Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Oddział Programowania Strategicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Oddział Programowania Strategicznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Oddział Programowania Strategicznego Zielona Góra, styczeń 2007 r.

2 Cel główny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa. Cel główny Stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa

3 Priorytety realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców. Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna. Priorytet VI. Pomoc techniczna.

4 Działania realizujące priorytet: 1. Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej 2. Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.

5 Środki finansowe w ramach Priorytetu I. Priorytet I.Nazwa działaniaWkład EFRR euro % alokacji programu Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej , Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza , Rozwój społeczeństwa informacyjnego ,35 razem ,22

6 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działania realizujące priorytet: 1.Mikroprzedsiębiorstwa 2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 3. Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 4. Transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw 5. Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu

7 Środki finansowe w ramach Priorytetu II. Priorytet II.Nazwa działaniaWkład EFRR euro % alokacji programu Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego 2.1Mikroprzedsiębiorstwa , Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje , Poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo , Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw , Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu ,01 razem ,58

8 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Działania realizujące priorytet: 1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 1.1. Regionalna infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 1.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego 2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 3.Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

9 Środki finansowe w ramach Priorytetu III. Priorytet III.Nazwa działaniaWkład EFRR euro % alokacji programu Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego , Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii , Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego ,20 razem ,35

10 Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców. Działania realizujące priorytet: 1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 3 Poprawa konkurencyjności regionu poprzez rozwój, odbudowę i modernizację infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowe 3.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej 3.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej

11 Środki finansowe w ramach Priorytetu IV. Priorytet IV.Nazwa działaniaWkład EFRR euro % alokacji programu Poprawa jakości życia mieszkańców 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia , Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej , Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturowej, turystycznej i sportowej ,15 razem ,15

12 Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna Działania realizujące priorytet: 1.Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej 2.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich 3.Orientacja na współpracę między regionami

13 Środki finansowe w ramach Priorytetu V. Priorytet V.Nazwa działaniaWkład EFRR euro % alokacji programu Rozwój lokalny i współpraca terytorialna 5.1 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej , Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich , Orientacja na współpracę między regionami ,50 razem ,69

14 Limity podziału środków Działania w sferze produkcyjnej – min. 40% całkowitej alokacji Programu Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max.7% całkowitej alokacji Programu Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej alokacji Programu Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej alokacji Programu

15 Środki finansowe Wkład EFRR (euro)% alokacji Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu ,22 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego ,58 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego ,35 Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców ,15 Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna ,69

16 Kontakt Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Oddział Programowania Strategicznego:


Pobierz ppt "Projekt Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Oddział Programowania Strategicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google