Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

2 Spis treści Social Venture Capital – definicje Mechanizm działania
SVC w Europie i na świecie Pierwszy fundusz SVC w Polsce

3 Co to jest? Social venture capital – wg. wikipedii jest to forma venture capital, czyli inwestowania w przedsięwzięcia biznesowe uważane za społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. Przedsięwzięcia takie otrzymują wsparcie finansowe, jak również wiedzę i narzędzia niezbędne do funkcjonowania na rynku. W ten sposób często wspierany jest rozwój ekonomiczny w różnych częściach świata.

4 Fundusz SVC Beneficjent /investee Wsparcie finansowe i pozafinansowe
Zwrot społeczny/ zwrot finansowy ponownie inwestowany Beneficjent /investee

5 Głównie zwrot społeczny/zmiana
Darczyńca/Inwestor Wsparcie finansowe Głównie zwrot społeczny/zmiana społeczna Fundusz SVC

6 Venture Philanthropy Fundusze typu Venture Philanthropy udzielają wsparcia „odpowiedzialnym” przedsięwzięciom biznesowym, dla których, oprócz zysku finansowego – kluczowe jest rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i/lub ekologicznych. Fundusze Venture Philanthropy udzielają wsparcia w postaci inwestycji społecznych – czyli pożyczek, które po osiągnięciu rentowności beneficjent spłaci (choć kluczowe jest osiągnięcie efektu społecznego, a nie zysku), lub grantów – czyli bezzwrotnego wsparcia finansowego.

7 Venture Philanthropy Finansowanie SVC jest częścią Venture Philanthropy Venture Phialntropy oznacza udzielanie wsparcia w postaci inwestycji społecznych lub grantów. Inwestycje społeczne, to takie, w których spodziewany efekt społeczny jest ważniejszy od zwrotu poniesionych kosztów (strategia Impact First)

8 Venture Philantropy Granty, czyli bezzwrotne dotacje (strategia Impact Only) Strategia Finance first czyli inwestowanie z perspektywy osiągnięcia jak największych zysków finansowych, nie jest uznawana przez EVPA za formę Venture Philanthropy). Określenie Impact Investment dotyczy zarówno strategii skierowanych na osięgnięcie celów społecznych jak i finansowych.

9 VP – spektrum finansowania

10 Przykłady przedsięwzięć
NYC Venture Philanthropy Fund wspiera: Concrete Safaris (Betonowe Safari) – projekt organizacji młodzieżowej z dzielnicy Harlem, która na terenie miejskich nieużytków stworzyła ogród

11 Brooklyn Young Mothers Collective
Brooklyn Young Mothers Collective (Spółdzielnia Młodych Matek) – inicjatywa, która pomaga nastoletnim matkom w usamodzielnieniu się i pozostaniu aktywnymi członkami społeczności.

12 Water for the People Fundusz inwestuje w inicjatywy, które mają ułatwić dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych jak największej ilości osób. Fundusz działa w Afryce, Ameryce środkowej i Południowej i w Azji. Warunki życia są w tych krajach zupełnie inne, a więc i przykłady projektów i najlepszych praktyk – diametralnie różnią się od tych uznanych za sukces w krajach wysoko rozwiniętych.

13 Water for the People – Upiększanie szkół Projekt realizowany w Malawi
Projekt polega na zakładaniu ogrodów wokół szkół. Ogród przy szkole w Malawi powstaje w taki sposób, że buduje się w wybranym miejscu tymczasowe toalety, a kiedy toaleta się zapełnia, przenosi się ją, by w „zapełnionym” miejscu posadzić drzewa lub inne rośliny. Uczniowie decydują o miejscu lokalizacji toalet i wybierają rośliny. Do nawadniania roślin służy także woda używana do mycia rąk. Inicjatywa ma na celu upiększanie otoczenia, ale także poprawę warunków sanitarnych w szkołach.

14 SVC w Polsce Na rynku polskim nie ma w tej chwili wyspecjalizowanych organizacji oferujących fundusze z odroczoną spłatą na rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

15 Fundusze SVC w USA Nowoczesne fundusze social venture i venture philanthropy pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90’ i zostało przeniesione do Europy ok. pięć lat później. Amerykańskie fundusze SVC często adresują wsparcie do przedsiębiorców społecznych i projektów w jakiejś konkretnej dziedzinie, np. ekologii, przeciwdziałanie ubóstwu. Fundusze SVC działają często w kilku krajach, a nawet na całym świecie.

