Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa w Internecie Europe on the Internet

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa w Internecie Europe on the Internet"— Zapis prezentacji:

1 Europa w Internecie Europe on the Internet
Wybór przydatnych stron internetowych zawierających informacje o Unii Europejskiej i Europie Ian Thomson Dyrektor, Cardiff EDC Ostatnia aktualizacja: lipiec 2012 Europe on the Internet

2 Przydatne strony internetowe i inne źródła informacji o UE i Europie
Zawartość Szukanie informacji o UE i Europie Informacje na temat ustawodawstwa, sądownictwa i tworzenia polityk UE Śledzenie bieżących informacji Informacje o obszarach działalności UE i państwach europejskich Dotacje i pożyczki - statystyki Dane kontaktowe Terminologia

3 Searching for European information
Szukanie informacji o UE i Europie Searching for European information Własna wyszukiwarka UE umożliwiająca znalezienie informacji udostępnianych przez instytucje i agencje UE na portalu EUROPA, [EUROPA Search nie wyszukuje informacji na stronie EUR-Lex] Serwis Search Europa został stworzony przez Europejskie Centrum Dziennikarstwa. Wykorzystuje wyszukiwarkę Google w celu znalezienia informacji na portalu EUROPA [w tym na stronie EUR-Lex] ECLAS to główna baza bibliograficzna ułatwiająca znalezienie publikacji UE, książek naukowych, artykułów i innych publikacji o tematyce związanej z UE [Hiperlinki do pełnej wersji, jeżeli jest dostępna] Na stronie EU Bookshop można kupić wersję drukowaną lub pobrać darmową wersję elektroniczną publikacji EU [Nie wszystkie publikacje są dostępne w wersji elektronicznej. Na stronie nie są dostępne dokumenty EU] EUR-Lex jest oficjalnym źródłem zawierającym akty prawne UE. Wyszukiwarka dokumentów UE.

4 Searching for European information
Szukanie informacji o UE i Europie Searching for European information Rejestry dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej + Rejestr Dokumentów Procedury Komitetowej mogą być wykorzystywane do wyszukiwania niepublikowanych informacji o UE, których nie można znaleźć poprzez portal EUROPA UE nie udostępnia w wersji elektronicznej starszej dokumentacji. Alternatywnym źródłem starszych dokumentów UE są repozytoria elektroniczne zewnętrznych organizacji: ArchiDok Archive of European Integration 3. CVCE (wcześniej Nawigator Europejski (ENA)) Archive Repositories Google jest oczywiście dodatkowym narzędziem, którym można się posłużyć, aby znaleźć informacje o UE i Europie oraz informacje udostępniane przez UE. Nie należy się jednak spodziewać, że WSZYSTKIE informacje tego typu można znaleźć za pośrednictwem Google. NB: Google Scholar zawęża wyszukiwanie do bardziej naukowych źródeł Wyszukaj informacje o UE, strony internetowe, książki naukowe, artykuły, informacje interesariuszy o UE, źródła wiadomości itp. poprzez ESO. [Subskrypcja; Głównie źródła anglojęzyczne + unikalny zestaw 100 przewodników po krajach, politykach i instytucjach EU]

5 Unia Europejska Akty ustawodawcze Akty ustawodawcze Wtórne
Pierwotne Traktaty Wtórne Rozporządzenia [Prawo UE] Dyrektywy [Prawo ramowe UE] Akty pomocnicze Rozporządzenia europejskie Decyzje Zalecenia Opinie Więcej informacji

6 Unia Europejska Decyzje sądowe Sądy Orzecznictwo
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sprawy C) Sąd [wcześniej ECFI] (Sprawy T) Sąd do spraw Służby Publicznej (Sprawy F) Orzecznictwo Wyroki Opinie Orzeczenia

