Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE

2 Projekt CLUE Zerowa emisja gazów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie Program Współpracy Miedzyregionalnej INTERREG IVC Priorytet : Environment and risk prevention Temat : Natural and technological risks (including climate change) Typ interwencji : Regional Initiative Project Czas trwania : 2/12

3 Projekt CLUE Zerowa emisja gazów cieplarnianych w obszarach miejskich w Europie Budżet całkowity: euro Wkład EFRR: euro Małopolska uczestniczy w projekcie od połowy 2012 r. 3/12

4 Partnerzy CLUE Lider projektu: Miasto Sztokholm  Królewski Instytut Technologiczny (Szwecja)  Edynburg – Uniwersytet Napier (Szkocja)  Hamburg (Niemcy)  Gmina Rzym (Włochy)  Miasto Turyn (Włochy)  Region Barcelona (Hiszpania)  Gmina Paggaio (Grecja)  Uniwersytet Techniczny Delft  Południowa Holandia);  Miasto Wiedeń (Austria)  Małopolska 4/12

5 Climate Neutral District to obszar, który wykorzystuje innowacyjne technologie jak i techniki budowlane celem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Celem projektu CLUE jest zwiększenie zdolności regionów w opracowywaniu polityk w celu ułatwienia wdrażania oraz oceny nowych rozwiązań i technologii celem wspierania gospodarki niskoemisyjnej w obszarach miejskich 5/12

6 Cele szczegółowe:  Określenie najlepszych dobrych praktyk mających na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk rozwoju, aby osiągnąć w przyszłości obszar miejskich z zerową emisją gazów  Identyfikacja i ocena narzędzi jak i metod pomiaru, raportowania, monitorowania i oceny różnych technologii, systemów i rozwiązań dla rozwoju obszarów miejskich z zerową emisją gazów 6/12

7 Identyfikacja dobrych praktyk w takich obszarach jak:  Prawodawstwo oraz przepisy w procesie planowania  Sektor prywatny i zaangażowanie obywateli w procesie planowania dla łagodzenia skutków zmian klimatycznych w nowych obszarach miejskich  Planowanie strategii: sposoby życia, usługi i praca, gęstość zaludnienia w mieście, wielofunkcyjność terenów zielonych  Technologie i systemy ogrzewania, chłodzenia i wydajności energetycznej  Technologie i rozwiązania systemowe w zakresie transportu 7/12

8 Działania  Przygotowanie przewodnika z dobrymi praktykami i zaleceniami dotyczącymi włączenia kwestii związanych z zerową emisją gazów cieplarnianych (climate neutral) w miejski proces rozwoju  Przygotowanie wytycznych dla stosowania narzędzi i metod pomiaru, raportowania, weryfikacji i oceny technologii  Przygotowanie planów wdrożeniowych 8/12

9  Najlepsze praktyki jako punkty odniesienia dla europejskich miast i regionów  Partnerzy projektu CLUE opracowują praktyczne wytyczne  Projekt obejmuje partnerstwo lokalne, regionalne i naukowe z różnych krajów europejskich, które są aktywne w tworzeniu przyszłych obszarów miejskich z zerową emisją gazów  Innowacyjność projektu - badanie i ocena najnowszych nowatorskich rozwiązań systemowych dla osiągnięcia zerowej emisji gazów - osiągnięcie standardu benchmarkingu dla zerowej emisji gazów w obszarach miejskich (standardu obecnie nie istniejącego) 9/12

10 Punkt odniesienia - Hammarby model (Sztokholm)
Jest to wzorcowy model dzielnicy - miasta nieuciążliwego dla środowiska naturalnego Pomysłodawcy założyli stworzenie dzielnicy, której wpływ na środowisko byłby o połowę mniejszy niż w przypadku przeciętnej dzielnicy mieszkaniowej Maksymalne wykorzystanie odpadów, zmniejszenie zużycia wody, produkcja energii z odzyskiwanych śmieci Zwykła przemysłowa dzielnica Sztokholmu w ciągu 10 lat zamieniła się w atrakcyjny do mieszkania "zielony teren" 10/12

11 11/12

12 Dziękuję za uwagę Agata Wesołowska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ww.malopolskie.pl


Pobierz ppt "PROJEKT CLUE ZEROWA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OBSZARACH MIEJSKICH W EUROPIE CLIMATE NEUTRAL URBAN DISTRICTS IN EUROPE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google