Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect"— Zapis prezentacji:

1

2 Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect
Standardy rynkowe dobrego doradcy Adam Guz - Prezes Zarządu GoAdvisers Sp. z o.o. Łódź, 25 Lipca 2008

3 AGENDA Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca?
Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego Prezentacja GoAdvisers

4 Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca?
1

5 Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca?
Etap I – przed debiutem: Ocena potencjalnych emitentów. Realizacja procesu prowadzącego do debiutu na NewConnect. Koordynacja i nadzór nad pracami zespołu zaangażowanego w realizację procesu. Negocjacje z animatorami rynku. Przeprowadzenie private placement. Etap II – obrót wtórny: Nadzór i pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez Emitenta (raporty bieżące i okresowe). Doradztwo finansowe dla Emitenta.

6 Dlaczego potrzebny jest Autoryzowany Doradca?
Autoryzowany Doradca oceniając emitenta, bierze pod uwagę czynniki: Obrót/Dynamika, Rozmiar, trend i jakość zysków, Jasny business plan, Realne perspektywy rozwoju, Dobry system raportowania finansowego, Sposób zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany Doradca odpowiada za: Wypełnianie przez Emitenta zobowiązań w zakresie inwestycji i realizaowania planów rozwoju, Wycenę, Corporate governance, Jakość prezentowanych raportów.

7 Standardy rynkowe dobrego doradcy
2

8 Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego
Cechy dobrego doradcy finansowego DOBRY DORADCA dokonuje rzetelnej analizy i oceny podmiotu przygotowuje indywidualne plany pozyskania kapitału współpracuje z organizatorem oraz instytucjami rynku fair play – jasno określone reguły gry, niezmienne w trakcie procesu utrzymuje dobry kontakt ze swoim klientem oraz inwestorami

9 Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego
Doradca finansowy na NewConnect INWESTOR EMITENT podjęcie dialogu, podczas którego doradca analizuje atrakcyjność i perspektywy danego biznesu na 10 podmiotów, które zgłasza zainteresowanie debiutem na NewConnect, jedynie połowa przechodzi pozytywnie wstępną weryfikację ZAPYTANIE OFERTOWE WSTĘPNA WERYFIKACJA OFERTA RZETELNA ANALIZA EMITENTA DORADCA z jednej strony reprezentuje klienta (spółkę), z drugiej strony inwestorów

10 Standardy rynkowe dobrego doradcy finansowego
Doradca finansowy na NewConnect Pod koniec lata bieżącego roku ogłoszone zostaną Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców. Na podstawie wstępnie sformułowanych założeń można wnioskować, że Autoryzowany Doradca na NewConnect powinine między innymi: Wykonywać swoje zadania przy należytej staranności i sumienności W sposób przejrzysty formuować zakres umowy oraz obowiązków Doradcy i emitenta Przeprowadzać rzetelną analizę emitenta i rynku, na którym działa Wyraźnie sprecyzować zasady współpracy i zadania Doradcy i emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a w szczególności Autoryzowany Doradca powinien monitorować raporty bieżące i okresowe publikowane przez emitenta Utrzymywać bieżące kontakty z przedstwicielami emitenta dla zapewnienia, iż prawidłowo wypełnia on standardy i obowiązki informacyjne Prowadzić bieżącą obserwcję notowań instrumentów finansowych emitenta Utrzymywać bieżące kontakty z Organizatorem Rynku oraz podejmować działalnia i inicjatywy mające na celu rozwój Rynku NewConnect

11 Cechy udanego debiutu Wnioski
Spółka na bieżąco informuje o zaistniałych zdarzeniach i wynikach Wprowadzanie corporate governance w spółce Atrakcyjność Emitenta (najlepiej spółka posiadająca już kilkuletnią historię) Budowa struktury akcjonariatu - odpowiedni free float i inwestorzy długoterminowi Właściwy PR i relacje inwestorskie Wycena spółki uwzględniająca biznes, branżę i sytuację na rynku kapitałowym

12 Prezentacja GoAdvisers Sp. z o.o.
4

13 GoAdvisers Sp. z o.o. W 1990 roku rozpoczęliśmy naszą działalność prowadząc usługi przedstawicielskie na rzecz firm zagranicznych. Jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowywać firmę TAG do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. W październiku 2007 roku TAG Sp. z o.o. zmieniła nazwę na GoAdvisers Sp. z o.o. Od tego momentu działamy w grupie GoUnited, w skład której wchodzą spółki już istniejące na rynku - GoAdvisers, GoFinance (dotychczasowa Multiinvest) oraz nowy podmiot - GoTFI. Obecnie jesteśmy jednym z liderów rynku pośród niezależnych firm doradczych a zarazem jedną z nielicznych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: od 2005 roku jesteśmy firmą partnerską dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w programie Giełdy, jako pierwsi zostaliśmy wpisani na listę Autoryzowanych Doradców rynku akcji NewConnect. Skumulowana wartość przeprowadzonych transakcji przekroczyła 100 milionów EURO.

14 Lista referencyjna Wybrane projekty zrealizowane
oprogramowanie dla firm poligraficznych POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect producent masztów POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect IT rozrywka POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect IT oraz doradztwo biznesowe POZYSKANIE KAPITAŁU wprowadzenie na NewConnect

15 Wybrane projekty NewConnect – Nowe projekty Podmiot Data debiutu
Profil działalności Ekopol Górnośląski Holding S.A. lipiec 2008 Spółka działa w branży paliwowej (oleje przemysłowe, napędowe, opałowe (handel, usługi magazynowania) oraz w hutnictwie (handel i przetwórstwo wyrobów hutniczych). Gonar International Sp. z o.o. 3Q/4Q 2008 Spółki należące do holdingu Gonar-International Sp z o.o. zajmują się produkcją i dostawą specjalistycznych rozwiązań technicznych mających szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, geotechnice, tunelarstwie, przemyśle wydobywczym itp.. Śląskie Centrum Telemedycyny Sp. z o.o. 2009 Śląskie Centrum Telemedycyny (ŚCT) jest właścicielem systemu Kardiotele. W ramach systemu oferowana jest usługa polegająca na całodobowej opiece kardiologicznej oraz wykonywaniu badań EKG, za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie Termoexpert Sp. z o.o. Zakres działalności Spółki Termoexpert łączy model działalności firmy doradczej, wykonującej na zlecenie klientów dokumentację związaną z projektami termomodernizacyjnymi (audyty energetyczne, projekty techniczne) oraz model działalności pośrednika kredytowego, który na bazie współpracy z bankami jest w stanie opracować formalnie i merytorycznie aplikacje i wnioski do instytucji finansowych.

16


Pobierz ppt "Rola doradcy finansowego w procesie emisji akcji na NewConnect"

Podobne prezentacje


Reklamy Google