Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009

2 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Time is Money - Czas to pieniądz - Benjamin Franklin

3 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Historia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z sektorem bankowym Budowanie współpracy opartej na partnerstwie Budowanie wzajemnego zaufania

4 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Największe i najpilniejsze oczekiwania samorządów W stosunku do banków to: -kapitał pieniężny -kapitał wiedzy

5 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Najważniejszym celem samorządu jest dobro mieszkańców, które powinno realizowane być poprzez poprawę jakości ich życia oraz poprawę perspektyw ich rozwoju !

6 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Dotychczasowe działania samorządu w celu upowszechniania obrotu bezgotówkowego pomimo istnienia barier prawnych, organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych Przykłady: - Wyplata wynagrodzeń na konto - Wprowadzenie kart socjalnych - Stopniowa eliminacja obrotu gotówkowego w urzędach - Wprowadzenie kart miejskich

7 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata UPOWSZECHNIANIE OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO - GŁÓWNYM CELEM STRATEGII OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KASOWĄ I OBIEGIEM DOKUMENTÓW, 2.OGRANICZENIE WYKLUCZENIA FINANSOWEGO, 3.ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW BEZGOTÓWKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH 4.ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z OBROTEM BEZGOTÓWKOWYM, 5.POGŁĘBIENIE WIEDZY O OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM ORAZ ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA DO USŁUG BANKOWYCH, 6.WSPIERANIE REALIZACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW ORAZ PROJEKTÓW,

8 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KASOWĄ I OBIEGIEM DOKUMENTÓW Przyjęcie standardowego rozliczenia bezgotówkowego w jednostkach samorządu terytorialnego Ograniczenie kas do niezbędnego minimum, wyposażenie placówek w terminale obsługujące transakcje kartowe, umożliwienie dokonywania płatności poprzez wykorzystaniem internetu, Wprowadzanie karty miejskiej (bezstykowej) z możliwością dokonywania płatności bezstykowych Dotyczy to: - Płatności różnego rodzaju danin i opłat na rzecz JST - Opłaty za usługi komunalne (woda, śmieci, korzystanie z obiektów kultury i sportu - Wypłat na rzecz pracowników mieszkańców (stypendia, zasiłki)

9 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Aby to osiągnąć potrzebne są: Zmiany przepisów prawa Minimalizacja opłat bankowych za korzystanie z bezgotówkowych wpłat, bądź wypłat Minimalizacja opłat pobieranych przez wystawców kart Minimalizacja opłat za terminale obsługujące transakcje kartowe przez agencje rozliczeniowe Współdziałanie na rzecz eliminacji wpłat i wypłat w całym sektorze publicznym i płatnościach masowych (gaz, prąd, opłaty abonamentowe itp.) Wspólna promocja na rzecz obrotu bezgotówkowego Wspólna promocja na rzecz bezgotówkowych instrumentów dokonywania płatności o niskiej wartości Wdrożenie prac nad pieniądzem elektronicznym

10 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata OGRANICZENIE WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Osoby, bez rachunku bankowego pozbawione są możliwości korzystania z usług bankowych i instrumentów płatniczych związanych z rachunkiem bankowym. To może prowadzić do wykluczenia społecznego i możliwości integracji z nowoczesnym, europejskim społeczeństwem Im więcej osób będzie posiadało r-k bankowy tym szybciej zrealizowany zostanie cel pierwszy

11 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Wspólne działania: Rozpropagowanie posiadania rachunku-bankowego w szkołach (mieć rachunek - to tak jak mieć komórkę) - umożliwienie płatności mobilnych, Umożliwienie operacje bezgotówkowe niepełnosprawnym Promocja, edukacja i szkolenia z wykorzystaniem organizes pożytku publicznego

12 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, BEZGOTÓWKOWYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW BEZGOTÓWKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH Potrzeba współdziałania wszystkich partnerów uczestniczących w procesie promocji Udostępnienie taniego Internetu, Wykorzystanie w pełni już istniejących instrumentów finansowych np. polecenie zapłaty Wypracowanie wspólnych standardów funkcjonowania karty miejskiej Stopniowa eliminacja z obiegu papierowych faktur na rzecz e-faktur Konieczna współpraca ze szkolnictwem wyższym - powiązanie karty miejskiej z elektroniczną legitymacją studencką

13 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Bezwzględnym warunkiem jest obniżenie przez banki opłat oraz agencji rozliczeniowych do minimum w ramach prowadzonego rachunku, między innymi - internetowe bądź telefoniczne polecenie przelewu, polecenie zapłaty lub wydanie kart Uproszczenie procedur bankowych Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego Promocja i edukacja od najmłodszych lat również poprzez akcje ogólnopolskie

14 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z OBROTEM BEZGOTÓWKOWYM Bardzo wiele do zrobienia należy do banków - zwiększenie ilości bankomatów, terminali, czytników kart, punktów akceptujących karty (zmniejszanie opłat) Wprowadzanie kart płatniczych z mikroprocesorami w celu zwiększenia bezpieczeństwa Dostosowanie bankomatów do tego typu kart z możliwością wykorzystywania bankomatów dla wszystkich kart niezależnie od rodzaju karty jak i wystawcy karty z rozbudowaniem funkcji Rozbudowanie funkcji bankomatu