7 Ustawodawstwo Dziennik Urzędowy [1952-] Dokumenty COM [1989-] Dokumenty SEC [1999-] Wykaz aktów prawnych UE Wykaz przygotowywanych aktów prawnych UE Wyszukiwanie proste LexAlert Eurovoc Akty prawne w wersji ujednoliconej EUR-Lex jest oficjalnym, źródłem zawierającym akty prawne UE. Wersje elektroniczne starszych dokumentów są stopniowo dodawane do bazy. Streszczenie prawodawstwa UE może być przydatne Streszczenia dla obywateli: Komisja publikuje Streszczenia głównych propozycji legislacyjnych przeznaczone dla obywateli [np.: DG SANCO]

8 Orzecznictwo ETS można znaleźć poprzez EUR-Lex lub stronę ETS: CURIA
Sądownictwo Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Orzecznictwo CURIA: Wyszukiwarka – Dostęp do spraw przez ich numery ETS Komunikaty prasowe Kalendarz rozpraw EUR-LEX: Wyszukiwarka i przeglądarka Streszczenia najważniejszych wyroków Orzecznictwo ETS można znaleźć poprzez EUR-Lex lub stronę ETS: CURIA

9 Monitorowanie propozycji legislacyjnych UE i innych inicjatyw
Polityki unijne: Monitorowanie propozycji legislacyjnych UE i innych inicjatyw Dodatkowa baza danych ułatwiająca śledzenie propozycji legislacyjnych UE i innych inicjatyw Zawiera linki do powiązanych stron w bazie IPEX i PreLex [zobacz przykład] oraz streszczenia kluczowych etapów Kalendarium + hiperlinki do dalszych kluczowych źródeł informacji

10 EU information review of the year 2010
Dostęp do informacji na temat państw członkowskich UE Ustawodawstwo i orzecznictwo EU information review of the year 2010 Na stronie EUR-Lex można znaleźć szczegółowe informacje na temat ustawodawstwa krajowego wprowadzającego przepisy prawa UE oraz orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE Na stronie N-Lex można znaleźć źródła ustawodawstwa krajowego większości państw członkowskich UE. Czasami możliwy jest bezpośredni dostęp do ustawodawstwa krajowego. InterParliamentary EU information eXchange zapewnia dostęp do raportów parlamentów krajowych dotyczących propozycji i inicjatyw legislacyjnych UE. COSAC jest Konferencją Komisji do spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji udziela informacji parlamentom, które chcą dowiedzieć się więcej o polityce i praktykach innych państw. Na portalu e-Justice można znaleźć linki do ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego państw członkowskich UE.

11 Rejestry dokumentów Rada Unii Europejskiej [Przykład]
Polityki unijne: Rejestry dokumentów Rada Unii Europejskiej [Przykład] Parlament Europejski Komisja Europejska Procedura Komitetowa [Stary Rejestr] / [Lista komitetów] Mimo, że Rejestry dokumentów prowadzone przez UE mają pewne niedociągnięcia, ułatwiają znalezienie dokumentów UE, które są niedostępne za pośrednictwem innych źródeł, zwłaszcza projekty dokumentów oraz dokumenty grup roboczych i komitetów.

12 Portal poświęcony Przejrzystości
Polityki unijne: Portal poświęcony Przejrzystości Nowy portal poświęcony Przejrzystości stworzony w czerwcu 2012 gromadzi informacje, aby ułatwić obywatelom śledzenie procesu tworzenia polityki UE. Dostęp do ustawodawstwa Twój głos w Europie – Konsultacje społeczne Ocena skutków Rejestr grup ekspertów Procedura komitetowa (Grupy doradcze) Rejestr służący przejrzystości Dostęp do dokumentów (Rejestry dokumentów) Informacje o beneficjentach finansowania UE Kodeks postępowania pracowników

