Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie popytu, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie klientów końcowych województwa śląskiego Raport z badania Warszawa, wrzesień 2011

2 Slajd 2 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Wnioski 5 Informacje o zajmowanych lokalach 8 Zakup nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy14 Planowany zakup nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat24 Wykonane remonty33 Planowane remonty40

3 Slajd 3 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstęp Niniejsze opracowanie jest częścią projektu Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim, który ma na celu pokazanie trendów rozwojowych rynku budowlanego w województwie śląskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie wyników badań sformułowane zostaną propozycje właściwych mechanizmów zaradczych. Pomimo, iż projekt skupia się na sektorze reagującym silnie na zmiany gospodarcze, przeprowadzona analiza pozwoli odbiorcom raportu i zainteresowanym podmiotom rynku budowlanego na wyciągniecie właściwych wniosków na przyszłość. Poniższy raport dotyczy popytu na produkty i usługi firm sektora budowlanego. Dzięki wynikom badania możliwe jest przygotowanie prognoz zmian trendów w popycie w najbliższym okresie.

4 Slajd 4 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KIEDY? KTO? JAK? Wywiad telefoniczne CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 10-28.08.2011 ILE? n=2400 Informacje o badaniu Reprezentatywna próba mieszkańców województwa śląskiego w wieku 25-59 lat CELE BADANIA Diagnoza aktualnego popytu na produkty i usługi firm sektora budowlanego i prognoza zmian trendów w popycie w najbliższym okresie.

5 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski

6 Slajd 6 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (1) Blisko 1/3 osób uczestniczących w badaniu z terenów województwa śląskiego nie posiada własnego mieszkania. Osoby te mieszkają bądź w mieszkaniach wynajętych bądź w użyczonych przez rodzinę. Jeżeli idzie o stan posiadania, to dominują małe i średnie mieszkania do 60 m2, w których zamieszkuje 3-4 osoby. Z powyższego widać, że potrzeby mieszkaniowe mieszkańców województwa śląskiego nie są do końca zaspokojone. Analiza deklaracji dotyczących zakupów nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskazuje, że rynek ten może być w zastoju. Szczególnie mogą niepokoić dane dotyczące sprzedaży mieszkań. Co więcej odpowiedzi uzyskane w pytaniach o przyszłe zakupu nieruchomości wskazują, że raczej trudno oczekiwać odblokowania w tym sektorze. Wydaje się, że ciągu najbliższych 12 miesięcy może dojść jeszcze do pogłębienia obecnego stanu rzeczy. Bardziej optymistyczne dane dotyczą okresu za 2-3 lata. Wydaje się, że rynek budowlany powinien odczuć zwiększenie zainteresowania klientów ofertami nieruchomości.

7 Slajd 7 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioski (2) Ponad połowa mieszkańców województwa śląskiego w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonała remontu lub jest w jego trakcie. Niemniej należy stwierdzić w przeważającej części były to prace drobne, które wpływają na wielkość obrotu producentów materiałów budowlanych, ale w mniejszym stopniu wpływają na obroty firm budowlanych zajmujących się świadczeniem usług. Prognozy oparte na deklaracjach respondentów na najbliższe 12 miesięcy pokazują, że ten sektor będzie się również kurczył. Bazując na odpowiedziach respondentów szacunkowy spadek na przestrzeni 12 miesięcy może sięgać 20%. Podsumowując, branżę budowlaną może czekać trudne 12 miesięcy. Deklaracje respondentów wskazują na to, że rynek budowlany czeka spadek. Tym bardziej istotne jest wypracowanie mechanizmów kontrolnych i stymulatorów dla tego tynku. Wydaje się, że dalsze obostrzanie warunków kredytowych może doprowadzić do jeszcze głębszej zapaści w tym sektorze.

8 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o zajmowanych lokalach

9 Slajd 9 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o aktualnie zajmowanych lokalach Największa część uczestników badania zamieszkuje w lokalach, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych (56%), a ich powierzchnia nie jest większa niż 60 m2 (50%). W ponad połowie tych nieruchomości (57%) znajduje się od 2 do 3 pokoi. Z deklaracji respondentów wynika, że w ich mieszkaniach zamieszkuje najczęściej 3-4 osoby (49% wskazań na taką liczbę mieszkańców). Ponad połowa badanych zadeklarowała, że jest właścicielem lub współwłaścicielem (69%) nieruchomości. Na pytanie o czas zamieszkiwania w obecnym lokalu respondenci najczęściej wskazywali na odpowiedzi 11-20 lat (25%) oraz 21-30 lat (26%).

