Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/12 PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/12 PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE."— Zapis prezentacji:

1 1/12 PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE

2 2/12 Projekt CLUE Zerowa emisja gazów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie Program Współpracy Miedzyregionalnej INTERREG IVC Priorytet : Environment and risk prevention Temat : Natural and technological risks (including climate change) Typ interwencji : Regional Initiative Project Czas trwania : 01-01-2012 - 31-12-2014

3 3/12 Projekt CLUE Zerowa emisja gazów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie Budżet całkowity: 1 895 427 euro Wkład EFRR: 1 439 138 euro Małopolska uczestniczy w projekcie od połowy 2012 r.

4 4/12 Partnerzy CLUE Lider projektu: Miasto Sztokholm Królewski Instytut Technologiczny (Szwecja) Edynburg – Uniwersytet Napier (Szkocja) Hamburg (Niemcy) Gmina Rzym (Włochy) Miasto Turyn (Włochy) Region Barcelona (Hiszpania) Gmina Paggaio (Grecja) Uniwersytet Techniczny Delft Południowa Holandia); Miasto Wiedeń (Austria) Małopolska

5 5/12 Climate Neutral District to obszar, który wykorzystuje innowacyjne technologie jak i techniki budowlane celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Celem projektu CLUE jest zwiększenie zdolności regionów w opracowywaniu polityk w celu ułatwienia wdrażania oraz oceny nowych rozwiązań i technologii celem wspierania gospodarki niskoemisyjnej w obszarach miejskich

6 6/12 Cele szczegółowe: Określenie najlepszych dobrych praktyk mających na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk rozwoju, aby osiągnąć w przyszłości obszar miejskich z zerową emisją gazów Identyfikacja i ocena narzędzi jak i metod pomiaru, raportowania, monitorowania i oceny różnych technologii, systemów i rozwiązań dla rozwoju obszarów miejskich z zerową emisją gazów

7 7/12 Identyfikacja dobrych praktyk w takich obszarach jak: Prawodawstwo oraz przepisy w procesie planowania Sektor prywatny i zaangażowanie obywateli w procesie planowania dla łagodzenia skutków zmian klimatycznych w nowych obszarach miejskich Planowanie strategii: sposoby życia, usługi i praca, gęstość zaludnienia w mieście, wielofunkcyjność terenów zielonyc h Technologie i systemy ogrzewania, chłodzenia i wydajności energetycznej Technologie i rozwiązania systemowe w zakresie transportu

8 8/12 Działania Przygotowanie przewodnika z dobrymi praktykami i zaleceniami dotyczącymi włączenia kwestii związanych z zerową emisją gazów cieplarnianych (climate neutral) w miejski proces rozwoju Przygotowanie wytycznych dla stosowania narzędzi i metod pomiaru, raportowania, weryfikacji i oceny technologii Przygotowanie planów wdrożeniowych

9 9/12 Najlepsze praktyki jako punkty odniesienia dla europejskich miast i regionów Partnerzy projektu CLUE opracowują praktyczne wytyczne Projekt obejmuje partnerstwo lokalne, regionalne i naukowe z różnych krajów europejskich, które są aktywne w tworzeniu przyszłych obszarów miejskich z zerową emisją gazów Innowacyjność projektu - badanie i ocena najnowszych nowatorskich rozwiązań systemowych dla osiągnięcia zerowej emisji gazów - osiągnięcie standardu benchmarkingu dla zerowej emisji gazów w obszarach miejskich (standardu obecnie nie istniejącego)

10 10/12 Punkt odniesienia - Hammarby model (Sztokholm) Jest to wzorcowy model dzielnicy - miasta nieuciążliwego dla środowiska naturalnego Pomysłodawcy założyli stworzenie dzielnicy, której wpływ na środowisko byłby o połowę mniejszy niż w przypadku przeciętnej dzielnicy mieszkaniowej Maksymalne wykorzystanie odpadów, zmniejszenie zużycia wody, produkcja energii z odzyskiwanych śmieci Zwykła przemysłowa dzielnica Sztokholmu w ciągu 10 lat zamieniła się w atrakcyjny do mieszkania "zielony teren"

11 11/12

12 Dziękuję za uwagę Agata Wesołowska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej grzegorz.first@umwm.pl agata.wesolowska@umwm.pl www.clue-project.eu ww.malopolskie.pl grzegorz.first@umwm.pl agata.wesolowska@umwm.pl www.clue-project.euww.malopolskie.pl 12/12


Pobierz ppt "1/12 PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google