Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie Bartosz Królczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie Bartosz Królczyk."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie Bartosz Królczyk

2 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Plan prezentacji Dlaczego promujemy efektywność energetyczną i OZE w gminie i powiecie? Promocja dobra wspólnego Programy promocji efektywności energetycznej i OZE w Polsce Przykłady promocji efektywności energetycznej i OZE na świecie

3 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Dlaczego promujemy OZE i efektywność i racjonalność energetyczną w gminie i powiecie? Polska jest zobowiązana do tego poprzez podpisanie Dyrektywy UE 20/20/20 To się gminie opłaca OZE – inwestycje przynoszą dochody w postaci podatków Efektywność energetyczna i racjonalne wykorzystanie energii obniża koszty energii dla samorządów Zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne gminy Efektywność energetyczna i racjonalne wykorzystanie energii zmniejsza popyt na energię OZE pozwalają na zróżnicowanie źródeł dostępnej energii i zwiększają jej podaż OZE rozwiązują problemy odpadów poprodukcyjnych i mogą być częścią systemu zagospodarowania śmieciami Inwestycje w OZE zwiększają lokalne zatrudnienie Cena energii tradycyjnej będzie rosła Chcemy uniknąć ocieplenia klimatu dla przyszłych pokoleń

4 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii wiatru Czysta energia elektryczna Podatki dla gmin Dochody dla właścicieli ziemi

5 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii wiatru Korzyści farmy wiatrowej w Margoninie (60 turbin o mocy 2 MW każda) Wytwarza równowartość czystej energii potrzebnej do zaopatrzenia 50 tys. gospodarstw domowych 70 właścicieli gruntów będzie opłacanych za dzierżawę Wpływ do budżetu gminy z powodu podatków Rozbudowa infrastruktury dróg Potencjalna atrakcja turystyczna

6 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii biomasy Czysta energia elektryczna, cieplna, gazowa Podatki dla gmin Dochody dla inwestorów Praca dla mieszkańców Stały dochód dla rolników Rozwiązanie problemu odpadów poprodukcyjnych

7 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii biomasy Biogazownia w Skrzatuszu Biogazownia o mocy 0,5 MW Po ukończeniu będzie zatrudniać na stałe 5 osób Rozwiązanie problemu odpadów – biogazownia zasilana jest odpadami przemysłu przetwórczego: wywarem gorzelnianym, pulpą ziemiaczaną, odpadami z marchwi oraz odpadami poubojowymi

8 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii słonecznej Czysta energia elektryczna lub cieplna Zwiększone bezpieczeństwo energetyczne Zwiększony realny dochód mieszkańców Praca dla mieszkańców obszaru

9 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Korzyści z energii słonecznej Zastosowania systemów fototermalnych – instalacje w Szczawnicy Od stycznia do sierpnia br. na 370 budynkach w Szczawnicy zostały zainstalowane łącznie 1 574 kolektory Czysta energia promująca wypoczynkowo – zrowiskowy charakter Szczawnicy

10 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja wspólnego dobra Co to jest wspólne dobro? Wspólne dobro to pozytywna wartość, która jest dzielona między społeczność, i która daje członkom tej społeczności jakąś korzyść. Wspólne dobro to dobro, które jest niewykluczalne ale konkurencyjne Przykłady: Populacja ryb w publicznych wodach Czyste powietrze Woda w rzekach Wody gruntowe Klimat

11 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja wspólnego dobra Dlaczego ochronę dobra wspólnego trzeba promować? Wspólne dobro wydaje się niewyczerpalne Trudno jest mierzyć użycie dobra wspólnego (koszt zewnętrzny) Korzyści z użycia dobra wspólnego są korzyściami społeczności Korzyści z nadmiernego użycia lub z niszczenia wspólnego dobra są korzyściami jednostki jednak koszt przenoszony jest na społeczność Przykłady: Produkcja energii z węgla Spalanie śmieci w piecach na to nie przeznaczonych Użycie nieefektywnych żarówek Nie wyłączanie światła w nieużywanym pomieszczeniu Jednostki powinny mieć poczucie korzyści z ochrony wspólnego dobra

