Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009."— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009

2 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Time is Money - Czas to pieniądz - Benjamin Franklin

3 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Historia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z sektorem bankowym Budowanie współpracy opartej na partnerstwie Budowanie wzajemnego zaufania

4 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Największe i najpilniejsze oczekiwania samorządów W stosunku do banków to: -kapitał pieniężny -kapitał wiedzy

5 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Najważniejszym celem samorządu jest dobro mieszkańców, które powinno realizowane być poprzez poprawę jakości ich życia oraz poprawę perspektyw ich rozwoju !

6 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Dotychczasowe działania samorządu w celu upowszechniania obrotu bezgotówkowego pomimo istnienia barier prawnych, organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych Przykłady: - Wyplata wynagrodzeń na konto - Wprowadzenie kart socjalnych - Stopniowa eliminacja obrotu gotówkowego w urzędach - Wprowadzenie kart miejskich

7 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 UPOWSZECHNIANIE OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO - GŁÓWNYM CELEM STRATEGII OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2009-2013 1.ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KASOWĄ I OBIEGIEM DOKUMENTÓW, 2.OGRANICZENIE WYKLUCZENIA FINANSOWEGO, 3.ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW BEZGOTÓWKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH 4.ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z OBROTEM BEZGOTÓWKOWYM, 5.POGŁĘBIENIE WIEDZY O OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM ORAZ ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA DO USŁUG BANKOWYCH, 6.WSPIERANIE REALIZACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW ORAZ PROJEKTÓW,

8 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KASOWĄ I OBIEGIEM DOKUMENTÓW Przyjęcie standardowego rozliczenia bezgotówkowego w jednostkach samorządu terytorialnego Ograniczenie kas do niezbędnego minimum, wyposażenie placówek w terminale obsługujące transakcje kartowe, umożliwienie dokonywania płatności poprzez wykorzystaniem internetu, Wprowadzanie karty miejskiej (bezstykowej) z możliwością dokonywania płatności bezstykowych Dotyczy to: - Płatności różnego rodzaju danin i opłat na rzecz JST - Opłaty za usługi komunalne (woda, śmieci, korzystanie z obiektów kultury i sportu - Wypłat na rzecz pracowników mieszkańców (stypendia, zasiłki)

9 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Aby to osiągnąć potrzebne są: Zmiany przepisów prawa Minimalizacja opłat bankowych za korzystanie z bezgotówkowych wpłat, bądź wypłat Minimalizacja opłat pobieranych przez wystawców kart Minimalizacja opłat za terminale obsługujące transakcje kartowe przez agencje rozliczeniowe Współdziałanie na rzecz eliminacji wpłat i wypłat w całym sektorze publicznym i płatnościach masowych (gaz, prąd, opłaty abonamentowe itp.) Wspólna promocja na rzecz obrotu bezgotówkowego Wspólna promocja na rzecz bezgotówkowych instrumentów dokonywania płatności o niskiej wartości Wdrożenie prac nad pieniądzem elektronicznym

10 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 OGRANICZENIE WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Osoby, bez rachunku bankowego pozbawione są możliwości korzystania z usług bankowych i instrumentów płatniczych związanych z rachunkiem bankowym. To może prowadzić do wykluczenia społecznego i możliwości integracji z nowoczesnym, europejskim społeczeństwem Im więcej osób będzie posiadało r-k bankowy tym szybciej zrealizowany zostanie cel pierwszy

11 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Wspólne działania: Rozpropagowanie posiadania rachunku-bankowego w szkołach (mieć rachunek - to tak jak mieć komórkę) - umożliwienie płatności mobilnych, Umożliwienie operacje bezgotówkowe niepełnosprawnym Promocja, edukacja i szkolenia z wykorzystaniem organizes pożytku publicznego

12 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, BEZGOTÓWKOWYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH ORAZ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW BEZGOTÓWKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH Potrzeba współdziałania wszystkich partnerów uczestniczących w procesie promocji Udostępnienie taniego Internetu, Wykorzystanie w pełni już istniejących instrumentów finansowych np. polecenie zapłaty Wypracowanie wspólnych standardów funkcjonowania karty miejskiej Stopniowa eliminacja z obiegu papierowych faktur na rzecz e-faktur Konieczna współpraca ze szkolnictwem wyższym - powiązanie karty miejskiej z elektroniczną legitymacją studencką

13 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Bezwzględnym warunkiem jest obniżenie przez banki opłat oraz agencji rozliczeniowych do minimum w ramach prowadzonego rachunku, między innymi - internetowe bądź telefoniczne polecenie przelewu, polecenie zapłaty lub wydanie kart Uproszczenie procedur bankowych Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego Promocja i edukacja od najmłodszych lat również poprzez akcje ogólnopolskie

14 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z OBROTEM BEZGOTÓWKOWYM Bardzo wiele do zrobienia należy do banków - zwiększenie ilości bankomatów, terminali, czytników kart, punktów akceptujących karty (zmniejszanie opłat) Wprowadzanie kart płatniczych z mikroprocesorami w celu zwiększenia bezpieczeństwa Dostosowanie bankomatów do tego typu kart z możliwością wykorzystywania bankomatów dla wszystkich kart niezależnie od rodzaju karty jak i wystawcy karty z rozbudowaniem funkcji Rozbudowanie funkcji bankomatu

