Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badań przeprowadzonych przez RESEARCH INTERNATIONAL PENTOR na zlecenie: Banki dla przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badań przeprowadzonych przez RESEARCH INTERNATIONAL PENTOR na zlecenie: Banki dla przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Raport z badań przeprowadzonych przez RESEARCH INTERNATIONAL PENTOR na zlecenie: Banki dla przedsiębiorstw

2 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Na zlecenie Związku Banków Polskich, firmy Doradczej Deloitte oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej, instytut PENTOR przeprowadził po raz drugi duże badanie opinii na temat sektora bankowego. Istotną częścią badania są oceny i opinie przedsiębiorców na temat banków, zarówno w ich relacji z przedsiębiorcami jak i w kwestii ich znaczenia dla polskiej gospodarki. Mimo niepewności oraz trudnej sytuacji na światowych rynkach finansowych opinie przedsiębiorców o polskim sektorze bankowym uległy poprawie. Duży wpływ na takie deklaracje ma coraz większe wsparcie banków w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, między innymi poprzez zapewnienie finansowania, doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz rosnący poziom i zakres bieżącej obsługi firm. Poniżej przedstawione zostaną główne wyniki tegorocznego badania, krótkie porównanie z rokiem ubiegłym, a także opis kilku głównych elementów wsparcia udzielanego przez banki przedsiębiorcom. O badaniu:

3 Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że polski sektor bankowy rozwija się szybciej niż inne branże gospodarki Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Sprawnie działające banki to niezbędny element rozwoju kraju Bank, który przynosi zyski, może również dać lepsze warunki swoim klientom

4 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Banki zniszczyły już niejednego przedsiębiorcę Banki stosują nieuczciwe praktyki wobec klientów Bez banków wielu przedsiębiorców nie mogłoby rozwinąć swoich firm Przedsiębiorcy nie podzielają wielu często niesprawiedliwych stereotypów o bankach … … jednocześnie wysoko oceniając ich znaczenie dla rozwoju biznesu Banki wspomagają rozwój gospodarki kraju

5 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Banki podjęły wiele inicjatyw, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów Banki nie są dostępne dla wszystkich Decyzje banków w sprawie przyznawania kredytów wynikają z przepisów, a nie widzimisie pracowników banków

6 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Banki aktywnie informują o nowych produktach i usługach Pracownicy banków zawsze poświęcają wystarczającą ilość czasu klientom Banki oferują przyjazny dostęp przez telefon i Internet Opinie o produktach i usługach bankowych Oferują preferencyjne oferty dla stałych, lojalnych klientów

7 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań Sytuacja finansowa banków jest stabilna i bezpieczna Banki są otwarte na zmiany, innowacje Banki silnie konkurują między sobą Ocena perspektyw rozwoju banków Banki mają bardzo dobre perspektywy rozwoju

8 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań We wszystkich ocenach, jakie wystawiają przedsiębiorcy produktom i usługom bankowym nastąpiły pozytywne zmiany. Lepsze są oceny zarówno reklam (z 3,9 na 4,1 [za 82%; przeciw 6%] ), sieci placówek (z 3,9 do 4,0 [za 80%; przeciw 6%] ), czy dostępu przez Internet i telefon (z 4,1 do 4,2 [za 83%; przeciw 4%] ). Poprawa ocen wystąpiła również w przypadku obszarów relacji z bankiem, których ocena wśród przedsiębiorców nie jest wysoka, takich jak: programy lojalnościowe (wzrost od 3,0 do 3,2 [za 34%, przeciw 20%] ), warunki oszczędzania (od 2,9 do 3,0 [za 37%; przeciw 33%] ), czy stawianie interesu klientów na pierwszym miejscu (z 2,5 na 2,8 [za 29%; przeciw 41%] ), średnia ocena - rośnie. W grupie przedsiębiorców poprawiła się ocena kompetencji pracowników banków (z 3,5 do 3,6 [za 59%; przeciw 11%] ) oraz ich fachowości (z 3,4 do 3,6 [za 54%; przeciw 7%] ). Porównanie z badaniem z roku 2007

