Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malwina Suliga Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Praktyka w ramach projektu Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malwina Suliga Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Praktyka w ramach projektu Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania."— Zapis prezentacji:

1 Malwina Suliga Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Praktyka w ramach projektu Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej MATEMATYKA 1 i 2

2 SESJA NR 1 – ŁAMANIE KODU Na pierwszych zajęciach zadaniem dzieci było zidentyfikowanie przedmiotów pasujących do kart z tajnym kodem.

3 Każdy musiał nazwać właściwości przedmiotów przedstawionych na kartach.

4 SESJA NR 2 – MĄDRE PYTANIA Na tych zajęciach dzieci musiały zadawać mądre pytania, aby odgadnąć co kryje się na zaczarowanych klockach logicznych.

5 SESJA NR 3 – JEDEN, MAŁO, DUŻO Dzieci rozróżniały jeden, mało i dużo na kartach obrazkowych.

6 SESJA NR 4 – TRZY ZAMKI Uczniowie rozróżniali przedmioty na podstawie kształtu, koloru i liczby.

7 SESJA NR 5 – KROPKOWE DOMKI Dzieci rozpoznawały wzrokowo ilość od 1 do 5 rodzynek.

8 Porównywały liczbę podarunków i pasażerów w wagonie z liczbą kropek.

9 SESJA NR 6 – KOT I MYSZY W trakcie całego programu dzieci świetnie się bawiły.

10 Brały udział w wielu zabawach ruchowych i stosowały się do instrukcji nauczyciela.

11 SESJA NR 7 – PSZCZÓŁKI I STOKROTKI Uczniowie nauczyli się stosować metodę jeden do jednego w celu porównywania przedmiotów.

12 SESJA NR 8 – KTÓRA ŚCIEŻKA JEST DŁUŻSZA? Tworzyli i używali typowych miarek do porównywania długości dwóch ścieżek.

13 SESJA NR 9 – WILK I KRÓLICZKI Poznawali nowe ciekawe zabawy ruchowe.

14 Wcielali się w role bohaterów zajęć.

15 SESJA NR 10 – GŁODNE KRÓLICZKI I DODATKOWE MARCHEWKI Uczniowie rysowali określone ilości elementów – tyle samo, o jedno mniej, o jedno więcej.

16 SESJA NR 11 – KTÓRY DOM JEST WYŻSZY? Przy użyciu paska papieru i sznurka określali długość i wysokość: długi – krótki, niski – wysoki.

17 SESJA NR 12 – GUZIKI DO DZIUREK Rozwijali umiejętność współpracy podczas odgrywania ról.

18 SESJA NR 13 – DŁUGIE I KRÓTKIE CIĘŻARÓWKI Dzieci same podawały rozwiązania konkretnego problemu. Wykorzystywały wcześniej wprowadzoną miarkę – pasek papieru i sznurek.

19 SESJA NR 14 – W BIBLIOTECE Manipulując pomocami dzieci rozwijały umiejętność wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów z zestawu, dzięki zastosowaniu metody jeden do jednego.

20 SESJA NR 15 – TYLE SZYB, ILE FRAMUG Uczniowie dopasowywali 2 zestawy przedmiotów fizycznie oddalonych.

21 SESJA NR 16 – DŁUGI I KRÓTKI Zdobyte umiejętności często wykorzystywali na lekcjach.

22 SESJA NR 17 – TYLE DACHÓW, ILE DOMÓW Uczniowie uczyli się pracy w parach. Sprawiało im to wiele radości.

23 Dzieci chętnie korzystały z klocków przeznaczonych do modułu Konstrukcje.

24 SESJA NR 18 – KARMNIK DLA KAŻDEGO PTASZKA Dzieci chętnie rozwiązywały zadania i nie miały z nimi problemów.

25 SESJA NR 19 – ŻAGLE I ŁODKI Poznali siatkę zgodności domina.

26 SESJA NR 20 – KWIATKI DLA KAŻDEGO MOTYLA Poznali też siatkę zgodności par kwadratów.

27 SESJA NR 21 – DWIE MYSZKI Uczniowie mierzyli objętość za pomocą jednej miarki.

28 SESJA NR 22 – KIEROWCY I TAKSÓWKI Poznali ciężarkową i okrągłą siatkę zgodności.

29 SESJA NR 23 – PEŁNA FILIŻANKA CZY SZKLANKA? Potrafili określić zależność między ilością miarek a ich wielkościami. Uczniowie mierzyli objętość za pomocą dwóch różnych miarek.