13 Polityki unijne: Komisja Europejska

14 Strona pozwala śledzić główne czynności Komisji Europejskiej.
Polityki unijne: Komisja Europejska Strona pozwala śledzić główne czynności Komisji Europejskiej. Pięcioletni Program Strategiczny [nieopublikowany na lata , zob. Wskazówki polityczne Przewodniczącego KE J.M. Barroso + Aktualizacja 2011] Roczna Strategia Polityczna [prawdopodobnie brak kontynuacji: opublikowana ostatnio w 2009 r. na 2010 r.] Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii Europejskiej [Orędzie 2011] Ustawodawstwo i Program Prac [ Załącznik + Plany działania] Cotygodniowe obrady Komisji [Porządek obrad i Protokoły] Szczegółowe plany działania Komisji [2012] Strona internetowa Dyrekcji Generalnych i Służb Komisji Europejskiej Plany zarządzania Dyrekcji Generalnych [Roczne plany zarządzania / Roczne sprawozdania z działalności / Sprawozdanie podsumowujące] Przesłuchania komisarzy 2010

15 Strona zawierająca informacje na temat budżetu UE
Polityki unijne: Budżet UE Strona zawierająca informacje na temat budżetu UE Objaśnienie budżetu Wieloletnie Ramy Finansowe [ / ] Informacje na temat Budżetu 2012 [Streszczenie budżetu 2012] Informacje na temat Budżetu 2013 ETO kontroluje finanse UE Sprawozdanie roczne Sprawozdanie specjalne Treść projektów budżetów i przyjętego Budżetu UE jest dostępna na

16 Rada Europejska Strona główna
Polityki unijne: Rada Europejska Strona główna Strona główna Przewodniczącego Rady Europejskiej Komunikaty prasowe

17 Prezydencja w Radzie UE
Polityki unijne: Prezydencja w Radzie UE Programy prezydenckiego trio 18 - miesięczny polsko-duńsko-cypryjski program prezydencji, lipiec 2011 – grudzień 2012 [Koncepcja tria / Prezydenckie trio] Programy prezydencji oraz strony internetowe Cypr: Prezydencja UE, lipiec-grudzień 2012 Program prac: Ku lepszej Europie Strony internetowe poprzednich prezydencji UE Wnioski końcowe prezydencji Wnioski końcowe wszystkich poprzednich prezydencji UE, 1975-

18 Polityki unijne: Rada Unii Europejskiej
Rada funkcjonuje na dwóch poziomach Ministerialny / Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej Poziom ministerialny Posiedzenia Rady na poziomie ministerialnym Transmisja internetowa z wydarzeń i posiedzeń Rady Porządek przyszłych obrad Rady: styczeń-czerwiec 2012 Spotkania urzędników krajowych na poziomie grupy roboczej Spis organów przygotowawczych Rady Porządki obrad / Raporty dotyczące posiedzeń

19 Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS)
Polityki unijne: Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS)

20 Parlament Europejski Działalność Parlamentu Europejskiego
Polityki unijne: Parlament Europejski Działalność Parlamentu Europejskiego Najnowsze wiadomości Debaty Wysłuchaj debaty, kwiecień 2006- EP Live EuroparlTV Protokoły posiedzeń Przyjęte teksty Komisje

21 Śledzenie bieżących informacji:
Oficjalne źródła UE: Źródła internetowe Wiadomości i usugi medialne udostępniane przez Komisję Europejską Główna baza danych zawierająca oświadczenia prasowe UE, wystąpienia oraz inne źródła wiadomości Midday Express / Top News / Latest Na stronie można znaleźć szczegółowe informacje na temat przyszłych i przeszłych wydarzeń w instytucjach Znajdź wszystkie kanały RSS dotyczące UE

22 Śledzenie bieżących informacji:
Oficjalne źródła UE: TV / transmisja internetowa Europa przez Satelitę (EbS) Europarl tv EP Live Rada UE na żywo TV Newsroom Europejski Bank Centralny

23 Śledzenie bieżących informacji:
Oficjalne źródła UE Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej EUROPA: Co nowego

24 Keeping up-to-date: EU sources
Śledzenie bieżących informacji: Europe Media Monitor Keeping up-to-date: EU sources

25 Śledzenie bieżących informacji:
Źródła nieoficjalne Internetowe źródła wiadomości EUObserver EurActiv The Parliament.COM / EUBusiness Gazety PressEurop EUFeeds Financial Times: European stories Europejscy nadawcy (EBU) Euronews Wiadomości europejskie na stronie: BBC / DW / France24 Europejska sieć radiowa: Euranet EUX.TV

