Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa. 21.06.2011r.

2 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kańczugowska INSTYTUT RYNKU PRACY – FUNDACJA NOWY STAW

3 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działy programowe Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY INFORMACJA EUROPEJSKA CENTRUM MEDIÓW OBYWATELSKICH AKADEMIA "ZŁOTA 9" FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW INSTYTUT RYNKU PRACY

4 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Misja Instytutu Misją Instytutu jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy

5 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Motto Instytutu Podstawą wartości pracy jest sam człowiek jej podmiot Jan Paweł II, Laborem Exercens

6 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nasze działania Analizy i badania naukowe rynku pracy Szkolenia i doradztwo Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy Rozwijanie idei ekonomii społecznej Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego dla młodzieży Promocja kształcenia ustawicznego Prowadzenie debaty publicznej nad kształtem życia społecznego w Polsce i w Europie Publikacje

7 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - badanie uczestników rynku pracy w Lublinie (młodzież, pracownicy, pracodawcy, bezrobotni) -analizy rynku pracy (edukacja, kształcenie ustawiczne, przedsiębiorczość) -badanie pracodawców w zakresie gotowości zatrudniania cudzoziemców i oceny ich pracy -badanie imigrantów zarobkowych na temat uwarunkowań pracy w Polsce -badanie studiujących w Polsce obywateli Ukrainy i Białorusi na temat atrakcyjności Polski i polskiego rynku pracy Analizy i badania naukowe rynku pracy

8 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - pracodawców zatrudniających i nie zatrudniających osoby niepełnosprawne - osób niepełnosprawnych – pracujących i poszukujących pracy - pracowników – w tym pracujących w osobami niepełnosprawnymi - badanie przedsiębiorców pod kątem polityki zatrudnienia, radzenia sobie w obecnej sytuacji gospodarczej, przygotowań do organizacji Euro 2012, wprowadzania innowacji - badanie efektywności kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością umysłową Analizy i badania naukowe rynku pracy

9 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty szkoleniowo - doradcze warsztaty psychologiczne/kompetencji miękkich/przedsiębiorczość Warsztaty poruszania się po rynku pracy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe szkolenia komputerowe szkolenia zawodowe w wybranym obszarze staże u pracodawców

10 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOBIETY Aktywizacja, specjalizacja, praktyka – promocja zatrudnienia kobiet (woj. lubelskie) Pracująca mama (woj. lubelskie) Czas na kobiety (woj. mazowieckie - Radom) Wracam do pracy (woj. mazowieckie – Płock) Wracam do pracy (woj. Świętokrzyskie – Kielce) Otwarta – Niezależna – Aktywna (woj. Mazowieckie – Ostrołęka)

11 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych (woj. podkarpackie) OSOBY W WIEKU 45+ Pracujący 45+ (woj. mazowieckie – Radom) Sukces należy do Ciebie (woj. podkarpackie – Brzozów)

12 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MŁODZIEŻ Pracujący absolwent (woj. lubelskie) Twoja kariera w Twoich rękach (woj. lubelskie) OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa (woj. lubelskie) Nowe perspektywy (woj. mazowieckie)

13 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwijanie idei ekonomii społecznej W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków Główne działania: - utworzenie Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej - szkolenia i praktyki dla kobiet – aktualizacja i zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych - utworzenie przedsiębiorstwa społecznego przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie

14 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie ekonomii społecznej 150 osób korzystających z pomocy społecznej Główne działania: - szkolenia z zakresu ekonomii społecznej - konkurs na inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej - wsparcie dla nowych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej - spotkania dla pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej nt budowania partnerstwa lokalnego Razem! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej woj. Świętokrzyskie (Kielce), woj. mazowieckie (Radom)

15 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja kształcenia ustawicznego Informacja – edukacja – lepsza przyszłość Termin realizacji: luty – październik 2010 Cel: wzrost aktywności dorosłych osób-mieszkańców woj. lubelskiego w zakresie poszukiwania informacji i podjęcia decyzji o podjęciu kształcenia formalnego w formie szkolnej Główne działania: - Kampania promująca ideę kształcenia ustawicznego - Baza internetowa placówek formalnego kształcenia ustawicznego - Punkt informacyjno-doradczy - Targi edukacyjne

16 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży Cele: - podniesienie kwalifikacji beneficjentów w zakresie metod pomocy młodzieży w planowaniu kariery i poruszaniu się po rynku pracy - przekazanie i adaptacja metod i narzędzi pracy z młodzieżą pomiędzy krajami partnerskimi - promocja dobrych praktyk, ciekawych pomysłów w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży - nawiązanie partnerstwa i tworzenie sieci współpracy osób i instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym

17 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży Adresaci: doradcy zawodowi, psychologowie i pedagodzy pracujący z młodzieżą w zakresie planowania kariery i poruszania się po rynku pracy z Polski, Ukrainy i Białorusi. Główne działania: cykl z 10 warsztatów szkoleniowych; wizyty studyjne w Polsce, Norwegii, Ukrainie, Białorusi staże dla uczestników z Białorusi i Ukrainy w Polsce; materiały metodyczne; dwie konferencje; czterojęzyczna platforma internetowa (bazę metod, pomocy multimedialnych, pocztę wewnętrzną, forum)

18 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kariera młodych w Twoich rękach Województwo świętokrzyskie - Kielce Termin realizacji: 1.08.2010r. do 31.05.2011r. Grupa docelowa: 144 nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych bądź osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego lub profilaktyki zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Cel: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie działań profilaktycznych i doradztwa zawodowego oraz związanych z wykorzystaniem i zastosowaniem ICT w nauczaniu.

19 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacje: Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny, red. Paweł Kaczmarczyk 2008 Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, red. Wojciech Otrębski, Bohdan Rożnowski, 2008 Zarządzanie projektami społecznymi. Materiały szkoleniowe dla służb zatrudnienia, red. Bohdan Rożnowski, 2007 "Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy - podsumowane dwóch edycje badań prowadzonych w roku 2005 i 2006 w ramach projektu Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich realizowanego w ramach ZPORR. Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy. Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, 2010

20 Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy do współpracy! www.irp–fundacja.pl


Pobierz ppt "Projekt Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google