15 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Po stronie samorządów rozszerzenie dostępności do internetu Wprowadzenie wielofunkcyjnej karty usług publicznych z wbudowaną aplikacją podpisu elektronicznego i pieniądza elektronicznego

16 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata POGŁĘBIENIE WIEDZY O OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM ORAZ ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA DO USŁUG BANKOWYCH Skoordynowanie polityki informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej Odbudowanie i budowanie zaufania do sektora bankowego i transakcji bezgotówkowych Przekonanie użytkowników, że bezpieczeństwo transakcji zależy w dużej mierze od nich samych Przekonanie mieszkańców do tego, że wykorzystując obrót bezgotówkowy oszczędzają czas i pieniądze

17 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Uproszczenie procedur bankowych Upublicznienie statystyk dotyczących obrotu bezgotówkowego w skali makro i mikro, z podaniem kosztów funkcjonowania obrotu gotówkowego jak i bezgotówkowego oraz czasu realizacji transakcji w obu systemie

18 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata WSPARCIE REALIZACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Euro 2012 spowoduje większe zainteresowanie Polską Trzeba stworzyć nowoczesną infrastrukturę płatniczą, ułatwiając tym samym tani, szybki i bezpieczny transfer pieniędzy Wprowadzenie wystandaryzowanej karty kibica Umożliwienie płatności w Euro

19 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Karta miejska lub inaczej karta usług publicznych to wspólny cel jednostek samorządu terytorialnego i sektora bankowego

20 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Diagnoza -Wiele samorządów wdrożyło, bądź jest na etapie wdrażania karty miejskiej, -Rozwiązania technologiczne i systemowe są różnorodne, całkowicie niekompatybilne z rozwiązaniami z innych miast, -Brak kompatybilności powoduje ogromne koszty przygotowania i realizacji każdego rozwiązania na obsługę tych samych potrzeb, brak kompatybilności ogranicza zasięg wykorzystywanych rozwiązań i możliwość ich wzajemnych uzupełnień i współpracy

21 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Celowym wydaje się wprowadzenie jednolitego systemu, obsługującego wszystkie potrzeby w zakresie transportu publicznego, obsługi masowych imprez, płatności z wbudowanym podpisem elektronicznym i e-portmonetką. System taki powinien opierać się na nowoczesnych technologiach, najbardziej efektywny kosztowo z wykorzystaniem międzynarodowych standardów systemów i organizacji płatniczych. Powinien być otwarty z możliwością wbudowania dodatkowych aplikacji, w zależności od potrzeb. Powinien być tak zbudowany aby można go było wzajemnie scalać i rozbudowywać. Powinien być bezpieczny.

22 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Funkcjonujące Karty Miejskie: Warszawa, Kraków, Poznań, Rybnik itp Rozbudowane Karty Usług Publicznych na etapie przygotowania Wrocławska Karta Miejska Śląska Karta Usług Publicznych

23 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych to interdyscyplinarny projekt rozwoju elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nośnika elektronicznego systemu identyfikacji (podpisu elektronicznego) i elektronicznego systemu płatności (pieniądza elektronicznego) w ramach usług publicznych świadczonych przez 27 miast i partnerów będących w Konsorcjum.

24 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Śląska Karta Usług Publicznych ma być wykorzystywana do: Pobierania opłat za komunikację publiczną (autobus, tramwaj, PKP), Opłaty za parkowanie pojazdów, Wypłacania świadczeń w ramach pomocy społecznej, Pobieranie opłat za wejście (bądź identyfikacja korzystania z ulg) do obiektów sportowych, sal gimnastycznych, kortów tenisowych, basenów, kąpielisk, parków, teatrów, muzeum, kin, lotniska, klubów, restauracji, barów oraz miejskich toalet,

25 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Opłaty za daniny publiczne, opłata skarbowa, opłata za wydawanie dokumentów, legitymacji itp., Przy zainteresowaniu sieci sklepów specjalne rabaty, marże, konkursy, Schemat lojalnego klienta, Kontrola wstępu na imprezy (koncerty, mecze-karta kibica itp.), Przyśpieszenie usług w Urzędach Miejskich i ośrodkach administracji publicznej itp. Typ karty miejskiej będzie podzielony ze względu na wiele kryteriów jej użytkownika (wiek, wysokość zniżek, zniżki ustawowe itp.), z dodatkowym przeznaczeniem dla dzieci w wieku szkolnym (jako nośnik kieszonkowego)

26 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Śląska Karta Usług Publicznych będzie wyposażona w aplikację podpisu elektronicznego - zapewni to bezpieczeństwo i uwierzytelnienie wszystkich dokonywanych przy jej użyciu transakcji oraz pozwoli na łatwe komunikowanie się z Urzędem Miasta, z Urzędem skarbowym jak również z bankami

27 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata W projektowanej Śląskiej Karcie Usług Publicznych zakłada się wykorzystanie instrumentu pieniądza elektronicznego. Do tego niezbędna będzie współpraca z Agentem Rozliczeniowym - bankiem prowadzącym rachunki bankowe dla wszystkich uczestników systemu. Przyszłość należy do pieniądza elektronicznego Konieczność powołania Instytucji Pieniądza Elektronicznego

28 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność - Benjamin Franklin

29 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Dziękuję za uwagę Danuta Kamińska


Pobierz ppt "Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google