Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.LLP/ERASMUS 2.LLP/COMENIUS 3.LLP/GRUNDTVIG 4.LLP/LEONARDO DA VINCI 5.FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6.ERASMUS-MUNDUS 7.TEMPUS PROGRAMY EDUKACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.LLP/ERASMUS 2.LLP/COMENIUS 3.LLP/GRUNDTVIG 4.LLP/LEONARDO DA VINCI 5.FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6.ERASMUS-MUNDUS 7.TEMPUS PROGRAMY EDUKACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 1.LLP/ERASMUS 2.LLP/COMENIUS 3.LLP/GRUNDTVIG 4.LLP/LEONARDO DA VINCI 5.FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6.ERASMUS-MUNDUS 7.TEMPUS PROGRAMY EDUKACYJNE UE

2 LLP/ERASMUS: 1.DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP, STA, STT) 1.2INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA (EILC) 1.3KURSY INTENSYWNE (IP) 2.PROJEKTY SCENTRALIZOWANE: 2.1PROJEKTY WIELOSTRONNE (MP) 2.2SIECI TEMATYCZNE (TN) 2.3DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE (AM) PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

3 LLP/ERASMUS – TERMINY I SPOSÓB APLIKACJI: 1.DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE – WNIOSKI SKŁADANE DO NARODOWEJ AGENCJI LLP (www.frse.org.pl) W TERMINIE DO:www.frse.org.pl 1.1MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY – 12 MARCA 2010 1.2INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE ERASMUSA / EILC – 5 LUTY 2010 1.3KURSY INTENSYWNE – 12 MARCA 2010 2.PROJEKTY SCENTRALIZOWANE – WNIOSKI SKŁADANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ (http://ec.europa.eu/llp) za pośrednictwem AGENCJI WYKONAWCZEJ – EDUCATION, AUDIOVISUAL & CULTURE EXECUTIVE AGENCY (http://eacea.ec.europa.eu) W TERMINIE DO 26 LUTEGO 2010http://ec.europa.eu/llphttp://eacea.ec.europa.eu PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

4 LLP/ERASMUS – KURSY INTENSYWNE / INTENSIVE PROGRAMMES - IP (1.3): Kurs intensywny LLP/Erasmus (12 MARCA 2010 – NA LLP): Krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez co najmniej 3 uczelnie z co najmniej 3 państw uczestniczących w LLP/Erasmus, z czego przynajmniej 1 uczelnia z kraju członkowskiego UE, dla międzynarodowej grupy studentów. Większa liczba uczelni lub instytucji uczestniczących w projekcie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania Mogą uczestniczyć inne instytucje związane z edukacją Pełne zintegrowanie programu kursu z programem studiów uczestników Dotyczy zagadnień, które nie są w pełni reprezentowane w regularnych programach studiów lub dziedzin nowych oraz szybko się zmieniających Wskazane wspólne opracowanie programu kursu PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

5 LLP/ERASMUS – KURSY INTENSYWNE / INTENSIVE PROGRAMMES - IP (1.3): aplikacja do 12 marca 2010, wniosek udostępniony najpóźniej 12 lutego 2010 uprawnione koszty: -organizacyjne (5500 – 6750 euro ?), -podróży, -utrzymania czas trwania: 10 kolejnych dni roboczych – 6 tygodni (pomiędzy 1.09.2010 a 31.08.2011) projekty jedno-, dwu- lub trzyletnie, w wypadku powtarzanych – inna grupa odbiorców lub inne (pokrewne) zagadnienia w kursie ma uczestniczyć od 10 do 60 studentów dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania dla maksymalnie 20 nauczycieli akademickich maksymalnie 5 studentów na jednego pracownika maksymalne dofinansowanie – 75% PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

6 2.LLP/ERASMUS – PROJEKTY SCENTRALIZOWANE (26 LUTY 2010 KE przez EACEA): 2.1PROJEKTY WIELOSTRONNE: 2.1.1 CURRICULUM DEVELOPMENT 2.1.2 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z PRZEMYSŁEM I PRZEDSIĘBIORSTWAMI (SME) 2.1.3 MODERNIZACJA UCZELNI 2.1.4 VIRTUAL CAMPUSES 2.2 SIECI TEMATYCZNE 2.2.1 ACADEMIC NETWORKS 2.2.2 STRUCTURAL NETWORKS 2.3 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

7 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: Konsorcjum co najmniej 3 uczelni z co najmniej 3 państw uczestniczących w LLP/Erasmus w tym przynajmniej 1 uczelnia z kraju członkowskiego UE Czas realizacji – maksymalnie 3 lata Finansowanie: max 75%, max 150.000 euro rocznie, max 300.000 euro (także dla projektów dłuższych niż 2 lata) PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

8 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: Uprawnione koszty: Indirect costs (max 7%) koszty administracyjne, infrastrukturalne (w tym wynajem, opłaty za prąd itp.), wyposażenie i sprzęt na potrzeby obsługi administracyjnej Koszty personelu Koszty podróży i utrzymania Koszty sprzętu – zakup, wypożyczenie (max 10%) Subcontracting (max 30%) PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

9 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: 2.1.1 CURRICULUM DEVELOPMENT Doskonalenie istniejących lub tworzenie nowych, wspólnych programów studiów we wszystkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów interdyscyplinarnych lub wymagających współpracy międzynarodowej. Projekty powinny koncentrować się na co najmniej jednym z poniższych działań: zintegrowane studia (I, II lub III poziom) z podwójnym lub wspólnym dyplomem moduły szkoleń pozwalających beneficjentom uaktualniać wiedzę zdobytą w przeszłości moduły dydaktyczne dla obszarów interdyscyplinarnych Szczególne znaczenie ma współpraca z instytucjami z rynku pracy Wspólne programy powinny być wprowadzone we wszystkich instytucjach konsorcjum z uwzględnieniem mobilności studentów i pracowników PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

