Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SIWERM pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SIWERM pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 SIWERM pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego Tomasz Kapała Suwałki 26 maja 2004

2 2 ALTENER Program ten trwa od 1997 r. i jest częścią programu KE Inteligentna Energia dla Europy (Inteligent Energy for Europe, IEE, zarządzany przez DG TREN), kładącą nacisk na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jest silnie zakorzeniony w unijnej strategii rozwoju popartej Białą Księgą – Energia dla przyszłości: Odnawialne Źródła Energii. Cele programu: Redukcja emisji CO 2 Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Wzrost konkurencyjności OZE Rozwój gospodarczy i społeczny szczególnie w obszarach słabo uprzemysłowionych

3 3 SIWERM – og ó lnie Projekt SIWERM jest to międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane w ramach programu ALTENER przez : CEA (Rotterdam, NL) – konsultant do spraw energii i środowiska – koordynator EC BREC IEO (Warszawa, PL) – Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, ETA (Florencja, I) – konsultant ds. OZE, Network Consolting Group Ltd (Ateny, GR) - konsultant ds. Odnawialnych Źróde ł Energii.

4 4 SIWERM - zadania Przełamanie barier w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, Grecji i Włoszech. W oparciu o holenderskie doświadczenia opracowanie ujednoliconej metody pomyślnego wdrażania inwestycji wiatrowych na poziomie gminy i powiatu. Przybliżenie sprawdzonych rozwiązań we wdrażaniu energetyki wiatrowej na przykładzie konkretnych regionów Proponowane doświadczenie najlepszych konsultantów dla regionów rozpoczynających projekty wiatrowe.

5 5 Cele długoterminowe: Łatwiejsze i szybsze wdrażanie projektów wiatrowych w Europie Zwiększenie akceptacji dla energetyki wiatrowej wśród lokalnych społeczności Określanie zakresu problemów w odniesieniu do warunków poszczególnych krajów Cele krótkoterminowe: Rozwój standardowych, ale elastycznych lokalnych rozwiązań Wykonywanie projektów pilotażowych w czterech różnych sytuacjach krajowych Upowszechnianie i eksploatowanie optymalnych rozwiązań

6 6 Dlaczego Powiat Suwalski? Bardzo dobra dotychczasowa współpraca z powiatem Suwalskim Powiat posiada cenne informacje służące rozwojowi energetyki wiatrowej na tym terenie (grant US TDA)

7 7 W ramach projektu SIWERM przygotowano 1.Raport dot. korzyści dla społeczności lokalnej wynikających z rozwoju energetyki wiatrowej. 2.Kampanię informacyjną i sondaże opinii publicznej.

8 8 Korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej na Suwalszczyźnie Tworzenie nowych miejsc pracy na różnych etapach łańcucha przedsięwzięć prowadzących do inwestycji poprzez usługi lokalnych podmiotów przy pracach geodezyjnych, budowlanych, finansowych, transportowych...). Liczbę nowych etatów szacuje się na 1,06/MW w trakcie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację lub rozbudowę istniejących sieci energetycznych, (szacuje się na 40 km linii 20 kV, co średnio kosztuje ok. 215 000 zł/km) oraz polepszenie jakości dostaw prądu. Podniesienie standardu lokalnych dróg, np. z szutrowych na asfaltowe (koszt modernizacji wg danych z 2002r. wynosi ok. 120 000 zł/km).

9 9 Korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej na Suwalszczyźnie c.d. Promocja i poprawa wizerunku gmin (dbałość lokalnych władz o ochronę środowiska i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju gospodarczego). Korzyści środowiskowe z rozwoju energetyki wiatrowej na Suwalszczyźnie, np. farma wiatrowa o mocy 54 MW pozwoli na redukcję emisji o 109 tyś. ton CO2, 800 ton SO2,340 tony NOx rocznie, mniej kwaśnych deszczy, mniejsza degradacja środowiska. Redukcja negatywnych skutków zewnętrznych towarzyszących produkcji energii (zdrowie, choroby zawodowe, wypadki, pogorszenie odbioru wizualnego, hałas, infrastruktura techniczna zmiany klimatyczne, pogorszenie warunków bytowania flory i fauny).

