Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły

2 2 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkołyBeneficjenci 9 906 uczniów 75 szkół wiejskich zlokalizowanych w: - województwie śląskim i małopolskim na terenach powiatów myszkowskiego, lublinieckiego, będzińskiego, kłobuckiego i chrzanowskiego - w gminach Woźniki, Mierzęcice, Psary, Żarki, Niegowa, Poraj, Miedźno, Libiąż, Kamienica Polska, Janów, Konopiska, Ożarowice

3 3 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Lider Projektu liderem projektu, inicjatorem i pomysłodawcą jest Gmina i Miasto Koziegłowy

4 4 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Europejski Fundusz Społeczny Projekt Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły jest w 100% finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

5 5 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Cele projektu niwelacja dysproporcji pomiędzy wsią a miastem wzrost kompetencji i umiejętności w zakresie matematyki uczniów szkół wiejskich, co jest spójne z założeniami strategii lizbońskiej, która zakłada zwiększenie - w roku 2010 - o 15 % odsetek absolwentów kierunków technicznych, ścisłych i przyrodniczych

6 6 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Realizacja projektu obejmuje wprowadzenie zajęć wspomagających wszystkich uczniów w rozwijaniu podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce matematyki (rodzice rokrocznie wskazują w ankietach potrzebę organizowania zajęć pozalekcyjnych) stworzenie możliwości porównania się z innymi poprzez udział w konkursie matematycznym, co wpływa pozytywnie na wzrost motywacji uczniów uzdolnionych do pogłębiania i rozszerzania swojej wiedzy poprawę jakości oferty edukacyjnej szkół wiejskich, biorących udział w projekcie, dzięki możliwości częstszego kontaktu nauczycieli z doradcą metodycznym, wymianę doświadczeń związanych z realizacją wspólnego programu oraz zakupem nowoczesnych pomocy dydaktycznych

7 7 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Planowane działania rekrutacja, stworzenie, wdrożenie i monitorowanie autorskich programów zapewniających kompleksowe wspomaganie ucznia w celu poprawy efektywności nauczania matematyki w szkołach od klasy I szkoły podstawowej do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej zakup i wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych zorganizowanie, przeprowadzenie i podsumowanie konkursu matematycznego zapewnienie metodycznego wsparcie dla nauczycieli, w formie indywidualnego poradnictwa oraz wykorzystanie metodyki pomiaru dydaktycznego w celu zbadania obiektywnych efektów podejmowanych działań

8 8 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Najistotniejsze działania w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 prowadzenie dodatkowych zajęć matematycznych, w tym rozwijających umiejętności uczniów mających kłopoty z opanowaniem podstawowych treści programowych z zakresu matematyki oraz rozwijające zdolności matematyczne uczniów szkół wiejskich

9 9 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Kryterium sukcesu Sukcesem programu będzie wzrost o 20 % liczby uczniów, którzy pokonają swoje trudności w uczeniu się matematyki - wewnętrzne badanie osiągnięć edukacyjnych W grupie nauczycieli rezultaty projektu zostaną osiągnięte gdy o 30 % wzrośnie liczba osób deklarujących, że zwiększyła się ich motywacja do pracy

10 10 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkołyKontakt w sprawach organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych i administracyjnych: Joanna Supernak - asystent projektu telefon 0-34 314 -12-19 wew. 111 Katarzyna Zychowicz - dyrektor projektu telefon 0- 34 314-12-19 wew.121 e-mail oswiata@kozieglowy.ploswiata@kozieglowy.pl

11 11 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Kontakt c.d. Kontakt w sprawach pomiaru dydaktycznego: Izabela Leszczyna - kierownik ds. pomiaru e-mail: leszczyna@womczest.edu.pl Eugeniusz Romański - konsultant ds. pomiaru e-mail: romanski@womczest.edu.pl Krystyna Prażmowska - konsultant ds. pomiaru e-mail: prazmowska@womczest.edu.pl

12 12 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Kontakt w sprawie doradztwa metodycznego: Jadwiga Węgrzyn - kierownik ds. doradztwa Anna Wiśniewska - konsultant ds. doradztwa Jolanta Wyleciał - konsultant ds. doradztwa Małgorzata Kruzel-Gocyła – konsultant ds. doradztwa Małgorzata Będkowska - konsultant ds. doradztwa

13 13 Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły wszelkie informacje dotyczące projektu będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy: www.kozieglowy.pl

14 Dziękuję za uwagę Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły


Pobierz ppt "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google