10 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: 2.1.2 WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z PRZEMYSŁEM I PRZEDSIĘBIORSTWAMI CELEM JEST PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KREATYWNOŚCI ORAZ INNOWACYJNOŚCI W PROGRAMACH STUDIÓW, A TAKŻE WZMOCNIENIE ZWIĄZKÓW POMIĘDZY STUDIAMI I POTRZEBAMI RYNKU PRACY PROJEKTY TEGO TYPU MAJĄ PODNOSIĆ ATRAKCYJNOŚĆ EDUKACJI I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ POPRAWIAĆ ICH DOSTOSOWANIE DO POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ TWORZYĆ DODATKOWY SYSTEM FINANSOWANIA DLA BADAŃ NAUKOWYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH POZIOM INNOWACYJNOŚCI SZCZEGÓLNIE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (SME) SZCZEGÓLNIE ISTOTNA ROLA PRZEDSIĘBIORSTW (SME), ORGANIZACJI BRANŻOWYCH, IZB GOSPODARCZYCH, INNYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH TWORZENIE SPECJALNYCH USŁUG EDUKACYJNYCH POZWALAJĄCYCH ROZWIJAĆ I UAKTUALNIAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

11 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: 2.1.3 MODERNIZACJA UCZELNI MODERNIZACJA PROGRAMÓW STUDIÓW MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ OPTYMALIZACJA SPOSOBU FINANSOWANIA ZMIANA SPOSOBU OPISYWANIA UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI I ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI SYSTEMU UMOŻLIWIENIE UCZELNIOM PEŁNIENIA FUNKCJI CENTRÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNI OSOBOM Z NIEFORMALNYM WYKSZTAŁCENIEM I KWALIFIKACJAMI UZYSKANYMI POZA SYSTEMEM EDUKACYJNYM PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

12 2.1 PROJEKTY WIELOSTRONNE: 2.1.4 WIRTUALNE KAMPUSY ROZWÓJ WIRTUALNEJ MOBILNOŚCI JAKO UZUPEŁNIENIA LUB ZASTĘPSTWA DLA PROGRAMÓW WYMIANY I WYJAZDÓW INTEGRACJA WIRTUALNEJ MOBILNOŚCI Z INNYMI DZIAŁANIAMI (NP. PROJEKTY TYPU CD) WYKORZYSTYWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ, EDUKACJI CIĄGŁEJ I JAKO UZUPEŁNIENIA DLA OFERTY EDUKACYJNEJ DOSTARCZANIE OFERTY KSZTAŁCENIA OTWARTEGO I EDUKACJI CIĄGŁEJ, SZCZEGÓLNIE W EUROPEJSKIM WYMIARZE TWORZENIE I DOSKONALENIE ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW KOMPLETNYCH, WIRTUALNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH, DOKTORANCKICH PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA PODWÓJNEGO LUB WSPÓLNEGO DYPLOMU PROMOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH W KSZTAŁCENIU PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

13 2.2 SIECI TEMATYCZNE: UMOŻLIWIAJĄCE SPRAWNE GROMADZENIE, ANALIZĘ I WYMIANĘ INFORMACJI ORAZ UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH SPRAWDZONYCH PRAKTYK 2.2.1 AKADEMICKIE SIECI TEMATYCZNE ODNOSZĄCE SIĘ DO ASPEKTÓW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH KONIECZNE UCZESTNICTWO INSTYTUCJI ZE WSZYSTKICH PAŃSTW BIORĄCYCH UDZIAŁ W LLP/ERASMUS, CZYLI MINIMUM 31 UCZESTNICZĄCYCH INSTYTUCJI Z 31 PAŃSTW 2.2.2 SIECI STRUKTURALNE MINIMUM 5 INSTYTUCJI Z 5 PAŃSTW FINANSOWANIE: MAX 200.000 EURO ROCZNIE, MAX 75% KOSZTÓW CZAS REALIZACJI: DO 3 LAT PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

14 2.3 DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: KONFERENCJE, SEMINARIA, WARSZTATY, KONKURSY ITD. PROMUJĄCE LLP/ERASMUS I POSZCZEGÓLNE JEGO DZIAŁANIA ORAZ WYPRACOWANE REZULTATY, EUROPEJSKI WYMIAR EDUKACJI, WSPÓŁPRACĘ I MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FINANSOWANIE: MAX 150.000 EURO, MAX 75% KOSZTÓW CZAS REALIZACJI: DO 1 ROKU PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS

15 INFORMACJE, PRZEWODNIKI, INSTRUKCJE, DOKUMENTY APLIKACYJNE: KOMISJA EUROPEJSKA (STRONY POŚWIĘCONE EDUKACJI): http://ec.europa.eu/education AGENCJA WYKONAWCZA (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu DOKUMENTY APLIKACYJNE, INSTRUKCJE DLA DZIAŁAŃ ZDECENTRALIZOWANYCH: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call_lifelong_learning_2010.php#app lication WEZWANIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW – CALL EAC/41/09 (2009/C 247/09) PRIORYTETY STRATEGICZNE: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm STRONA NARODOWEJ AGENCJI LLP: www.frse.org.pl STRONA NARODOWEJ AGENCJI LLP – PROGRAM ERASMUS: www.erasmus.org.pl PROGRAMY EDUKACYJNE UE LLP/ERASMUS


Pobierz ppt "1.LLP/ERASMUS 2.LLP/COMENIUS 3.LLP/GRUNDTVIG 4.LLP/LEONARDO DA VINCI 5.FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6.ERASMUS-MUNDUS 7.TEMPUS PROGRAMY EDUKACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google