Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków

2 Tomasz Warchał Sara Lamik Główni Specjaliści ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Krakowskie Biuro Festiwalowe

3 Wielkie festiwale i wydarzenia kulturalne Platforma współpracy i animacja dzielnic Kulturalna promocja Krakowa Aktywizacja i edukacja kulturalna dzieci i osób starszych Wspieranie rozwoju turystyki Rozwój Krakowa jako miasta literatury Promocja Krakowa jako miasta filmowego Rozwój przemysłu spotkań

4

5

6 Pawilon Wyspiańskiego

7 Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

8

9 Centrum Kongresowe ICE Kraków

10 Wydział Inwestycji UMK – realizator inwestycji Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1539/2007

11 21,000 m 2 powierzchni użytkowej, Sala Audytoryjna – (do 2100 miejsc), Sala Teatralna – 600 miejsc, Sala Kameralna – 300 miejsc, Kompleks sal konferencyjnych – 300 miejsc/500 m 2, 32 Pokoje Spotkań (6-30 osób), 4,500 m 2 przestrzeni wystawienniczej i bankietowej, 360 miejsc parkingu podziemnego, ICE w liczbach :

12 Harmonogram prac budowlanych, terminy zakończenia etapów: Zakończenie robót ziemnych: – kwiecień 2012 r. Konstrukcja do poziomu gruntu: – październik 2012 r. Konstrukcja powyżej gruntu wraz z zadaszeniem: – październik 2013 r.

13 Zagospodarowanie terenu, układ komunikacyjny: – listopad 2013 r. – czerwiec 2014 r. Instalacje technologiczne: – marzec 2013 r. – czerwiec 2014 r. Przekazanie do użytkowania po odbiorach technicznych: – IV kwartał 2014 r.

14 375 894 000,00 zł Z czego 80 000 000,00 zł dofinansowania z MRPO Zakres realizowany przez Wydział Inwestycji UMK ICE – koszty inwestycji:

15 Działania podjęte przez KBF: Marketing bezpośredni, Targi branżowe, Strona www, Planowanie strategiczne, Stowarzyszenia branżowe, Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, Inicjowanie artykułów w prasie branżowej, Ścisła współpraca z Krakow Convention Bureau,

16 Marketing: podstawy nazwa logo aktualna oferta wizualizacje rendery architektoniczne profil na Facebooku działania PR

17 Marketing: materiały promocyjne

18 Marketing: targi branżowe

19

20

21 Strona internetowa www.icekrakow.pl www.icekrakow.com

22

23

24

25 Planowanie strategiczne: zdobywanie know-how wizyty studyjne w centrach kongresowych, konsulting zagraniczny i krajowy, plan zatrudnienia, biznesplan oraz przyszły model biznesowy, plan standaryzacji usług,

26 Inne: SITE, IAPCO, IAVM/EAVM, PCMA (USA, Kanada), JMIC, Stowarzyszenia branżowe

27 Stowarzyszenia branżowe do których należymy -stowarzyszenie globalne -zrzesza wyłącznie obiekty (160/53) -działania: prowadzenie badań i analiz rynku, przygotowywanie publikacji, programy edukacyjne i szkoleniowe, międzynarodowe działania z zakresu PR i marketingu w ramach branży konferencyjnej, wspieranie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia, tworzenie i rozwijanie standardów funkcjonowania w tym standardów jakościowych -baza stowarzyszeń -wymiana klientów

28 Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: dotacja w wysokości 712 623 zł na realizację projektu w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego, Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa. dofinansowanie w wysokości 814 050 zł w ramach MRPO – Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych.

29 Efekt działań marketingowych: Na ponad rok przed uruchomieniem Rok 2014: 8 rezerwacji Rok 2015: 24 rezerwacje Rok 2016: 18 rezerwacji Łącznie: ponad 150 dni

30 Uzyskanie pełnej funkcjonalności: KBF: - rozwój instytucjonalny, zatrudnienie fachowców -promocja i marketing, - bieżące koszty utrzymania uruchomionego obiektu Wydział Inwestycji: -system informacji wizualnej, -wyposażenie ruchome, ZIKiT: - przebudowa układu komunikacyjnego, WPF Gminy – Konieczność zabezpieczenia środków na lata 2014-2020

31 Konieczny wzrost zatrudnienia: Wskaźnik MRPO – 42 nowe miejsca pracy utworzone w związku z realizacją projektu w roku uruchomienia RokEtatyWzrost zatrudnienia 20112 201222 201344 2014834

32 Koszty utrzymania: RokDotacjaPrzychody operacyjne 20146 500 000500 000 20159 500 0005 000 000 20165 000 0007 000 000 20173 000 000 Koszty operacyjne są pomniejszane o przychody wypracowane w roku poprzedzającym. Biznesplan przewiduje, że przychody pokryją koszty operacyjne obiektu w piątym roku funkcjonowania.

33 Konieczność zabezpieczenia w wpf w najbliższych latach: Dla KBF na zadanie: Uruchomienie i utrzymanie ICE Kraków w pierwszych latach funkcjonowania: 2014: 6 500 000 zł 2015: 9 500 000 zł 2016: 5 000 000 zł 2017: 3 000 000 zł

34 Korzyści dla Krakowa: Wzmocnienie funkcji metropolitalnej miasta, Wzrost znaczenia Krakowa jako destynacji dla przemysłu spotkań, Wzmocnienie lokalnego biznesu – ekonomiczny impakt, Wartość dodana - transfer wiedzy i umiejętności.

35 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google