26 Śledzenie bieżących informacji: Wybór źródeł wiadomości
Wszystkie linki oferują dostęp do wiadomości europejskich w języku angielskim

27 Śledzenie bieżących informacji:
Media społeczne: Blogi Agregatory blogów gromadzą szereg blogów dotyczących Europy Przykłady blogów oferujących różnorodne spojrzenie na Europę

28 The increasing role of new media Web 2.0: Twitter
Śledzenie bieżących informacji: Media społeczne: Twitter The increasing role of new media Web 2.0: Twitter Wiele instytucji UE, urzędników, posłów do PE, interesariuszy i serwisów informacyjnych korzysta z Twittera – chociaż niektórzy kwestionują wartość tego serwisu Tweet Aggregators: gromadzą tweety UE Kim są kluczowi gracze w EU-twittersphere TweetLevel ocenia tweety

29 The increasing role of new media Web 2.0: Facebook
Śledzenie bieżących informacj: Media społeczne: Facebook The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Facebook jest używany przez instytucje UE (a także przez innych europejskich interesariuszy)

30 The increasing role of new media Web 2.0: Facebook
Śledzenie bieżących informacji: Media społeczne: Flickr The increasing role of new media Web 2.0: Facebook Flickr jest używany przez instytucje UE (a także przez innych europejskich interesariuszy)

31 Informacje na temat polityk i krajów Unii Europejskiej
EUROPA: Unia Europejska: Polityki Parlament Europejski: Arkusze informacyjne EUROPA: kraje europejskie Komisja Europejska: Dyrekcje Generalne Alfabetyczny indeks stron internetowych UE Twoja Europa – Obywatele European Sources Online: Przewodniki Polityki Kraje

32 Information on European Statistics
Statystyki europejskie Information on European Statistics Eurostat Przydatne dane statystyczne dotyczące Europy można znaleźć także na stronach DG ds. Energii oraz Mobilności i Transportu, na stronach Eurobarometr, ECHO, UN:ECE, OECD, WHO Global Health Observatory, a także na stronie Narodów Zjednoczonych InfoNation

33 Informacje na temat dotacji i
pożyczek unijnych ESO Information Guide Finansowanie

34 Informacje na temat beneficjentów dotacji i pożyczek unijnych
Beneficjenci dotacji unijnych Unijne dotacje i pożyczki zarządzane przez państwa członkowskie Unijne dotacje i pożyczki zarządzane przez instytucje UE

35 Contacting the EU Kontakt z UE Instytucje UE Agencje UE
Kontakt z Unią Europejską UE: Kto jest kim Informator teleadresowy Komisji

36 Kontakt z UE Contacting the EU Kontakt z posłami do PE

37 Contacting the EU Kontakt z UE
Źródła informacji: z kim się skontaktować Europe Direct UE w twoim kraju [Europejskie centra informacyjne w twoim kraju]

38 Contacting the EU Kontakt z UE
Znajdź szczegóły na temat organizacji, które próbują wywierać wpływ na UE („lobby”) Obecnie zapis w Rejestrze jest dobrowolny. Rejestr służący Przejrzystości powstał w 2011 i łączy funkcje poprzedniego Rejestru grup interesu prowadzonego przez Komisję Europejską oraz Rejestru grup lobbystycznych prowadzonego przez Parlament Europejski Szczegóły na temat osób/ przedstawicieli działających w grupach eksperckich doradzających Komisji Europejskiej

39 Terminological information
Terminologia Terminological information Pomoc dla tłumaczy IATE: baza interaktywnej terminologii dla Europy Glosariusz Eurożargon Skróty i skrótowce Tłumacz Google Altavista Translation firmy SYSTRANS

40 For further information and help…
Więcej informacji oraz pomoc… For further information and help… Odwiedź nas: Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek, 09: :00 Skontaktuj się z nami: Cardiff EDC, Information Services, Cardiff University, PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales Tel: +44 (0) Strona internetowa:


Pobierz ppt "Europa w Internecie Europe on the Internet"

Podobne prezentacje


Reklamy Google