9 Banki dla przedsiębiorstw – raport z badań W grupie przedsiębiorców zauważalny jest wzrost ocen z kategorii etyki biznesu. Wzrosło przekonanie, że bez banków wielu przedsiębiorców nie mogłoby rozwijać biznesu (wzrost z 4,0 na 4,2 [za 87%; przeciw 4%] ), że banki doradzają przedsiębiorcom w sprawach związanych z funduszami unijnymi (z 3,2 na 3,3 [za 36%; przeciw 20%] ). Poprawiło się również przekonanie o tym, że banki są godne zaufania (z 3,7 na 3,8 [za 70%; przeciw 5%] ), są uczciwe w relacjach z klientami (wzrost z 3,4 na 3,5 [za 54%; przeciw 10%] ). Wzrosła też ocena dostępności informacji (z 3,2 na 3,3 [za 48%; przeciw 23%] ) oraz jej uczciwości i rzetelności (z 3,0 na 3,1 [za 35%; przeciw 27%] ). Wzrosło przekonanie, że banki angażują się w działalność o charakterze charytatywnym (wzrost z 3,0 na 3,2 [za 34%; przeciw 18%] ). Porównanie z badaniem z roku 2007

10 System bankowy – dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw Banki mają coraz szerszy dostęp do informacji gospodarczej, co usprawnia procesy kredytowe Również przedsiębiorcy, dzięki utworzonej w drugim kwartale 2008 sieci Centrów Informacji Gospodarczej, mają możliwość weryfikowania swoich kontrahentów, korzystając między innymi z informacji o blisko 50 milionach umów zawartych przez ponad 17 milionów konsumentów i przedsiębiorców. Nowe źródła informacji dla banków i przedsiębiorców Warszawa Rzeszów Kraków Katowice Szczecin Gdańsk Wrocław Łódź Poznań

11 System bankowy – dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw Fundusz Poręczeń Unijnych na lata 2007 – 2013 dysponuje możliwościami pożyczkowymi/gwarancyjnymi na łączną kwotę około 3 miliardów złotych. Obecnie w ramach funduszu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracują już 32 banki komercyjne. Aktualne zaangażowanie funduszu to 150 milionów złotych. Banki wspierają firmy poprzez fundusze pożyczkowe oraz fundusz poręczeń unijnych Funduszu Kredytu Technologicznego na lata 2007 – 2013 to łącznie ponad 400 milionów EURO do wykorzystania. Dzięki zmianom w prawie wprowadzony z inicjatywy Związku Banków Polskich banki komercyjne i spółdzielcze będą mogły udzielać preferencyjnych kredytów dla firm, które inwestują w nowe technologie. Fundusze poręczeniowe - świadczą pomoc finansową w formie poręczeń dla małych, rozwojowych firm nie posiadających wystarczającej historii kredytowej lub wymaganych przez bank komercyjny zabezpieczeń. Fundusze wspierają projekty absorpcji środków unijnych. Na koniec 2007 roku funkcjonowało już 76 takich lokalnych funduszy, w których zgromadzono kwotę ponad 800 milionów złotych.

12 System bankowy – dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw Tylko w czerwcu br. biura maklerskie z bankowych grup kapitałowych oraz banki bezpośrednio miały 65,24 % udziału w obrotach na giełdzie akcjami sesyjnymi. Banki poprzez domy maklerskie oraz firmy leasingowe są istotnym wsparciem dla firm które poszukują kapitału oraz sprzętu niezbędnego do dynamicznego rozwoju Udział procentowy 10 czołowych firm w rynku leasingu ruchomości w I kw 2008 r. (szacunkowa wartość rynku netto – 7,76 mld PLN) Źródło: Związek Przedsiębiorstw Leasingowych Udział firm w rynku leasingu nieruchomości w I kw 2008 r. (wartość aktywów netto – 0,55 mld PLN)

13 System bankowy – dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw Przy Związku Banków Polskich powstał Krajowy Punkt Kontaktowy CIP, który zapewnia informację i wsparcie przy wdrażaniu jednego z komponentów CIP – Instrumenty finansowe dla MSP (o budżecie 1,13 miliarda EURO). Beneficjentami bezpośredni tego instrumentu są banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, przedsiębiorstwa leasingowe, fundusze kapitałowe, anioły biznesu. Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, na różnych etapach ich rozwoju: przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji, na etapie transferu firmy. Program ma ułatwić firmom uzyskanie środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Budżet całego programu to 3,6 miliarda EURO, jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego, promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych, przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach.


Pobierz ppt "Raport z badań przeprowadzonych przez RESEARCH INTERNATIONAL PENTOR na zlecenie: Banki dla przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google