Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

2 W badaniu brało udział:  225 uczniów  198 rodziców  całe grono pedagogiczne

3 Kwestia I Środki dydaktyczne niezbędne do standardowego i ponadstandardowego realizowania treści kształcenia

4 Wniosek nr 1 Jak widać stopień zaangażowania uczniów w opanowanie treści kształcenia nie zależy w znaczącym stopniu od metod i środków jakich używa się do prowadzenia zajęć. Z analizy wynika,że duża grupa gimnazjalistów jest demotywowana do nauki i może stwarzać problemy wychowawcze.

5 Kwestia nr II Stwarzanie szans na sukces dydaktyczny uczniom zdolnym i uczniom słabym, monitorowanie procesu nauczania w kontekście motywacji i możliwości intelektualnych uczniów

6

7

8

9 Wniosek nr 2 Z całą pewnością grupa uczniów z problemami w nauce jest dominująca; środowisko szkolne żyje bardziej organizacją zajęć wyrównawczych, niż zajęć rozwijających umiejętności i wiedzę uczniów,którzy nie maja problemów w nauce. W gimnazjum tomickim, organizacja zajęć skoncentrowana jest bardziej wokół ucznia słabego.

10 Kwestia nr III Motywacja do nauki i realizacji programów nauczania – diagnoza dydaktyczna problemu

11

12

13 15% uczniów twierdzi: Nie jestem szczególnie zainteresowany sukcesami gimnazjalisty w nauce, bo liczyć się będą w życiu inne sprawy

14

15 Wniosek nr 3 Problemy wychowawcze, zasady wynikające z kultury osobistej, traktowanie przez uczniów obowiązku nauki, ale także podejście do nauczycieli ma znaczącą rolę w Gimnazjum im. Noblistów Polskich na gotowość, mobilizację i zapoznawanie się z różnymi treściami kształcenia, które przecież wynikają z podstawy programowej.

16 Kwestia nr IV Motywowanie i angażowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Kwestia nr V Indywidualizacja procesu nauczania sprzyja realizacji programów nauczania i realizacji programowej w taki sposób, aby uwzględniać możliwości intelektualne każdego dziecka

27 Kwestia nr VI Programy nauczania dobierane są do potrzeby realizowania podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminów oraz dalszej edukacji

28

29

30

31

32

33

34 Kwestia nr VII Wiedza i umiejętności uczniów- samoocena, ocena i diagnoza

35 Kwestia nr VIII Warto zapoznać się z danymi na temat tego, czy rodzice są, w jakich okolicznościach i przez kogo informowani o poziomie umiejętności i wiedzy swojego dziecka

36

37 Kwestia X W jaki sposób uczniowie są oceniani? Czyli obiektywizm w rewizji umiejętności i wiedzy

38

39 Kwestia XI Jak nauczyciele przygotowują się do realizacji programu nauczania danego przedmiotu w klasach, w jaki sposób go monitorują, jakie i czy w ogóle wyciągają wnioski?

40

41 Kwestia XII Egzamin próbny jako weryfikacja umiejętności i wiedzy gimnazjalistów z klas III

42 Dzięki wiedzy na temat wyników uczniowie mogli popracować nad przyswojeniem wiedzy i byli lepiej zmotywowani do nauki Wartość punktową nauczyciele ( w odniesieniu do swojego przedmiotu) zaznaczali na osi, średni osiągnięty wynik to: 5,5 punktu 1__2___3___4___5_ I 6__7__8__9__10

43 Nawet wyniki egzaminów próbnych raczej nie miały wpływu na większe zainteresowanie się nauką i przyswajaniem wiedzy Wartość punktową nauczyciele ( w odniesieniu do swojego przedmiotu) zaznaczali na osi, średni osiągnięty wynik to: 5 punktów 1__2___3___4___ 5 _ 6__7__8__9__10

44


Pobierz ppt "UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google