Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AIDS i HIV. Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę tylko siedzia ł a Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę oddycha ć i milcze ć jak ska ł a czy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AIDS i HIV. Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę tylko siedzia ł a Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę oddycha ć i milcze ć jak ska ł a czy."— Zapis prezentacji:

1 AIDS i HIV

2 Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę tylko siedzia ł a Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę oddycha ć i milcze ć jak ska ł a czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja nie b ę d ę zara ż a ł a!!!

3 Epidemia AIDS rozpoczęła się na świecie w roku 1981. Pierwsze przypadki opisano w USA.

4 Istnieją 3 drogi przenoszenia zakażenia HIV: krew, poprzez kontakty seksualne, z zakażonej matki na jej dziecko. Istnieją 3 drogi przenoszenia zakażenia HIV: krew, poprzez kontakty seksualne, z zakażonej matki na jej dziecko.

5 Po poznaniu wirusa HIV i po 25 latach trwania epidemii nic si ę w tym zakresie nie zmieni ł o, nie poznano ż adnych nowych dróg zaka ż enia.

6 W Polsce pierwszy przypadek zaka ż enia HIV rozpoznano w roku 1985, za ś pierwsze zachorowanie na AIDS w roku 1986r. W wi ę kszo ś ci przypadków zaka ż enie HIV dotyczy ludzi m ł odych, b ę d ą cych mi ę dzy 20 a 29 rokiem ż ycia, ale zdarzy ć si ę mo ż e w ka ż dym wieku.

7 HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do 30 kwietnia 2010 roku 12 893 zakażonych ogółem 5 637 zakażonych w związku z używaniem narkotyków 2 353 zachorowań na AIDS 1 023 chorych zmarło

8 Polska:

9 Na świecie:

10 HIV zabija Afrykę !

11 mieszkaj ą c pod jednym dachem z osob ą zaka ż on ą HIV, poprzez u ż ywanie wspólnych talerzy, szklanek, sztu ć ców, korzystanie z tej samej ł azienki nie mo ż na si ę zakazi ć HIV poprzez ś lin ę, ł zy, mocz, a tak ż e pot komary nie przenosz ą HIV !! Nie mo ż na zakazi ć si ę HIV:

12 Czerwona kokardka to symbol solidarno ś ci z osobami ż yj ą cymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjació ł mi. Symbolizuje po ś wi ę cenie i zaanga ż owanie w walk ę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

13 Prawa pacjenta (prawo do leczenia, obowi ą zek lekarza do udzielenia ś wiadczenia medycznego, prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej, prawo do poszanowania godno ś ci, prawo do rzetelnej informacji) Prawo pracy a HIV (prawo do pracy, prawo do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, Prawa Cz ł owieka a HIV Odpowiedzialno ść karna a HIV/AIDS Prawne aspekty HIV

14 Krajowe Centrum ds. AIDS Tu zawsze znajdziesz pomoc Anonimowo i bezpłatnie zrobisz test Telefon zaufania: 801 888 448 Żyj ze świadomością

15 Daj życiu szanse

16 B ą d ź szcz ęś liwy !

17 Bibliografia: Strony internetowe; wyszukiwarka google.pl Wikipedia.pl Krajowe centrum do spraw Aids i Hiv Muzyka: Michael Jackson - you are not alone Zdjęcia: Wyszukiwarka google.pl


Pobierz ppt "AIDS i HIV. Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę tylko siedzia ł a Czy mog ę usi ąść na tapczanie? ja b ę d ę oddycha ć i milcze ć jak ska ł a czy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google