30 SESJA NR 24 – BIEDRONKI I LIŚCIE Używali żetonów do uzupełniania siatek zgodności.

31 SESJA NR 25 – POTRAFIĘ STWORZYC TAJNY SZYFR Uczniowie sami tworzyli symbole do zabawek i tworzyli tajne szyfry, które później starali się odkodować.

32

33 SESJA NR 26 – POMIAR ZA POMIAREM. STÓŁ I SOFA Dzieci w parach mierzyły meble i przedmioty w sali za pomocą sznurka.

34 SESJA NR 27 – LICZYDŁO. MOŻESZ NA MNIE LICZYC Uczniowie uczyli się liczyć na liczydle.

35 Zaznaczali na nim ilość usłyszanych dźwięków i porównywali, których było więcej, a których mniej.

36 SESJA NR 28 – SUKIENKI CZY KOSZULE? Wykorzystywali liczydło do zaznaczania liczby miarek sukienek lub koszul mieszczących się na rolce materiału.

37 SESJA NR 29 – DWA CHCIWE NIEDŹWIADKI Używali terminów matematycznych: podział, jednakowe, nierówne, zmniejszanie, całość, cześć.

38 SESJA NR 30 – CAŁOŚC I CZĘŚC Uczniowie dzielili i scalali kartkę papieru oraz plastelinę. Zauważyli, że całość składa się z części.

39 SESJA NR 31 – PROSZĘ WSIADAC DO SPECJALNEGO POCIĄGU LICZBOWEGO Dzieci bardzo chętnie bawiły się w pociąg. Łączyły odpowiedni wagon z ilością miejsc siedzących i ilością pasażerów.

40 Następnie sprawdzały, czy nikt się nie pomylił.

41 SESJA NR 32 – LICZBY DO SPECJALNEGO POCIĄGU LICZBOWEGO Dzieci prawidłowo umieszczały pasażerów do odpowiednich wagonów.

42 SESJA NR 33 – POTRAFIĘ WYBRAC ODPOWIEDNI BILET DO SPECJALNEGO POCIĄGU LICZBOWEGO Poprzez zabawę w sprzedawanie biletów uczniowie uczyli się prawidłowych zachowań w codziennych sytuacjach.

43 SESJA NR 34 – JEDEN, DWA - ZAWIĄZUJĘ BUTA! Uczniowie dopasowywali karty liczbowe z cyfrą zero do zwrotów: nic nie zostało, zero, nic, czysta karta. Poznali cyfry 1 i 2.

44 Odliczali od 2 do 0 i odpalili rakietę w kosmos.

45 SESJA NR 35 – TRZY, TRZY, TRZY PTASZKI SZŁY Uczniowie poznali kolejną cyfrę – 3. Wskazywali ją na liczydle.

46 Tym razem dzieci odliczały od 3 do 0. Brały udział w zabawie Ptaszki w swoich gniazdkach.

47 Ilość ptaszków w każdym gniazdku musiała się zgadzać z ilością zabawek.

48 W późniejszym etapie zabawy, zabawki zostały zastąpione liczbami.

49 SESJA NR 36 – CZTERY, PIĘC – ZŁAPAC ŻABKĘ MIAŁBYM CHĘC Uczniowie poznali kolejne cyfry – 4 i 5. Wskazywali je na liczydle.

50 Liczyli ilość dźwięków i wskazywali odpowiednią liczbę.

51 Zabawa Ptaszki i ich gniazdka.

52 SESJA NR 37 – SZEŚC, SIEDEM, OSIEM, DZIEWIĘC, DZIESIĘC Uczniowie poznali cyfry – 6, 7, 8, 9. Określali ich sąsiadów.

53 Samodzielnie rozwiązywali karty pracy, wpisując sąsiadów poznanych cyfr.

54 W tej zabawie nauczyciel mówił sekwencję liczb. Jeśli liczby podążały za sobą dzieci podnosiły ręce, jeśli nie krzyżowały ramiona.