16 Fundusze SVC w Europie Model amerykański w Europie ewoluował dostosowując się do odmiennych uwarunkowań społeczno-politycznych i specyfiki mechanizmów finansowania Wsparcie finansowe dopasowane do potrzeb Wieloletnie wsparcie Wsparcie poza-finansowe Wsparcie organizacyjne Ewaluacja osiągniętych efektów

17 Przykłady funduszy SVC
Acumen Fund: Skupia się na rozwiązywaniu problemów ubóstwa poprzez udzielanie pożyczek i kredytów z odroczoną spłatą przedsiębiorcom w Indiach, Pakistanie oraz Afryce wschodniej i południowej. Big Issue Investment: Średnio okresowy wzrost kapitału. Calvert Group / Calvert Foundation: inwestycje bezpośrednie w nowopowstające przedsiębiorstwa społeczne Central Fund: Nacisk na tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w społecznościach o niskich dochodach, usługi dla ubogich społeczności. City Light Capital: wspiera początkujące przedsiębiorstwa, które kierują się misją społeczną; zwraca uwagę na dobre wyniki finansowe. Clean Technology Venture Capital: inwestuje w średniej wielkości alternatywne źródła energii z obiecującymi wynikami zysków. First Light (incjatywa Gray Ghost Ventures): Inkubator i partner inwestycyjny rozpoczynających działalność przedsiębiorstw społecznych

18 Acumen Fund Firmy, które otrzymały wsparcie od Acumen Fund zmieniły życie 10 milionów ludzi. Od karetek pogotowia do źródeł energii elektrycznej – fundusz zainwestował 73 millionów dolarów w 65 przedsięwzięć w najbiedniejszych rejonach świata Inwestycje Acumen Fund utworzono lub utrzymano miejsca pracy dla osób Inwestycje w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego, ochrony środowiska, pozyskiwania źródeł energii elektrycznej i wody pitnej

19 Acumen Fund Model inwestowania
„As a non-profit, we raise charitable donations that allow us to make patient long-term debt or equity investments in early-stage companies providing reliable and affordable access to agricultural inputs and markets, quality education, clean energy, healthcare services, formal housing, and safe drinking water to low-income customers.”

20 Calvert Foundation Misją Calvert Foundation jest zapewnić jak największy przypływ kapitału do poszkodowanych społecznie środowisk, aby stworzyć bardziej uczciwe i zrównoważone społeczeństwo.

21 Calvert Foundation Potencjał: Ocenia się, że gdyby każdy inwestor indywidualny przeznaczył 1% swoich środków na inwestycje społeczne, miliardy dolarów można by przeznaczyć na realizację przedsięwzięć skierowanych na rozwój społeczności. Inwestycje takie pozwalają: Tworzyć nowe miejsca pracy Oferować przystępne mieszkania Dbać o środowisko naturalne Oferować niezbędne usługi socjalne/opiekuńcze

22 Jak to działa? Prosto. Podobnie jak inne, tradycyjne instytucje finansowe, Calvert Foundtion pożycza klientom pieniądze. Trafiają one do doświadczonych, wiarygodnych instytucji, z udokumentowaną, nieposzlakowaną opinią. Inwestorzy zapewniają kapitał. Calvert Foundation udziela pożyczek/kredytów na realizację inicjatyw/przedsięwzięć z misją społeczną. Beneficjenci realizują projekty, jednocześnie poprawiając jakość życia społeczności. Organizacje zwracają zobowiązania. Inwestorzy odzyskują swój kapitał wraz z odsetkami.

23 Private Equity Foundation
Główną misją Private Equity Foundation jest ograniczanie liczby młodych ludzi nieuczących się, niepracujących, nieszkolących się do zawodu, aby umożliwić im osiągnięcie pełnego potencjału.

24 Social Venture Fund (Niemcy)

25 Kryteria finansowania
Wysoki stopień wpływu społecznego Potencjał finansowy (kondycja finansowa, możliwość wycofania – w przypadku inwestycji typu equity) Mierzalność efektów Dobre praktyki (czy istnieją modelowe przedsiębiorstwa oferujące taki sam produkt lub usługę) Kryteria wykluczające: projekty, które nie mają pozytywnego wpływu społecznego/wpływu na środowisko naturalne; przedsiębiorstwa nie generujące zysku/ nie rokujące perspektyw na zysk z inwestycji. Oznacza to wykluczenie projektów w obszarze energii nuklearnej, produkcji broni, farmaceutyków. Wykluczone są także przedsięwzięcia, w których może być wykorzystywana praca dzieci, organizacje o konotacjach politycznych lub religijno-fundamentalnych

26 Pierwszy polski Fundusz SVC
Pierwszy polski fundusz SVC czerpie wzory z instytucji typu VP i SVC Celem pierwszego w Polsce Funduszu SVC będzie wsparcie finansowe i merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej (PES) czyli tych organizacji społecznych, które rozwiązują problemy społeczne przy pomocy działalności ekonomicznej tworząc miejsca pracy. Działania funduszu będą skierowane do nowopowstających przedsiębiorstw, a także do tych funkcjonujących na rynku.  Fundusz Social Venture Capital udostępni instrumenty finansowe do tej pory dostępne tylko dla przedsiębiorstw biznesowych takich jak MŚP.

27 Fundusz SVC Będzie wspierał przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, czyli: stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą lub/i odpłatną statutową spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej spółki prawa handlowego o statusie non for profit realizujące cele społeczne

28 Dziękuję za uwagę  Paweł Łukasiak


Pobierz ppt "Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google