12 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja OZE i efektywności energetycznej Promocja wspólnego dobra musi się odbywać na dwóch płaszczyznach: Informacyjno-edukacyjnej Nauczanie o ograniczonym charakterze wspólnego dobra Dlaczego klimat się zmienia? Dlaczego musimy ograniczać emisję CO2? Nauczanie o korzyściach płynących z wspólnego dobra i zagrożeniach jego utraty Jakie są konsekwencje zmian klimatycznych? Nauczanie o metodach zabezpieczania wspólnego dobra Rozpowszechnianie wiedzy o OZE Rozpowszechnianie wiedzy o efektywności energetycznej

13 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Programy promocji efektywności energetycznej i OZE w Polsce System certyfikatów Wspiera wszystkie źródła energii zielonej tak samo niezależnie od rodzaju źródła i jego wielkości Jest systemem skomplikowanym i niezrozumiałym dla ogółu społeczeństwa Jest niedostosowany dla mikro-źródeł energii

14 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Wsparcie dla solarów Jak to jest z dotacją? Nie dla wszystkich (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie bedące odbiorcami ciepła miejskich sieci) Nie każdy kolektor (tylko certyfikowane i posiadające zgodność z obowiązującą normą) Wysokość dotacji: 45%kosztów kwalifikowanych – odsetki od kredytu – prowizja za udzielenie kredytu – podatek dochodowy – inne koszty niekwalifikowane 25% - 30% Koszty kwalifikowane: Koszty projektu Koszty nabycia instalacji Koszt montażu Podatek VAT

15 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Wsparcie dla solarów Przykład inwestycji z dotacją Założenia: Koszt kwalifikowany – 10,000zł Kredyt na 100% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie kredytu – 10% Prowizja za udzielenie kredytu – 4% Podatek według stawki 18% Okres kredytowanie: 12 miesięcy Czas oczekiwania na dotację: 3 miesiące Dotacja brutto: 45%*10,000 = 4.500 zł Koszty bankowe: Odsetki od kredytu: 395.82 zł Prowizja za udzielenie kredytu: 400zł Podatek 4,500*18%=810zł Datacja netto: 4,500 – 810 - 395.82 – 400 = 2894.18

16 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 16 Zastosowania systemów fototermalnych – instalacje w Szczawnicy Program inwestycji solarnych dla domów jednorodzinnych Przedsięwzięcie warte ponad 8,4 mln Wsparcie: dotacje z :NFOŚiGW, Ekofundusz (4.2 mln ) umarzalny kredyt: WFOŚiGW Wkład własny inwestora: 10% inwestycji + nieumorzony kredyt Wsparcie bezpośrednie inwestycji

17 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Wsparcie bezpośrednie inwestycji Biogazownia w Skrzatuszu Firma BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 526 kWe produkującej energię elektryczną i cieplną w Skrzatuszu, Współfinansowanie – Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Beneficjent: BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. Wartość projektu: 16 282 521,36 PLN brutto Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 231 411,59 PLN

18 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Konkursy dla gmin i powiatów Ranking energii odnawialnej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej

19 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Projekt Life+ Tytuł: Polska dla klimatu - przechodzimy na Zieloną Stronę Mocy Celem projektu: zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii, która przyczyniłaby się do pozyskania społecznej akceptacji dla proekologicznej reorientacji sektora infrastruktury w kierunku niskoenergetycznej gospodarki i jej zero-energetycznego wzrostu.

20 Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 20 Dziękuję za uwagę Bartosz Królczyk Specjalista ds. Edukacji i Promocji bkrolczyk@waze.pl


Pobierz ppt "Szkolenie Gminny Energetyk, 18 listopada 2010 Promocja OZE i efektywności energetycznej w gminie i powiecie Bartosz Królczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google