Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Wprowadzenie

2 Kontakt ____________________________________________________________________________________________ Katedra WTE Wallusch, WTE Poznań: Collegium Altum, gabinet 1025 Telefon Katedry – (61) 8 543 024 E-mail: wallusch_clio@yahoo.de Materiały i wyniki examinów: www.wallusch-datenbank.de Sekretariat Katedry WTE – gabinet 1027 Collegium Altum, telefon (61) 8 543 027

3 Warunki zaliczenia ____________________________________________________________________________________________ Examin Wallusch, WTE Pytania do części testowej + pytania z lat poprzednich: www.wallusch-datenbank.de Opcja 1. – examin pisemny: część testowa (5 pytań, 25 minut) 60 pytań testowych pytania podane część opisowa (2 pytania, 2 godziny) Opcja 2. – examin ustny:dyskusja

4 Podstawowa literatura ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE Zamówienia na obie pozycje proszę składać na wykładzie lub przez e-mail: wallusch_clio@yahoo.de Marek Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne Izabela Bludnik, Ryszard Szulc, Jacek Wallusch, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej;

5 Zadania teorii ekonomii ____________________________________________________________________________________________ Zadania WTE Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Praktyczne pytanie: Po co studentom WTE Po co studentom WTE?? 1. Przegląd teorii (w większości już poznanej) 2. WTE pozwala traktować ekonomię jako proces tworzenia, nie zaś jako wiedzę objawioną 3. Pozwala się lepiej bawić analizując obietnice wyborcze

6 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Wykład 1. Podstawy metodologii nauk społecznych; Rozwój ekonomii do roku 1936; Wykład 2. System makroekonomiczny Johna M. Keynesa; Przełom metodologiczny;

7 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Wykład 3. Popyt na pieniądz: teoria ilościowa – Irving Fisher; mikroekonomia Ogólnej teorii – motywy płynności; i rola stopy procentowej; James Tobin, William Baumol; Milton Friedman;

8 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Wykład 4. Postkeynesizm: model IS-LM i krzywa Phillipsa Hipoteza stopy naturalnej – część pierwsza: oczekiwania adaptacyjne; dochód permanentny; Wykład 5. – 7. Hipoteza stopy naturalnej – część pierwsza: długookresowa krzywa Phillipsa;

9 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Wykład 5. – 7. (c.d.) Hipoteza stopy naturalnej – część druga: nowa ekonomia klasyczna; oczekiwania racjonalne; stopa naturalna a racjonalność oczekiwań – Robert E. Lucas; nieefektywność polityki gospodarczej – Thomas J. Sargent&Neill Wallace

10 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Wykład 8. Hipoteza stopy naturalnej – część trzecia: nowa ekonomia keynesowska – sztywności nominalne; długookresowe kontrakty płacowe – Stanley Fischer małe koszty menu – N. Gregory Mankiw; near rationality – George Akerlof&Jannet Yellen

11 Tematyka zajęć ____________________________________________________________________________________________ Zaliczenie Wallusch, WTE Literatura uzupełniająca: Wojciech Charemza, Derrek Deadman (1997), Nowa ekonometria, PWE:Warszawa. Wykład 8. (c.d.) Hipoteza stopy naturalnej – część czwarta: realny cykl koniunkturalny; stacjonarność procesu stochastycznego; rola innowacji technologicznych;

12 Definicja ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de metodologia Co to jest metodologia i dlaczego o niej mówić? nauka o metodzie różnice między szkołami łatwiejsze do analizowania

13 Paradygmat ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Paradygmat wzorzec tworzenia, uprawiania nauki Rewolucja paradygmatyczna zmiana sposobu uprawiania nauki, niekoniecznie oznaczająca dochodzenie do nowych wniosków

14 Paradygmat ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Paradygmaty głównego nurtu ekonomii klasycznykeynesistowski analiza długookresowa vs. krótkookresowa redukcjonizm vs. holizm analiza dynamiczna vs. statyczna zachowania optymalne vs. suboptymalne strona podażowa vs. popytowa

