Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie"— Zapis prezentacji:

1 Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie
Bartosz Królczyk

2 Plan prezentacji Dlaczego promujemy efektywność energetyczną i OZE w gminie i powiecie? Promocja „dobra wspólnego” Programy promocji efektywności energetycznej i OZE w Polsce Przykłady promocji efektywności energetycznej i OZE na świecie

3 Dlaczego promujemy OZE i efektywność i racjonalność energetyczną w gminie i powiecie?
Polska jest zobowiązana do tego poprzez podpisanie Dyrektywy UE „20/20/20” To się gminie opłaca OZE – inwestycje przynoszą dochody w postaci podatków Efektywność energetyczna i racjonalne wykorzystanie energii obniża koszty energii dla samorządów Zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne gminy Efektywność energetyczna i racjonalne wykorzystanie energii zmniejsza popyt na energię OZE pozwalają na zróżnicowanie źródeł dostępnej energii i zwiększają jej podaż OZE rozwiązują problemy odpadów poprodukcyjnych i mogą być częścią systemu zagospodarowania śmieciami Inwestycje w OZE zwiększają lokalne zatrudnienie Cena energii tradycyjnej będzie rosła Chcemy uniknąć ocieplenia klimatu dla przyszłych pokoleń

4 Korzyści z energii wiatru
Czysta energia elektryczna Podatki dla gmin Dochody dla właścicieli ziemi

5 Korzyści z energii wiatru
Korzyści farmy wiatrowej w Margoninie (60 turbin o mocy 2 MW każda) Wytwarza równowartość czystej energii potrzebnej do zaopatrzenia 50 tys. gospodarstw domowych 70 właścicieli gruntów będzie opłacanych za dzierżawę Wpływ do budżetu gminy z powodu podatków Rozbudowa infrastruktury dróg Potencjalna atrakcja turystyczna

6 Korzyści z energii biomasy
Czysta energia elektryczna, cieplna, gazowa Podatki dla gmin Dochody dla inwestorów Praca dla mieszkańców Stały dochód dla rolników Rozwiązanie problemu odpadów poprodukcyjnych

7 Korzyści z energii biomasy
Biogazownia w Skrzatuszu Biogazownia o mocy 0,5 MW Po ukończeniu będzie zatrudniać na stałe 5 osób Rozwiązanie problemu odpadów – biogazownia zasilana jest odpadami przemysłu przetwórczego: wywarem gorzelnianym, pulpą ziemiaczaną, odpadami z marchwi oraz odpadami poubojowymi

8 Korzyści z energii słonecznej
Czysta energia elektryczna lub cieplna Zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Zwiększony realny dochód mieszkańców Praca dla mieszkańców obszaru

9 Korzyści z energii słonecznej
Zastosowania systemów fototermalnych – instalacje w Szczawnicy Od stycznia do sierpnia br. na 370 budynkach w Szczawnicy zostały zainstalowane łącznie kolektory Czysta energia promująca wypoczynkowo – zrowiskowy charakter Szczawnicy

10 Promocja „wspólnego dobra”
Co to jest wspólne dobro? „Wspólne dobro” to pozytywna wartość, która jest dzielona między społeczność, i która daje członkom tej społeczności jakąś korzyść. „Wspólne dobro” to dobro, które jest „niewykluczalne” ale „konkurencyjne” Przykłady: Populacja ryb w publicznych wodach Czyste powietrze Woda w rzekach Wody gruntowe Klimat

11 Promocja „wspólnego dobra”
Dlaczego ochronę dobra wspólnego trzeba promować? Wspólne dobro „wydaje się” niewyczerpalne Trudno jest mierzyć użycie dobra wspólnego (koszt zewnętrzny) Korzyści z użycia dobra wspólnego są korzyściami społeczności Korzyści z „nadmiernego użycia” lub z niszczenia wspólnego dobra są korzyściami jednostki jednak koszt przenoszony jest na społeczność Przykłady: Produkcja energii z węgla Spalanie śmieci w piecach na to nie przeznaczonych Użycie nieefektywnych żarówek Nie wyłączanie światła w nieużywanym pomieszczeniu Jednostki powinny mieć poczucie korzyści z ochrony „wspólnego dobra”

