Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy"— Zapis prezentacji:

1 Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy
dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego ul. Peryferyjna 15B, Kielce

2 Zmiana znaczenia mediów „tradycyjnych”
Radio, telewizja, czasopisma, dzienniki – istotne, lecz ich rola będzie malała na rzecz mediów elektronicznych, Multimedialny przekaz, Dostęp w dowolnym miejscu o dowolnym czasie, Treść przekazu dobrana pod kątem użytkownika, Wzrost e-commerce, e-learning, e-work,

3 Nowa gospodarka – gospodarka elektroniczna rozumiana jako:
jako nowa ekonomia, czyli system nowych reguł wyjaśniających funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku, jako funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w silnie zmienionych uwarunkowaniach dzięki rozwojowi technologii informatycznej, jest to tzw. gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based-economy), „nowa gospodarka” rozumiana podmiotowo jako określenie przedsiębiorstw działających w sektorze IT (Information Technology).

4 Wiedza, informacja kształtująca nową gospodarkę

5 Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy
E-społeczeństwo, E-biznes (e-commerce), E-praca (telework), E-edukacja (e-learning), E-bankowość (e-banking, home banking).

6 Społeczeństwo informacyjne
traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego zasobu i podstawowej kategorii ekonomicznej, upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej, tworzącej różne kanały dystrybucji, swobodną cyrkulację różnych kategorii informacji w społeczeństwie i nowe formy demokratyzacji – demokratyczny dostęp do informacji, około 50 % zatrudnionych w sektorze informacyjnym, Specjalny status nauki i edukacji.

7 E-biznes (e-commerce)
Handel elektroniczny, kanały dystrybucyjne: b2b, b2c, c2c, Promocja i reklama, Wirtualne organizacje.

8 E-praca (telework) O telepracy mówimy, gdy przy użyciu dostępnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych wykonywana jest praca w dowolnej odległości od miejsca, w którym oczekuje się na efekty tej pracy lub gdzie w tradycyjnym systemie zatrudnienia praca ta byłaby wykonana.

9 E-edukacja (e-learning)
Nauka, szkolenia, dostarczanie informacji za pomocą nowoczesnych technologii (np. sieci internet, płyt cd, video), Nowy paradygmat uczenia się – lifelong learning, Możliwość rozszerzenia grupy studentów o osoby, które nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach - niepełnosprawni, aktywni zawodowo, mieszkający z dala od ośrodków, możliwość ograniczenia kosztów poprzez prowadzenie wybranych kursów wyłącznie w internecie i publikowanie materiałów szkoleniowych tylko w formie elektronicznej.

10 E-bankowość (e-banking)
W ciągu ostatnich dwóch lat liczba użytkowników e-bankingu wzrosła dwukrotnie i obecnie wynosi 1,9 mln. 60% osób mających e-konto to ludzie poniżej 40 roku życia, Wzrost zainteresowania elektronicznymi zakupami oraz usługami finansowymi. Źródło: TNS OBOP,


Pobierz ppt "Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google