Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów."— Zapis prezentacji:

1 Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów

2 Portfel inwestycyjny Jak podzielić portfel inwestycyjny na akcje (A), bony skarbowe (B) i obligacje (O), aby w perspektywie 5 lat spodziewany zysk wyniósł co najmniej 10% przy minimalnym ryzyku? Metodą błądzenia geometrycznego generujemy 500 symulowanych wartości akcji, bonów skarbowych i obligacji za pięć lat. Zakładamy, że aktualna cena każdego instrumentu to 1 zł. (Zwróćmy uwagę na korelację cen naszych inwestycji!)

3 Polecenie Należy obliczyć Dryf i Zmienność dla Akcji, Bonów i Obligacji w ujęciu miesięcznym i rocznym Korzystamy z arkusza Notowania 2

4 Symulacja cen akcji – model błądzenia geometrycznego Wprowadzamy dane: A, B, O

5 Symulacja cen akcji: w ujęciu rocznym Z = ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(LOS()

6 Symulacja cen akcji – 500 powtórzeń

7 Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń Próbne udziały – muszą się sumować do 1: SUMA(C3:E3) G6=SUMA.ILOCZYNÓW(C6:E6;$C$3:$E$3) H6=(G6/$B$1)^(1/5)-1 B1 - początkowa wartość portfela (chcemy zainwestować 1 zł) G6 – końcowa wartość portfela uzyskana metodą symulacyjną - ponieważ liczymy średni roczny zysk z 5 lat

8 Badania c.d. zWklejamy 500 (x3) symulowanych wartości do nowego arkusza zInwestujemy 100% naszych oszczędności, które wynoszą 1 zł. zWprowadzamy próbne udziały poszczególnych rodzajów inwestycji i sumujemy je do jednego zKońcowa wartość portfela = końcowa wartość akcji + końcowa wartość bonów skarbowych + końcowa wartość obligacji Korzystamy z formuły SUMA.ILOCZYNÓW

9 Podział portfela zWyznaczamy średni roczny zysk oraz odchylenie standardowe z 500 symulowanych portfeli zZa pomocą dodatku Solver (patrz następny slajd) ustalamy udział poszczególnych rodzajów inwestycji, który przyniesie oczekiwany roczny zysk w wysokości co najmniej 10% przy minimalnym odchyleniu standardowym Średnia i odchylenie z kolumny Roczny zysk

10 Podział portfela - Solver zMinimalizujemy odchylenie standardowe rocznego zysku portfela: K6 yZmieniane komórki są udziałami poszczególnych rodzajów inwestycji: C3, D3, E3 yMusimy rozdzielić 100% pieniędzy na trzy inwestycje: F3=1 ySpodziewany roczny zysk musi wynosić co najmniej 10 %: K4>=0,1 yNie jest dozwolona krótka sprzedaż: udziały muszą mieć wartości nieujemne: C3, D3, E3 >=0 Minimalizujemy odchylenie standardowe

11 Skład portfela UWAGA! Proponowany skład portfela: wyniki mogą być różne. Solver znajduje rozwiązanie lokalne a nie globalne Zadane warunki brzegowe są spełnione Proponowany (optymalny) skład portfela

12 Zadanie domowe zNależy zebrać notowania roczne z 10 lat dla dwóch dowolnych instrumentów finansowych (akcje i obligacje) zDla danych historycznych obliczyć średnią arytmetyczną logarytmicznych stopę zwrotu (dryf) oraz odchylenie standardowe (zmienność) zPoprzez symulację wyznaczyć cenę tych instrumentów w horyzoncie 3- letnim, przyjmując jako początkową cenę – ich aktualną cenę nabycia (z danych źródłowych). zChcemy zainwestować 1000 zł zNależy zadać warunki dla optymalnego portfela i zaproponować skład takiego portfela przy inwestycji trzyletniej zUWAGA! Do modelu poznanego na zajęciach należy wprowadzić pewne zmiany ze względu na różną cenę początkową instrumentów.


Pobierz ppt "Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google