15 Redukcjonizm ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Redukcjonizm – definicja doktryna zgodnie z którą zjawiska złożone należy wyjaśniać, odwołując się do prostszych. Redukcjonizm atomowy twierdzi, że wszystkie własności ciał makroskopowych można wyjaśni jako konsekwencje własności atomów i cząsteczek

16 Redukcjonizm ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Redukcjonizm – problem dla ekonomisty identycznych jednostek różne zachowania Społeczeństwo jako zbiór identycznych jednostek, czy może różne zachowania przed i po agregacji? model neoklasyczny i keynesowski: paradox oszczędzania psychologia tłumu: jak zachowa się jeden dwunastolatek a jak dwunastu dwunastolatków?

17 Statyka a dynamika ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Statyka vs. Dynamika Czas w analizie ekonomicznej. Zmiana czynników exogenicznych i endogenicznych. Postęp technologiczny jako wyznacznik zmiany okresu.

18 Paradygmat ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Jeszcze o różnicach między paradygmatami głównego nurtu ekonomii klasycznykeynesistowski zachowania optymalne vs. suboptymalne jedyny wyróżnik jedyny wyróżnik (niestety również wątpliwy)

19 Prawda ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Prawda w klasycznym rozumieniu Obserwowana rzeczywistość, różne sposoby interpretacji Modele wyprowadzane bez błędów prezentujące inne konkluzje Matematyka i ekonometria – ostoja klasycznej prawdy czy dowolność interpretacji?

20 Pytania badawcze ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Podstawowe pytania badawcze Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak? Moc explanacyjna pytań: dlaczego jakie pytania zadawać (i dlaczego)?

21 Wyjaśnianie ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE Literatura uzupełniająca: Jerzy Kmita (1977), Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN:Warszawa Wyjaśnianie – definicja dlaczego? czynność formułowania na gruncie wiedzy empirycznej odpowiedzi na pytanie dlaczego? czynność formułowania odpowiedzi na pytanie typu: dlaczego podmiot X podjął taką a taką czynność taką a taką czynność? Interpretacja humanistyczna

22 Wyjaśnianie ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE Literatura uzupełniająca: Jerzy Kmita (1977), Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN:Warszawa Składniki odpowiedzi racjonalności 1. założenie o racjonalności wiedzy 2. opis wiedzy podmiotu X wyodrębniającej możliwe do podjęcia czynności oraz określającej możliwe do osiągnięcia rezultaty porządku wartości 3. opis porządku wartości podmiotu X

23 Pozytywizm ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE www.wallusch-datenbank.de Najbardziej rozpowszechniony sposób ujmowania zadań ekonomii Utylitaryzm nauki przejawiający się w formułowaniu praw pomagających prowadzić skuteczną politykę gospodarczą, przedsiębiorstwo, czy gospodarstwo domowe

24 Pozytywizm wiedza pozytywna 1. naukowa 2. dotycząca problemów rozstrzygalnych 3. ujmująca zjawiska i ich regularności 4. względna 5. ujmująca warunki badanych zjawisk 6. oparta na doświadczeniu 7. intersubiektywnie sprawdzalna wiedza niepozytywna 1. nienaukowa 2. dotycząca problemów nierozstrzygalnych 3. ujmująca istot rzeczy 4. bezwzględna, dotycząca absolutu lub dążąca do jego ujęcia 5. ujmująca przyczyny 6. spekulacyjna 7. intersubiektywnie niesprawdzalna pewnaniepewna

25 Pozytywizm ____________________________________________________________________________________________ Metodologia Wallusch, WTE Pozytywizm i ekonomiści Czy zawsze należy pytać dlaczego? wyjaśniać przyczyny Czy zawsze należy wyjaśniać przyczyny? prognozować Zadaniem ekonomistów jest stworzenie teorii, na której podstawie można najtrafniej prognozować Milton Friedman www.wallusch-datenbank.de


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google