55 SESJA NR 38 – LICZENIE I ODLICZANIE Uczniowie głośno i bezbłędnie przeliczali różne zestawy zabawek.

56 Liczyli ilość wykonanych czynności i usłyszanych dźwięków.

57 Wskazywali, jaka liczba odnosi się do danego rysunku.

58 SESJA NR 39 - SZEREGOWANIE Uczniowie doszli do wniosku, że szereg musi być ustawiony do linii prostej.

59 Porządkowali niebieskie paski zastępujące żołnierzy pod względem wysokości.

60 To samo zadanie wykonywali z zielonymi paskami, zastępującymi bohaterów bajki Rzepka i sami przedstawiali bajkę.

61 SESJA NR 40 – KLAŚNIJ, TUPNIJ, PODSKOCZ, LICZ! Dzieci liczyły ilość klaśnięć, tupnięć, podskoków itp. Wskazywały cyfrę odpowiadającą liczbie wykonanych przez nauczyciela czynności.

62 SESJA NR 41 – MATRIOSZKI – PIĘC SIÓSTR Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowiadania o Pięciu siostrach. Porządkowały Matrioszki zgodnie z ich wysokością i wiekiem.

63 Dzieci uczyły się współpracy, wymyślając i przedstawiając swoje bajki o Pięciu Siostrach.

64 Dzieci wspaniale się przy tym bawiły.

65 SESJA NR 42 – CZY MNIE OCZY NIE MYLĄ? Dzieci zrozumiały pojęcie stałości liczby. Niezależnie od tego jak szeroko są rozciągnięte przedmioty ich liczba się nie zmienia.

66 SESJA NR 43 – KROPKOWE MIESZKANIE I MATEMATYCZNA WYSPA Uczniowie tworzyli liczby od 1 do 10, znając sumę liczb za pomocą ustawionych przez siebie kropek.

67 SESJA NR 44 – LICZBOWE MIESZKANIA NA MATEMATYCZNEJ WYSPIE Tym razem uczniowie tworzyli liczby od 1 do 10 za pomocą ustawionych przez siebie dwóch cyfr.

68 SESJA NR 45 – POWIĘKSZANIE – POMNIEJSZANIE Wyjaśniali zależność między dmuchaniem balonika, a zwiększaniem się jego objętości i między wypuszczaniem z niego powietrza, a zmniejszaniem się jego objętości.

69 SESJA NR 46 – STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO Uczniowie dodawali do obrazka strzałki wskazujące kierunek powiększania szeregu przedmiotów.

70 SESJA NR 47 – SYMBOLE MATEMATYCZNE – TYLE SAMO, MNIEJSZY OD, WIĘKSZY OD Uczniowie porównywali dwa zbiory przedmiotów. Oraz prawidłowo stosowali symbole matematyczne: większy, mniejszy, równy, nierówny.

71 SESJA NR 48 – ŁAPANIE LICZB Dzieci poznały Magiczne miejsce, czyli cześć wspólną zbiorów.

72 PODSUMOWANIE Program Klucz do uczenia się pozwala dzieciom na zrozumienie podstawowych koncepcji matematycznych poprzez manipulowanie dostępnymi pomocami dydaktycznymi oraz zabawkami. Rozwija zdolności umysłowe dzieci, umiejętność samoregulacji, umiejętności poznawcze oraz umiejętności komunikatywne. Program ten podpowiada nauczycielowi jak uczyć dziecko m.in. matematyki. Dzięki temu programowi uczniowie od najmłodszych lat zdobędą umiejętności, które wykorzystają w późniejszych latach nauki, co można będzie zaobserwować na Testach Trzecioklasistów. Po przeanalizowaniu zeszłorocznych testów można było dostrzec problem braku umiejętności logicznego myślenia, znajdowania zależności i relacji matematycznych. Po przeprowadzeniu programu Klucz do uczenia się dzieci będą zdolne do wykonywania operacji myślowych potrzebnych do rozwiązywania różnorodnych zadań.


Pobierz ppt "Malwina Suliga Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach Praktyka w ramach projektu Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google