10 10 Korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej na Suwalszczyźnie c.d. Przychody dla samorządów lokalnych z tytułu poboru podatku od nieruchomości od wielkości gruntów i wartości budowli to ok. 0,5 mln zł / 5 MW / rok (czas eksploatacji farmy wiatrowej to 20 – 30 lat). Przychody dla inwestora lub konsorcjum inwestorów, w tym lokalnych,np. z udziałem samorządu lokalnego. Przychody właścicieli ziemi za dzierżawę lub sprzedaż gruntu. Pozostałe korzyści gospodarcze dla sektora publicznego (Mapa zasobów energii wiatru, mapa stref wykluczających budowę ).

11 11 Świadomość społeczna Obserwuje się wzrost świadomości lokalnej społeczności na temat OZE. Energia z wiatru postrzegana jest jako czysta, tania i ekologiczna, a jej negatywny wpływ na środowisko jest minimalny. Urzędnicy widzą korzyści dla gminy związane z nowymi miejscami pracy, napływem kapitału, zyskiem z podatków i dzierżawy gruntów. Ludność jest nastawiona przychylnie do planowanej inwestycji bo liczy na korzyści związane z dzierżawą gruntów, stworzeniem nowych miejsc pracy, poprawą jakości dróg i dostaw prądu. Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego wskazują na możliwe oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko i sugerują przeprowadzenie badań ornitologicznych, hałasu i studium krajobrazu. Istotne też jest informowanie społeczeństwa o pozytywnych skutkach inwestycji. Jednak dominują korzyści z planowanej inwestycji.

12 12 Plany a rzeczywistość. Mimo sporej wiedzy i poparcia lokalnych władz i społeczności oraz dużego zainteresowania ze strony inwestorów rzeczywisty rozwój energetyki wiatrowej jest znikomy. Choć powstała farma wiatrowa w Wiżajnach i kilka małych elektrowni wiatrowych budowanych metodami chałupniczymi ciągle istnieją problemy z realizacją większych projektów wiatrowych. Główne przeszkody nie leżą w obrębie działań gminy, która poprzez rozwój OZE może zwiększyć swoją atrakcyjność.

13 13 1.Wydawanie zezwoleń i opinii dotyczących lokalnych inwestycji 2.Planowanie zagospodarowania przestrzennego 3.Ustalenie i realizowanie celów związanych z wykorzystaniem OZE W praktyce w przypadku inwestycji wiatrowych większość gmin nie posiada wymaganej specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnych środków finansowych. Jaki jest udział gmin w rozwoju energetyki wiatrowej ?

14 14 Wypracowanie najlepszych rozwiązań, procedur i kryteriów ułatwiających realizację projektów wiatrowych na terenie gmin suwalskich. Wykorzystanie dorobku projektu finansowanego przez US TDA. Określenie kryteriów i według nich wytyczenie stref wykluczeń z rozwoju energetyki wiatrowej oraz naniesienie ich na mapy. Przygotowanie odpowiedniej procedury dla władz lokalnych i inwestora. SIWERM z pomocą dla gmin

15 15 Nawiązanie współpracy ze stronami wpływającymi na przebieg inwestycji wiatrowych w regionie. Udostępnienie informacji na temat struktury własności, planów rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury itd. Wyjaśnianie wszelkich niejasności i dzielenie się doświadczeniami z przeprowadzonych już działań. SIWERM współpraca z gminami

16 16 Zapraszamy do współpracy na rzecz lepszej przyszłości regionu

17 17

18 18

19 19

20 20


Pobierz ppt "1 SIWERM pomyślne wdrażanie projektów wiatrowych na poziomie lokalnym Znaczenie wyników projektu dla rozwoju energetyki wiatrowej na terenie Powiatu Suwalskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google