Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie lokowania aktywów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie lokowania aktywów"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie lokowania aktywów
Portfel inwestycyjny Modelowanie lokowania aktywów

2 Portfel inwestycyjny Jak podzielić portfel inwestycyjny na akcje (A), bony skarbowe (B) i obligacje (O), aby w perspektywie 5 lat spodziewany zysk wyniósł co najmniej 10% przy minimalnym ryzyku? Metodą błądzenia geometrycznego generujemy 500 symulowanych wartości akcji, bonów skarbowych i obligacji za pięć lat. Zakładamy, że aktualna cena każdego instrumentu to 1 zł. (Zwróćmy uwagę na korelację cen naszych inwestycji!)

3 Polecenie Należy obliczyć Dryf i Zmienność dla Akcji, Bonów i Obligacji w ujęciu miesięcznym i rocznym Korzystamy z arkusza „Notowania 2”

4 Symulacja cen akcji – model błądzenia geometrycznego
Wprowadzamy dane: A, B, O

5 Symulacja cen akcji: w ujęciu rocznym
Z = ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(LOS()

6 Symulacja cen akcji – 500 powtórzeń

7 Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń
Próbne udziały – muszą się sumować do 1: SUMA(C3:E3) G6=SUMA.ILOCZYNÓW(C6:E6;$C$3:$E$3) H6=(G6/$B$1)^(1/5)-1 B1 - początkowa wartość portfela (chcemy zainwestować 1 zł) G6 – końcowa wartość portfela uzyskana metodą symulacyjną - ponieważ liczymy średni roczny zysk z 5 lat Przeklejonych 500 (x3) wartości z powtórzeń

8 Badania c.d. Wklejamy 500 (x3) symulowanych wartości do nowego arkusza
Inwestujemy 100% naszych oszczędności, które wynoszą 1 zł. Wprowadzamy próbne udziały poszczególnych rodzajów inwestycji i sumujemy je do jednego Końcowa wartość portfela = końcowa wartość akcji + końcowa wartość bonów skarbowych + końcowa wartość obligacji Korzystamy z formuły SUMA.ILOCZYNÓW

9 Podział portfela Średnia i odchylenie z kolumny „Roczny zysk”
Wyznaczamy średni roczny zysk oraz odchylenie standardowe z 500 symulowanych portfeli Za pomocą dodatku Solver (patrz następny slajd) ustalamy udział poszczególnych rodzajów inwestycji, który przyniesie oczekiwany roczny zysk w wysokości co najmniej 10% przy minimalnym odchyleniu standardowym

10 Podział portfela - Solver
Minimalizujemy odchylenie standardowe rocznego zysku portfela: K6 Zmieniane komórki są udziałami poszczególnych rodzajów inwestycji: C3, D3, E3 Musimy rozdzielić 100% pieniędzy na trzy inwestycje: F3=1 Spodziewany roczny zysk musi wynosić co najmniej 10 %: K4>=0,1 Nie jest dozwolona krótka sprzedaż: udziały muszą mieć wartości nieujemne: C3, D3, E3 >=0 Minimalizujemy odchylenie standardowe

11 Skład portfela UWAGA! Proponowany skład portfela: wyniki mogą być różne. Solver znajduje rozwiązanie lokalne a nie globalne Proponowany (optymalny) skład portfela Zadane warunki brzegowe są spełnione

12 Zadanie domowe Należy zebrać notowania roczne z 10 lat dla dwóch dowolnych instrumentów finansowych (akcje i obligacje) Dla danych historycznych obliczyć średnią arytmetyczną logarytmicznych stopę zwrotu (dryf) oraz odchylenie standardowe (zmienność) Poprzez symulację wyznaczyć cenę tych instrumentów w horyzoncie 3-letnim, przyjmując jako początkową cenę – ich aktualną cenę nabycia (z danych źródłowych). Chcemy zainwestować 1000 zł Należy zadać warunki dla optymalnego portfela i zaproponować skład takiego portfela przy inwestycji trzyletniej UWAGA! Do modelu poznanego na zajęciach należy wprowadzić pewne zmiany ze względu na różną cenę początkową instrumentów.


Pobierz ppt "Modelowanie lokowania aktywów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google