Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPLUS” OPIEKUN: JANINA KAROLEWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPLUS” OPIEKUN: JANINA KAROLEWSKA"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPLUS” OPIEKUN: JANINA KAROLEWSKA
Komisja Europejska SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPLUS” OPIEKUN: JANINA KAROLEWSKA

2 SPIS TREŚCI: Co to jest? Ile trwa kadencja? Jakie są jej uprawnienia?
Kto wchodzi w jej skład? Aktualny skład Komisji Jaką ma strukturę? Historia Komisji Przewodniczący Komisji Europejskiej

3 Siedzibą Komisji jest Bruksela.
Co to jest? Komisja Europejska (fr. Commission européenne, ang. European Commission) oficjalnie: Komisja Wspólnot Europejskich to instytucja wspólnotowa, odpowiedzialna za bieżącą politykę Unii, nadzorująca prace wszystkich jej agencji i zarządzająca funduszami Unii. Siedzibą Komisji jest Bruksela.

4 Wieżowiec Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej

5 Wieżowiec Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej

6 Wieżowiec Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej

7 Wieżowiec Berlaymont w Brukseli, siedziba Komisji Europejskiej, nocą

8 Właściwa kadencja Komisji rozpoczęła się w styczniu 2000 roku.
Ile trwa jej kadencja? Kadencja Komisji trwa 5 lat (tak jak Parlamentu Europejskiego). Poprzednia Komisja Romano Prodiego, zatwierdzona 15 września 1999 roku, do końca roku 1999 funkcjonowała jako kontynuatorka poprzedniej, która podała się do dymisji. Właściwa kadencja Komisji rozpoczęła się w styczniu 2000 roku. Aktualna Komisja José Manuel Durão Barroso zatwierdzona została 1 listopada 2004 roku.

9 Jakie są jej uprawnienia?
- proponuje akty ustawodawcze - propozycje przedstawia Radzie Ministrów i Parlamentowi Europejskiemu wydaje samodzielne akty prawne (po zasięgnięciu opinii przez komitety doradcze bądź zarządzające, kontrolowane przez państwa członkowskie) - mogą być one anulowane przez Radę Ministrów czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne) wciela w życie politykę Unii (realizuje postanowienia Rady Ministrów) zarządza budżetem Unii i funduszami strukturalnymi

10 Jaką ma strukturę? Na czele Komisji stoi przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. Kierują oni pracą komisarzy. Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za jeden lub kilka obszarów polityki, np. rolnictwo, handel, sprawy wewnętrzne. Komisarzom podlega 26 dyrekcji generalnych i kilkanaście służb, zajmujących się rozmaitymi dziedzinami. Na czele dyrekcji stoi dyrektor generalny (odpowiednik najwyższego szczeblem urzędnika służby cywilnej w ministerstwie). W Komisji Romano Prodiego dyrekcje otrzymały nazwy, przedtem były oznaczone numerami. Każdy komisarz ma własny gabinet polityczny, a w nim 6 doradców. Pracę Komisji koordynuje Sekretariat Generalny.

11 Kto wchodzi w jej skład? Składa się z 27 członków.
Po wejściu w życie Traktatu Nicejskiego członkami Komisji jest każdorazowo tyluż komisarzy, ile państw liczy. Ustalono natomiast, że przypadku kolejnych rozszerzeń liczba komisarzy będzie mniejsza od liczby członków Unii. Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za określony dział pracy, są więc oni odpowiednikami ministrów w zwykłym rządzie. Ich wyznaczenia dokonuje jednak nie przewodniczący Komisji, lecz rządy poszczególnych państw. Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami – są politykami, których powołanie rekomenduje Parlament Europejski i zatwierdza Rada Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.

12 Aktualny skład Komisji
José Manuel Durão Barroso (przewodniczący od r.) Margot Wallström (instytucje, strategie komunikacyjne, i wiceprzewodnicząca) Jaques Barrot (transport, wiceprzewodniczący) Günter Verheugen (przemysł, wiceprzewodniczący) Siim Kallas (administracja, wiceprzewodniczący)

13 Benita Ferrero-Waldner
Louis Michel (rozwój i polityka humanitarna) Franco Frattini (sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, wiceprzewodniczący) Benita Ferrero-Waldner (sprawy zagraniczne) Peter Mandelson (handel) Mariann Fischer Boel (rolnictwo) Vladimír Špidla (zatrudnienie, sprawy społeczne) Olli Rehn (rozszerzenie UE)

14 (społeczeństwo informacyjne)
Stavros Dimas (ochrona środowiska) Dalia Grybauskaitė (budżet) László Kovács (podatki) Markos Kyprianou (zdrowie) Charlie McCreevy (rynek wewnętrzny) Viviane Reding (społeczeństwo informacyjne) Andris Piebalgs (energia) Joaquín Almunia (sprawy monetarne)

15 (polityka regionalna)
Joe Borg (rybołówstwo i sprawy morskie) Janez Potočnik (nauka i badania) Danuta Hübner (polityka regionalna) Ján Figeľ (edukacja, szkolenia, kultura), Neelie Kroes (konkurencja) Meglena Kuneva (ds. ochrony konsumentów) Leonard Orban (ds. wielojęzyczności)

16 Historia Komisji Poprzedniczkami Komisji Europejskiej były:
powstała w 1952 r. Wysoka Władza, będąca organem zarządzającym EWW i S złożonym z funkcjonariuszy międzynarodowych, istniejąca od 1958 r. Komisja EWG istniejąca od 1958 r. Komisja Euratomu Wszystkie trzy organy zostały połączone w jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich w 1967 r. na mocy Traktatu Fuzyjnego. Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Unii Europejskiej.

17 Przewodniczący Komisji Europejskiej
Państwo Kadencja Walter Hallstein Jean Rey Franco Malfatti Sicco Mansholt François-Xavier Ortoli Roy Jenkins Gaston Thorn Jacques Delors Jacques Santer Romano Prodi José Manuel Durão Barroso Niemcy Belgia Włochy Holandia Francja W. Brytania Luksemburg Francja Luksemburg Włochy Portugalia


Pobierz ppt "SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI „EUROPLUS” OPIEKUN: JANINA KAROLEWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google