10 Slajd 10 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o zajmowanych lokalach (1) W1. Ile osób obecnie mieszka w lokalu, w którym Pan(i) mieszka? Baza: cała próba, n=2400 W2. Jaki jest rodzaj zabudowy lokalu, w którym Pan(i) mieszka? Baza: cała próba, n=2400

11 Slajd 11 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o zajmowanych lokalach (2) W3. A ile wynosi powierzchnia użytkowa lokalu, w którym Pan/Pani obecnie mieszka? Baza: cała próba, n=2400 W4. Proszę powiedzieć ile pokoi jest w lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=2400

12 Slajd 12 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o zajmowanych lokalach (3) W6. Proszę powiedzieć ile lat mieszka Pan(i) w tym lokalu? Baza: cała próba, n=2400 W7. Proszę powiedzieć jaki jest status własnościowy lokalu, w którym Pan/Pani mieszka? Baza: cała próba, n=2400 Średnia: 91 m2

13 Slajd 13 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje o zajmowanych lokalach (4) W8. Kiedy ostatnio zmieniał(a) Pan(i) stałe miejsce zamieszkania? Baza: cała próba, n=2400

14 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakup nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy

15 Slajd 15 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakup nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy Jedynie 5% mieszkańców województwa śląskiego dokonała zakupu nieruchomości lub wybudowało nieruchomość w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najczęściej były to domy budowane metodą gospodarczą (27%) oraz zakupy mieszkań na rynku wtórnym (22%). Średnia powierzchnia kupionego lub wybudowanego lokalu wyniosła 128 m2. Na ten dość wysoki wynik wpłynął fakt, że znaczna cześć tych lokali to domy wolnostojące. Wśród źródeł finansowania najczęściej pojawiały się: oszczędności (64%) oraz kredyt (46%). Średnia cena zakupionej nieruchomości wyniosła 419 tys. zł.

16 Slajd 16 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakupy nieruchomości G1. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy kupił(a) lub jest w trakcie zakupu /wybudował(a) lub jest w trakcie budowy Pan(i) jakąś nieruchomość (dom, mieszkanie, apartament w mieście, działka, apartament/dom wakacyjny)? Baza: cała próba, n=2400

17 Slajd 17 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ nieruchomości G2. Jakiego typu nieruchomość kupił(a)/wybudował(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 m-cy lub jest Pan(i) w trakcie jego budowy / zakupu? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały lub są w trakcie zakupu/ budowy nieruchomość, n=136

18 Slajd 18 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ domu G3. Powiedział(a) Pan(i), że kupiła/wybudował(a) dom. Jakiego typu była to nieruchomość? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały dom, n=56

19 Slajd 19 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powierzchnia lokalu G4a. Ile wynosi powierzchnia użytkowa lokalu, który Pan(i) zakupił/kupuje? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały nieruchomość, n=117 Średnia powierzchnia lokalu: 128 m2

20 Slajd 20 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel zakupu/ budowy nieruchomości G5. W jakim celu kupił(a)/ kupuje/ wybudował(a)/ buduje Pan(i) tę nieruchomość? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały lub są w trakcie zakupu/ budowy nieruchomość, n=136

21 Slajd 21 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pochodzenie środków na zakup\ budowę nieruchomości G6. Z jakich środków pieniężnych zapłacił(a) Pan/Pani za kupno/budowę tego mieszkania/apartamentu/domu/tej działki? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały lub są w trakcie zakupu/ budowy nieruchomość, n=136

22 Slajd 22 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Udział kredytu w wartości nieruchomości G7. Na jaki procent wartości nieruchomości zaciągnął(ęła) Pan(i) kredyt? Baza: osoby, które zaciągnęły lub zamierzają zaciągnąć kredyt na nieruchomość, n=63

23 Slajd 23 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszt nieruchomości G8. Jaki był koszt zakupu/wybudowania lub jaki przewiduje Pan(i), że będzie ostateczny koszt zakupu/wybudowania tej nieruchomości? Baza: osoby, które kupiły/ wybudowały lub są w trakcie zakupu/ budowy nieruchomość, n=110 Średnia cena nieruchomości: 419 tys. zł

24 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowany zakup nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat

25 Slajd 25 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowany zakup nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat Co dziesiąty respondent planuje zakupu nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat. Z deklaracji badanych wynika, że nastąpi to w ciągu 2 lub 3 lat. Respondenci najczęściej chcą wybudować dom (38%) lub kupić działkę pod budowę (28%). W dalszej kolejności wymieniano zakup mieszkania na rynku wtórnym (20%) oraz zakup nowo wybudowanego mieszkania (16%). Jako źródła finansowania najczęściej wymieniano: kredyt (61%) i oszczędności (57%). Średnia powierzchnia planowanej nieruchomości wyniesie 122 m2.