12 Promocja OZE i efektywności energetycznej
Promocja wspólnego dobra musi się odbywać na dwóch płaszczyznach: Informacyjno-edukacyjnej Nauczanie o ograniczonym charakterze „wspólnego dobra” Dlaczego klimat się zmienia? Dlaczego musimy ograniczać emisję CO2? Nauczanie o korzyściach płynących z „wspólnego dobra” i zagrożeniach jego utraty Jakie są konsekwencje zmian klimatycznych? Nauczanie o metodach zabezpieczania „wspólnego dobra” Rozpowszechnianie wiedzy o OZE Rozpowszechnianie wiedzy o efektywności energetycznej

13 Programy promocji efektywności energetycznej i OZE w Polsce
System certyfikatów Wspiera wszystkie źródła energii zielonej tak samo niezależnie od rodzaju źródła i jego wielkości Jest systemem skomplikowanym i niezrozumiałym dla ogółu społeczeństwa Jest niedostosowany dla mikro-źródeł energii

14 Wsparcie dla solarów Jak to jest z dotacją?
Nie dla wszystkich (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie bedące odbiorcami ciepła miejskich sieci) Nie każdy kolektor (tylko certyfikowane i posiadające zgodność z obowiązującą normą) Wysokość dotacji: 45%kosztów kwalifikowanych – odsetki od kredytu – prowizja za udzielenie kredytu – podatek dochodowy – inne koszty niekwalifikowane 25% - 30% Koszty kwalifikowane: Koszty projektu Koszty nabycia instalacji Koszt montażu Podatek VAT

15 Wsparcie dla solarów Przykład inwestycji z dotacją Założenia:
Koszt kwalifikowany – 10,000zł Kredyt na 100% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie kredytu – 10% Prowizja za udzielenie kredytu – 4% Podatek według stawki 18% Okres kredytowanie: 12 miesięcy Czas oczekiwania na dotację: 3 miesiące Dotacja brutto: 45%*10,000 = zł Koszty bankowe: Odsetki od kredytu: zł Prowizja za udzielenie kredytu: 400zł Podatek 4,500*18%=810zł Datacja netto: 4,500 – – 400 =

16 Wsparcie bezpośrednie inwestycji
Zastosowania systemów fototermalnych – instalacje w Szczawnicy Program inwestycji solarnych dla domów jednorodzinnych Przedsięwzięcie warte ponad 8,4 mln Wsparcie: dotacje z :NFOŚiGW, Ekofundusz (4.2 mln ) umarzalny kredyt: WFOŚiGW Wkład własny inwestora: 10% inwestycji + nieumorzony kredyt

17 Wsparcie bezpośrednie inwestycji
Biogazownia w Skrzatuszu Firma BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny „Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 526 kWe produkującej energię elektryczną i cieplną w Skrzatuszu”, Współfinansowanie – Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , działanie 9.1 „Wysokosprawne wytwarzanie energii”. Beneficjent: BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. Wartość projektu: ,36 PLN brutto Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: ,59 PLN

18 Konkursy dla gmin i powiatów
Ranking energii odnawialnej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej

19 Projekt Life+ Tytuł: Polska dla klimatu - przechodzimy na Zieloną Stronę Mocy Celem projektu: zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii, która przyczyniłaby się do pozyskania społecznej akceptacji dla proekologicznej reorientacji sektora infrastruktury w kierunku niskoenergetycznej gospodarki i jej zero-energetycznego wzrostu.

20 Dziękuję za uwagę Bartosz Królczyk Specjalista ds. Edukacji i Promocji


Pobierz ppt "Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google