości Midday ExpressMidday Express / Top News / LatestTop NewsLatest Na stronie można znaleźć szczegółowe informacje na temat przyszłych i przeszłych wydarzeń w instytucjach Znajdź wszystkie kanały RSS dotyczące UE

22 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Europa przez Satelitę (EbS) Europarl tv EP Live Rada UE na żywo TV Newsroom Europejski Bank Centralny Śledzenie bieżących informacji: Oficjalne źródła UE: TV / transmisja internetowa

23 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej EUROPA: Co nowego Śledzenie bieżących informacji: Oficjalne źródła UE

24 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Keeping up-to-date: EU sources Śledzenie bieżących informacji: Europe Media Monitor

25 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Internetowe źródła wiadomości EUObserver EurActiv The Parliament.COM / EUBusiness The Parliament.COMEUBusiness Gazety PressEurop EUFeeds Financial Times: European stories Europejscy nadawcy (EBU) Europejscy nadawcy Euronews Wiadomości europejskie na stronie : BBC / DW / France24BBCDWFrance24 Europejska sieć radiowa: EuranetEuranet EUX.TV Śledzenie bieżących informacji: Źródła nieoficjalne

26 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Śledzenie bieżących informacji: Wybór źródeł wiadomości Wszystkie linki oferują dostęp do wiadomości europejskich w języku angielskim

27 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Śledzenie bieżących informacji: Media społeczne: Blogi Agregatory blogów gromadzą szereg blogów dotyczących Europy Przykłady blogów oferujących różnorodne spojrzenie na Europę

28 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska The increasing role of new media Web 2.0: Twitter Kim są kluczowi gracze w EU-twittersphere TweetLevelTweetLevel ocenia tweety Wiele instytucji UE, urzędników, posłów do PE, interesariuszy i serwisów informacyjnych korzysta z Twittera – chociaż niektórzy kwestionują wartośćwartość tego serwisu Śledzenie bieżących informacji: Media społeczne: Twitter Tweet Aggregators: gromadzą tweety UE

29 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Facebook jest używany przez instytucje UE (a także przez innych europejskich interesariuszy) Śledzenie bieżących informacj: Media społeczne: Facebook

30 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Flickr jest używany przez instytucje UE (a także przez innych europejskich interesariuszy) Śledzenie bieżących informacji: Media społeczne: Flickr

31 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska EUROPA: Unia Europejska: Polityki Parlament Europejski: Arkusze informacyjneArkusze informacyjne EUROPA: kraje europejskie Komisja Europejska: Dyrekcje Generalne Alfabetyczny indeks stron internetowych UE Twoja Europa – Obywatele European Sources Online: Przewodniki Polityki Kraje Informacje na temat polityk i krajów Unii Europejskiej

32 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Information on European Statistics Eurostat Przydatne dane statystyczne dotyczące Europy można znaleźć także na stronach DG ds. Energii oraz Mobilności i Transportu, na stronach Eurobarometr, ECHO, UN:ECE, OECD, WHO Global Health Observatory, a także na stronie Narodów Zjednoczonych InfoNationEnergiiMobilności i TransportuEurobarometrECHOUN:ECE OECDWHO Global Health ObservatoryInfoNation Statystyki europejskie

33 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Informacje na temat dotacji i pożyczek unijnych ESO Information Guide Finansowanie

34 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Beneficjenci dotacji unijnych Unijne dotacje i pożyczki zarządzane przez instytucje UE Unijne dotacje i pożyczki zarządzane przez państwa członkowskie Informacje na temat beneficjentów dotacji i pożyczek unijnych

35 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Contacting the EU Instytucje UE Agencje UE Kontakt z Unią Europejską UE: Kto jest kim Informator teleadresowy Komisji Kontakt z UE

36 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Contacting the EU Kontakt z posłami do PE Kontakt z UE

37 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Contacting the EU Źródła informacji: z kim się skontaktować Źródła informacji: z kim się skontaktować Europe Direct UE w twoim kraju [Europejskie centra informacyjne w twoim kraju] Kontakt z UE

38 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Contacting the EU Kontakt z UE Szczegóły na temat osób/ przedstawicieli działających w grupach eksperckich doradzających Komisji Europejskiej Znajdź szczegóły na temat organizacji, które próbują wywierać wpływ na UE (lobby ) Obecnie zapis w Rejestrze jest dobrowolny. Rejestr służący Przejrzystości powstał w 2011 i łączy funkcje poprzedniego Rejestru grup interesu prowadzonego przez Komisję Europejską oraz Rejestru grup lobbystycznych prowadzonego przez Parlament Europejski

39 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska Terminological information Pomoc dla tłumaczy IATE: baza interaktywnej terminologii dla Europy Glosariusz Eurożargon Skróty i skrótowce Tłumacz Google Altavista Translation firmy SYSTRANS Terminologia

40 Europe on the Internet © Ian Thomson, Cardiff EDC, lipiec 2012 Tłumaczenie: Ewelina Bruździak, Anna Wilczewska For further information and help… Odwiedź nas: Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek, 09:00 - 17:00 Skontaktuj się z nami: Cardiff EDC, Information Services, Cardiff University, PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales Tel: +44 (0)29 2087 4262 Email: edc@cardiff.ac.ukedc@cardiff.ac.uk Strona internetowa: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/index.html Więcej informacji oraz pomoc…


Pobierz ppt "Europe on the Internet Europa w Internecie Wybór przydatnych stron internetowych zawierających informacje o Unii Europejskiej i Europie Ian Thomson Dyrektor,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google