26 Slajd 26 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plany dotyczące zakupu nieruchomości H1. Czy zamierza Pan/Pani kupić/wybudować/rozpocząć budowę jakiejś nieruchomości (dom, mieszkanie, apartament w mieście, działka, apartament/dom wakacyjny) / w okresie najbliższych 3 lat? Baza: cała próba, n=2400

27 Slajd 27 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Perspektywa czasowa zakupu H2. Kiedy konkretnie zamierza Pan(i) kupić / wybudować jakąś nieruchomość (dom, mieszkanie, działka) ? Baza: osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości lub wybudować nieruchomość, n=249

28 Slajd 28 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ nieruchomości H3. Jakiego typu nieruchomość zamierza Pan/Pani kupić/ wybudować w okresie najbliższych 3 lat? Baza: osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości lub wybudować nieruchomość, n=249

29 Slajd 29 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel zakupu/ budowy nieruchomości H4. W jakim celu planuje Pan/Pani zakup / budowę tej nieruchomości? Baza: osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości lub wybudować nieruchomość, n=249

30 Slajd 30 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pochodzenie środków na zakup\ budowę nieruchomości H5. Z jakich środków pieniężnych najprawdopodobniej zapłaci Pan/Pani za kupno/ budowę mieszkania/apartamentu/domu? Baza: osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości lub wybudować nieruchomość, n=249

31 Slajd 31 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Udział kredytu w finansowaniu nieruchomości H6. Na jaki procent wartości nieruchomości planuje Pan(i) zaciągnąć kredyt? Baza: osoby, które zamierzają zaciągnąć kredyt na przyszłą nieruchomość, n=151

32 Slajd 32 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powierzchnia lokalu H7a. Jaka będzie najprawdopodobniej powierzchnia mieszkalna tego lokalu (mniej więcej), który Pan(i) zamierza kupić? Baza: osoby, które zamierzają dokonać zakupu nieruchomości lub wybudować nieruchomość, n=122 Średnia powierzchnia: 122 m2

33 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonane remonty

34 Slajd 34 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonane remonty Ponad połowa badanych (54%) twierdzi, że ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonała remontu lub jest w jego trakcie. Jeżeli idzie o zakres prac, to najczęściej badani wykonali: malowanie ścian (88%), gładzie gipsowe (56%), wymianę podłogi (44%), remont łazienki, kładzenie płytek (38%) oraz wymianę armatury łazienkowej (38%). Praktycznie tyle samo osób wykonywało remont samodzielnie, co korzystało z pomocy fachowców. Zdecydowana większość badanych finansowała remonty z oszczędności własnych (81%), wydając między 2 a 10 tys. zł.

35 Slajd 35 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Remonty w ciągu ostatnich 12 miesięcy Q1. Czy w ciągu ostatnich 12 m-cy przeprowadził(a) Pan(i) remont w domu, mieszkaniu, apartamencie? Baza: cała próba, n=2400

36 Slajd 36 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres remontu Q2. W jakim zakresie wykonał(a) Pan(i) remont w domu/ mieszkaniu? Baza: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali remont w mieszkaniu, n=1302

37 Slajd 37 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawcy remontu Q3. Czy wykonał/ wykona Pan(i) te prace samodzielnie, czy też zatrudni fachowca lub firmę....? Baza: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali remont w mieszkaniu, n=1302

38 Slajd 38 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pochodzenie środków na remont Q4. Z jakich środków pieniężnych zapłacił(a) Pan/Pani za remont? Baza: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali remont w mieszkaniu, n=1302

39 Slajd 39 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszt remontu Q5. Jaki był koszt remontu lub jaki przewiduje Pan(i), że będzie ostateczny koszt? Baza: osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywali remont w mieszkaniu, n=1302

40 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane remonty

41 Slajd 41 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane remonty Co trzeci badan (34%) twierdzi, że ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje remont mieszkania. Jeżeli idzie o zakres prac, to najczęściej badani wymieniali: malowanie ścian (73%), gładzie gipsowe (35%), remont łazienki (30%), wymiana podłogi (29%), wymiana armatury łazienkowej (28%). Praktycznie tyle samo osób deklaruje, że wykona remont samodzielnie i zatrudni fachowców. Zdecydowana większość badanych chce sfinansować przyszły remont z oszczędności własnych (79%), wydając między 2 a 5 tys. zł.

42 Slajd 42 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowane remonty w ciągu 12 miesięcy W1. Czy w ciągu następnych 12 m-cy planuje Pan(i) remont w domu, mieszkaniu, apartamencie? Baza: cała próba, n=2400

43 Slajd 43 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres planowanego remontu W2. W jakim zakresie planuje Pan(i) remont w domu/ mieszkaniu? Baza: osoby, które planują wykonanie remont w mieszkaniu, n=942

44 Slajd 44 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawcy planowanego remontu W3. Czy wykona Pan(i) te prace samodzielnie, czy też zatrudni fachowca lub firmę....? Baza: osoby, które planują wykonanie remont w mieszkaniu, n=942

45 Slajd 45 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pochodzenie środków na remont W4. Z jakich środków pieniężnych zapłaci Pan/Pani za remont? Baza: osoby, które planują wykonanie remont w mieszkaniu, n=942

46 Slajd 46 Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przewidywany koszt remontu W5. Jak Pan(i) przewiduje, jaki będzie koszt remontu? Baza: osoby, które planują wykonanie remont w mieszkaniu, n=942


Pobierz ppt "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym – analiza zjawiska w województwie śląskim : klienci końcowi, CATI, sierpień 2011 Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google