15 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Po stronie samorządów rozszerzenie dostępności do internetu Wprowadzenie wielofunkcyjnej karty usług publicznych z wbudowaną aplikacją podpisu elektronicznego i pieniądza elektronicznego

16 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 POGŁĘBIENIE WIEDZY O OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM ORAZ ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA DO USŁUG BANKOWYCH Skoordynowanie polityki informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej Odbudowanie i budowanie zaufania do sektora bankowego i transakcji bezgotówkowych Przekonanie użytkowników, że bezpieczeństwo transakcji zależy w dużej mierze od nich samych Przekonanie mieszkańców do tego, że wykorzystując obrót bezgotówkowy oszczędzają czas i pieniądze

17 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Uproszczenie procedur bankowych Upublicznienie statystyk dotyczących obrotu bezgotówkowego w skali makro i mikro, z podaniem kosztów funkcjonowania obrotu gotówkowego jak i bezgotówkowego oraz czasu realizacji transakcji w obu systemie

18 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 WSPARCIE REALIZACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Euro 2012 spowoduje większe zainteresowanie Polską Trzeba stworzyć nowoczesną infrastrukturę płatniczą, ułatwiając tym samym tani, szybki i bezpieczny transfer pieniędzy Wprowadzenie wystandaryzowanej karty kibica Umożliwienie płatności w Euro

19 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Karta miejska lub inaczej karta usług publicznych to wspólny cel jednostek samorządu terytorialnego i sektora bankowego

20 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Diagnoza -Wiele samorządów wdrożyło, bądź jest na etapie wdrażania karty miejskiej, -Rozwiązania technologiczne i systemowe są różnorodne, całkowicie niekompatybilne z rozwiązaniami z innych miast, -Brak kompatybilności powoduje ogromne koszty przygotowania i realizacji każdego rozwiązania na obsługę tych samych potrzeb, brak kompatybilności ogranicza zasięg wykorzystywanych rozwiązań i możliwość ich wzajemnych uzupełnień i współpracy

21 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Celowym wydaje się wprowadzenie jednolitego systemu, obsługującego wszystkie potrzeby w zakresie transportu publicznego, obsługi masowych imprez, płatności z wbudowanym podpisem elektronicznym i e-portmonetką. System taki powinien opierać się na nowoczesnych technologiach, najbardziej efektywny kosztowo z wykorzystaniem międzynarodowych standardów systemów i organizacji płatniczych. Powinien być otwarty z możliwością wbudowania dodatkowych aplikacji, w zależności od potrzeb. Powinien być tak zbudowany aby można go było wzajemnie scalać i rozbudowywać. Powinien być bezpieczny.

22 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Funkcjonujące Karty Miejskie: Warszawa, Kraków, Poznań, Rybnik itp Rozbudowane Karty Usług Publicznych na etapie przygotowania Wrocławska Karta Miejska Śląska Karta Usług Publicznych

23 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych to interdyscyplinarny projekt rozwoju elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nośnika elektronicznego systemu identyfikacji (podpisu elektronicznego) i elektronicznego systemu płatności (pieniądza elektronicznego) w ramach usług publicznych świadczonych przez 27 miast i partnerów będących w Konsorcjum.

24 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Śląska Karta Usług Publicznych ma być wykorzystywana do: Pobierania opłat za komunikację publiczną (autobus, tramwaj, PKP), Opłaty za parkowanie pojazdów, Wypłacania świadczeń w ramach pomocy społecznej, Pobieranie opłat za wejście (bądź identyfikacja korzystania z ulg) do obiektów sportowych, sal gimnastycznych, kortów tenisowych, basenów, kąpielisk, parków, teatrów, muzeum, kin, lotniska, klubów, restauracji, barów oraz miejskich toalet,

25 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Opłaty za daniny publiczne, opłata skarbowa, opłata za wydawanie dokumentów, legitymacji itp., Przy zainteresowaniu sieci sklepów specjalne rabaty, marże, konkursy, Schemat lojalnego klienta, Kontrola wstępu na imprezy (koncerty, mecze-karta kibica itp.), Przyśpieszenie usług w Urzędach Miejskich i ośrodkach administracji publicznej itp. Typ karty miejskiej będzie podzielony ze względu na wiele kryteriów jej użytkownika (wiek, wysokość zniżek, zniżki ustawowe itp.), z dodatkowym przeznaczeniem dla dzieci w wieku szkolnym (jako nośnik kieszonkowego)

26 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Śląska Karta Usług Publicznych będzie wyposażona w aplikację podpisu elektronicznego - zapewni to bezpieczeństwo i uwierzytelnienie wszystkich dokonywanych przy jej użyciu transakcji oraz pozwoli na łatwe komunikowanie się z Urzędem Miasta, z Urzędem skarbowym jak również z bankami

27 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 W projektowanej Śląskiej Karcie Usług Publicznych zakłada się wykorzystanie instrumentu pieniądza elektronicznego. Do tego niezbędna będzie współpraca z Agentem Rozliczeniowym - bankiem prowadzącym rachunki bankowe dla wszystkich uczestników systemu. Przyszłość należy do pieniądza elektronicznego Konieczność powołania Instytucji Pieniądza Elektronicznego

28 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność - Benjamin Franklin

29 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Dziękuję za uwagę Danuta Kamińska


Pobierz ppt "Potrzeby samorządów lokalnych w kontekście współpracy z sektorem bankowym Danuta Kamińska Warszawa, 23 luty 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google